มีหลักฐานอะไรว่าเราเสียดินแดน ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล

โดย…………………………..รุ่งศิลา

…………………..

—  เสวนา “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร”

paain img_1156Dr.surachath brspaain img_1157dr.pich phongsasash

รศ.สุรชาติ บำรุงสุข  ,ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล ,  รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในงานเสวนาวิชาการ… “รัฐศาสตร์ภาคประชาชน ครั้งที่ 1” เรื่อง “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร” ณ.ห้องประชุมมาลัยหุวนันท์ ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 กุมภาพันธ์2554 หาอ่านได้ที่เวปประชาไทย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง, สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, หนังสือ, Books คั่นหน้า ลิงก์ถาวร