Royal Thai Air Frce jas39Gripen

                                                   

                                        Royal Thai Air Frce jas39Gripen

                                                                                     

              กริพเพนลำแรกสำหรับประเทศไทยขึ้นบินเที่ยวแรกอย่างปลอดภัยที่เมือง Linköping ประเทศสวีเดนในวันนี้ เที่ยวบินเริ่มขึ้นในเวลา 14:50 น . ตามเวลาท้องถิ่นและใช้ระยะเวลา 80 นาทีในการบิน ซึ่งเที่ยวบินนี้ทำการบินโดยนักบินทดสอบของ Saab Mats Thorbiörnsson. 
              ในปี 2008, ประเทศไทยจัดหาเครื่องบินและระบบควบคุมและสั่งการสมบูรณ์แบบจากสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน (Swedish Defence Materiel Administration: FMV) ภายใต้การจัดหาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล. สัญญาประกอบไปด้วยกริพเพน C/D ในล็อตแรกจำนวน 6 ลำ พร้อมทั้งอุปกรณ์และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง, Saab 340 AEW ซึ่งติดตั้งระบบเรดาร์ Erieye จำนวนหนึ่งลำ, และ Saab 340 สำหรับภารกิจลำเลียงและการฝึก พร้อมทั้งระบบควบคุมและสั่งการแบบบูรณาการและ ระบบ Data links.

               กองทัพอากาศไทยจะเริ่มทำการฝึกนักบินกับกริพเพนที่สวีเดนในปีหน้า และกริพเพนจะถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทยในปี 2011.

 เป็นรุ่น 2 ที่นั่ง 4 ลำ และรุ่นที่นั่งเดี่ยว 2 ลำ กองทัพอากาศั่งซื้อโดยมาร์ค ปี 52`ไปแล้ว 6 ลำ และจะสั่งซื้ออีกสิ้นปีนี้อีก 6  ลำตามแผน ให้ครบฝูงกระทัดรัด จะประจำการแทน f5ที่ปลดประจำการ ทีุ่สุราษ  ซึ่ง วันเด็กปี  53 ( ปี 2011) จะนำตัวเป็นๆๆมาให้ยนโฉม ที่งานวันเด็ก ฐานบิน สุราษ 

                   คริป  

Royal Thai Air Frce Gripen and 340AEW together in the air

 

-1/27/2010 ทหารช่างทอไทยรุ่นแรก 20คน   The Thais gear up for Gripen  

– 12/3/2009   Kajohnsak Watanangura, Avia Satcom manager, and Kaj Rosander, Saab’s Campaign Director for Gripen in Thailand, signed the joint venture in Bangkok  

  27 ตุลาคม 2550 มารู้จัก Jas-39 Gripen   

–  มติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 26 ม.ค. 2553 อนุมัติงบประมาณ 16,000 ล้านบาท ตามที่ ทอ. เสนอ จัดซื้อฝูงบินกริพเพน เพื่อให้ครบ 1 ฝูงบินตามที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วในเฟส 1ผูกพันงบประมาณปี 2551-2555 จำนวน 19,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่เอฟ5อี ที่จะทยอยปลดประจำการในปี 2554  

– ข่าวยืนยัน ลิ้ม ผู้จัดการ บิดเบือนไม่ให้ทหารไทยซื้อ ซู30(มันมีเอี่ยวในชลิตกริฟฟิน แน่ๆๆรึไม่ก็รับจ็อบ)  

– Thailändska tekniker på plats i vinterkylan   

– Oct 8 2004, 07  พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ กริปเปน รุ่น ยาส-39 (Gripen JAS 39 )จากรัฐบาลสวีเดนว่า ภายหลังการเดือนทางเยือนประเทศสวีเดนและอิตาลีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ทางรัฐบาลสวีเดนได้ยื่นขอเสนอที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพอากาศไทย โดยรัฐบาลสวีเดนยินดีที่จะขายเครื่องบินขับไล่กริปเปน รุ่น ยาส –39 ให้กับกองทัพอากาศไทยในราคามิตรภาพ ตกราคาลำละประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งกองทัพอากาศก็มีความสนใจในเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เช่นกัน เพราะเป็นเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่นิยมใช้ในหลายประเทศ ทั้งนี้กองทัพอากาศมีแผนที่จะจัดหาอากาศยานที่มีศักยภาพสูงและราคาไม่แพงมากนักจำนวน 1 ฝูง หรือ 16 ลำนำมาใช้ประจำการเพื่อปฎิบัติงานในภาระกิจต่างๆ ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบโอวี-เท็น (นอ-10) ที่กองทัพได้ปลดประจำการไปแล้ว รวมทั้งเครื่องบินขับไล่แบบ เอฟ –ห้า อีเอฟ (F- 5 EF ) ที่กำลังจะปลดประจำการในเร็วๆนี้ 

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ อเนกประสงค์ JAS-39 (Gripen) เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก/ข (F-5 B/E) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

–  (ที่มาการปว ทักษิณ เพื่อซื้อเตรื่องบินนี้เองทักษิณไปดู แต่ คมช ชลิตไปสั่งซิ้อได้ทรัพย์เอง) เมื่อบริษัทค้าอาวุธสหรัฐส่งหนังสือมาทวงถามว่า เหตุใดจึงปันใจให้สวีเดน
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 พิจารณากลั่นกรองโดยได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550

      คณะกรรมการมีมติให้ทอ.นำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดย พล.อ.อ.ชลิตพุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550  

      เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2550 จึงมีการประชุม วาระพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

      พล.อ.สุรยุทธ์พล.อ.พงษ์เทพเทศประทีป เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายสมศักดิ์โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 5 สำนักงบประมาณ
      พล.อ.อ.ชลิตพุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศพล.อ.อ.อิทธพรศุภวงศ์ เสนาธิการทหารอากาศ และ พล.อ.ท.ม.ล.สุทธิรักษ์เกษมสันต์ ปลัดบัญชีทหารอากาศ

      นายกรัฐมนตรี เห็นชอบด้วย และสั่งการให้บรรจุเข้าวาระการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 กระทั่งมีมติจัดซื้อในที่สุด

      เดิมกองทัพอากาศเสนอของบประมาณ3.4 หมื่นล้านบาท เป็นงบผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 แต่รัฐบาลท้วงติงเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไป

      ทอ.จึงเสนอไปใหม่ว่าจะขอแบ่งการจัดซื้อเป็น 2 เฟส…

       เฟสแรก จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2551-2555

      เฟสสุดท้าย จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 15,400 ล้านบาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2556-2560

     เครื่องรุ่นนี้จะนำมาทดแทนเครื่องเอฟ 5 ที่ประจำการอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.อุบลราชธานี ซึ่งจะปลดประจำการในปี 2552-2554

   –    อดีตบิ๊กทหารอากาศจาก คมช พยายามที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบ JAS GRIPEN 39 จากประเทศสวีเดน ในราคาสูงมหาศาล เครื่องบินรุ่นนี้ เกิดอุบัติเหตุ ตกที่สนามบินเมือง Linkoping ในการทดลองบินครั้งแรก ในปี 2532 จากนั้นมาอีกเพียง 3 ปี ก็ตกอีกครั้ง ท่ามกลางสายตาผู้ชมนับหมื่น กลางกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในงานเทศกาล Water Festival ปี 2536 จนประธานกรรมการบริหารบริษัท SAAB กล่าวว่า ถึงจุดจบของเครื่องนี้แล้ว และศิลปินท่านหนึ่ง ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งความอัปยศครั้งนี้ โดยทำเป็นเครื่องบินพับกระดาษที่เด็กพับเล่น ในลักษณะของเครื่องที่หัวปักลงพื้นดิน จากนั้นก็พยายามขายแบบให้เปล่าที่รัฐบาลประเทศเช็กโก แต่นักบินเช็กก็นำไปบินตกอิีกในปี 2542 จากนั้นมาปี2546 ตกหนึ่งครั้ง ปี2547 เครื่องลงกระแทกฐานล้อพังยับเยิน ในปี 2548 ตก 2 ครั้งซ้อน ปี 2549 ตกสองครั้งซ้อน ปี 2550 ตกหนึ่งครั้ง และเมื่อปีที่แล้วนีเอง ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง

                   
             

              AAAAAAAA- – – – – –  –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – — AAAAAAAA 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง, Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร