ผลสำรวจเผยไทยติดโผประเทศขาดเสรีภาพทางสื่อมวลชน

ที่มา เวป kapook.com   4 พ.ค 54

เว็บไซต์ฟรีดอมเฮ้าส์ (www.freedomhouse.org) เปิดเผยผลสำรวจว่า ด้วยเรื่องของเสรีภาพสื่อมวลชน ประจำปี 2554 ว่า ในปีนี้ เสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปี ส่วนไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ไม่มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนในปีนี้

           โดยผลสำรวจระบุว่า จากการสำรวจเสรีภาพสื่อมวลชนจาก 196 ประเทศทั่วโลก ปรากฎว่า มีประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพทางสื่อมวลชน 68 ประเทศ กลุ่มกึ่งเสรีภาพ 65 ประเทศ และกลุ่มไม่มีเสรีภาพ 63 ประเทศ และยังมีการจัดอันดับประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุด ไปถึงน้อยที่สุดในโลกด้วย

 

           สำหรับประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนมากที่สุดในโลก คือ ฟินแลนด์ ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 1 จาก 196 อันดับ รองลงมาได้แก่ นอร์เวย์ และสวีเดน ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่อยู่อันดับต้น ๆ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนที่น่าสนใจ ได้แก่ อันดับที่ 9 สวิสเซอร์แลนด์, อันดับที่ 13 นิวซีแลนด์, อันดับที่ 17 เยอรมนี และสหรัฐฯ, อันดับที่ 26 แคนาดา และอังกฤษ, อันดับที่ 32 ญี่ปุ่น, และ อันดับที่ 40 ฝรั่งเศส

            ส่วนประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศกึ่งเสรีภาพทางสื่อมวลชนที่น่าสนใจ ได้แก่ อันดับที่ 70 ฮ่องกงและเกาหลีใต้, อันดับที่ 75 อิตาลี, อันดับที่ 77 อินเดีย, อันดับที่ 90 บราซิล, อันดับที่ 93 ฟิลิปปินส์, อันดับที่ 108 อินโดนีเซีย

            สำหรับประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนที่น่าสนใจ ได้แก่ อันดับที่ 143 มาเลเซีย, อันดับที่ 150 อิรัก และสิงคโปร์, อันดับที่ 163 อัฟกานิสถานและบรูไน, อันดับที่ 177 เวียดนาม, อันดับที่ 184 จีน ลาว และตูนีเซีย, อันดับที่ 191 พม่า, และประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ขาดเสรีภาพทางสื่อมวลชนมากที่สุด ก็คือ เกาหลีเหนือ โดยอยู่อันดับสุดท้ายเลยทีเดียว

            ส่วนประเทศไทยนั้น ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนเลยในปีนี้ โดยตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 138 เลยทีเดียว ซึ่งถือว่ามีภาวะเสื่อมถอยจากปีที่แล้ว ที่ยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศกึ่งเสรีทางสื่อมวลชนอยู่ และหากเปรียบเทียบกับเมื่อช่วง 10 ปีก่อน ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยอย่างเห็นได้ชัด เพราะจากผลสำรวจปี 2000 นั้น ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพทางสื่อมวลชนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสำรวจดังกล่าวนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการจำกัดเสรีภาพทางสื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ได้ถูกพัฒนาเสรีภาพทางสื่อมวลชนเลยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร