ทำบุญอะไร ถึงได้งาม(หล่อหรือสวย)

นอกจากรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผักผลไม้ข้าวสวยร้อนๆๆ อาหารมีประโยชน์ ก๋วยเตี๋ยว อูด้ง สลัดผัก ซูชิปลา กุ้ง หมึก หอย ปู อาหารทะเล แล้วน้ำผัก ผลไม้ ซีเรียลขนมปังแยม นมสด นมถั่วเหลือง ถั่ว แล้วก็แบบคนไทยนิยมกินน้ำพริกกับผัก ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารสุขภาพ เกาหลีก็มีกิมจิ ญี่ปุ่นมีชาบุ ชาบุ รึสุกี้ บาบีคิวก็สำคัญแต่ต้องมีผักด้วย สเต็ก ก็ต้องแบบนุ่มอร่อยละลายในปาก ที่ญี่ปุ่นมีเสน่ห์ เพราะอาหารอร่อยทำด้วยใจยิ่งโอซาก้าแล้ว ดงอร่อยทุกร้านแบบเซร้านไหนก็ สุดยอด

 

รัปประทานเพื่อรักษาร่างกายและสร้างบารมีแผ่เมตาให้มนุษย์และเทวดารวมสรรพสัตว์ กินเจก็มักน้อยไม่รักเพื่อนฝูง จึงต้องผสานธรรมเสริมให้เพื่อนขันธ์ทั้ง5ทุกๆดวงวิญญานที่ร่วมบรรจงสร้างสรรค์โลก ประกอบกัน เทวดาชั้นดุสิตเป็น อัญมณี ขันธ์1รูป..และนามอีก4 ขอขอบพระคุณครูโลกนิวาสสถาน ขอฝากเนื้อฝากตน ตรัสรู้เรียนตาม โลกและจักรวาลวิชา เพื่อมวลเบญจขันธ์ให้มีความสงบสุขเกษม ตามแก่ฐานะบารมีที่พึ่งมี ด้วยเทอญ

 

ผักมีแร่ธาตุ วิตะมิน เส้นใย(ไฟเบอร์)มากมาย ช่วยให้ผิวพรรณดี แถมยังป้องกันเกี่ยวกับลำไส้ ระบบย่อยอาหารเช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ

ส่วนน้ำพริกช่วยเสริมรสชาด พริก มีฤทธิ์เป็นยาป้องกันโรคมากมาย เช่น ป้องกันเส้นเลือดดำอุดตัน ฯลฯ

ถ้ากินอาหาร”ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่งตามด้วยผลไม้ น้ำสะอาด น้ำส้ม ฝรั่ง สัปรด” เป็นประจำ… คงจะมีผิวพรรณดีไปนานทีเดียว แถมอายุยืน

ทีนี้ทำบุญอะไรถึงได้งามเพื่อมาเสริมบารมีต่อและปลอดภัย คนที่เกิดมารูปงามนั้นงามด้วยบุญหลายประการ

“แท้จริง สรรพสัตว์ทั้งปวงจะงดงามนั้น ก็ย่อมงดงามด้วยเหตุสี่ประการ

  •  งามด้วยอามิสทาน ตกแต่งข้าวน้ำโภชนาหารสิ่งของอันประณีตบรรจง อันกอปรด้วยโอชารสต่างๆ แล้ว ก็ถวายเป็นทานประการหนึ่ง
  •  งามด้วยวัตถุทานตกต่างผ้านุ่งผ้าห่มแต่ล้วนที่ดีมีราคา เป็นผ้าสาฎกเนื้อดีเนื้อละเอียดสุขุม อย่างผ้าโขมพัสตร์แลผ้าโกไสยพัสตร์ ตกแต่งเย็บร้อยเป็นอันดีแล้วถวาย เป็นทานประการหนึ่ง
  •  งามด้วยสัมมัชชนทานถวายกราดแลชุมปัดพัดวาลวิชนี มีประการต่างๆ ตกแต่งแล้วถวายเป็นทานประการหนึ่ง
  • งามด้วยกิริยา มิได้โกรธแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ตั้งอยู่ในอธิวาสนะขันตี แลเมตตาประการหนึ่ง

บุคคลผู้จะปรารถนาให้รูปทรงสัณฐานงาม ก็พึงปฏิบัติตามถ้อยคำในพระสูตรที่ว่ามานี้.”

สรุปว่า บุญที่ทำให้รูปงามมี 4 ประการได้แก่

  1. ให้ “อาหาร” เป็นทาน ตกแต่งอย่างสวยงาม

  2. ให้ “จีวร” หรือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเป็นทาน ตกแต่งอย่างสวยงาม

  3. ให้ “เครื่องมือทำความสะอาด” เช่น ไม้กวาด ฯลฯ

  4. “เมตตา และขันติ (อดทน)” หรือความ “ไม่โกรธ” ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท และไม่จองเวร

ข้อ (3) นี่… รวมถึงการทำความสะอาดด้วยมือเราด้วย การทำความสะอาดเป็นจารีตศีล หรือข้อควรปฏิบัติ การทำบุญประเภทศีลส่วนใหญ่มีอานุภาพมากกว่าการทำบุญประเภททาน

การไปทำความสะอาดพระเจดีย์ พระธาตุ พระพุทธรูป สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา หรือตำราทางพระพุทธศาสนา

การทำความสะอาดของสงฆ์ก็สงเคราะห์เข้าในข้อนี้เช่นกัน

เมื่อเข้าไปในลานพระเจดีย์ควรเก็บขยะไปทิ้งข้างนอกให้เรียบร้อย  เข้าห้องน้ำก็ล้างให้สะอาดคนอื่นมาพร้อมใช้ เติมน้ำในบ่อให้เต็มฯลฯ

ทีนี้เมื่อเราทราบอานิสงส์ของบุญที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้รูปงามแล้ว ถ้าเราตั้งจิตไว้เพื่อให้มีรูปงามก็ชื่อว่า ตั้งจิตไว้ผิด

เพราะเหตุไร… การตั้งจิตไว้เพื่อรูปงามยังเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปเพื่อภพชาติ และไม่เป็นอุปนิสัยแด่มรรค ผล นิพพาน หรือการนำออกจากวัฏฏะ (การเวียนว่ายตายเกิด)

นอกจากนั้น… การทำบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ถวายผ้าบูชาพระเจดีย์ พระธาตุ ถวายจีวรแด่สงฆ์ มุ่งบูชาพระอริยบุคคล โดยถวายผ่านพระภิกษุหรือสามเณรไม่เจาะจง การกวาดลานพระเจดีย์ ลานวัด ฯลฯ มีอานิสงส์ (= กำไร) มาก

บุญเหล่านี้… เมื่อตั้งจิตไว้เพื่อให้เกิดมามีรูปงาม ชื่อว่า เป็นบุญที่มีโลภะ (= ความอยาก) เป็นบริวาร

โลภะ (= ความอยาก) เป็นบริวารของบุญจะเป็นอุปนิสัย ทำให้ชาติที่บุญให้ผลมีรูปงาม (เป็นผลของบุญ) และโลภมาก (เป็นอุปนิสัยของโลภะ หรือการตั้งความปรารถนาไว้ผิด)

คนที่มีรูปงาม และโลภมากเสี่ยงที่จะทำบาปหลายประการ เช่น ล่วงกาเมสุมิจฉาจาร (มีชู้ในสามีภรรยา หรือผู้ที่มีเจ้าของ) ฯลฯ

รูปงาม… ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอาจก่อให้เกิดสงคราม เช่น กรณีพระราชายกทัพไปเพื่อแย่งชิงพระมเหสี หรือกรณีพระราชาฆ่าสามี เพื่อแย่งชิงภรรยา ฯลฯ

รูปงาม… ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอาจเป็นปัจจัยต่อ “มานะ ( = ความถือตัว หยิ่ง ยะโส )” ทำให้ถือตัว หยิ่ง ยะโส จองหอง หรือดูถูกคนอื่น ทำให้เกิดในตระกูลต่ำต่อไปในอนาคต

เมื่อทำบุญที่เป็นปัจจัยให้มีรูปงามได้แก่ การถวายอาหาร การถวายจีวร(เครื่องนุ่งห่ม)ที่ตกแต่งอย่างดี (สวยงาม) เครื่องทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ฯลฯ หรือการทำความสะอาด และเมตตา(ใจดี ไม่มักโกรธ) – ขันติ (อดทน อดกลั้น) แล้วเราควรน้อมนำบุญนั้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า… บูชาการตรัสรู้อย่างเลิศ

การบำเพ็ญพุทธกิจอย่างเลิศ คือการบูชาพระธรรมดี ซื่งจะนำสัตว์ออกจากวัฏฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) บูชาการปฏิบัติดี เป็นของเลิศซึ่งมีมีในพุทธบริษัท4 (พระอริยบุคคลได้แก่ พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน)

บุญที่ “งาม” จริงคือการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานเบื้องสูงสุด… อย่างนี้จึงจะชื่อว่างามทั้งการกระทำ และงามทั้งการอธิษฐาน (= การตั้งใจ การตั้งความปรารถนา) ต่อไป

ฉะรั้นเราควรฝีกหักการทำบุญ เช่น ถวายอาหาร ถวายจีวร (เสื้อผ้า) ถวายเครื่องทำความสะอาด หรือทำความสะอาดด้วยมือของท่านเอง และน้อมไปในเมตตา (ใจดี ไม่เป็นคนมักโกรธ) -ขันติ (อดทน อดกลั้น)เพื่อเห็นผลแห่งกรรมดีเหล่านี้ซึ่งจะทำให้เป็นผู้มีรูปงาม และขอให้บุญของท่านเป็นปัจจัยแห่งกุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ถึงฝั่งคือ มรรค ผล นิพพานเบื้องสูงสุดโดยเร็วเทอญ… สาธุ สาธุ สาธุ

สัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็น  สัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบคนที่พร้อมมูลด้วยธรรม

สัตบุรุษ ในทางปฏิบัติคือคนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ

1. เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการคือ ศรัทธา หิริ โอตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา

2ไม่ปรึกษาอะไรที่เบียดเบียนตนและผู้อื่น

3. ไม่คิดอะไรเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น

4. ไม่พูดอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น

5. ไม่ทำอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น

6. มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ

7.  ให้ทานโดยความเคารพ ไม่ให้แบบทิ้งขว้าง

  

นอกจากทรัพย์สินเงินทองแล้ว การทำทานมีหลายวิธี

การบำเพ็ญทาน 10 ประการ

1. ให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทอง

2. ให้ทานด้วยสายตาที่เมตตาปรานี

3. ให้ทานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

4. ให้ทานด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟัง

5. ให้ทานด้วยแรงงานช่วยเหลือผู้อื่น

6. ให้ทานด้วยการอนุโมทนายินดีเมื่อผู้อื่นทำดี

7. ให้ทานด้วยการให้อาสนะ(ที่นั่ง)

8. ให้ทานด้วยการให้ที่พัก

9. ให้ทานด้วยการให้อภัย

10. ให้ทานด้วยการให้ธรรมะ

ความรู้เล่าเรียนศึกษาธรรม ขององค์พระศาสดา ศาสนาพุทธ

ขอพุทธบุตรได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเฉียวฉลาด ทันยุทธวิธีหมู่มารเทอญ

ความงามที่แท้จริงควรพร้อมไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ก็จะงามพร้อมบริบูรณ์

อยากเกิดมาสวยแบบไหน…เราออกแบบได้

แบบแนะนำว่าดีแล้ว…มีดังนี้

1.หญิงสาวไปทำบุญที่วัด หรือปูชนียสถานต่างๆ เพื่อปรารถนาจะช่วยวัด บูรณะสิ่งของหรือปูชนียสถานนั้นๆ พ้นจากสภาวะขาดแคลน ปัจจัยอาหาร เครื่องใช้
-ผลบุญทำให้ เธอเป็นคนมีร่างกายแข็งแรง และความสวยเกิดจากสุขภาพที่ดี คือสวยจากภายในสู่ภายนอก

2.หญิงสาวเบื่อหน่ายโลกมนุษย์ ทำบุญเพื่อหวังจะได้ไปสวรรค์ หรือโลกทิพย์ อันน่ารื่นรมย์
-ผลบุญคือ เป็นคนสวยแบบน่ารัก หรือสวยลึก ยิ่งมองยิ่งสวยขึ้นทุกวัน ไม่มีเบื่อ

3.หญิงสาว สำรวมกายวาจาใจ ขณะอยู่ต่อหน้าพระ สมณะพราหมณ์ ต่อสถานทำบุ
-ผลบุญเป็นคนสวย แบบน่ารัก คือ ทุกคนรัก และชอบทั้งๆที่เธออาจไม่มีอะไรสวยเด่นเลิศเลอมากกว่าคนอื่น

4.หญิงสาวที่ อิจฉาความงาม คนอื่น เพราะตนเองไม่สวย ไม่มีชายใดเหลียวแล จึงทำบุญบ่อยๆ เพื่อปรารถนาจะให้สวยงามเช่นสาวคนอื่น
– ผลบุญทำให้เธอสวยงามแบบ ไม่มีเสน่ห์ คือเป็นคนสวยแบบกระด้างๆ

5.หญิงสาวทำบุญทำทานโดยจิตใจสงบ และหวังเข้าสู่พรหมโลก
-ผลบุญทำให้เธอ สวยแบบนางพญา คือสวยแบบ ไม่มีผู้ชายคิดในเรื่องเพศ แม้ชายที่เป็นคู่ครองยังเกรงใจ

6.หญิงสาวติดตามผู้ใหญ่ ติดตามสมณะพราหมณ์ ที่ตนเลื่อมใส ไปทำบุญตามที่ต่างๆ และตามไปช่วยงาน ทุกครั้งที่มีโอกาส
-ผลบุญ ทำให้สวยงามแบบเด็กๆ มีคนรักใคร่ ผู้ใหญ่เอ็นดู สามีรักเหมือนลูก คือถนอมและเอาใจใส่

7.หญิงสาวเข้าร่วม ขบวนกับสาวอื่นๆ หรือร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาว ทำบุญทำทานตามประเพณีนิยม
-ผลบุญ ทำให้เธอ เป็นคนมีบุคลิกลักษณะ ท่าทางดี สง่า ผ่าเผยในที่ชุมชน

8.หญิงสาวนอกจากทำบุญทำทานแล้ว ยังปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม เผยแพร่ธรรมอีกด้วยใจบริสุทธุิ์
-ผลบุญทำให้เธอ มีสติปัญญาเฉียบแหลม พูดจาเป็นที่เลื่อมใส มีความสวยงามแบบสงบเย็น ผู้คนที่พบเห็น ได้พูดด้วย ได้สนทนาด้วย จะรู้สึกสบายใจ มีเสน่ห์

9.หญิงสาวตามใจเพื่อน ทำบุญต่าง ๆเพื่อคนที่ตนรักสบายใจ
-ผลบุญ ทำให้เป็นคนที่สวยแบบเรียบๆ เป็นคนมีความสบายใจ

10.หญิงสาวไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ โดยปรารถนาว่าจะได้อวดเครื่องประดับ ของตนว่าเหนือกว่าหญิงอื่นๆ อาหารที่ตนถวายดีกว่าคนอื่น น่ากินกว่าคนอื่น
-ผลบุญทำให้เธอ สวยแบบดูแล้วไม่สบายใจ ชายที่พบเห็นจะคิดแต่มุ่งร้าย

11.หญิงสาวที่ถวายทานต่างๆมุ่งคุณภาพ เช่นอาหารดูไม่สวยแต่รสดี มีประโยชน์ ของใช้ที่คงทนถาวร ประณีตละเอียดอ่อน พิจารณาให้เป็นประโยชน์ที่สุดแก่พระสงฆ์ สรณะ พราหมณ์
-ผลบุญทำให้เธอ มีรสสัมผัสที่ดี ใครถูกตัวเธอจะรู้สึก ในความนิ่มนวล ชวนสัมผัส ชายที่เป็นสามีเมตตารักใคร่ แม้แต่เพื่อนหญิงของเธอ จะรู้สึก อบอุ่น ลูกๆ ของเธอและเด็กๆในอ้อมแขนจะรู้สึกว่าเธอเป็นที่พึ่งพิง

12. หญิงสาวที่ แนะนำคำสั่งสอน คนอื่นๆให้ทำบุญ แต่ตนเอง ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญเท่าไรนัก หรือหญิงสาวให้เงินให้ทองคนอื่นไปทำบุญแทนตนเอง เพราะขี้เกียจหรือไม่มีเวลา
-ผลบุญทำให้ เธอเป็นคนที่เข้าที่ไหนเข้าได้ ผู้คนให้ความเป็นกันเอง ให้ความสนิทสนมประหนึ่งว่า รู้จักกันมานาน เป็นเเรมปี

13.หญิงสาว ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ เพื่อประสงค์จะแลกเปลี่ยน อาหารการกินของตนกับวัด
-ผลบุญ ทำให้เธอมีผิวพรรณผ่องใส หน้าตาแช่มชื่น แต่รูปร่างอ้วนท้วนเหมือนตุ่ม

14. หญิงสาว ไปช่วยงานที่วัดเป็นประจำ แต่เมื่อไปช่วยงานใดมักเรียกร้อง เอาของกินที่ตนชอบจากเจ้าภาพหรือ จากเจ้าอาวาสเป็นประจำ
– ผลบุญทำให้เธอ เป็นคนสวยน่ารัก แต่มีรูปร่างผอมเกร็ง ผอมแห้งตัวเล็ก

15. หญิงสาว ทำบุญอย่างไม่มีความประณีตในวัตถุทาน ของชิ้นนั้นจะดีเลวไม่สนใจ ใช้งานดีแค่ไหนไม่สนใจ แต่นิสัยส่วนตัวชอบประณีตกับทุกสิ่งอยู่แล้ว ชอบประดับทุกสิ่งให้สวยงาม
-ผลบุญทำให้เธอ มีรูปงาม หน้าตาดี แต่ยิ้มไม่สวย หัวเราะน่าเกลียด ท่าทางบางอย่างไม่น่าดูชม

16.หญิงสาวที่ประณีต กับวัตถุที่จะนำไปทำบุญ แต่ไม่ตกแต่งภาชนะที่บรรจุเช่นใส่ถุงกระดาษไปถวายพระ จับยัดๆ ใส่เข่ง ใส่ลัง แล้วให้คนนำไปส่งวัด
-ผลบุญจะทำให้เธอมีความสวยงามแบบเรียบๆ จืดๆ ต้องอาศัยการหัวเราะ และการยิ้ม อันมีเสน่ห์ จึงผูกมัดใจชายหนุ่มได้

17. หญิงสาวชอบไปทำบุญกับหมู่คณะ เช่นจัดกฐินสามัคคี จัดผ้าป่าสามัคคีฯลฯ แต่เธอชอบไปร่วมงานล่าช้ากว่าคนอื่น ไปทีหลังคนอื่น ตนเองมีความสามารถน้อยนิด แต่ ก็ชอบไปแก้วัตถุทานที่เขาประดับไว้ดีพร้อมแล้ว และฉวยโอกาสเอาหน้าว่าตนเป็นคนทำ งานนี้ฉันเป็นหัวหน้า เป็นเรี่ยวแรงเป็นตน

-ผลบุญทำให้เธอ เป็นคนมีหน้าตาสวยงามดีทีเดียว แต่ในความสวยงามนั้นมักมีข้อบกพร่องเช่น หัวเบี้ยว รูปหน้าไม่เข้ารูป มีปานบนหน้า ตาเล็ก เรียว เป็นต้น

18.หญิงสาวที่ใจบุญต้องหาโอกาสบำเพ็ญทานเสมอ ขณะที่พระภิกษุมาบิณฑบาตรที่หน้าบ้าน เธอจัดแจงคว้า ข้าวปลาอะไรได้ ก็ใส่บาตรทันที โดยไม่คำนึ่งว่าอาหารนั้นเตรียมให้ใคร เป็นการใส่บาตรแบบเฉพาะหน้า
-ผลบุญนี้ ไม่สะอาดเท่าใดนัก จึงส่งผลให้ เธอเกิดมาเป็นคนสวย งาม แต่ไม่หมดจด คือแฝงความน่าแขยงไว้ในเรือนร่างหรือใบหน้า

19.หญิงสาวบางคน เมื่อจะทำบุญ จะต้องไปเรี่ยไรเงินจากญาติๆ พี่น้อง ขืนใจเขารบกวนเขา เซ้าซี้จนเขาทำบุญด้วยจนได้
-ผลบุญ ทำให้เธอ ไปเกิดเป็นเทพธิดาในถิ่นกันดาร เช่น เทพธิดาประจำแดนปิศาจ เทพธิดา คุมบริวารเปรต ถ้าเป็นคนจะ เป็นคนมีชื่อเสียงในถิ่นด้อยพัฒนา เช่นเป็นครูใหญ่ในจังหวัด ที่แร้นแค้น

20.หญิงสาวบางคนไม่ได้เตรียมตัวมาทำบุญแต่ต้องเจียดเงินทำบุญเพื่อไม่ให้เสียหน้า หรือมีภาพสะเทือนใจเกิดขึ้นเธอก็อดสงสารไม่ได้ จึงให้ทุนทรัพย์เล็กน้อยช่วยไป
-ผลบุญทำให้เธอ สวยปนเศร้า ลักษณะคล้ายผู้ดีตกยาก

ข้อเขียนที่นำมานี้เพื่อผลโลกุตระธรรมเพื่อสะสมทานบารมีให้ยิ่งๆๆขึ้นของท่านผู้อ่าน เพื่อให้บังเกิดบุคลากรธรรมในยุคพระศรีอาริย์ สวย หล่อ เสมอกันด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นบุพเพเทพ กำหนด ให้ได้พบผู้ที่รักและศรัทราธรรม พร้อมตรัสรู้ตามและช่วยเหลือมนุษย์และเทวดาให้ได้รักษาธรรมต่อๆๆไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า มีการบอกทาง สอนและช่วย ไม่นิ่งดูดายธรรม สาธุๆๆๆ ทุกข้อความที่ได้รับเผยแพร่และส่งต่อมิได้หวังผลการค้าแแต่เพื่อผู้ที่ได้อ่านได้ผระโยชน์ต่อตนเองในชาตินี้และชาคิหน้า แน่นอนที่มาล้วนมาจากหลายแห่งแต่ต้นตอมาจากพุทธศาสนาที่มีผูัฝึกและบันทึกไว้เพื่อให้ฃาวโลกได้นำไปใช้เพื่อความสุขเบี้ยงต้น ท่ามกลางและที่สุด

อันนี้จากผู้เขียนเองประสพการณ์ตรงที่พบเห็นด้วยตนเอง จากคนใกล้ชิดและจากตนเอง

21. หากไปทำบุญต่างประเทศ จะได้คู่ครองเป็นคนต่างชาติ

22. หากใส่บาตรพระสงฆ์แล้วเสียดายนำกลับคืนมา จะเกิดมาในสกุลต่ำทรามเป็น จันฑาลวัรรณะต่ำในสังคม เหยียดหยาม อดยากยากแค้น นำไปใช้ได้กับการทำทานให้อะไรกลับใครแล้ว ให้เลย อย่านึกเสียดายรึไปยึดคืน

23. ผู้หญิงที่สวย หวาน ตัวหอม ผลบุญคือถวายดอกไม้หอมแก่พระพุทธ

24. หากอยากใด้มีคู่ครองที่ดี จุดเทียนคู่ถวายแด่พระพุทธ รึได้คู่ครองผัวเดียวเมียเดียว ไปไหว้พระวิษณุเทพ ที่ข้างวัดสุทัศน์วราราม เสาชิงช้า เขตพระนคร

25. หากมีผู้เดือดร้อนเป็นสตรีตั้งครรภ์และคนชรา มาขอความช่วยเหลือ ไม่ควรผลักไส ควรให้การต้อนรับตามสมควรและสถานที่นั้นควรจะปลอดภัยสำหรับเราด้วย ผลกรรมในการผลักไสดูหมิ่น เราจะได้ตามนั้นไม่วันใดวันหนึ่ง เรียกกรรมตามสนอง…ข้าพเจ้าขนาดไม่ตั้งใจยังโดน!!!!เมื่อเราสำนึกได้ จึงไปทำบุญถวายสังฆทานและบอกเล่าให้พระสงฆ์ทราบ เพื่อท่านจะได้ช่วยหาทางให้สบายใจขึ้น และเราต้องไม่ทำแบบนั้นอีก

26. คนล้มรึเสียหลักชีวิต อย่าซ้ำเติม ควรช่วยเหลือเขาในสิ่งที่พอช่วยได้ จนกว่าเขาจะฟื้นคืนชีวิต ลุกขึ้นสู้ๆๆ จนยืนได้ ตั้งธุรกิจใหม่ได้ และมั่นคง จงอนุโมธนาชื่นชมตาม เเล้วท่านจะไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือเมื่อขัดสน

27. ไปทำบุญปล่อยปลา ปล่อยนก ปล่อยเต่า ปล่อยหอยขม เพื่อชีวิตจะดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ตกน้ำไม่ไหล ตกอยู่กองไฟไม่ไหม้ มีผู้ช่วยเหลือเมื่ออับจน

28. ทำบุญทั้งตามเทศกาลและทุกๆๆครั้งที่จิตใจพร้อมที่จะทำบุญ ทั้งในวัดกับพระสงฆ์ซึ่งไม่เจาะจง แล้วแต่บุพเพ…และกับสังคมในบ้าน ครอบครัว เพื่อนบ้าน ตำบล หมู่บ้าน ที่ทำงาน ให้ปัจจัย4และเคารพซึ่งความเป้นมนุษย์ของเราด้วย

29. ทำบุญให้สาธารณะชน โดยการแต่งกายสุภาพสวยงาม สะอาดทั้งเสื้อผ้าและร่างกาย จิตใจแจ่มใส ไปที่สาธารณะหมู่มากต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา

30. ทำบุญกับครอบครัว ประณีประนอมกัน ฉันพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อไม่เข้าใจกันให้เวลาสักระยะ เราค่อยอธิบาย เมื่อเขาใจร่มๆๆ

31. แบ่งเวลา ไปท่องเที่ยว เดินเล่น ใช้จ่ายบ้าง เก็บบ้างให้สัดส่วนลงตัว ไปที่ไหนเเต่งกายสุภาพ อาบน้ำสอาด คนพบเห็นติดตาต้องใจ ไม่แต่งตัวโป๊โชว์นั่นนี่

32. ให้ผ้าไหมสวยงาม เครื่องประดับ แก่คนที่ท่านพอใจ วันแต่งงานให้ทอง เพชรแก่ญาติรึเงินขัวญถุงเพื่อเป็นทุนแก่คู่สมรสใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้หากเขามีปัญหา ช่วยให้มีบ้าน มีรถ แนะนำชีวิตครอบครัวเดี่ยวให้อยู่ได้ดีมีสุข  รวมช่วยเลี้ยงเด็กให้คู่หนุ่มสาวไป ทานอาหาร ท่องเที่ยวรึไปต่างประเทศ เพื่อช่วยเเบ่งเบาภาระสังคม ปลอดภัยไร้กังวล -ผลท่านจะมีชีวิตที่ดี ไม่มีอับจน ทำบุญแบบไหนจะได้แบบนั้น ให้ทอง ให้ทรัพย์ ให้ผ้าไหม รึผ้าดีๆๆท่านก็จะได้มาจากไหนไม่รู้น่าอัศจรรย์ ชีวิตขับเคลื่อนไปได้ไม่สดุดเลย

33. หากเบื่อในการเลือกคู่ครองคนไหนดีเลือกไม่ถูก ไปขอให้เนื้อคู่รึคนที่ใช่ ให้ปรากฏตัวใน3ด.มีแต่ฉันกับเธอ ผู้ที่จะเป็นคู่ครองในอนาคต คนที่ไม่ใช่ให้หลีกไป ไม่สนไม่เเล ไม่มาหาเรา รึเเสดงทาสเเท้ตัวตนของเขา ความจริงปรากฏ ไปไหว้พระธาตุพนมวรวิหาร อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ได้ผลชงัดแล…ตำนาน นางแก้วณ.บารมี ในรัศมีของพระธรรมมิกราช ผู้ครอบครองทิศบูรพา(เทพเเห่งทิศตะวันออก)

wpm-npth (2)

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s