พรหมวิหาร4 ประเทศไทย

ปูพรหมวิหาร4 ประเทศไทย รู้เตือนเเนะปรับปรุง คือบัญฑิต ใครผิดก็เตือนกัน ประเทศไทยใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนจึงมีสิทธิ์เสรีภาพ ตักเตอนเเนะคือคนไทยแท้ แก้ได้

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร