จักรยาน…จ้า

ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานอดิเรก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร