เส้นทางลำเลียง…

ที่มา:บางกอกทูเดย์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2552 17:43 น

 

“ร้อยละ 80 โดยเฉพาะยาบ้า มีการลักลอบนำเข้ามาจาก 3จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน”ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือปปส. ที่เผยถึงเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ถือเป็น “เส้นเลือดใหญ่” หล่อเลี้ยงขบวนการค้ายาเสพติด ที่ผุดขึ้นเป็น

ดอกเห็ดรอบประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ที่ตั้งโรงงานผลิตยาบ้าเพื่อลักลอบเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจะกระจายอยู่ใน45 อำเภอทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9-10 จังหวัดจากข้อมูลที่สำรวจได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะยาบ้า มีการลักลอบนำเข้ามาจาก 3 จังหวัด คือเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับในพื้นที่ประมาณ 10 อำเภอ ที่เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์ มาจากภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ มาจากภาคกลางส่วนกัญชาจะมาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ามาทางภาคใต้ก็มี ได้แก่ ยาอีและยาแก้ไอยาเสพติดที่หลุดรอดจากการจับกุมได้นั้น มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยมีภูมิประเทศเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ยากแก่การควบคุมและจับกุมเพราะชายแดนที่มีระยะทางยาวหลายพันกิโลเมตร อีกทั้งกำลังที่วางไว้ตามแนวชายแดนมีจำนวนจำกัด จึงทำให้มีช่องทางในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาได้รวมถึงลักษณะภูมิประเทศใน

ภาคเหนือมีช่องทางเป็นป่าเขา และทางภาคอีสานเป็นลำนํ้า ทำให้ผู้ลักลอบสามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางซึ่งในอดีตนิยมใช้เป็นคาราวานบุคคลลักลอบนำเข้ามา ปัจจุบันอาจจะเป็นคาราวานอยู่แต่จำนวนไม่มากเท่าในอดีตจะได้ไม่เป็นที่สงสัยดังเช่นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กองกำลังผาเมือง ปะทะกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติด ที่บริเวณหมู่บ้านห้วยส้านตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพ

ติดเข้ามาในพื้นที่การเข้าจับกุมครั้งนี้ เกิดการปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจำนวน 4 คนที่ เดินทางลัดเลาะเข้ามาในชายแดนฝั่งไทย โดยมีอาวุธครบมือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดและขอให้วางอาวุธ แต่คนร้ายกลับเปิดฉากยิงใส่ จนเกิดการปะทะกันนานประมาณ 5 นาทีเมอื่ สนิ้ เสยี งปนื เจา้ หนา้ ทเี่ขา้ ตรวจสอบพบมผี เู้สยี ชวี ติ 2 รายส่วนที่เหลือได้วิ่งหลบหนีข้ามเขตแดนออกไปยังประเทศพม่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเงินสด 1 ล้าน 7 แสนบาทปืน

อูซี่ พร้อมกระสุน 1 กระบอก ปืนขนาด 11 มม. อีก 1 กระบอกลูกระเบิดแบบขว้าง 1 ลูกสภาพศพแต่งตัวด้วยชุดทหารว้าแดง ซึ่งคาดว่า น่าจะนำยาบ้าไปส่งให้นายทุนแล้วรับเงินสดกลับยังฐานที่มั่นนอกเขตแดนไทย แต่มาเกิดการปะทะกันขึ้นก่อน“คาราวานส่งยาบ้า” ส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางการลักลอบจะใช้2 เส้นทางด้วยกัน คือ ทางด่านและช่องทางธรรมชาติซึ่ง 70 เปอร์เซ็นต์…นิยมใช้เส้นทางธรรมชาติเพราะคุ้นเคยใช้เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่แล้วแต่ถ้ามาจากที่อื่น

คนต่างถิ่น เช่น คนภาคใต้ ภาคกลางจะใช้ช่องทางด่าน เพราะไม่ชำนาญทางช่องทางธรรมชาติอาจเกิดอันตรายขึ้นได้อีกทั้งประชาชนชายแดนบางส่วนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งด้านความสัมพันธ์เป็นเครือญาติและได้ประโยชน์ทั้งค้า เสพและลำเลียง ทำให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศได้อย่างง่ายดายการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ในช่วงปีนี้มีปริมาณการผลิตยาบ้าและยาไอซ์ค่อนข้างสูง โดยมีการลักลอบนำเข้ามาในไทย

มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ “ยาไอซ์” ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้ามาไม่มากเท่าไรนัก แต่ปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้านับ100 กิโลกรัมการลักลอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การแพร่ระบาดในประเทศ และอีกส่วนหนึ่ง ส่งต่อไปยังต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อไปยังต่างประเทศมากกว่าโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านสังเกตได้จากการจับกุมครั้งใหญ่ที่มีการยึดยาเสพติดได้ตั้งแต่1 กิโลกรัมขึ้นไป ล้วนเป็นการส่งต่อไปยังต่างประเทศแทบทั้ง

สิ้นเมื่อสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การดำเนินการจึงต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรก คือ การลดการเสพ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำงานมากกว่าปกติ เพราะมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่ง คือ ต้องให้ประชาชนและสังคมเข้าใจว่า…ปัญหายาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัว ซึ่งจะกระทบกับชีวิตประจำวันของเราได้ ลำพังรัฐเพียงหน่วยเดียวคงแก้ปัญหาไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน! 

ตีแผ่เส้นทางยาไอซ์เข้าเมืองหลวง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร