กุลบุตร กุลธิดา สืบเจตนาพุทธธรรม

 
         การแนะนำแบ่งปันธรรม ปัทสัทธิ รึกัลยาณธรรมในไทยสูญหายไปนับแต่
เกจิอาจาร์ย ปู่มั่น ปู่ฝั้น ปู่ดุลย์ ปู่เเหวน ซึ่งรุ่นนี้จะพูดคุยธรรม ไปมาหาสู่กันเป้นประจำ
มีเรื่องบันทึกไว้มากมายให้ระลึกถึงด้วยความเคารพ ผู้ทำสำเร็จจึงต้องชี้ทางให้ชนรุ่นหลังได้ฝึกตาม โดยหน้าที่ทุกคน เป็นการแสดงความจริง ความรู้แจ้ง ตามวิธีแต่ละคน ไม่มีหวง เทพเทวดาร่วมเป็นพยานปกติ เก้บไว้สู่ห้องสมุดโลก ชั้น16 ทุกคนย่อมน้อบน้อม ปกติธรรม ไม่ยึดตน ตาม อริยมรรค8แบบโลกุตระ
       
 ในภาคกลาง จะไม่ค่อยมีผู้บรรลุธรรม วิปัสนาชั้นสูง
ตามวัตถุประสงค์ของพระศาสดา เท่าใดนัก เพราะลาภ พัดยศ
ที่สำนักราชวัง นำมาครอบงำสงฆ์ไทย
อีกทั้งอนุรักษ์พระพุทธรูปเศรียรขาด เพื่อคงโมหะ โทสะ
สมัยเสียกรุงให้พม่าเครียดเเค้น ชิงชังอุบายมาร
 ซึ่งอริยมรรค(ศีล สมาธิ ปัญญา) จึงทำได้ยากในประเทศไทย
แนะนำให้ ใช้อริยสัท4 มรรค8แบบโลกีย์ไปก่อน
ศึกษาปริยัตฟัง คิด อ่าน จดบันทึก ตรึกตรอง
(ไตรปิฏก =ธรรมวินัย สุตตันตะ อภิธรรม)
ควรเข้าหาปชชทุกทาง ให้คบพระดีกว่าคนพาล สังเคระห์ปชช
ให้ธรรมชาติสงบ เย็นตามหากไม่ผิดวินัย ก็ควรเมตตา
ปราณีตธรรม ยากหยั่งถึง เรียนรู้ตาม สละเวลาฝึกได้ สะสมไว้ 
สักวัน รึชาติอื่นๆๆทำต่อได้ ค่อยๆๆทำนะค่ะ สู้ๆๆ 
 เหตุที่ทำให้โลกพินาศ 
       
     พระสงฆ์ไทยก็ภารกิจ ทางโลกมาก บ่าย ได้พัก อ่านตำรา พระไตรปิฏก
 เย็นทำวัตรเย็น ดึกสงัดวิปัสนา ก้ไม่ได้ ทั้งทีวี โทรทัศน์ อินเตอร์เนต
     การทำสมาธิ ขอบารมีจูนคลื่นธรรม ต้องเวลาตรงกัน บ่าย และดึกจนรุ่งเช้า ….
สำเร็จมรรคผลแล้ว ใช้สมาธิตรวจ ด้วยญานทัศนะ ใครลำบาก อย่างไร
 ช่วยแบบไหน ตรงไหน อย่างไร หากไม่มีก็ทำวัตรเช้า ต่อไป นี้คือหน้าที่…พุทธบุตร
พ่ออย่างไรลูกทำตามไม่ผิดเพี้ยน
— จำแนกธรรมออกเป็นหมวด (ธรรมวิภาค)
จิตและกลไกการทำงานของจิต   
       
   อริยมรรค 8 แบบโลกุตระธรรม
1) สัมมาทิฐิ นั้นอริยสัท4ทุกข์พิจารณารูปนาม
2)สัมมาสังกัปปะ( ดำริชอบ )คือตรึกตรองศึกษาในพระธรรมคำสอน
(ธรรมวิจัย) และเมตตาผู้อื่น แทนที่จะมีมานะ ฉันโสดาบัน อนาคมี
ขั้นนั้นนี่ เธอปุถุชน ฉันกรรมฐาน เธอบริหารวัด เธอธรรมยุทธ
ฉันมหายาน เธอพระลาว ฉันพระไทย ฉันเก่งที่สุด ธรรมสายฉันดี อันนี้ให้ละ
3)สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)  การหลีกเลี่ยง โมหะ โทสะ โลภะ ราคะ
โกรธเคืองทั้งมวล การเป้นศัตรู การพูดเรื่องโกหก การเป็นศัตรู
การนินทาว่าร้าย เพราะพุทธกาลมีหลายหมู่เหล่ารวมกัน
นินทาอริยพุทธโทษหนักแต่ก็ยังมี เช่น นางฟ้ากุฏิ ตามหลังพระจน มีข้อครหา
 หากวิปัสนา แล้วไปสวรรค์ พรหม และดาวอื่นๆๆ ปกติ
ให้พูดตามจริง ที่ทำได้แล้ว  (บันทึก ฟัง สักวันบอกทางได้ เป้นสุตตะพุทธ
ใช้กาลมสูตร ไม่เชื่อไม่ได้นะจุดนี้ เรียนเพื่อบอกและละกิเลส)
4)สัมมากัมมันตะ (ปฏิบัติชอบ) คือ การดำเนินชีวิตสมณะเพศ
ด้วยความซื่อสัตย์ในพระรัตนไตย ไม่ให้ร้ายใคร
5)สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) คือ ไม่เป้นพ่อหมอ ไสยาสาตร์
 แนะนำให้ทหารตำรวจ ให้พรไปฆ่าคน โจรปล้นคนอื่น เป็นพระผู้นำโจร
ผู้ค้ายาเสพติด หวย เถื่อน นักการเมือง ทุศีล(ขั้นนี้ เทวดาศาสนาอื่นๆๆ ครูต้นสังกัด
 จะกันคนพาลเสร์จสรรพ หากมีอาจคู่เวร แต่ให้ดึงตนเองช่วยเท่าที่ทำได้ ไม่ทำผิดธรรม)
เหมือนหลุดจากอบาย พบแต่กัลยาณธรรม
(หลังพุทธกาล ฝึกเองแต่สำเร็จ เงียบ จูนคลื่นเทวดา แต่ทำประโยชน์มากอย่างเดียว เตมีย์)
6) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) คือ ความพยายามรักษาจิตใจ
ให้มีสุขภาพดี ปกติสุข (ใช้โพชณงค์7 แก้ไขเช็คตน) อ่านพระไตรปิฏิกนำมาธรรมวิจัย  
ปัสสนาจิตตนเอง ระลึกอดีต ตายตอนนี้เกิดเป้นอะไรแล้ว
 อนาคตทำต่อยอด เพิ่มความรู้ ตามเจตสิก108อดีตทั้งหมด
ตัดละกิเลสตนในอดีตให้หมด ค่อยๆๆเป้นไป
7)สัมมาสติ คือ คุมสติให้ได้ นั่งหนอ ยืนหนอ นอนหนอ เดินหนอ
 ระลึกกายทำอะไรอยู่ ถอดจิต ไปปัสนาตามญานทัศนะ
โปรดสัตว์สอดส่องธรรม ธรรมวิจัย สอนจิตตนเอง  อย่าเคลิ้มเคลิ้ม
หลงไหลในสิ้งเน่าเหม็น ปฏิกูล มูตร คูตร น่ารังเกียด ขอให้เราออกจากกองทุกข์
ขอให้พระพุทธเจ้ามาโปรด เมื่อดับขันธ์ นิพพาน อย่าให้หลงในรูปรสกลิ่นเสียง
ไม่ต้องการ รังเกียดการเกิด แก่ เจ็บตาย ขอให้จิตตั้งมั่น หลงก็ดึงกลับมา
 ฝึกไปๆๆจนกว่า จะนิ่ง ไม่สงสัยอีกเลย
8)สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่น เข้าสู่นิพพาน ดับกิเลสทั้งมวล ไม่ต้องการสิ่งใด
อริยมรรค8 เรียกสั้นๆ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา รึ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ซึ่ง ใช้
 
รึนิโรธสมาบัติ9ละก็ได้ อีกทาง เรียกว่าฝึกตายเป็น
 รึธรรมวิจัยตาม ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 
       ซึ่งผู้ฝึกต้องรับประทานอาหาร 5หมู่ มีแม่ครัว ปรุงอาหาร แม่บ้าน กัลยาณมิตร จะดูแล
 อาหารตามหลักโภชนาการและเข้ากรรมฐาน กินผัก เจไม่ได้เพราะคนฝึกจะสวย งาม หล่อ หุ่นอรชร ตามลักษณะ32 ธรรมจะปรับธาตุตามสมัยพุทธกาล
 เพราะใช้พลังงานเยอะ ขันธ์5รวมเป้นหนึ่ง…กราบครู เทพเทวดา คารวะ บอกกล่าวน้อมนอบในวิชาให้ท่านช่วยดูแล ป้องกันร่าง โทรศัพท์ปิดหมด วิเวก สัปปายะ ปิดประตู หน้าต่าง ห้ามใครกวน
        ขันธ์5สัตว์โลก สัตวฺกุ้ง หอย ปู ปลา ไก่ หมู จะได้มีบุญไปเกิดเป้นคน
เพราะเป็นอาหารให้พระอาริยะ ฝึกตนพ้นทุกข์ เหมือน ดาวลูกไก่ หากมีหมา
แมว ในวัด นก ก็ต้องสอนธรรม เว้นอาหารที่พระองค์ห้ามก้ทำตามคำสอน
ศึกษาทำตามพระชาดก มงคล38 มี18วิชาต้องเรียน ฟังเสียงสัตว์ โดยปกติ
 จะหุทิพย์ ตาทิพย์ รู้จิตคนอื่น แต่คนอื่นจะไม่รู้จิตพระอาริยะ
จะมองสอดส่องทั้งโลกและจักรวาลไม่เห้น เพราะละลายรูป นามแล้ว
ตายทางโลก เข้าสู้อริยธรรม เผยแพร่ศาสนา เกื้อกุลต่อโลก
ต่อไป ช่วยชาวโลกและสัตว์ เทวดาให้เลื่อนระดับชั้น
        
     ลำดับศาสนา โลกแตก จักวาลใหม่ มีแต่ชั้นพรหม กินง้วนดินเป้นมนุษย์
มีศาสนาฮินดู พุทธ คริตน์ มุสลิม ตามลำดับ ศาสนาหลักใหญ่ๆๆ ศาสนาท้องถิ่น
ไม่นับเพราะไม่อาริยชน พระพุทธเจ้าทุกๆๆองค์ ก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์
เป็นพุทธเจ้า แล้วปรินิพพาน
         คนเป็นศาสดาศาสนาคริต์ ก็คือพระพุทธเจ้าองค์ลำดับ
ต่อไปซึ่งพระศรีอาริยเมตไตย์ ทำแล้ว แต่ต่อไปก็บำเพ้ญตามบารมีตามใจฉัน
 แต่มีที่ยึดมั่น คือ พระศาสดาสมณะโคดม และพระพี่นาง เจ้าแม่กวนอิม
จะประทานดูแลคุ้มครอง เกิดเป็นอะไรก็ร่าเริงในการเกิด เพราะมีศัทราในเสด็จพี่ทั้ง2
ซึ่งต่างจากพระศานดาของเราไม่มีเส้น เป้นสายกษัตริย์นักบริหาร
 แต่พระศรีอาริย์พระองค์ทรงสร้างบารมีแบบ น้อง ศรัทธาวิมุธ
 คิดถึงพระพุทธองค์เรียนตามแบบอนุพุทธก็จะสำเร็จตาม
         การศึกษาพุทธประวัติ จึงสำคัญ แต่ต้องเป้นกษัตริย์ พราหมณ์ เรียนภาวะผู้นำปฏิบัตเสร์จแล้ว
 ตามคำสอนดูแลบุตรบริวาร ตน สังคม ประเทศชาติ มีเชื้อสายได้พบเห้น
 จดจำรึบรรพบุรุษเป็นพุทธวงค์และศึกษาไว้อย่าดี พร้อมแล้วลงมือทำตาม จึงสำเร็จ
         พระอรหันต์ในอดีตทุกๆๆองค์ก็ล้วนเป้นพราหมณ์ กษัตริย์ มาก่อน
ส่วนกรณีพิเศษต้องสมัยพระพุทธองค์เท่านั้น(เช่นโรคเรื้ยน)
ใช้ทศพิศราชธรรม รึภาวะผู้นำที่เราเรียนกัน  เป้นพ่อค้าตามนิทานชาดก
เป็นสัตว์น้อยใหญ่แต่คุณธรรมสูงและมีความดีเป็นที่ตั้ง
         สาธุชนทั้งหลายจึงควรเอาแบบอย่างพุทธชาดก พุทธประวัติ
น้อมตนเข้าหาพระรัตนไตย อย่าเคลิ้มไปกับการเกิด ทำครั้งเดียวดับ กิเลสได้
        วิตกในธรรมไม่มี วิจารณ์ตน และคนอื่นไม่ได้ ไม่มีเลย
ปิติในธรรมและละ ไม่องค์ลง(พราหมณ์เรียกองค์ลง ร่ายรำ อันนี้ให้ละ
ให้นิ่งดุจพระพุทธรูป) น้าตาไหลก้ละ ขนพองปิติก็ละ
สุข..ในธรรมก็ละ เป็นธรรมดา …
ต่อไปเคารพอากาศ(ไม่ฆ่าเทวดา โดยทำฝนเทียม ต้องเมตตากัน) 
เทวดาอรูป วิญญาน พรหมชั้นต่างๆๆจน20 ละชั้นพรหม น้อบน้อมให้ท่านเมตตา เคารพท่าน ทุกๆๆพระองค์
หากใครเป้นศิษท์ รักพระนารายณ์  พระพรหม พระชายา ต้องชั้น21ชั้นนี้ยังกามาวจร
ต้องมีดนตรีนำ นักร้อง นักรำแบบแข่งขันระดับชาติ จึงไปชั้นนี้ได้ นักเรียนงอหงวน
 ปกติจะไปหาคู่เวร คู่กรรม เพื่อขมาลาโทษ สัญญาต่างๆๆที่ผูกมัด พ่อ แม่ ลูก กราบลา
 เข้าสู่โพธิญาน.…และแผ่เมตตาให้เขา   
 หากมีชีวิตบนโลก จักวาลอื่นก็มีทุกข์ช่วยให้พ้น
ให้พรทรัพย์ ลาภ เราทำบุญทำทาน ไหว้พระ สวดมนต์ เสริมบารมีเรา
 บริวารอดีต ปัจจุบัน อนาคตก็พ้นตาม
โลกธรรม4อิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์พอใจมี 4 เรื่อง  ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เจริญ ส่วนเราจะไปก็ละอนิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจมี 4 เรื่อง  ไม่ชอบละลาภทรัพย์สินเงินทอง ไม่ยึดมั่นถือมั่น(ยิ่งละยิ่งมา) ละยศ(มันวุ่นวาย หลง) 
ละสรรเสริญไม่ยินดีตาม แต่รู้และขอบคุณให้พรเขา
ละทุกข์ คือ ขันธ์5 รูป นามทำให้ ทรมานกายทรมานใจ เพราะเห็นโทษการเกิด
ต่อไปเจริญสมถะฌานใช้ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ที่เรียกว่า ฌาน
เป็นยานพาหนะ
และขั้นต้องการนิพพาน  ใช้
ขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธิ 
และอัปปนาสมาธิ
ฌาน 4,5 และแนวทาง 

องค์ของฌานเป็นดังนี้

 (?๑?)?วิธีเจริญปฐวีกสิณ

ทั้งหมดเป็นของพระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธะสมณโคดม ทรงมอบมรดกธรรมไว้ เพื่อถ่ายทอดธรรมสานต่อคำสอนโดยพระอาจารย์มั่น  ศีล สมาธิ ปัญญา  ด้วยเดชและอำนาจครุครูบาอาจารย์ทุกๆๆพระองค์ ขอนมัสการและน้อมนำไปเผยเเพร่ แด่สาธุชน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเทอญ…สาธุ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s