เขื่อนกั้นน้ำ…และกังหันลม holland

ฮอลเเลนด์รึเนเธอเเลนด์มีพื้นที่ต่ำและแบนราบ เพื่อให้เมืองขยายออกไปอีกและปลอดภัยจากน้ำทะเลท่วมเมือง จึงสร้างพนังกั้นน้ำ รึเขื่อนตามแนวชายฝั่ง กำเเพงดิน ขนาดใหญ่เหล่านี้กั้นน้ำทะเลได้เป้นอย่างดี

เนื่องจากมีภูมิประเทศต่ำ น้ำท่วมจึงคุกคามเมืองนี้มาตลอดในอดีต จึงสร้างเขื่อนกั้นน้ำตรงปากแม่น้ำเพื่อกั้นน้ำ และการสูบน้ำจากโรงสีลมก็ใช้เพื่อทวงเอาที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งคืนมา เพื่อเพื่มพื้นที่ผิวดินมากขึ้น เรียก ไพลเคอร์ สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่17เพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งปัจจุบันการสูบน้ำ ใช้ไฟฟ้าแล้วจ้า 

 

ทีนี้พอมีเขื่อนกั้นน้ำทะเลแล้ว ในแต่ละเมืองจะเอาน้ำออกอย่างไร ก้ใช้กังหันลมสูบน้ำออก แต่โบราณชาวสวนทุกบ้านจึงมีบ่อน้ำ บ้านมีคูคลอง และร่องน้ำ สำหรับ สวนเกษตรกรต่างๆๆ  เช่น ชวนผลไม้ ดอกไม้แปลงใหญ่ กว้าง มีรางสูบน้ำระบายออกด้วยกังหันลมแบบธรรมชาติ สูบน้ำบริเวณที่ล่มต่างต่ำของบ้านเมือง ลงไปในลำคลองให้ตัดผ่านตามชนบท ใช้งานได้ต่อไป เราจึงเห็นท้องทุ่งของฮอลแลนดืมีกังหันลมเป็นทิวแถว น้องจากโรงสีลมจะสูบน้ำจากบริเวณที่ลุ่มแล้วยังใช้สีข้าวด้วย  ปัจจุบันโรงกังหันลมยังใช้ประยุกต์ในการสร้างกระเเสไฟฟ้าปั่นไฟได้อีกด้วย

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ, Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร