ฉันมีเวลาที่เหลือเท่าไร

—-  ฉันมีเวลาที่เหลือเท่าไร – บอย 
 
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เพลง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร