ภูเขาไฟปูเยฮวย ที่ชิลีระเบิด

5มิ.ย54 ภูเขาไฟ ปูเยฮวย ทางตอนใต้ของชิลี ได้ระเบิดและฝุ่นตลบเต์มเมือง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร