กราบนมัสการ

แต่ก่อนท่านทักษิณ ชิณวัตรไปสันติอโศก ตามจำลอง ศรีเมือง คนพาเข้าการเมืองให้ไปก็ไป  ใครแค้นไม่ชอบท่านในอดีตก็อภัย แต่ก่อนท่านก็ปากไวว่าพระ ก็ขอกราบอภัยแทนท่าน ขัดใจใครก็อภัยกันนะค่ะ คนไทยด้วยกันดีกว่าบังสนธิ อะไรดีๆๆก็แนะนำท่านได้ค่ะ ปกติคนพุทธแรกๆๆก็รู้จักสันติอโศก แต้ความรู้ถูกต้องพุทธก็ทอยทุกคน แน่นอน คนเสียผลประโยชน์ย่อมโกรธ

ลักษณะพระอริยะสงฆ์บรรลุธรรมองค์นี้ เกาะนี้ ลักษณะปัจเจก เกิดได้เยอะ เเบบเงียบทำดีเรื่อยๆๆทำไรได้ตามสดวกเหมือนจบปริญญาตรีไปทำงาน ผิดแก้ไหม่ได้ ปัจเจกเเบบไหนไม่ต้องสน โสดาบันรึอะไร ทำไปศึกษาไป  มีตามส่วนต่างๆๆของโลก ต้องเก็บรักษาพระธรรมคำสอนในหลายๆๆเผ่าพันธ์และหลายๆรูปแบบนิทาน ชาดกต่างๆๆไว้ ในพระไตรปิฏก เคยมีปรากฏพระปัจเจก8องค์ยุคสมัยพระแม่ สามาวดีตอนเป็นหน.นางรำ500ไปอาบน้ำในสวนหนาวสั่นก็เลย

ไปก่อไฟเผาพระปัจเจก องค์หนึ่ง ท่านเข้าฌานสมาบัติ  พระไทยองค์นี้ท่านคงเหมาะแก่การบรรลุธรรมที่นี่  อยู่เกาะคนผิวดำ  คนอังกฤษก็มีเยอะนะค่ะ คล้ายเครือจักรภพทั่วไป  เหตุการณ์ในประเทศนี้ก็คล้ายไทยมีปฏิวัติ แต่ทหารประเทศนี้ จะออกจากเคลือจักรภพ ออสเตเรียสาวกเจ้าอังกฤษก็ด่าเอา ป่านนี้ไม่ลือกตั้ง ประเทศไหนเหมาะสมแบบไหนคงให้ชนพื้นเมืองตัดสิน ดีกว่าปชตยัดเยียดให้ ปชกบางทีคงเรียนได้อยาก ต้องให้อาหารตามหลักโภชนากร ให้ความรู้จักโลกของเราตามหลักวิทยาศาสตร์สากล และแนวพุทธศาสนาปูชีวิต

สุดยอดวิชาต้องสอนคนดำให้เป็นยอดคนมีเกียรติด้วยศีลงดงาม  สอนคนธรรมดาเป็นโปรกอฟล์อันดับ1ของโลก และเอาพุทธไปสอนมนุษย์โลก เอาสิ่งงามๆๆไปวางระบบพุทธธรรม ระหัสรู้เผ่าไหนชาวพุทธ จะมีวัฒนธรรมใจดี ใส เย็น ยิ้มเฉ่งจากใจ หากไทยพุทธแตกไป ก็ไปอยู่ตามประเทศพุทธ ที่เราได้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีได้

โลกนี้อยู่ลอยๆๆด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ หากทำลายด้วยขีปนาวุธ สไนเปอร์ แบบไทยไม่สงบ ฆ่าๆๆแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์โลกแล้วละ สำนึกบาปไม่มี เข้าวิตกวิจารณ์ไม่ได้  วิจารณ์ก็ดูนะคนพุทธหากเจอพระอริยะละก็ทำท่านครั้งเดียว ใช้กรรมไม่คุ้มกันเลยนะ ท่านไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรละได้หมด แต่ท่านจะเวียนเกิด นรก กี่ชาติ โลกธรรม8เสื่ยม ไม่คุ้มเลย

หลักปชต  การพูดวิจารณ์ดะจึงอันตราย ปชตได้แต่ ใช้หลักพุทธ เช็คคนชั่ว ดี แนะแนวทางให้ มีเหตุผล  แยกให้เป็น สันติอโศกเริ่มแรกใครๆๆก็หลง มีการเมืองมาให้ซาบซ่าลักธินิยมฉบับทำเอง  แต่พอมาเช็คดูก็ไม่ใช่ก็ไม่นับถือ และต่อสู้ปกป้องธรรม พระไตรปิฏกมาใช้กับการกำจัดสิ่งไม่ชอบใจตนไม่ใช่ทาง ผิดแล้วปรับตัวตามเถรวาทพระเถระเเนะนำดีที่สุด อย่าดันทุรังไม่ว่าใครก็ตาม หากฝืนก็ละซะดีกว่าเดินหน้า

ทดลองวิชาคิดอะไรได้ บรรลุแต่ละเรื่อง แผ่นดินไหว เพราะเทวดาสะเทือน อนุโมธนาสาธุ

สันติอโศกนั้น วังหลวงเเละบุตรีลูกสาวพระพี่นางสาวกโพธิ์รักษ์  นสพอัมรินทร์   ลูกสาวพระพี่นาง หม่อมบุษบา  น้ำดื่มจิตรลดา และอื่นๆๆ ให้การสนับสนุนเป็นธรรมดำ มิได้ใช่พุทธศาสนาที่ถูกต้องเพี้ยน วิปลาสธรรม

คนสนับสนุนก็ผิดตามด้วยอีกนานไม่รู้เทวทัตจะตรัสรู้ได้ปัจเจกคือไม่สอนใคร มีแต่พระโพธิ์สัตว์สอนได้ไม่รีบ สะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆๆ  อย่างน้อย10องค์อนาคตวงค์ก็ยังไม่เข้าเกรณ์เทวทัตจะตรัสรู้ได้เลย แม้มีการอ่านพระไตรปิฏก ภวายทานแต่ใจไม่ใสสะอาด  เอามาหาลาภสักการะ ให้คนนับถือ หลอกปชช ปชกโลก  ฆ่าคนคิดต่างเนี่ย พญามารทำ

เกาะนี้ ทอง เพชร พลอย น้ำมัน ต้นไม้ ทรัพยากรเยอะ อังกฤษกดขี่ปชชและเอาทรัพยากรไปมากมาย คณะทหารจึงปฏิวัติ เหมือนอินเดีย พม่าทำแยกออกมาจากอังกฤษ ยังไม่เลือกตั้งแบบพม่า มีหลักพระพุทธก็คงแล้วแต่ผู้นำ ลาว เขมร พม่า ก็พุทธแต่ไม่รวย

คนจีนก็กะลังปรับตัวรวย ไทยเรา รวยได้นะคนพุทธแบบยุคพระศรีอาริย์ ไม่ต้องรอ ทำเลย ผู้นำประเทศดี ปชกก็อยู่ดีมีสุขปัจจัยพื้นฐานต้องมี..พระสงฆ์ไทยเป็นที่นับถือของคนจนผิวดำ วัดชุมชนต้องเอิ้อเฟิ้อกัน พุทธศาสนามีไว้ให้ยกระดับตนเองด้วยการศึกษาแบบไทย  

แต่คอมมิวนิตย์แนวปชตสนับสนุนสังคมนิยมจะดูหมิ่นการเรียน ปริญญา ยืนได้ด้วยตนเองทำงานมีเงิน นิยมเนียนแบบปอเนอะ(พุทธพันธ์นิยมมุสลิมนิยมระบบคอมมูวนิตย์) จะอย่างนั้นอย่างนี้ โน่นไม่ดี นั้นไม่ดี แต่ตะเองใช้ปากทำงานแนวปชป บวก

Sofitel Fiji Resort & Spa

ต้องใช้ภาวะผู้นำโคข้ามฝั่งและดูแลบริวารให้อิ่มกายใจ มีเกียรติ ร่าเริงทำงาน ชาวนาไม่ว่าชาติไหน ก็มาจากคนมีความรู้เจ้าประเทศวางระบบสอนให้ทำมีการศึกษาการทำนา เรียนรู้ ฝึกสอน วิจัยปรับปรุงงาน  มิใช่ว่านแล้ว3-4ด เกี่ยว เก็บต้องเอาใจใส่น้ำในนา ต้นไม้ใบหญ้า รกก็ถางทางให้ปลอดภัยจากงูเงี้ยว อสรพิษกัดเอา

พระอริยสงฆ์องค์นี้ท่านสอนคนดำเป็นโปรกอฟล์อันดับ1มาแล้วต้องมีลักษณะติเตอร์ ทุกคนจึงรู้รูปนาม คิดตามเรียนตามพระศาสดาได้ ไม่งั้นพระอินทร์ตะบองตีหัวแตกตาย ทำเล่นพูดเล่นไม่ได้ เพราะเปิดโลกให้มนุษย์และเทวดาตรัสรู้ตาม พุทธบัญญัติ…

ศาสนาพุทธ ทาสไปบวช ได้เป้นทิด แต่งงานกับคุณหนู ดาวพระศุกร์ ลูกคนใช้เป็นทนายความ อินเดีย จันฑาลเป็นผู้มีอารยชน ในสมัยพระพุทธองค์

ในไทยเอาจันฑาลในศรีลังกา มาภาคใต้สมัยร.4 โดยพระปิ่นเกล้า ปรับเป้นคนใต้ จนมีเกียรติ ทุกคนอย่าปชตจ๋าไปนะค่ะ ปชตคือคนศาสนาพุทธ นั่งในวัดเท่ากัน เอิ้อเฟื้อกัน หากรัฐบาลดี ไทยไปโลด สังคมมีระบบระเบียบ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s