คนไทย จนเงินไม่จนใจ

      ประเทศไทยนั้นภาคใต้อันตรายอย่างยิ่ง รัฐมารเอาคลิปมาเบี่ยงประเด้น เครื่องบินอิหร่านมารับคนไปซาอุ แล้วหากขนอาวุธมาและ รู้ไหม ปิดข่าวเงียบ เอาคนมาในเครื่องบินรึเปล่า  แล้วเช่าเครื่องบินมาเลเซียด้วย การบินไทยด้วย ธ.อิสลามเองด้วย โห..ชั่งมีบุญเหลือเกิน  อ่านต่อ  

       เราทุกคนต้อง จับจุดตนเองให้ถนัดไหน ทำ  เราต้องช่วยเป็นตาสัปรด
ช่วยประเทศไทย และช่วยแก้ไข กัน
      เรามาฝึกช่วยประเทศ กองทัพปชชมาจาก ลูกเสือ สอรด ทสปช
อบต สก สข สส และอื่นๆๆ เพื่อหากมีสงครามกับเพื่อนบ้าน ต่อสู้เครื่องบินทิ้งระเบิด
รถถังมา เราสู้ไง แต่ทหารไม่เข้าใจ ยิงๆๆๆๆๆๆปชชเห็นเป็นศัตรู ราชประสงค์ สไนเปอร์ซ้ำอีก
       ตอนนี้ ปชชไม่สน หากมีสงคราม ทหารก็สู้เอง ไม่ต้องมาหาข่าวกับปชชอีกแล้ว
 ไม่ให้คำแนะนำ แต่ณ.ขณะนี้เป็นด้านเศรษฐกิจ ปชชจะร่วมกันช่วยตนเอง
ชุมชน และคนในประเทศอย่างไร ปัญหาในไทย ก็ทันที ช่วยตามกลุ่มก้อน 
  
 บางคนร้องหาจตุพร คนดังๆๆ ก็คงมี10มือ 10ร่างนะ คือ ปชชทำเองไม่ได้ใจรึไง
 นายมี นางมา ตาสา ลุงจุก รึน้องเนย นั้น ทำไมไม่เข้าใจ ปชชจะเป้นใหญ่ในแผ่นดิน
หากปชชรอรับแต่ถุงยังชีพคนอื่นมาช่วย หาฟ้า เทวดา  ไม่หัดช่วยตนเอง
เป็นผู้นำเอง ทั้งต่อตนเองและช่วยคนอื่น หาทางออก แล้ว ที่ปชตเสื้อแดงสู้มาก็จบ
        ปชตไม่ได้มาด้วยการร้องขอ ต้องลงมือทำ กลุ่มเล็กๆๆทำได้ตามจุดตนเองก็ทำเลย
 คนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ย่อมพักบ้าง 24ชม มีให้แบ่ง นอน ทำงาน
 กิน และดูหนัง ฟังเพลง ต้องเข้าใจหลัก
      การโกรธ งอน ไม่เข้าใจกัน ก็มีบ้างเค้าไม่ชอบ ไม่ไว้ใจ เราก็ละซะ
ทำให้ส่วนตนถนัด มีได้หลายแบบ ต่างคนทำแต่จุดเดียวกัน
ต้องเข้าใจหลักการ ธงชาติไทย3สีตกตรงขอบไม่จรดกัน
แต่เราใจพระพุทธ คือรูป3เหลี่ยม เราจะเจอกัน ที่ยอดและพ้นออกไป
ปลง ปล่อยวาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนเห้นโทษภัยขันธ์5
วงจรเกิดแล้ว เราก็ละซะ เห้นโทษภัย
      เราใช้ บำเพ็ญทาน10   ดำเนินอริยสัท4  ละกุศลบท10   ต่อมรรค8
จุดมุ่งหมายสูงสุด แค่นี้ เราก็มีบ้านหลายหลัง สวรรค์หลายชั้นแล้ว
บำเพ็ญทาน 10

1. ให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทอง

2. ให้ทานด้วยสายตาที่เมตตาปรานี

3. ให้ทานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

4. ให้ทานด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟัง

5. ให้ทานด้วยแรงงานช่วยเหลือผู้อื่น

6. ให้ทานด้วยการอนุโมทนายินดีเมื่อผู้อื่นทำดี

7. ให้ทานด้วยการให้อาสนะ(ที่นั่ง)

8. ให้ทานด้วยการให้ที่พัก

9. ให้ทานด้วยการให้อภัย

10. ให้ทานด้วยการให้ธรรมะ

ดำเนินอริยสัท4

 ละกุศลบท10
 • ที่เป็นกายกรรม มี 3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์
 • ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
 • ที่เป็นวจีกรรม มี 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 • ที่เป็นมโนกรรม มี 3 คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม ( สัมมาทิฐิ)
 • ใช้มรรค8 
 • ละลายขันธุ์5 ซึ่งประกอบไปด้วย รูป1นาม4หรือ ตัวเรา (มาจาก การปฏิสนธิ เซลล์บิดา (sperm) เซลล์มารดา ( ovum) รวมเป็นเซลล์เดียวๆๆนั้นแบ่งสอง แล้วแบ่งทวีคูณโดยมียีน(gene)หรือโครโมโซม (chromosome)เป็นตัวถ่ายทอดลักษณะกรรมพันธ์ จนกระทั่งได้ตัวอ่อน(embryo)และในที่สุดเป็นตัวเราขึ้นมา แล้วเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก ได้รับอาหาร และอาหารเสริมสร้าง การเจริญเติบโตของร่างกาย จึงทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานไปตามหน้าที่ เพื่อ ดำรงอยู่ของชีวิต และถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวาง หรือ รบกวนการทำหน้าที่ ของระบบต่างๆๆ เช่น ความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ …  แล้วร่างกายก็ปรุงสังขารเรื่อยไปจนถึงขีดสุด แต่ในช่วงที่เติบโตนั้นก็มีการเกิด และตายของเซลล์ต่างๆอยู่ทุกวินาที เมื่อร่างกายเจริญจนถึงขีดสุดแล้วต่อจากนั้นจะเริ่มเสื่อมลงๆ ใบหน้าและรอยตีนกา หนังเหี่ยวย่น ผมเริ่มหงอก ฟัน หัก หลังคุ้มงอ และตายไปในที่สุด 
 • รูป1ก็คือส่วนประกอบของร่างกาย  
 • 1)ส่วนประกอบของแข็ง(ธาตุดิน)จับต้องได้ เช่น ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง กระดูก และอื่นๆๆ… 
 • 2)ส่วนของเหลว(ธาตุน้ำ)มีคุณสมบัติ เคลือนไหลไปมาได้ เช่น น้ำเลือด เหงือ น้ำตา น้ำลาย ปัสสาวะ และอื่นๆๆ…
 • 3)ส่วนมีภาวะขยายตัวไม่สิ้นสุด(ธาตุลม) เช่น ลมหายใจเข้าออก หรือลมในลำใส้เป็นต้น 
 • 4)ส่วนที่ให้ความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย(ธาตุไฟ) เช่น อุณหภูมิคามอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นซึ่งปกติวัดได้ 37องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ประกอบในร่างกายอันเป็นพฤติกรรมของร่างกาย ได้แก่ การเห็นรูป  ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส และสัมผัสผิวกาย อาการแห่งความมัวเมา ความอ่อนสลวย ความหยาบกระด้าง ความคล่องแคล่ว ลักษณะแห่งความงอกงาม ความสืบเนื่อง ความเสื่อมตัว(ชรา) ความเปลี่ยนแปลงและอื่นๆๆ ชีวิต ส่วนที่เป็นร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย เรียกว่า รูปขันธ์ มีคุณสมบัติ  เป็นที่ตั้งอาศัยของจิต(นาม) และสิ่งที่เนื่องอยู่กับจิตด้วย 
 • 2) นาม คือ ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็น ความรู้สึกของชีวิตหรือจิต (บางทีเรียกว่า นามธรรม หรือ นามขันธ์) ซึ่งจำเเหนกได้เป็น 4ส่วน 
 • ก. เวทนาขันธ์ … ความรู้สึกสุข(ทนง่าย) ทุกข์ (ทนยาก) ไม่สุขไม่ทุกข์ 
 • ข. สัญญาขันธ์ … ความจำได้หมายรู้ อะไรเป็นอะไร
 • ค. สังขารขันธ์ … ความคิดนึกปรุงแต่งให้คิดดี หรือคิดชั่ว หรือ เป็น กลางๆๆ
 • ง.  วิญญานขันธ์ … ความรู้แจ้ง หรือรู้สึก ทางประสาททั้ง5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 • การเรียนรูปนาม รึเบญจขันธ์ รึขันธ์5นี้ คือ กายภาคศาสตร์ หรือ สรีรวิทยา เรียนง่าย  แต่ เรื่องจิต นั้นยาก ซับซ้อน ที่ต้องเรียนเพื่อให้ละ เพราะเป็นสิ่งซึ่งกำหนดพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ สุข ทุกข์ สัมผัสทางร่างกาย(โผฏฐัพพะ)และต้องฝึกรู้ด้วยใจ ให้เป็นธรรมมารมย์ ดำเนินวิปัสสนา( คือการทำปัญญาให้รู้แจ้งถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่น ไม่เที่ยง ไม่คงที่ไม่มีตัวตน) ละอวิชชา ทำจิตให้ขาวรอบเมื่อเข้าใจ ตัวเรา(รูป นาม)บริหารขันธ์ กิน อยู่ หลับ นอน และออกช่วยปชช ตามสมควร แค่นี้ ก็มีบ้านที่สบายทั้งภพนี้ ภพหน้า ได้แน่นอน

  •  

  ดำรงไตรลักษณ์ ….

  1)อนิจจัง ไม่เที่ยง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  2)ทุกขัง คงทนอยู่ไม่ได้ ต้องเสี่ยมโทรมสลาย ไปในที่สุด

  3)อนัตตา มิใช่ตน ไม่สามรถควบคุมให้อยู่ในอำนาจเราได้ เป็น ธรรมสัจจะ เจาะแทงแจ้งตลอด อาณาจักรโรมัน ยิ่งใหญ่ยังสลาย ตัวเราก็ดับขันธ์ ตาย ไปในที่สุด

  ประโยชน์ในการดำรง ธรรมสัจจะ และสัจจะธรรม ทำให้ กาย สอดคล้องกับธรรมชาติของโลก …จิต สบาย….วิญญาน เรามีปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดนิพพาน(พ้นทุกข์ การเกิด)

  ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข การเรียนทั้งหมด และมาบันทึกเผยเเพร่ ความดีทั้งหมด คือ อริยทรัพย์ มรดก ของพระศาสดามอบให้ สาธุๆๆๆๆ ขอให้สาธุชน ได้นำไปใช้ เทอญ….

——————————————————————————————————————
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร