คลังเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 25, 2010

น้ำทิพย์ประโลมใจ พุทธรูปมีให้มองส่องตน…รู้ แก้ ปรับ เปลี่ยนทุกข์ให้สุขเกษมเเล…

กาลครั้งหนึ่ง  ในยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือ