รวมกฏแห่งกรรม

– ดูหมิ่นคนด้อยกว่า ผลกรรม— ได้รับการดูเเคนจากคนด้อยกว่าเช่นกัน

—ซ้ำเติมคนดีแต่ถูกใส่ความ —ต่อไปตนเองจะได้รับกรรมตามที่ตนกระทำไว้ทำอะไรได้อันนั้น

—เกิดในสกุลทราม ต่ำต้อย–สาเหตุจากการเหยียดหยามคนสกุลดี ครอบครัวอบอุ่น และเป็นบุตรที่ดี สามีภรรยารักใคร่ให้เกียรติกัน ช่วยกันสร้างครอบครัว

–ดูหมิ่นคนระลึกชาติได้ ผลกรรม จะนึกอะไรไม่ออกไหลไปตามเวรกรรม

–ใส่ยาเบื่อแอ่งน้ำ หมามุ้ยในแหล่งน้ำพลเมือง —ผลกรรมเป็นโรคเรื้อน กลากเกลื้ยน กลิ่นตัวเหม็นสาป สังคมรังเกียด โดนคนไล่ที่ อยู่ไม่เป็นสุข…(หน้าโดนกากบาทไว้)

—มีพ่อแม่ติดการพนันไม่สนใจครอบครัว เป็นสตรีก็โดนพ่อแม่ขายกิน มีเสี่ยเลี้ยง

ผลกรรมจากเคยทำกรรมกับกลุ่มคนพวกนี้มาก่อน  วิธีแก้คือไปให้ห่างไกลจากคนกลุ่มนี้ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นมีการศึกษาไม่ขายตัวกิน เสี่ยเลี้ยง แต่ไปวัดทำบุญ สวดมนต์ที่บ้าน คบคนดีครูแนะนำทางดีๆๆ มีงานเงินแล้วส่งเงินทางไปรษณีย์มาให้ครอบครัวแทน แต่ไม่ยินยอมขายตัวทดแทนคุณแบบสาวดอกคำใต้ สร้างครอบครัวตนเองไปทางที่ดี ตอบแทนสังคม รู้ตนเองมีปมด้อยก็อย่าออกหน้าสังคมเด่นดัง ทำตนเงียบๆๆ สงสารสังคม สมณะชี โดยไม่คลุกคลีให้ท่านเสื่อมเสีย รักษาเกียรติยศของบุคคลดี ศรีสังคมยิ่งกว่าชีวิตตนเอง.

— ชอบทำบุญแบบต้องการมีชื่อเสียง ผลกรรม ชื่อเสียงได้รับตามอาชีพ หากเป้นทหารจะเด่นฆ่าคน รัฐประหาร และรับใช้มาเฟีย จึงสงวนให้คนดีๆๆทำมากกว่า จะได้ช่วยสังคมมากกว่าคนอาชีพทุจริตทำเช่น สวมาร ขิงแก่ และข้าราชการ ที่โดยตำแหน่งทำไปงั้นๆๆ สังคมก็ได้คนงั้นๆๆ เพราะไม่สกีนคนทางศาสนาพุทธจึงต้องเสี่ยมจากทำโดยไม่สกีนคน…

— เคารพเจ้าแม่กวนอิม —จะเป็นลูกกตัญญูตามแบบที่ถูกต้อง ไม่ยอมทำผิดแม้พ่อแม่จะบังคับ  ยอมถูกขังบนเขาและตายจากการฆ่าของพระราชบิดา  และให้ธรรมที่ถูกแก่วงศาคณายาท แต่ก็ช่วยพ่อ เมื่อตายและตกนรกอเวจี  และพี่ชายบริวารพ่อที่เกิดเป็นวัว ยอมตายดีกว่าเป็นทาสพ่อแม่ที่ไม่มีคุณธรรม ซึ่งต่างจากแนวพระศาสดา ที่ทำตามพ่อแม่ทุกประการจนตรัสรู้

แนวกวนอิมจึงแบบลูกมีธรรมมาก(ชาตุบุตร)กว่าพ่อแม่แต่ก็พยายามดึงพ่อแม่เข้าสู่ธรรมมะ นำส่งเข้าพุทธวงค์และหลักธรรมที่มั่นคง การทำบุญจึงมีหลากหลายเพื่อช่วยพ่อแม่และพี่ชายทั้งหลาย ทีีมีในแบบมหายาน ตรุษจีน สารทจีนและพีธีกงเต็ก วันพระจีนและวันต่างๆๆ เพื่อมีบารมีช่วยบริวาร ในโลกนี้จึงร่ำรวยทรัพย์  อยู่ดีมีสุข เป็นอุบาสิกาธรรม ตามแนวพระศาสดาหลังพุทธกาล  รูปแบบจึงต้องรักษ์ธรรมตามกาลสมัย รูปปัญหาที่เกิด และเเก้ให้ตรงจุด เป็นปิยมิตรกับทุกศาสนา เพราะไม่ใช้ศัตรูกันล้วนเกิดมาในยุคสมัยมหาเทพ  และศาสดาในศาสนาต่างๆๆ เคยเกิดร่วมสมัยมาก่อน การดูหมิ่นพระโพธิสัตว์จึงได้รับกรรมตามแบบยุคพระศาสดาในศาสนาพุทธทุกประการ ธรณีสูบ แผ่นดินถล่ม โลกธรรม8เสื่อม ดังนั้นทุกคนจึงต้องศึกษาพระไตรปิฏก และพุทธชาดก  เพื่อให้พ้นกรรม ไม่ทำตามสิ่งผิด   เมื่อรู้กรรมตามแนวองค์พระศาสดาได้ทรงเล่าไว้ในอดีตกาล จะรู้วิธีแก้ไขและมีความสุขในการใช้ชีวิต…

—สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้ –เพราะถวายสังฆทาน และทำทานสิ่งที่ได้รับนี้มาก่อน

—ปิดทองพระ–มีอาภรณ์มงคลธรรมประดับกาย
—เป็นขุนนาง–สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ จึงได้รับชาตินี้
—มีรถนั่งมีเรือขี่             –เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน
— มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกาย–เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน
— มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์–เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน
— ที่ไม่มีจะกินจะใส่        –เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย
— มีบ้าน                          –เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

—มีบ้านโอฬาร   —เพราะถวายข้าวสารเข้าวัดทุกปี
— มีบุญบารมีวาสนา      –เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

—ชาตินี้ยากจน —เพราะไม่เคยให้ทาน

รักษาธรรมแม้พ่อแม้ให้ทำผิดก็ยอมโดนถูกฆ่าจากครอบครัวดีกว่าทำผิดศีลธรรม. พุทธวงค์ย่อมรักษ์สิ่งดีงามอยู่ใต้ร่มธรรม  ดีกว่ามีสุขในทะเลโคลนตรมที่ไม่จีรัง สะเปะสะปะเกิด โดยไม่มีทรัพย์(บารมีบุญ)ต่อรอง.

— มีหน้าตาสวยงาม –เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม
— มีปัญญา มีความปราดเปรื่อง–เพราะชาติก่อนหมั่นภาวนาสวดมนต์

—สามีภรรยาครองคู่กันอยู่  –เพราะชาติก่อนถวายผ้าไตรคู่ เทียนคู่ จุดเทียนถวายพระ2เล่ม
— มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อม –เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
— สามีภรรยามีอายุยืนยาว   –เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป

—แม่หวงลูกชายทำร้ายสตรีที่มาเกี่ยวข้องกับบุตรตน  –เพราะชาติก่อนลูกชายเคยเป็นสามีเธอมาก่อน

—ภรรยาหวงสามี เจ้าชู้ เพราะชาติก่อนสามีเธอเจ้าชู้หลายเมีย ไม่ตัดกรรมเก่า ฝึกซื่อสัตย์ สัจจะ นิยมมีสนม ฮาเล็ม และเข้าแหล่งนางโลม ซ่อง อาบ อบ นวด ริเคยเป็นนางโลม โสเภณีมาก่อนสลับมาเป็นชาย จึงวนเวียนไปในที่ๆๆเคยไป ไปไหนไม่พ้น.

—เป็นตุ๊ดเกย์ทอม ชาติก่อนส่ำส่อน สลับชายเป็นหญิงๆๆเป็นชายมาหลายชาติจากกามราคะ ไม่มั่นคงในสัจจะ.

— มีพ่อแม่อยู่ครบ        –เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า ไม่ดูแคลนคนไร้ญาติ
— ไม่มีพ่อมีแม่            –เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา พรากพ่อแม่ลูกเขา
— มีลูกหลานแยะ        –เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา
—  เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต    –เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น
—  ชาตินี้ไม่มีลูก          –เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน
— ชาตินี้อายุยืน          –เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต

 เหตุ: ชอบบอกเล่ากฎแห่งกรรม. ผล: บุญกุศลจากธรรมทานมากมาย

— ชาตินี้อายุสั้น         –เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
— ชาตินี้ไม่มีภรรยา     –เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขืนลูกเมียเขา
— ชาตินี้เป็นหม้าย      –เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี ใจร้ายไม่รักลูกเมีย
—  ชาตินี้เป็นทาส   บ่ว ไพร่    –เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคน  เนรคุณไม่ช่วยเหลือใคร
—  ชาตินี้มีตาดี          –เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ

—ชาตินี้ดวงตาสวย  —เพราะจุดเทียน ถวายน้ำมันจุดโคมไฟ
—  ชาตินี้มีตาบอด      –เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก
—  ชาตินี้มีปากแหว่ง   –เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น
—- ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้   –เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าพ่อแม่
— ชาตินี้หลังค่อมเพราะ   –เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไว้พระ
— ชาตินี้มืองอแขนคด     –เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่

เหตุ: อนุโมทนาร่วมทำบุญทั่วไป. ผล: จะได้ภรรยาสวยสะใภ้ดีเป็นศรีศักดิ์

— ชาตินี้ขาเป๋ตีนแป       –เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน
— ชาตินี้เป็นวัวเป็นควาย    –เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน
— ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมา      –เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา
— ชาตินี้มีโรคมาก       –เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย
— ชาตินี้สุขภาพดี       –เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่น
— ชาตินี้ถูกจองจำ   –เพราะชาติก่อนเห็นใครอันตรายไม่คิดช่วย

– ชาตินี้ต้องอดอาหารตาย      –เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน
—  ชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตาย   –เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง
—  ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมาน     –เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่น
—  ชาตินี้แคระแกรน          –เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้

—- ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิต   –เพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน
—  ชาตินี้หูหนวก              –เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ
— ชาตินี้เป็นผีหนอง        –เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์
— ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็น     –เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น
—  ชาตินี้ต้องแขวนคอตาย    –เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน
— ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยว     –เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา
— ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตาย        –เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช
— ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตาย –เพราะชาติก่อนชอบก่อภับสร้างศัตรู

—เคารพปราญ์ บัญฑิต(คนดี) คนชรา —มีวาสนา ปัญญา อายุยืน

—ชอบบอกทางให้คนไม่รู้ — เป็นที่ชื่นชอบแก่คนพบเห็น

—เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน   —ชาติก่อนคิดร้ายกับผู้มีพระคุณ

—เกิดเป็น หมู กา ไก่  วัว ควาย —ชาติก่อน โกงกินเงินคนทำบุญ

—สร้างข่าวลือทำร้ายใครต่อใคร —ผลกรรมจะต้องตายคนวางยา

— ด่าทอคนไม่เลือกหน้า —มะเร้งถามหาจากดรคลมปากกำเริบ

—ใช้ตีนเหยียบคนตนไม่ชอบ —หากเทำคนดีเป็นโรคเท้าช้างในอนาคต

—เหตุ:สำส่อนมากชู้ เปลี่ยนคู่นอน   —กรุ๊ปเลือดไม่ผสานกัน เป็นโรคเกี่ยวกับเลือด..

–ล่วงเกินลูกเมียเขา                          —ขาดคู่ครอง ไม่นิยมแต่งงานมีคุ่ครอง เสพกามไปเรื่อยๆๆไปเรื่อยๆๆ
— สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง    –ต้องตกนรกได้รับทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
—  อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น     –กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน

— ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน    –ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ
—- เพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง–แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน
— หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม–ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
— หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน
—  หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม–ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
—  หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว

—  หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม–ทุก ๆ ชาติจะเป็นบุคคลมีปัญญาเลิศ
—  หากใครหมั่นสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม–ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือ
—  หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก–ชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์
—  หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อน–ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาว
— หากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้า–ก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก
— หากว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการตอบสนอง–ก็ให้อ่านเรื่องพระโมคคัลลาน์ช่วยมารดาในเมืองนรก

— หากบุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร
— เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ–สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล
— ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ–รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับ
เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง–จะได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ชาติไป
— หากถามเรื่องชาติปางก่อน–ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน
—  หากจะถามเรื่องชาติหน้า–ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร