เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว

พระสุตันตปฏก ฑีฆนิกาย มหาวรรค

มี8ประการ

1.ลมใหญ่พัด     เมื่อลมใหญ่พัด    ย่อมทำน้ำให้ไหว   ครั้นน้ำไหวแล้ว      ทำให้แผ่นดินไหว    

ไหวได้

2.   สมณชีพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิต  หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก      มีอานุภาพมาก   เจริญปฐวีสัญญา      

หวั่นไหว 

3.พระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิต   ก้าวลงสู่พระครรภ์พระมารดา         

4.พระโพธิสัตว์  ประสูติจากพระครรภ์พระมารดา 

5.   ตถาคต     ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

  แผ่นดินนี้      ย่อมไหว     สะเทือน     กำเริบ  หวั่นไหว    .

6. ตถาคต        ยังธรรมจักรให้เป็นไป     

7.ตถาคต      ปลงอายุสังขาร     แผ่นดินนี้  ย่อมไหว  สะเทือน    

8. ตถาคต    ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส -นิพพานธาตุ       

     

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s