ให้รักเดินทางมาเจอกัน


— ให้รักเดินทางมาเจอกัน ดาเอ็นโดรฟิน 

     ความจริงเรื่องกรณีเด็ก2002 ศพนั้น อย่าไปยึดมั่นอะไรมากมาย ตายก็คือตายด้วยกรรมเก่า เด็กๆๆตายแล้วตายอีกแบบนี้อีก 500 ชาติ ให้ต้ดกรรม เกิดเป็นไก่ก็ตาย เป็นคนก็แท้ง กรรมวนเวียน  พ่อแม่เด็กก็ทำบุญแล้วกัน ปัญหามี เด้กก็เข้าสู่หลักธรรมแล้วก็พ้นทุกข์แล้วละ ที่ญี่ปุ่นให้พระกษิติ ครรภ็ โพธิสัตว์ ทรงดูแลคนตายก่อนกำหนด สร้างรูปปั้นพระหินไว้ คนมาทำบุญก็ผูกผ้าแดงที่รูปปั้น ซึ่งพระองค์ทรงดูแลคนตาย  เมืองไทยก็ ปอเต็กตึ้ง…
   โดยส่วนตัว ควรทำตามธรรมเนียมชาวพุทธ  ไปสู่สุขคติโดยพระสงฆ์ จะดีที่สุด มอบให้เป็นลูกของพระพุทธองค์ จะดีกว่า ต่อไปจะได้เลือกบิดา มารดา ให้เหมาะสม เกิดมาทั้งทีควรจะได้ชีวิตที่ดี ครอบครัวดี ในเมื่อเขาไม่รัก แต่พุทธศาสนานั้น คือสุดยอดแล้ว เขาอยากมาเกิดที่นี่ แอบมาเกิด จึงต้องแท้ง ด้วยวิธีไหนก้ตายอยู่ดี
    โชคดีที่เกิดมาพบ อาริยบุคคล ได้รับรู้ ก็ขอรับเป็นบุตร พุทธธรรม ที่จะฝึกหัด ต่อไป  ในวัดก็ควรมีเจ้าแม่กวนอิม รัฐกาลที่5 และหลางปู่โต พรหมรังสี ตรีมูรติ ที่รับสู่อาณาจักรรัก ต่อไป
 
     อดีตชาติทารกเหล่านี้ เกิดในยุครัฐกาลที่5มาก่อน แล้วตายหมด เหลือแต่สาย สำคัญๆๆอยู่ เจ้าแม่กวนอิมในประเทศไทยเคยมาจุติ 2ครั้ง ครั้งแรกเป้นพระพี่นางสุพรรษาณกัลยานี  ซึ่งเลี้ยงดูพระนเรศวรดุจบุตรในอุทร สมเด้จพระวรรณรัตน์ ครูคุรุพรหมเทพ อมตะธรรมพิทักษ์ (ปรารภนาเป็นผู้ฝึกรบ คุ้มครองเหล่าพระโพธิ์สัตว์พรหมแบบอมตะ อยากเกิดก็กลั้นใจมาเกิด ได้ตามสัมควรแก่กาลเวลา)
    ซึ่งแฟนคลับใครก็อย่าทะเลาะกันนะรักใครชอบใครก็เกาะบุญตามเจ้านายได้ ตอนนี้ รักอดีตพระพุทธองค์ รักองค์ปัจจุบัน ฟังคำสอน ฝึกตน เพื่อนำส่งพระพุทธองค์อนาคต ไม่ทันก็มีอีก9 แล้วจักรวาลก็ดับ แบบพระศาสดาเราอีก2500ปี ก็พระธาตุ 8แห่งมารวมกัน …โลกจักวาลก็แตกดับ เกิดใหม่มีแต่พรหมชั้น อาภัสรา อสัญสัตตา หนอนแก้วก็เป็นสัตว์ เกิดบนดิน น้ำ…เป็นอาหารง้วน ให้เทวดาตกต่ำลงๆๆเป็นมนุษย์
 
รายชื่อ อนาคตวงค์ จากชั้นดุสิต ลำดับการตรัสรู้จากการสะสมบารมี
1.พระนเรศวร(พระศรีอาริย์),
2.ร.4(พระราม จาตุครามรามเทพ),
3. ท่านเชาวลิต พระประเสนธิโกศล(พระธรรมราชา) 
4.ร.5(พระธรรมสมี)
5.พระราหู(พระนารทะ)
6.พระรังสีมุนีนาถ(โสณพราหมณ์)
7.พระเทวเทพ(สุภพราหมณ์)
8, พระนรสีหะ(โตไทยพราหมณ์)
9.ร.9 (พระติสสะ)
10.พระเจ้าตาก(ร.3  ทักษิณ พระสุมงคล)
 พระบรมโอรสาราช (ปัจเจก) ร.8 ปัจเจก ลูกหลานปู่โต พรหรมรังสี ทั้งน้น ท่านจะไปไหนๆๆได้ไง ห่วงหลานๆๆ
 ซึ่งลักษณะเบญจกัลยานีนั้นเป็นแบบเฉพาะ ต้องสวดมนต์ดุแลสงฆ์ สืบทอดพระศาสนาพุทธ อบรมเหล่าพุทธธรรม ทั้งหญิง ชาย ไปไหนไม่ไกลจากพระอาริยะเจ้า ซึ่งไปอยู่พม่าเป็นชายาบุเรงนอง ก็ทำให้สามีรบชนะสิบทิศ สามีตายคุ้มครองน้องชาย บิดา กับพระมารดายังจำหน้าบุตรไม่ได้เลยเพราะไม่ค่อยได้เจอกัน มีแต่2พระองค์ที่ต้องดูแลธรรมให้นำทาง พระนางถูกฆ่าตายด้วยนันทบุเรง บุตรบุเรงนอง ขณะกอดลูกตายทั้งกลมลูกในท้อง
 
 ยุคที่2 รัฐกาลที่3 บรวงสรวง ขอที่วัดยานนาวา กับเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สายเจ้าจอมมารดาเปลี่ยม)  ซึ่งก็มาเกิดเป็น พระนางสุนันทา ราชเทวี พอเกิดมารัฐกาลที่4 ก็เลี้ยงดูอบรมมาตลอดที่วัดอรุณ กับปู่โตพรหมรังสี  ว้งวัด เดินไปไม่ไกลนักซึ่งก็คือพระวรรณรัตน์ ผู้เเต่งคาถายอดพระกัณฑ์ปิฏก ให้จำได้และสวดมนต์ จนแตกฉานว่าคืออะไร นำไปเทียบกับพระธรรมจักร ก็แตกต่างกันแต่ ความหมายในชาตินี้ยุคศตวรรตที่20 คือให้  ให้เก็บตัวอย่างประชากรที่สำคัญๆๆไปไว้ชั้นหนอนแก้ว อสัญสัตตา พรหม และคัดสรร ปชกเพื่อนำส่งยุคพระศรีอริยเมตไตย ให้ศึกษาพระไตรปิฏก เปิดเผยรูปนาม อริยสัท4 มรรค8 ให้เหล่าพุทธธรรม ได้รู้และฝึกตนตาม ยึดมั่นในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นหลัก ให้ปชกทำบุญสะสมบารมี เสบียงในการเกิดภพหน้า…
 
  ซึ่งสมัยร.3 กับร.4 นั้นสู้รบกัน เช่นปัจจุบัน บริวาร ร.1กับสมุนพระเจ้าตาก อีกคู่ แต่หารู้ไม่ว่าทั้ง3องค์ คือ สิน ด้วง บุญมา นั้นคือพี่น้อง ร่วมสาบาน แม้ผิดใจกันอาจสาปแช่งก่อนตายทั้งคู่ด้วยโมหะ แต่ 5ปีแล้วที่หลานท่านได้แก้ให้แล้ว ไม่ให้มีเวรต่อกัน ท่านตาบุญมา คือ บิดาปู่โตพรหมรังสี ซึ่งคือวังหน้าบวร รูปปั้นท่านที่วัดมหาธาตุ  และวัดชนะสงคราม ทั้ง2วัดนี้จะโกรธ งอน ราชวงค์จักรี นิดหน่อยตามเจ้านาย แถมบู้แบบนักรบ อันนี้ให้ละโกรธ โมหะ ซะเพราะได้ไปพบท่านแล้ว คำสาปตกไป เเลกกับพุทธธรรม เจ้ากรุงรัตนโกสินทร์ ในอนาคต สักวัน เทพเทวดาได้การันตีแล้ว เพราะท่านตาสร้างวัดพระเเก้ว วิหารหลวงอีกมากมาย ล่าสุดเกิดที่อิสานก็สร้างวิหาร ถวายที่ดินให้ราษฏร์ ตายไปแบบไม่มีอะไรติดตัวมรดกยกให้ลูกหลาน ก็ไปดีเป็นพรหมเลย ก็เคียร์
   พระเจ้าตาก ตอนเเรกที่บ้านเสาชิงช้ามีรูปท่านบูชาเก่าแก่มาก คุณแม่ว่าได้มาจากหลวงพ่อองค์หนึ่ง จึงได้ไปสักการะท่าน และเรียนกรรมฐาน วิปัสนา รับขันธ์5ไปใช้ต่อที่บ้าน ไปตอนนี้ฐานะศีล5 ที่นำพาพี่น้องไปทั้งวงค์ตะกูลไปกรรมฐาน1สัปดาห์ ช่วงเมษา หยุดยาวๆๆ รับเลื้ยงเด็กๆๆและล้างห้องน้ำ จัดที่นอน ได้พบรูปท่าน ก็รู้สึกติดขัดใจ จนมีรูปปั้นพระเจ้าตากในวัด ก็สงสัย หลวงพ่อเลยบอกว่าอดีตท่านคือพระเจ้าตาก ต่อมานั่งวิปัสนารู้การตายท่านและ เบี้ยงบนเรียกพบ ท่านมาปรากฏร่างจักษุทิพย์อนุญาตให้ไป จะเฝ้าร่างให้ จึงต้องเคารพครูผู้ฝึก ช่วยงานท่าน ตามกฏธรรมศิษท์
 
 ต่อมาท่าน เรียกไปพบที่จันทบุรี ได้เล่าเรื่องใครฆ่าท่าน คืออำมาตย์ พิชัยญาติ(ชื่อสมัยร.1 เจ้ากรมประยูร ร.5 สมัยนี้เปรม สนธิ สุรยุทธ สพรั่งคือ ผู้สำเร็จราชกาลในราชวงค์จักรีซึ่งฆ่ากษัตริย์ตั้งแต่พระเจ้าตาก ร.2-ร6 ด้วยยาพิษในสกุลบุนนาค ร.7ก็ฆ่าทั้งเป็น ….)สาปแช่งราชวงค์ไว้ เพราะเข้าใจผิดร.1(ตอนนั้นท่านอยู่ที่ลาว มาไม่ทัน)ก็แก้ให้แล้ว เพราะจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตต้องเข้าหลักสูตร พุทธวงค์ ที่ชั้นดุสิต  10อนาคตวงค์นั้นอยู่ชั้นดุสิต ก็แอบมาเกิดสะสมบารมี แล้วแต่โอกาสเหมาะทั้ง10เจ้าคุณ
 
   ร.3กับร.4เรื่องรบราห่ำหั่นกันเกิดที่วัดบวรนิเวศ เจ้าชายองค์หนึ่งน้องร.3 ตอนนี้รูปปั้นท่านอยู่ที่วัดดังที่ฉะเชิงเทรา เจ้าชายองค์นี้เเหละที่ใส่บาตรพระมอญร้อนๆๆน่ะ โดนเนรเทศจากร.3ให้มาที่นี่ และฆ่าอั้งยี่ตายมากมาย ในวัดนี้ที่ประหารอั้งยี่ด้วย ก็จองเวรยังมี พระวัดนี้ต้องให้ธรรมะอบรมด้วยประวัติศาสตร์บำบัด ก้ควรรู้ว่ารูปปั้นพระญามารแค้นร.3 รึพระเจ้าตาก รึทักษิณชินวัตร สิ่งแวดล้อมจะทำให้คนอยู่เป้นตาม อันนี้ให้ละซะไม่เกี่ยวกะเรา พระสงฆ์ต้องอบรมวิญญานแค้นๆๆ วิปัสสนาจะรู้
 
วัดบวรนิเวศ เป็นส่วนวังหน้าอยู่  วิญญานวังหน้าคือล่าสุดลูกพระเจ้าตาก สมัยร.5 ที่กล่าวหาเป็นกบฏ ความจริงนั้นวังหน้าสมัยร.5นี้ปู่ ปิ่นเกล้า นำมาเลี้ยงไว้ปกปิดฐานะ แต่หน้าตาเหมือนพ่อมากจน อำมาตย์เปรมสงสัย ก็ใส่ร้ายป้ายสี ลูกชายปู่ตากองค์ที่2กองค์ ตายที่นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมือง ส่งไปให้ฆ่าแบบศรีปราญน์ 2คนเหมือนกัน  องค์ที่3อยู่พัทลุง เป็นรูปปั้น ที่เขาว่ากบฏ ทั้ง3องค์นี้เชื้อสายพระเจ้าตาก หมดสิ้น วงค์ เลย เหมือนร.5ก็หมด เพราะจะตรัสรู้ในอนาคต จึงหมดวงค์ มารมุสลิม เเขกขาว สกัดกั้น
  เจ้าๆๆทั้งหลายอย่ายึดอะไรนอกกาย มากนัก มีอะไรช็อคๆๆเยอะ ให้ทำดีเงียบๆๆดีกว่า ทำบาปมามากแล้ว จริงปลอม ลูกใคร มั่ว สาวใช้ เมียใคร
แต่ราชวงค์นี้รับเป็นลูกทุกคนในแผ่นดินไทย รู้ว่าลูกชู้แต่ก็ใช้ธรรมมะข่ม พรหมวิหาร4นำ
  พระสงฆ์วัดบวรนิเวศ ย่อมบู้ สู้มารโดยอุปนิสัยร.4พระองค์จำวัดที่นี้ โดนรังแกมากมาย และพระไพรีพินาศนั้นเป็นไม้เเก่นเสด็จมาเอง ไม่มีที่มา มาคุ้มครองร.4โดยเฉพาะเพราะจะตรัสรู้ เช่นกัน ร.3ก็จะตรัสรู้ด้วย เลยรบกันเอง บริวารก็รบกันแบบคนใช้ในภาพยนต์ จะเกียดทักษิณ หน้าเหลี่ยม
 
 ซึ่งช่วง5ปีจะสังเกตุ พระชินวัตรหน้าเหลี่ยม ก็พระปกป้องท่าน ทักษิณ สายพระเจ้าตาก อันนี้ก็โผล่มาที่ยุโรป มาเองตอนนี้ก็อยู่ (แบบไพรีพินาศ) ซึ่งในอดีตพุทธวงค์จักรวาลที่แตกดับไปแล้วก็มีจริงๆๆ พธมไปทำลายที่ชลบุรีก็ตกนรก ตามกรรมไร้สติ จริงๆๆพวกนี้นรกให้มาเกิดและทำซ้ำๆๆ หากคิดดีๆๆโมหะ โทสะไม่มีนะ พระพุทธรูปองค์ไหนก็ไม่มีใครทุบ มีแต่ไหว้ หนังสือพระก็ไหว้ นี้คืออาริยะชน ให้ใช้สติตรอง มีอีกเรื่อง กฏสงฆ์ ห้ามสตรีเข้าวัดยามวิกาลมาจากร.4 ทรงเห็นผู้หญิงตอนดึกๆๆช่วงพระองค์ จงกรม ที่ลาน เห็นคุยกะพระเเว็ปๆๆ แต่จะเฉลยให้ ผู้หญิงแวปๆๆนั้นคือเจ้าเเม่กวนอิมเป็นวิญญาน ที่จะมาจุติเป้นพระนางสุนันทา มารับงานจากพระไพรีพินาศ รึพระกกุสันธะ สัมมาสัมพุทธเจ้า
  ทรงคุยพุทธกิจ มอบหมายงานให้ จนบัดนี้งานก็ยังไม่เสร์จ …คือ อนาคตวงค์10องค์ลงมาสร้างบารมีมาก ไม่บอกผู้คุ้มสวรรค์ เหมาะควรลงมาเกิดเลย ก็รบกันวุ่นวาย ก็ไปที่วัดนี้แล้วและได้บอกกับเทวดา ยืนต่อหน้าพระไพรีพินาศ(คือลานข้างล่างและมองตรงที่พระองค์สถิตอยู่นะคะ ต้องรู้และเคารพ กฏวัดนะคะ ที่นี่มีเเต่เจ้าอาวาสและคนในเข้าได้ที่ศักดิ์ ใช้สายตาเพ่ง กำหนดจิต มโนคุย เฉย เงียบ นิ่ง)รับงานแล้ว บอกปัญหาท่านทักษิณแล้ว เพราะต้องเตรียมตัวเป็น จักรพรรดิ์ ในยุคพระศรีอาริย์ต้องรักท่านแบบพระปเสนธิโกศลรักพระสมณโคดม และกษัตริย์วงค์อื่นๆๆ ฝึกให้รัก คือพระนเรศวร
 
   คำแนะนำ วัดบวรนิเวศนิเวศน์ภูมิแวดล้อม  แบบอย่างการศึกษาธรรมะที่วัดนี้จะเข้าใจยากสักหน่อยและจะเจ้าปัญหาแบบพระยามิลิน เพราะในอดีตเถียงพวกฉันพวกเธอ มาตลอด ลูกเจ้าลูกสนม จึงให้ทันเกมส์ วิญญานที่นี่สงสัยมากค่ะ แถมไม่ไปไหน ฟังธรรมก้ยัง ชอบคุยเรื่องเจ้าๆๆ รบกวนพระสงฆ์ เขารักวังหน้าในราชวงค์จักรีกัน(ร.4 สายปู่ วิปัสสี ต้นพุทธวงค์ซึ่งสถิตอยู่ อุโบสถวัดสระเกศ ท่านจะทรงแก่ เคร่งธรรมวินัย ค่ะ เหมือนร.4ธรรมยุตย์เคร่ง ที่วัดบวร มี2พระชินสีหฺ์ คือให้ใช้ 2องค์บวก เช่น พระไพรีพินาศรึกกุสันธะ ท่านมีมารมากมาพจญ รบตลอด วิปัสสนาจะไม่ได้มาก )
    จึงให้นำพระใส รึพระโกนาคมนะ รึพระพุทธโสธร จะทรงนุ่มนวล(คืออดีตพุทธวงค์พระกกุสันธะและต่อไปพระโกนาคมนะ ยุครุ่งเรือง อยู่ดีมีสุข) เพราะมีมหายาน เจ้าแม่กวนอิม ใช้ทำงานที่พระเข้าไม่ถึง เหมือนบริหารงานแบ่งหน้าที่ให้ นะคะ รึอาจใช้พระ2องค์แบบที่ชอบตามอัธยาศัยเช่นพระเวชภูง่ายๆๆสบายๆกับ พระสมนโคดม   พระวิปัสสี กับพระกัสปะ รึองค์อื่นๆๆทั่วๆๆไปที่ศรัทธาก็ได้นะค่ะ นำมาใช้หลักธรรมวิจัย จะได้ง่าย ไม่งั้นข้อสงสัยในธรรมจะเยอะ   หากรับประทานอาหารไม่พอจะวิปลาสได้ วิปัสนาต้องใช้ใช้พลังเยอะ   ยิ่งมีพระชินสีห์2องค์ ด้านหลังมีพระกกุสันธะ ด้านในที่อยู่ร.4อีก ยิ่งเคร่ง รู้แล้วปรับสบายๆๆๆ นะค่ะ ก็ยังมีเรือหลายลำให้ไปนิพพานนะค่ะ ไปสบายๆๆ ตามอัธยาศัย เกิดทันองค์ไหนก็ธรรมมะอันเดียวกัน อริสัท4 มรรค8 ค่ะ แค่ศรัทธารักเชื่อมั่นในหัวหน้า.
 
  ท่านทักษิณ ชินวัตร นี้คือ ลูกชายพระจักรพรรดิ์ กับพระศรีสุริโยทัย ที่บุเรงนอง เอาไปเป็นเชลยพม่าและก่อนตายได้ฝากบ้านเมืองให้พระนเรศวรดูเเล พระน้องนางก็เจ้าจอมมารตาเปี่ยมสมัยร.4 รึชายาพระธรรมราชาก็ร.4 นะเอง ทั้งบุเรงนองก็ พระขันฆกุมาร เจ้าแห่งดาวอังคารนะเอง ร.4เองก็พระทักษปชาบดี เจ้าเเห่งดวงจันทร์ ลูกสาวก็มากมาย เป็นพระชายาเจ้าแห่งดาวต่างๆๆทั่งจักรวาล สังเกตุว่า มาเกิดที่ไทยหลายครั้ง ที่สุโขทัย พ่อขุนราม ลูกชายก็ร.5 คนเขียนศิลาจารึกทั้ง2หลัก พ่อลูกผูกพันธ์
 
   สรุปว่า ท่านทักษิณ ชินวัตร(ช้างปาลิไลยกะ)นั้นลูกชายในหลวง ที่ปรารถนา จะนำส่งอนาคตวงค์ 9(ในหลวงอยู่ลำดับ9 ช้างนาฬาคิรี))องค์ให้สำเร็จโพธิ์ญาน จะตรัสรู้เององค์สุดท้าย แบบพระสมณโคดม ซึ่งคืออดีต กัปนาถผู้ใช้หัวแม่เท้าคีบปราสาท ถวายพระศาสดา พายเรือส่งข้ามฝั่ง นะเองในพระไตรปิฏก
  ก็เปิดเผยมา5ปีแล้วนะ เรื่องที่เล่าให้ฟัง ได้จากวิปัสนา(รู้แล้วละไม่ยึดติด เดินหน้าต่อไป ใครเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่ ทำเองจะรู้เอง)นะค่ะ และนำไปเล่าถวายเทพ เทวดา พรหมประกาศธรรมที่ภูเขาทอง(สร้างโดยร.3กับพระยาบดินทร์เดชา) แล้วด้วย ร.1 กับร.2ก็เทวดาชั้นผู้ใหญ่นะค่ะ ราชวงค์นี้ จึงล่วงเกินไม่ได้ ฉิบหายมาเยือนแน่…
  
 
  รู้แล้วเล่า บอก นะค่ะหลักวิปัสสนา แล้วละ เดินหน้าสะสมบารมีต่อไปรวมญาติๆๆฝากด้วยนะค่ะคนเก็บงำธรรมปัสสนา นะต้องเป็นหนอนแก้วน่ะค่ะ นั่งกินนอนกิน ในธรรมจักรกัปวสูตร จึงไม่เอ่ยถึงน่ะค่ะ เกิดมาทั้งทีต้องคุ้มค่าหน่อย ช่วยเผยเเพร่ธรรมให้ชนหมู่มากเก้บรักษาไว้ ยอดพระกัณฑ์ปิฏก นั้นได้จากการฝังดินนะค่ะ กุศโลบายของพระอยุธยา พม่าก็จะเผา เหมือนนาลันทานะเเหละค่ะ คือมันเป็นธรรมชาตินะค่ะ เป็นคาเลคเตอร์ของพระพุทธศาสนา
 ใครๆๆก็ทำใด้ รู้หลักแล้ว อย่ากลัว ก็คนธรรมดาคนหนึ่งไม่วิเศษ อดีตผ่านมาแล้วก็เเล้วไป แก้ ปรับ ปรุง เปลี่ยน พัฒนาตน จริงๆๆแล้วมนุษย์เวียนว่าย ไม่รู้อายุเท่าไหร่น่ะสมมุติน่ะค่ะ ไม่มีอายุหลอก เพียงแต่รู้ รูป นาม รู้อดีต ตน ปัจจุบัน อนาคตไปไหน หากพอแล้วก็มาฝึก นะค่ะ อย่าไปกลัวเกรง ธรรมมะต้องมีปชต เคารพกันและกันไม่เลือกชั้นวรรณะ อายุ ขอให้คนนั้นมีธรรม ก็ควรค่าแก่การพบมากมาย
 
  หากไม่จริงให้ฝนตกฟ้าผ่ามาแล้ว นะแต่ไม่มีไรเกิดขึ้น  บอกทั้งท่าน ทักษิณ และแล้วแต่ประสงค์ท่านจะบอกใครต่อ แต่ท่านสืบสานพุทธวงค์ไหม ทำ ไปทั่วโลกก ก็ทำการเผยแพร่ศาสนา ใช้กุศโลบายต่างๆๆ อีกทั้งพระสันปาปา ก็รับทราบลำดับพุทธศาสนา นั้นสำคัญต้องช่วยพิทักษ์ โลกไร้พรหมแดน ศาสนาอิเหนาก็ญาติ ต้นวงค์คือพระพุทธองค์เป็นอิเหนามาก่อน
  จริงๆๆมีการทำงานมากมาย พระพุทธเจ้า7องค์อยู่ที่ได้บ้าง ท่านทักษิณ และบุตรก้ได้ไปสักการะแล้ว พระอรหันต์องค์เดียวในโลก ก็ไปนมัสการแล้ว สืบสานพุทธธรรมไหม ไปแล้ว รู้นะ ทำอะไรอยุ๋ ….จะเห้นว่า ทำดีไม่แคร์ใคร ดีที่สุด พ่อก็รู้ ก็รัก แต่ก็ยอมแบบ สุวรรณสาม พระพุทธองค์เป็นโมเดลให้ทำตาม แน่นอนที่สุด หุ่นขี้ผึ้งพระสังฆราชในประเทศไทยอยู่ที่วัดเทวราช น่ะค่ะ  อีกแห่งที่ชาวพุทธควรไป พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนครปฐม วัดจุฬามนีรวมอดีตพระพุทธวงค์ในจักวาลนี้ และอนาคต วงค์ต่อไป ไปกราบ นมัสการสิ่งมงคลงดงาม ชาวอิสานก็วัดพระธาตุพนม
 
   พระบรมโอรสาธิราช พระองค์ในอดีตก็3ชาติแล้ว อาชาตศัตรู อโศกมหาราช อีกชาติจำไม่ได้ ชาตินี้ที่4 ซึ่งท่านก็รู้ตนเองน่ะ อย่าลืมกรรมมีแต่ เป็นปัจเจก เกิดอีก3ชาติก็พ้น พระองค์จะไปที่ๆๆรักพระองค์ วัดที่ตรงอุปนิสัย ใครไม่รักไม่แคร์มีพ่อแล้ว คือพระศาสดา น่ะเอง ซึ่งในอดีต พราหมณ์ที่เป็นจัณฑาล เหาะไปเขียนกระต่าย บนดวงจัทร์ก็คือพระศาสดาของเราน่ะเองในชาดก นางพราหมมาณีก็คือ เจ้าหญิงมานะมาก รึเจ้าแม่กวนอิม น่ะเอง ตอนนี้พระศาสดาหักคอลูกชายหันหลังเลยเพราะไม่รู้เป็นลูกๆๆ เฮ้วววๆๆ มีมานะมาก พ่อกูใหญ่ พราหมณ์ดัง ตา ยายมีชื่อเสียงกับพวกสมุน500สอนผิดเกเรๆๆ สุดท้ายอำมาตย์500นั้นเป็นจันฑาล
  ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทำบุญกับกษัตริย์ศรีลังกา โดยไม่เห็นหน้ากัน นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐาน ไว้ ก็คือ ท่าน ทักษิณ  ชินวัตร น่ะเอง ซึ่งท่านก็ไปศรีลังกาแล้วด้วย ในอดีตร.4เราไปรับคนพุทธมาไว้ภาคใต้ยกระดับ มีปชต อิสระเสรี จะเห็นว่า5ปีเนี่ยทำงานสืบสานศาสนาพุทธมาตลอด โดยสันดานอนาคตวงค์เลย  เเถมเป็นที่รักในทุกศาสนาด้วยน่ะค่ะ ไปเครพน้อมนอ้ม สังเกตุให้ดีตาแจ้งๆๆดูคนดีให้ออกน่ะค่ะ  ครูสอนก็ทำเลยไม่ถามด้วยนะคนนี้ ว่าง่ายสอนง่าย แต่อติชาตุบุตร ย่อมอหังการ์
 
   ดูให้ดีๆๆนะค่ะ แถมรูปกายไม่แก่ ตามวัยทั้ง2องค์น่ะค่ะ ยุคกาขาว ชาวศิวิไล คือ 2คนนี้ ท่านเชวลิต ยงใจยุทธ อีกคนก็คือ พระประเสนธิโกศลตระกูลรักช้างดูแลช้างน่ะเอง ท่านรักพระพุทธเจ้านามพระกัสปะ ย่อมไปใกล้ๆๆวัดพระธาตุพนม เพราะชาวเมืองรักษาขนบธรรมเนียมมาแบบยุคอดีต พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นน่ะเอง ยุคนี้มีพระอนุรุทะ ต่อมาเป็นท้าวสักกะราช  สักเกตุง่ายๆๆ ลูกสาวบุญธรรมท่านเป็นมเหสีใช่ใหม กษัตริย์อุเทน หากมาเกิดใหม่ย่อมคือนางงาม จักรวาลๆๆคนใดเป็นบุญบุญธรรม ของท่านเชาวลิตล่ะ อิอิ วนเวียนที่ พรทิพย์ นาคหิรัญกนก น่ะเอง เห็นไหม หาง่ายคนเก่าๆๆ
 
 ร.4ในอดีตอีกชาติก็ พระยามิลินทร์เจ้าปัญหา ซึ่งคือมือขวาอเล็กซานเดอร์ เป็นฝรั่ง มารบอินเดีย ก็หยุดที่พระเจ้าอโศกมหาราช ก็สร้างพระพุทธรูปให้จดจำ คณะเทพแบบกรมศิลปากร จะลงมาสร้างสรรค์ให้ อีกชาติ ราชวงค์เมจิ ที่เกียวโต ก็สร้างวัดพุทธให้จดจำ อีกชาติไกลโพ้น ก็บิดาเจ้าเเม่กวนอิม เหมี่ยวซ่าน นะเอง ซึ่งเวลามาเกิด มาทั้งพวง ตามท่าน ….
  สรุปว่า..ไทยเราคือ ตัวศาสนา อินเดียคือที่พระพุทธองค์ ตรัสรู้ควรไประลึกถึงคิดว่าคนตายทับภมมา8-10เมตรจากเดิมแล้ว อนาคตวงค์เหล่าพระโพธิ์ มาเกิดสะสมเพิ่มบารมีแบบนี้ เเผ่นดินย่อมรับไม่ไหว สั่นสะเทือนนะค่ะ เสื้อแดงรู้มา5ปีแล้วน่ะค่ะมาฝึกกันหลายๆๆงานในอนาคต ไม่รู้เองคนทั่วไป เราเปิดเผยรู้ทั้งโลก สู้มารคมช(เปรมทำลายศาสนาพุทธ)และนอมินี …. 
 
จากรูป จะเห็นพระพุทธรูปอินเดีย นั้นไม่งดงามเท่าไทย ไทยเอาพระเเก้วมรกตไปถวายต่างกันมาก กับอินเดียทำเอง ซึ่งรอบๆๆวัดคนขายของจริงๆๆแล้วมุสลิม ฮินดู มิใช่คนพุทธๆๆจริงๆๆฐานะต่ำจันฑาล ที่ไทยนี้คณะบุคคลที่เก้บคำสอนทุกอย่าง…รวมไว้ที่นี้ จึงต้องเก็บคำสอนอ่าน ฝึก ก่อนที่จะเจอเเบบนาลันทา ซึ้งมุสลิมก็ใกล้แล้วคืบคลาน ริดรอนพุทธ โดยใช้รัฐบาลชุดนี้และคมช สืบทอดกับพธม ปชป และกลุ่มอื่นๆๆทั้งมืดและเเจ้ง
  พระมหานรินทร์ ใน อินเดีย ตอนที่ 2  -alittlebuddha.comภาพนี้เเปลว่า สถานที่พระพุทธองค์ ทรงใช้ฝึกสัตบุตร บริษัท4 อริยบริษัท4 ทั้งชายและหญิง (ดอกจันทร์2ข้าง) เพื่อให้ขับเคลื่อนพระธรรมจักร ที่พระองค์ประกาศแล้ว(ดุมตรงกลางไม่มีดอกกลีบ ล้วนๆๆ คืออริยสัท4โลกีย์ก่อน) มรรค8นำทางปูพื้นฐาน แล้วกวางคือความร่ำรวย ลาภจะบังเกิด เทพเทวดาอุ้มสม รวมโลกหนึ่งเดียว สุขภาพก็แข็งแรง สู่หนทางอมตะ คือส่งเข้าสัมมาทิฐฐิ ก่อน เข้าเกณฑ์พุทธธรรมแล้ว จึงวิปัสสนาขั้นสูงนำสู่ อริยมรรค สู่อริยสงฆ์บริษัท4 ผู้มั่นคง สืบทอดพระศาสนาได้ แน่นอนมั่นคง ต่อไป…รุ่นแล้วรุ่นเล่า

 
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร