ศาลโลกให้ไทย-เขมรถอนทหารพ้นเขาพระวิหาร

18ก.ค54  16.00น.ศาลโลก ณ.กรุงเฮก ประเทศฮอล์แลนด์

World Court to the Thai – Cambodian troops to withdraw Preah Vihear temple

นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)  นั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา

ระบุ ศาลมีอำนาจรับคำร้องของกัมพูชา ได้ประกาศมติ การตัดสินร่วมกันของคณะผู้พิพากษาศาลโลกทั้ง 16 คน ดังนี้…

1. มีมติ 9 ต่อ 5 ให้ทหารทั้งไทย-เขมร ออกมาตราการชั่วคราวถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหาร

2. มติ 11 ต่อ 5 ให้สองฝ่ายถอนทหารจากพื้นที่รอบปราสาท.4.6 ตร.กม. และร่วมกัน เพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่

3. มติ 15 ต่อ1 ไม่ให้ไทยขัดขวางการดำเนินการของกัมพูชา

นอกจากนี้ ศาลยังได้กำหนดเขตปลอดทหารตามแผนที่ที่ศาลแนบมา 4จุด

โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียดำเนินการโดยทันที

The ICJ  court said  “both parties should immediately withdraw all their military personnel present in the demilitarised zone and refrain from any military presence in that zone”.

Both sides must allow access to observers from the regional bloc Asean.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร