กระหัง2010 (พธมเพื่อปชป เขามาโกย)

รวมคลิปผลงานอัปยศ ตราบาปพธม

ภาพความเสียหายภายในทำเนียบ 

— มาร์คเดี่ยวไมโครโฟน รับ รธน50 ไปก่อนแก้ทีหลัง(แล้วผมจะหาทางเป็นนายกเพื่อพังประเทศไทยจะแก้เฉพาะส่วนผมได้ประโยชน์ ฮาๆๆ) 4

— รับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลัง ใครเป็นใครให้รับ รธน50ไปก่อน   

— ตะลึงรายวัน พบระเบิดปิงปองจำนวนมากในท่อระบายน้ำใกล้ทำเนียบ

— พบระเบิดที่ทำเนียบเพี่มอีกเพียบ [tik4u007]

— สนธิ กับ พฤติกรรมที่เหยียบย่ำจิตใจคนไทยทั้งชาติ (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนพันธมิตร

หญิงกลุ่มไฮโซนางปราไพ ปราสาททองโอสภ
นางพรศรี หลูไพบูลย์
นางพรรณประภา อินทรวิทยนันทน์
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ม.ร.ว.ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์
นางวรณี จันทรวิทูร
นางแพมเมล่า บุนนาค
ดร.ปาริชาติ สุขสงเคราะห์
นางมาลีรัตน์ แก้วก่า
นางสาวปริศนา รัตนเกื้อกูล
นางจุฑารัตน์ ธนกิจไพศาล
นางวัชรี วัฒนสิทธิวงศ์
นางพัชรดา โอสตธิกุล
นางลัดดา เอี่ยมแก้ว
นางพรรัชนี วิเวกาภิรัคน์
นางฉันทนา อุษณาจิตต์
เสี่ยบุญโชค เจ้าของสหพัฒน์

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย1) นายจรัญ ภักดีธนากุล
2 ) นายจรูญ อินทจาร
3)นายเฉลิมพล เอกอุรุ
4) นายนุรักษ์ มาประณีต
5) นายบุญส่ง กุลบุปผา
6) นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
7) นายสุพจน์ ไข่มุกด์
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

เครือข่ายแวดวงสื่อ
สำราญ รอดเพชร
คำนูณ สิทธิสมาน
ชัยอนันต์-ชัยสิริ สมุทวนิช
ปราโมทย์ นาครทรรพ
ไพศาล พืชมงคล
สโรชา ปานเทพ
สุรวิชช์ ต่อพงษ์
วสันต์ ภัยหลีกลี้
รุ่งมณี เมฆโสภณ
สุทธิชัย หยุ่น
เทพชัย หย่อง
เครือเนชั่น
TPBS
ASTV
กนก
ธีระ
จอมขวัญ
สรยุทธ สุทัศนะจินดา
กรุณา บัวคำศรี
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
เถกิง สมทรัพย์
ขรรค์ชัย (มติชน)
บุญเลิศ ช้างใหญ่
นงนุช สิงหเดชะ
อัญชลี ไพรีรักษ์ (อีปอง)
ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการสมาคมนักข่าว
สมชาย แสวงการ
สนธิญาณ หนูแก้ว
เครือINN
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
มัลลิกา บุญมีตระกูล
เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการทางเอเอสทีวี

 
                                            ———–  จบละครลิงหลอกเจ้า…2010 —————–
 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร