ทัพไทย ส่งทหาร ลุยรบ ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน

 ซุดานเป็นประเทศที่สหรัฐขึ้นบัญชีเป็นประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายมุสลิม

ซูดาน หรือ สาธารณรัฐซูดาน (อาหรับ: السودان ‎al-Sūdān) เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดใน ทวีปแอฟริกาและมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป มีเมืองหลวงชื่อ คาร์ทูม มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศอียิปต์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ ทะเลแดง ทิศตะวันออกติดกับเอริเทรียและเอธิโอเปีย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเคนยาและยูกันดา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ คองโกและ  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ทิศตะวันตกติดกับ ประเทศชาด และทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับลิเบีย ชื่อของประเทศมาจากภาษาอาหรับว่า Bilad-al-Sudan ซึ่งแปลว่าดินแดนของคนผิวดำ ปัจจุบันซูดานกลายเป็นประเทศที่ขาดความมั่นคงตาม ดัชนีความเสี่ยงของการเป็นรัฐที่ล้มเหลว เพราะการปกครองแบบ  เผด็จการทหารและ สงครามดาร์ฟู

ประเทศซูดาน  ติดตามต่อวิกิพีเดีย

ทัพไทย ส่งทหาร ลุยรบ ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดานแล้ว

โดยเมื่อ วันเสาร์ที่ 4  ช่วงเวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีส่งกองกำลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (African Union-Nations Hybrid Operation in Darfur : UNAMID) โดยมีพลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พันโท ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ครอบครัวของกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม 2,000 คน

ซึ่งการไปปฏิบัติภารกิจของทหารไทยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ไทยมีพันธกรณีในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งด้านการธำรงและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งทหารไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยภารกิจในครั้งที่ผ่านมา ทหารไทยได้รับความชื่นชมอย่างมาก สำหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย

อีกทั้ง การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศนอกภูมิภาคแอฟริกาเพียงชาติเดียว ที่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติ สหภาพแอฟริกา และรัฐบาลซูดาน ได้จัดกำลังกองพันทหารราบร่วมกับกำลังของประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกา ที่แสดงถึงการยอมรับในศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยในระดับสากล และการปฏิบัติด้วยกำลังผสมขนาดใหญ่พร้อมยานเกราะภายนอกภูมิภาคเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในเวทีนานาชาติ

การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีปัจจัยที่ท้าทายหลายประกาศ ได้แก่ ปัญหาการส่งกำลังบำรุง ความแตกต่างทางด้านอัตลักษณ์กับกำลังของชาติในสหภาพแอฟริกา รวมถึงสภาพภูมิประเทศพื้นที่ปฏิบัติการและภูมิอากาศที่มีลักษณะเป็นทะเลทราย โดยปราศจากสาธารณูปโภค อีกทั้งยังเป็นพื้นที่อันตรายอีกด้วย สำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพล 1 กองพันทหารราบผสม จำนวน 809 นาย เข้าพื้นที่โดยกำลังส่วนที่ 1 กำลังพล 409 นาย จะออกเดินทาง ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2553 สำหรับกำลังพลส่วนที่ 2 จำนวน 400 นาย จะเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ในวันที่ 4 มกราคม 2554

โดยสาธารณรัฐซูดานตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามและความขัดแย้งมานาน ซึ่งภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ 980 นอกจากจะเป็นการสร้างและรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นพันธกรณีด้านมนุษยธรรมและจริยธรรมของไทย ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ซึ่งยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการระดับนานาชาติ และนี่ก็ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยอีกครั้ง

  • ส่งกำลังทหาร 809 นาย ไป”ดาร์ฟูร์”ในสงครามซูดานโชว์ศักยภาพกองทัพไทย
  • กำลังพลหน่วยทหารช่าง24นาย เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน

  •  กำลังพลหน่วยทหารช่าง24นาย เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน

    กำลังพลหน่วยทหารช่าง24นาย เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน

    นครราชสีมา วันนี้ (17 พ.ย. 53) เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่ 2 ได้มีพิธีส่งกำลังพลหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กองกำลังเฉพาะกิจ 890 ไทย / ดาร์ฟูร์ ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศ ซูดาน โดยมีพลตรี       สุรนาท สุวรรณนาคร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานในพิธี                ตามที่กรมทหารช่างที่ 2 ได้รับการประสานเร่งด่วนจากกรมทหารช่าง ขอกำลังพลในกองบังคับการกองร้อยและหมวดงานดิน พิจารณาแบ่งโควตาการจัดกำลังโดยให้กองพันทหารช่างที่ 202 เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลัง เพื่อเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา เพราะต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอันตราย จึงได้เสนอรายชื่อกำลังพลให้กรมการทหารช่างจำนวน 22 นาย และอะไหล่ จำนวน 2 นาย โดยมีร้อยเอกอนุพงษ์ วรรณสิงห์ เป็นรองผู้บัญชาการกองร้อยทหารช่างกองกำลังเฉพาะกิจ 890 ไทย / ดาร์ฟูร์ และ ร้อยเอกกุลฉัตร สุจริตกุล เป็นผู้บังคับการหมวดงานดิน โดยกำลังพลทั้ง 24 นายนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก 300นายของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเทศเดียวที่เป็นกำลังนอกภูมิภาค ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้                โดยภารกิจขั้นต้นได้แก่ การขยายค่ายพัก การสร้างระบบรั้วป้องกัน ก่อสร้างเต็นท์ที่พักสำหรับกำลังพลจำนวน 800 นาย ก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และการเจาะบาดาลภายในค่ายพัก                 โดยบรรยากาศในพิธีประธานกล่าวให้โอวาทให้กับกำลังพลที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ และมอบพวงมาลัยพร้อมของที่ระลึกซึ่งเป็นวัตถุมงคล จากนั้นเหล่ากำลังพลเข้ารับการประพรมน้ำมนต์และแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมาชิกสภาจังหวัด คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รวมถึงครอบครัวและญาติของกำลังพลเข้ามอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไป 

  • กษิต หวังซูดานเป็นประตูเชื่อมโยงตะวันออกกลางและแอฟริกา  -mcot

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s