เขาทำอะไร???

06 ธ.ค. 2553,08:12   ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยและอาเซอร์ไบจาน จะพัฒนาสานสายใยและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ชาติ ขณะที่ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด เป็นตัวแทนของมวลชนชาวซีเรีย  ก็ส่งสารแสดงความจริงใจ และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วยเช่นกัน

ที่ อิสลามาบัด ประธานาธิบดีอาซิฟ อาลี ซาร์ดารี และนายกรัฐมนตรีซาเย็ด ยูซูฟ ราซา กิลานี แห่งปากีสถาน กล่าวถวายพระพรผ่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องด้วยประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปากีสถาน ทางด้านสันติภาพ ความมั่นคง ความก้าวหน้า มาตลอดช่วง 6 ทศวรรษที่ผ่านมา

ขณะ ที่นางฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ ในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และอเมริกันชนทุกคน ระบุผ่านคลิปวิดีโอว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา จากการที่พระราชสมภพที่สหรัฐอเมริกา และว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ซาบซึ้งของประชาชนทั้งในประเทศไทยและผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่กลายเป็นแม่แบบสำหรับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ กับมุสลิมไทย

รัฐบาลพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อการส่งออก (2/8/2009 )

เย็นวันที่ 17 กันยายน 2552 นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดทำเนียบเลี้ยงละศีลอดให้กับมุสลิม ซึ่งในงานเลี้ยงดังกล่าวนี้บุคคลสำคัญในวงการมุสลิมไทยต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

นราฯ ระดมตำรวจหลายร้อยนายคุมเข้มรับคณะผู้นำรัฐบาลไทย-มาเลเซีย
นราธิวาส 9 ธ.ค.- นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย เยือนพื้นที่ จ.นราธิวาสร่วมพิธีเปลี่ยนชื่อสะพานเชื่อมสองประเทศ แห่งที่ 2 เป็นสะพานมิตรภาพท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ใช้กำลังตำรวจกว่า 700 นายกระจายพื้นที่ดูแล

ที่ดินวางท่อแก๊สปตทส่งไปมาเลเซีย ยกให้ อิสลามนะจ๊ะ ศาลกฤษฏีกาของปชป จ้า

ฑูตซูดาน

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเปิดสัมมนาด้านอิสลามศึกษานานาชาติ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies โดยมีนักวิชาการจาก 15 มหาวิทยาลัยในอาเซียน และนักวิชาการในประเทศกว่า 350 คน จากกลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย จากประเทศอิยิปต์ อาทิ ซูดาน จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการต่างๆ ในเรื่องหลักสูตรที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่

วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14:55:21″กษิต”นำทูตอิสลามโลกเยี่ยมปชช.ชายแดนใต้

พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับนายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ ที่นำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกองค์การประชุมอิสลามโลกหรือโอไอซี และคณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 9 ส.ค.52

“กษิต”ชูแผนชำระ ประวัติฯปัตตานี!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกษิต ภิรมย์
มอบประกาศนียบัตรและร่วมสัมมนาเครือ
ข่ายอิสลามศึกษานานชาติ

(18 ต.ค.53)ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและร่วมสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษานานาชาติ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ กระทรวงการต่างประเทศกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการประชุมอาเซียน-กลุ่มความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC) รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เสนอแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกจากสองกรอบความ  ร่วมมือ 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 รอง ศจ. ดร. ฉัตรชัย รัตนชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอบคุณและรายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษานานาชาติ (International Islamic Studies – Networking: IISN)

  

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะบรรยาย ประเทศไทยและโลกมุสลิม ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยาย ในหัวข้อ ประเทศไทยและโลกมุสลิม : ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา (Thailand and the Muslim World : Partnership in Progress) ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2553 โดยหัวข้อหลักของงาน คือ “มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย”ซึ่งจัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครื่อข่ายจุฬาฯ นานาชาติ และมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

กระทรวงการต่างประเทศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดภาคใต้

            เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2553 นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษา อยู่ในรัฐกลันตันและตรังกานูจำนวน 16 ราย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดขึ้น นักศึกษาเหล่านี้มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำลังศึกษาวิชาศาสนศาสตร์ กฎหมายอิสลาม และจริยธรรม

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาเหล่านี้ โดยได้ขอให้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และขอให้ช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการกลับมาเผยแผ่หลักคำสอนอิสลามที่ถูกต้องและไม่บิดเบือน ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงการต่างประเทศในส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

01/10/2010

นายกษิต ภิรมย์พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชาด

            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 65 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Moussa Faki Mahamat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชาด
ในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชาด ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของสองประเทศ โดยฝ่ายชาดแสดงความประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ข้าวฟ่าง และข้าวโพด ซึ่งไทยยินดีจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปเยือนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรให้ฝ่ายชาด ทั้งนี้ ก่อนการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการมอบเงินช่วย เหลือชาดกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศด้วย          

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 65 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Lawrence Cannon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา และนาย Moussa Faki Mahamat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชาด รวมถึงพบหารือกับนายฐากูร พานิชกุล ดีไซน์เนอร์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกลุ่มศิลปินไทยในนครนิวยอร์ก Thai Artists Association

ผู้ช่วยรมตต่างประเทศ พินิจ กับเคนยา มุสลิม

ประธานาธิบดีคิบาคิได้แสดงความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการประท้วง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Books คั่นหน้า ลิงก์ถาวร