เราจะข้ามเวลามาพบกัน

— เราจะข้ามเวลามาพบกัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เพลง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร