คุณธรรมของ…พ่อแม่ที่ดี

Eric Carmen “All By MySelf”

การที่จะให้ลูกสักคนเกิดมาดูโลกนั้นเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของชายหญิงคู่หนึ่ง ที่ต้องคิดให้จงหนัก เรามาดูประวัติศาสตร์ของสังคมไทยกันดีกว่าว่าพัฒนามาอย่างไร

ลำดับการก่อกำเนิดครอบครัวของสังคมไทย

สมัยโบราณ ยุคสุโขทัย อยุธยา

สมัยโบราณคลุมถุงชน ตระกูลต่อตระกูล พ่อแม่เป็นเจ้าของลูก ยกให้เจ้านายเป็นบ่าว ทาส สนม มีแต่ชาวชนบทที่รักกันด้วยใจ สมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยา มีลูกชายเป้นทหาร ลูกสาวดูแลพ่อแม่ คนใหญ่โตมาชอบก็ฉุดไม่สนเมียใครรึลูกใคร และไข่ไว้ตามภูมิประเทศต่างๆๆ ชาวบ้านก็มีหน้าที่ดูเเลชุมชน ปลูกข้าวส่งคลังหลวง มีสงครามชายชาตรีก็ไปรับใช้ชาติ โอกาสรอดกลับมายาก ส่วนใหญ่ก็ตาย

ยุครัตนโกสินทร์

ยุคนี้เริ่มที่รัชกาลที่1 ทรงประกาศให้ศาสนาพุทธศาสนาที่ทรงถวายเป็นแผ่นดินพุทธบูชา และแต่ละรัชกาลจนปัจจุบันนำมาใช้เป็นภาระหน้าที่ ต้องทำตาม ณ.โอกาสนี้รอยต่อรัชกาลใหม่ ซึ่งน่าจะเพียงพอที่พรรคประชาธิปัตย์และพวกล้มชาติไทยนามngoรึองค์กรรับจ้างอิสระได้ตระหนักว่า..ศาสนาพุทธที่มีประชาชนไทยณ.ขณะนี้ 15ล้านเสียงเป็นจุดแสดงชัดเจน ที่เลือกพรรคเพื่อไทยให้มารับใช้ประชาชนไทย  สมควรที่พรรคประชาธิปัตย์จะเอาแบบอเมริกันชนเลือกตั้งเสร์จจบ ร่วมกันทำเพื่อประเทศต่อไปไม่ค้านส่งเดชแบบเดิมๆๆ   ควรปฏิบัติไปปดูแลประชานชในเขตพื้นที่ตนเองให้อยู่ดีมีสุข  มิใช่ดีแต่พูด ดีแต่โกง ดีแต่พลาญเงินพ่อแม่ ไม่ทำมาหากิน มาเฟีย เป็นองค์กรเถื่อนทุกรูปแบบ อีแอบในทุกกรณีที่ต้องการนี้อันตรายต่อสังคมอย่างยิ่ง  จึงได้ฉายาพรรคเรยา อยากมีอยากได้ของคนอื่นเขา

ครอบครัวยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น นั้นยังเอาสมัยอยุธยา สุโขทัยมาใช้ จนยุคหลังเลิกทาส ร.5ทรงพัฒนาประเทศทรงปรับปรุงในทุกๆด้าน ทำให้มีการปรับระดับครอบครัวเล็กลง เพราะความยุ่งเหยิงมากชู้หลายเมียของชายไทย แม้จะมีการเลิกทาสก็ยังคงมีโสเภณี บ่อนเถื่อน ในประเทศและ การเดินทางไปเล่นการพนันยังบ่อนนอกประเทศ ทำให้ไกลหูไกลตาชาติไทย เมื่อคนมีอำนาจในประเทศเกิดไปเสียพนัน จึงส่งผลต่อสังคม บ้านเมืองและประเทศไทย ทำให้ประชาชนและข้าราชการส่วนใหญ่มีผัวเดียวเมียเดียว ใส่ใจการศึกษาบุตรหลานของตนเองมากขึ้น

อีกทั้งในประเทศไทยได้สร้างสังคมได้ตระหนักถึงการศึกษาของประชากรมากขึ้นตามแนวตะวันตกของลูกหลานเชื้อพระวงค์จักรีไทยซึ่งได้ไปศึกษาเล่าเรียนยังยุโรป ผู้หลักใหญ่ในราชสกุลทั้งหลายๆๆรวมทั้งอาณาจักรในอดีตทั้งล้านนาภาคเหนือและลานช้างภาคอิสาน ศรีวิชัยภาคใต้ สุโขทัย อยุธยาลพบุรีภาคกลาง ทิศตะวันออกตะวันตกของเหล่าขุนนางเมืองบริวารต่าง ร่วมใจดูแลประชากร โดยการสร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาลด้วยที่ดินตนเอง และขุนพลแก้วของแต่ละราชกาล ได้เอาที่ดินตนเองมาดูแลบริวารครบวงจรตามหัวเมืองต่างๆๆ เอาธรรมมะในศาสนาพุทธมาปฏิบัติ จนทำให้ทุกสถาบันเกิดการนิ่งคงที่ สงบสุขและนำพาประเทศไทยให้ก้าวไกล ก้าวหน้าจนทุกวันนี้

ธรรมมะครอบครัว พ่อแม่ยุคใหม่

เริ่มเลือกคุ่ตนเอง รักกันแต่งงานและไปให้2ครอบครัวดูตัว ไปมาหาสู่กัน จน2ครอบครัวเห็นดีงาม และกำหนดวันแต่งงานที่2คนต้องเอาวันเดือนปีเกิด ไปหาฤกษ์ยามแต่งงาน

วันแต่งงานจะได้รับพรจากญาติๆๆ2ครอบครัว ทำให้การครองเรือนมั่นคงมีปัญหาได้ญาติๆๆคอยเป็นที่ปรึกษา ประณีประนอม และให้ลงตัวทั้งคู่ แนะนำ อบรม ให้ปรับตนเข้าหากัน ดูแลช่วยให้ยืนได้เป็นครอบครัวใหม่อย่างสวยงาม  การศึกษาเด็กเรียนโรงเรียนวัดจนจบมัธยม6 ค่าใช้จ่ายไม่เเพง  เรียนมหาวิทยาลัยได้ทุนเรียน จบมาเป็นครูข้าราชการ ส่วนจบมัธยม6ก็เป็นพ่อค้าและอื่นๆๆตามความชอบใจ…ทำให้สังคมสงบ ไม่ละเมิดศีลธรรมสังคม ปัญหาทะเลาะมีบ้างแต่ด้วยมีความรักต่อกันสักพักก็หายไปตามเวลา ร้อนเราก็เย็น…มิใช่กระพือไฟให้ร้อน ดับยาก ด่าพี่น้อง เพื่อนบ้าน เจ้านาย พ่อแม่ลำเอียง ทำให้สังคมเสื่อม  หากมีหลายเมียต้องมีภรรยาสักคนดูแลและรักเด็กๆๆเป็นครอบครัวเลือดไทย ให้อย่ามีอะไรมากวนใจเด็ก ต้องรับผิดชอบเป็นทั้งพ่อและแม่ได้ไม่ว่าเพศชายรึหญิง

สามีไม่รักคือไม่รัก เลิกคือเลิก องค์กรสตรีน่ามาช่วย จุดนี้ความลงตัวของครอบครัว ดูแลให้งานการอาชีพแก่สตรีหลังหย่า จะได้มีศักดิ์ศรีไม่เป็นนางยักษ์เอาแต่แค้นสามี ส่วนภรรยาน้อยชอบแย่งสามีคนอื่นก็ให้คิดถึงคุณธรรมบ้าง ให้มีจุดที่ลงตัวอย่าตรึงเกินไป สงสารเด็กๆๆ ควรจะเป้นสตรีที่ดูเเลครอบครัวต่อได้ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดๆๆเกิดขึ้นในชีวิต ส่วนปชชที่ดูแลพ่อแม่และไม่สามารถประกอบอาชีพนอกบ้านได้รัฐบาลก็ควรให้เงินสนับสนุนบุตรที่ดี รึคนช่วยดูแลผู้สูงวัยในสังคม …ขณะบุคคลอื่นๆๆในสังคมต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุพการี  นักสาธารณสุขต้องเข้าไปตรวจสอบคุณภาพชีวิตปชชจุดนี้เยี่ยมเยียนทุกข์สุข และเสนอทางออกแก่ปชชบ้าง…

ยุคต่อมามีการศึกษา ก็เริ่มใช้สมองเเต่งงานเป็นธุรกิจทำให้โสเภณีได้มีงานทำ กิ็ก เมียเก็บ สาวคาเฟ่ นั่งชั่วโมง ซื้อกินถูกต้องเป็นข้ออ้างที่ผิดเพราะนอกใจภรรยาเห็นๆๆทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ตามเสียความซื่อสัตย์ในศรัทธาการมีครอบครัวอย่างแรงมากๆ ทำให้สังคมไทยเริ่มเสื่อมเพราะเอาแนวศาสนาฮินดู คริตส์ มุสลิมและไม่มีศาสนามาใช้ เมื่อประชากรไทยกลุ่มนี้ทำตนเองไม่ดีก่อให้ไม่มีใครจะเมตตารึให้โอกาสพวกเขาเาะชอบทำด้วยสันดานไม่ซื่อสัตย์แม้คนไม่เห็นแต่เราเห็นนะตัวเราเนี่ยหลอกตัวเองไม่ได้เลย คนรอบข้างพวกเขาก็หนีหมดเพราะเห็นนะมึงไม่ซื่อสัตย์กูแอบเห็นรึไม่ตั้งใจจะเห็นมึง เงิบการทำดีสร้างภาพเลยมึงคบไม่ได้นะคนแบบนี้ เพราะคิดว่าแนวคิดของตนสมัยใหม่ตามแบบชาวตะวันตกมันเข้ามาในด้ายการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งด้านศาสนาและสังคมเกิดหลังจากศาสนาพุทธซึ่งอันที่จริงเป็นธรรมชาติมากมาฝึกหัดทำในสังคมประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายคือหลังรัชกาลที่8 หากใครได้มาเกิดในประเทศไทยสังคมและประชาชนจะพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตโดยมีชนหลายเผ่าพันธุ์มารวมกันวางแนวทางสังคมไทยโดยเฉพาะชาติตะวันตกทั้งชาวต่างชาติเองและคนที่จบการศึกษามา ซึ่งง่ายๆๆมากแต่ทำเองยากต้องมีกัลยาณมิตรคอยให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาหากพร้อมที่จะเเสวงหาความสุขเล็กๆๆและเหมาะสมกับตนเอง เพราะความคิดว่าแบบโกหกตอแหล ผิดศีลผิดกามมีกิ๊กฟันดะ ต่อไปที่ไม่รู้คือโรคภัยจากน้ำเลือดน้ำหนองจากการสมสู่ข้ามชาติพันธุ?ที่จะตามมา เมื่อมีความคิดว่าแต่งงานทำไม เริ่มไม่เชื่อมั่นการแต่งงานมากขึ้น สมัยใหม่แบบตะวันตกเกินขอบเขต รักแท้แค่หลอกๆๆ พูดๆๆให้คนหลงรักเอาใจตนเพื่อได้ฟันสาวทั้งเต็มใจให้ฟันและไม่เต็มใจเพราะปากพล่อยๆๆรักแท้แต่มีหลายคน ยังไงก็หาจุดลงตัวของตนเองให้เหมาะสมนะจุดนี้ ต่อไปร่างกายเป็นเอดด์เป็นเริมคันในที่ลับ จุดซ่อนเร้นเป็นหนองเลือดลมไม่สะดวกเป็นโรคพิศดารหลากหลายเกิดขึ้น หากพวกเขาใช้สติคิดสัดนิดในการเสพสมกับคนอื่นๆที่มิใช่ภรรยารึสามี หากสังคมในประเทศดีและเราก็ฝึกทำดีได้ตามหลักศาสนาพุทธแล้วนำไปใช้ได้เลยในทุกประเทศในโลกนี้ทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องอวดใครเพราะเราได้เต็มๆๆในหลักการใช้ชีวิตที่ดีๆต่อเราเป็นหลักก่อนค่อยช่วยคนอื่นได้หากเราพร้อมและไม่เบียดเบียนตนเองมากเกินไป ด้านสังคมชุมนั้นนั้นหากเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลหลายระดับหลากหลายอาชีพในสังคม เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมอย่างง่ายๆๆไม่ยากเย็นอันนี้จึงมีผู้แทนเช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สส สว สข สทภาคประชาชนให้เข้าใจตรงกันนะ หากทำผิดกติกาสังคมก็สารภาพและรับโทษ ฝ่ายกฏหมายยุติธรรมพึ่งๆพาได้ จุดนี้จะมีข้าราชการมาช่วยสังคมเมื่อออกจากที่คุมขังสังคมก็จะสบายใจในการต้อนรับสู่สังคม ดีกว่าไม่ยอมรับผิดแต่อีแอบในสังคมก็ไม่สงบหวาดระเเวง ประเทศก็จะไม่พัฒนาขึ้นนะเอง

ส่วนเพศที่3ก็อย่าผิดจารีตประเพณีให้มากนัก อย่าล้ำเส้นเกินไป แค่ผิดเพศก็บาปมากพอแล้วยังจะมายุ่งในขนบธรรมเนียมไทยที่ดี มีสิทธิเสรีภาพใช่ว่าจะเลยเถิด แบบฝรั่งได้ อันนี้รับไม่ได้ ศาลต่างๆๆน่ามีสำนึกในศีลธรรม จารีตไทย ควรไม่ควรน่าจะไตร่ตรองเองได้โดนครองงำจนเสียศูนย์การเป็นมนุษย์ที่ดีไป สังคมจ้างให้มาทำงานดูแลสังคมให้สงบสุขกลับไปรับใช้ใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ให้เงินเดือนพวกท่านกินสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้แท้ๆๆ กลับคิดผิดหลงทางไปรังแกประชาชนไทยเป็นงานหลักคิดว่าตนเองเป็นพระราชาซะเอง(เงินเดือนท่านมาจากภาษีประชาชนเข้าใจให้ตรงนะ) ประชาชนต้องให้ข้าวให้น้ำมาบำรุงบำเรอแลัวศาลมีหน้าที่ต่อสู้กับอริราชศัตรูรึไงค่ะ ท่านต่อสู้กับชาวโลกรึเปล่าละแนวคิดผิดหลงทาง บ้าหลังคาแดงพวกโรคจิตคนบ้าตัดสินคดีแบบไม่มีองค์ความรู้เหมือนไม่ได้ร้ำเรียนมาของพวกท่านเนี่ย เพศที่3ทั้ง ตุ๊ด เกย์ ทอม ดี้หากเจียมตนเป็นคนดีได้ จะเป็นคนน่ารักมากคอยให้ความช่วยเหลือสังคม ดูแลตนเองและกลุ่มชนในสังกัดให้เขาไปด้วยกันกับสังคมคือเป็นเอดด์ตายของแน่อยู่แล้วก่อนตายน่าจะทำความดีบ้างนะ  โดยนำศาสนาทุกสาสนาที่ตนชื่นชอบนำมาใช้ให้ถูกต้อง จะเป็นผู้นำที่คิดบวกและตนเองก็มีความสุข บริวารก็สุขด้วยแถมมีมิตรที่ดีในสังคมช่วยให้ก้าวไปด้วยกัน ไม่ต้องอกหักซ้ำซาก โดนหลอกเสมอโดนทิ้งโดนรังแกสารพัดผิดก็มีคนอภัย หากมาเสนอหน้าในสังคมทั้งๆๆที่ตนเองทำผิดจารีตประเพณีต้มตุ๋นโกหกตอแหล นินทาเล่าเท็จ มโนแต่งนิยายเองปั้นเรื่องราวใส่ร้ายป้ายสี ปล้นโจรลอกคราบ ทำผิดกฏหมายแบบที่ผ่านๆๆมาทำให้สังคมสับสนในการเสนอข่าวพวกตอแหลเหล่านี้ ชาวฝรั่งมาเที่ยวไทย มีแต่ภาพกระเทยสาวประเพศ2แถมเป็นคนขายบริการอีกตะหาก ต้องอธิบายยกใหญ่ว่า ผู้หญิงไทยแท้ๆๆก็มี แต่เธอไม่ค่อยมาคลุกคลีที่อโคจรผับ praty สตรีไทยปกติคุณเธอจะมีสังคมบ้าน วัด ชุมชน ไปติดต่องานทำงานแล้วกลับบ้าน  ไปผับบาร์ก็กับเพื่อนที่ไว้ใจได้ ไม่เมามายให้เสียคุณภาพ …

ดังนั้นสังคมไทยควรมีบ่อนที่ถุกกฏหมายแบบนานาประเทศเขามีกัน เหล้า บุหรี่ สูบได้มีโซนเฉพาะให้ มีที่หายใจให้ชาวต่างชาติเขาบ้าง ทุกประเทศมีสลากกินเเบ่งlotto ซื้อหวยออนไลน์ ทางออกให้ประชาชนได้เงินใช้แบบสัมมาอาชีพ ตรงๆๆไม่ต้องผ่านมาเฟีย มิใช่เคร่งศาสนาพุทธ จนเกินไปอย่าเอาศาสนามาใช้ในสังคมมันคนละส่วนกัน ศาสนาเป้นเรื่องส่วนตัวใครส่วนตัวมันที่สมัครใจทำฝึกตน แต่ไม่เอามาบังคับสังคม วันพระวันโกนเราต้องทำเองไม่ต้องบังคับให้หยุดรึไปวัดรวมกันยิ่งบาปเพราะมันทำบาปในการสารพัดที่ไปหลากหลายชนชั้นรวมกันในวันนี้ อาจมี18มงกุฏหากินกับศาสนาโดยได้พบคนมีอำนาจ สังคมไทยวันนี้ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ ศาสนา เรามีพระสงฆ์และคนที่พร้อมจะเสียสละตนเองคือเต็มใจในอาชีพนี้เพื่อสวดมนต์ไหว้พระทำตนนิ่งๆตาลยอดด้วน ฝึกไม่ทำบาปทั้งปวง พร้อมที่จะดูแลสังคมมีโรคระบาด กลุ่มชนแตกแยก ต้องประสานให้เข้าที่เป็นที่รักของทุกชนชั้นทุกศาสนา ให้บริจาค มีบารมีมิใช่ผู้ขออย่างเดียว ควรมีปชตในชนชาติและสิ่งให้หายใจ หวยเงินถุกต้องตามกฏหมายให้ประชาชนตื่นเต้น ดีใจบ้างและอื่นๆๆที่ดีๆๆคืนกำไลให้สังคมบ้าง  แบ่งเป็นโซนๆๆตามชนชาติและ ผังเมืองให้มีครบวงจรชีวิต ร้านอาหาร ศูนย์การค้าร้านตกแต่งบ้าน ร้านขายดอกไม้ ไปรษณีย์ ห้ามขายเหล้าวันพระ ในวันของไทยกำจัดเวลาขายและหลายๆๆอย่างในรูปแบบบังคับปชชต่างๆๆก็ไม่ถูกต้อง ประชาชนไทยต้องมีสำนึกเองในการลดละอบายมุข เหล้า บุหรี่ โดยมีผู้นำกลุ่มชนบอกผลดีผลร้ายและตัวอย่างบุคคลที่ทำสำเร้จมาให้ปชชได้ดูจากตัวอย่างจริง และมีคนชี้แนะสังคม ชนเผ่าที่เคร่งครัดศาสนาไปห้ามนั่นนี่ทำให้น่ากลัว ไม่น่าเข้าใกล้ จนต้องปิดประเทศนั้นคงยาก หากคิดถูกต้องณ.เวลานี้ประเทศไทยต้องเปิดตามระเบียบสากลยังคุมได้ง่ายกว่า เพราะนานาชาติก็มีบทบัญญัติร่วมกันอยู่แล้วในทุกๆๆเรื่องราวใหม่ๆๆในโลกนี้ ประเทศไทยที่ผ่านมาแอบลักลอบกระทำการผิดๆๆ ซ่อนเร้นให้คนรวยผูกขาดแต่ผู้เดียวในแบบต่างๆๆ

อีกทั้งทางการเมืองต้องสกัดห้ามเจ้าพ่อแม่ มาเฟีย บ่อน ซ่อง มิจฉาอาชีพ  ผู้ไม่เสียภาษีเหล่านี้ ซึ่งส่งเด็กไปเรียนและมาทำงานการเมือง ตำรวจ ทหาร นักกฏหมายมารับใช้มาเฟีย ประชาชนควรจะสกัดมิให้กลุ่มมาเฟียเหล่านี้มีอำนาจในบ้านเมือง หวยออนไลน์ รึบนดินก็สามารถทำได้ เรามีชนเผ่าศาสนาพุทธนั้นมีแค่6%ของชาวโลกเอง อีกอย่างหากเราโดดเดี่ยวพุทธจ๋าแล้วโดนทำลายได้ง่ายแบบอดีตที่ผ่านมา ศาสนาคริตส์กับอิสลามนั้นเขาเป็นศัตรูกันอยู่แล้วหากเราไปยืนหลักปักแน่นเกินไป จะเป็นภัยได้ง่ายหากเรามีทรัพย์ที่โจรเหล่านี้หมายปอง เราควรมีคุณะรรมตามแบบสากลในโลก แต่สาสนาพุทธคือแสงสว่าง ผู้นำจิตวิญญานที่ทุกศาสนาจะต้องเกรงกลัวและอาศัยให้เป็นสมณะที่พึ่งพาอาศัย แบบอาณาจักรต่างๆๆในอดีตซึ่งล่มไปจากผู้นำแต่ประชากรเคลื่อนย้ายหนีสังครามจนมีที่อยู่อาสํยได้ไม่ยาก เพราะมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีงามมหวังดีต่อทุกกลุ่มชน ดับเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและผู้ที่ได้พบพานนะเอง อยู่ที่ใดที่นั่นอุดมสมบรูณ์แบบนี้มีแต่คนจะต้อนรับ

ควรจะขยายที่หายใจผูกมิตรที่ดีแด่ชาวศาสนาคริตส์ ฮินดู อิสลาม รึกลุ่มคนไม่มีศาสนาให้หันมารักและสนใจ ในหลักการครองธรรมโลกที่ถูกต้อง พร้อมที่จะช่วยเหลือประชากรโลก ด้วยหลักพุทธธรรมอันเป็นคุณธรรมสากล ด้วยการใช้ผดุงพิทักษ์โลก อุดรอยรั่วที่ทำลายโลกด้วยโมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะให้เบาบางลง และพร้อมเป็นที่พึ่งพิงให้ที่พักอาศัยได้ มิใช่พวกกูพวกมึงแบบก่อนเก่า สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิเสรีภาพ แต่ละเลยคนที่ยังด้อยพัฒนานั้นอันนี้ต้องปรับปรุง ต้องช่วยกันฉุดคนตกหลุมช่วยกันดึงขึ้นมาให้ปลอดภัย  …

เพราะเราเคร่งในสิ่งที่ไม่เป็นจริงตามธรรมชาติโลก หลงว่าพุทธแน่ทั้งที่เราไม่แน่ตามศาสนาที่เจ๋งจริงๆๆซึ่งที่มีพุทธบริษัท4ดูแลศาสนาพุทธซึ่งมีอยู่มีหลายนิกายให้มีระดับที่พอใจ แม้รวมทุกนิกายก็แค่6%ของปชกโลกเอง  ต้องค่อยๆๆทำช่วยโลกไม่ให้ร้อน ภูเขาน้ำเเข็งละลายเร็ว น้ำมาก ดินถล่ม โดยเฉพาะสายอุบาสก อุบาสิกา ต้องขยายให้มาก แต่เอาหลักพระสงฆ์แบบบรรพชิต รึภิกษุณีมาใช้กับฆารวาสนั้นคงไม่ได้ ต้องชัดเจนในหน้าที่ใครทำอะไร ที่ผ่านมามั่วไปหมด อีกทั้งต้องจำลองพุทธคยานา และตามรอยพระศาสนดาแบบอินเดียบ้างเพื่อให้ชาวโลกได้มา นมัสการที่ไทย ให้เป็นแหล่งที่2ของโลก ต้นโพธิ์เราก็มีเยอะ ไหว้ได้ทุกต้นเลย

ชาวโลกที่มาพึ่งบารมีชนชาติไทยเพื่อสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวไทย  เหนื่อยล้าจากโลกวัตถุนิยม ก็หวังมาพักให้แผ่นดินธรรมแห่งนี้ ปลอบขัวญและกลับไปสู้ๆๆใหม่ การได้ไหว้พระคือกำไลชีวิตของชนตะวันตกนิยม จึงร่ำรวยอยู่ดีมีสุข เป็นเคร็ดลับที่ชาวไทยไม่รู้นะเอง กลับไปทิ้งเงินที่อินเดียและอื่นๆๆซึ่งเสียไปมากมายกับสิ่งไม่จำเป็น ก็คนไทยนะเเหละที่ไปสร้างให้ใหม่ทดแทนสิ่งที่เคยมีในอดีตคนหลงก็บินไปตามที่ในพระไตรปิฏิกจารึกไว้อันที่จริงโดนทำลายไปแต่สร้างขึ้นใหม่โดยประเทศนั้นๆยินดี  เพราะเป้นรายได้เข้าประเทศเขาหนทางเดียวที่ทำได้บางคนกู้ไปก็มีต่อมาทำงานหัวโตเพื่อเสริมหน้าตา ยกระดับไฮโซ…ฝรั่งกลับมาวัดไทยไหว้พระสงฆ์ได้รับพร ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งคืนคนมีคุณภาพจิตและสุขภาพกายดีให้โลก ได้เป็นอย่างดี สืบต่อไปเพราะหลักการคือ พระธรรมนั้นเป็นศาสนาที่แท้จริงมิใช่ต้นโพธิ์รึศาสนสถาน นั้นระดับรอง..แต่มันไม่จีรังอาจโดนทำลายรึประเทศนั้นๆใส่ของมนต์ดำให้หลงมาแล้วมาอีกนะเอง…ต้นโพธิ์ทุกต้นนั้นมีรุกขเทวดานี้คือของแท้ มาเองมิใช่ใครปลูก

ส่วนมากผู้มีอำนาจมีหุ้นทั้งนั้นทำร้ายปชชรัฐวิสหกิจน้ำไฟฟ้า ประปา ไม่มีคุณภาพพัฒนาลำบาก เพราะขาดการประเมิณผล ปชชบอกกล่าวน้ำปะปาเหลือง ฝุ่นไวรัสในอากาศเยอะ แต่กลับไม่สนใจ เพราะมีหุ้นส่วนกับบ.ขายยากับต่างประเทศยาแพงจนเกินเหตุ ทั้งที่จะแก้ไขให้บ้านปชชสอาด ตกแต่งมีคุณภาพจากมืออาชีพ ไม่โกงไม่ทิ้งงาน ที่ผ่านมาโกงและไร้การซ่อมแซม การบริการหลังขาย ปชชมีปัญหาไฟฟ้าไม่สว่าง ไฟฟ้าแพง น้ำประปาเหลืองมีตระกอนต้องทำอย่างไร ไม่มีการบริการจากภาครัฐที่ปชชจะพึ่งพาอาศัยได้ เพราะมีทหารนายพลนายพันมีเอี่ยวในกรรมการบริหาร การบินไทย รถไฟรถยนต์ต้องล้างทำความสะอาดอย่างไร มีปัญหาอะไรมีอุปกรณ์ออกมาแก้ไขสังคมได้ การมีผู้ที่แค่มากินเงินเดือนรัฐวิสาหกิจไม่สำนึกในภาระหน้าที่กลับชอบมีโบนัสสูงๆขึ้นเงินเดิอนตนเอง รวมค่าปรึกษาไข่ชั่งกิโล..ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ 69ล้านบาท ก็คงจะรับประกันคอรับชั่นจานด่วนได้ทีเดียวขณะปชชโดนรีดเงินทุกช่องทาง…บาปนะนั้นมิใช่สัมมาอาชีพที่ถูกต้องเลย..

พ่อแม่ที่ดี

ต้องรู้ว่าเด็กคือพยานรัก 2คนที่พ่อแม่ต้องดูแล ทั้งร่างกายให้เติบโต จิตใจ ของเล่นตามวัย อาหารตามวัย คุณพ่อทำงาน คุณแม่ดูแลครอบครัว แม้ทำงานก็อย่าตกดูแลสามี บุตร คุยกันให้ลงตัว ปลูกฝังคุณธรรม สอนเดิน พูด ชม ให้ความรัก จนเด็กเข้าเรียนอนุบาล จนจบมัธยม ครูต้องหาโรงเรียนที่ดูแลลูกของเรา เพราะต้องใกล้บ้าน บอกสถานะครอบครัวได้ โรงเรียนบ้านจะต้องประสานกัน การบ้านมากไป รึเราต้องพาเด็กๆๆไปงานดึกๆๆ รึไปต่างประเทศ ก็ต้องบอกครูๆๆโรงเรียนก็ต้องยืดหยุ่นในแต่ละครอบครัว เด็กป่วยมาไม่ได้ มีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างไรต้องรู้ การเรียนเกรด ความประพฤติเด็ก ต้องช่วยกัน หากละเลยไปในสิ่งที่กล่าวมา ครูรึพ่อแม่ ก็จะได้เด็กไม่มีคุณภาพ

และทำอย่างไรเด็กไทยเรียนน้อยลง ขณะนี้เด็กไทยเรียนมากเกินไป ไม่ได้ไปเห็นโลกตามความเป็นจริงขาดการทัศนะศึกษาดูงาน  สังคมไทยประกอบไปด้วยอะไรไม่รู้จักไม่เคยไปสัมผัส ธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น เลยไม่รู้จักประวัติชนชาติไทยของตนเอง  การมุ่งเข้าโรงเรียนดัง มหาลัยเอาหลักสูตรยากเกินไปมาให้เด็กสอบ ทำให้มีการติวหลังเรียน แถมห้องเรียนก็ไปเช้าเลิกดึก นอนไม่พอ กินไม่มีสารอาหาร แถมฟันไม่ตรวจไม่อุด ถอน…ป่วยไม่รักษาไปโรงเรียนเเพร่เชื้อโรค เป็นต้น…

การศึกษาสมัยใหม่มีโรงเรียนเอกชนซึ่งแพงมาก โรงเรียนดังๆๆก่อนเข้าต้องเรียนพิเศษ จ่ายแพงขณะเรียนก็ต้องเรียนพิเศษ ตามกระแส จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังจ่ายแพงค่าติวเตอร์  แล้วการศึกษาไทยจะแก้ให้แบบก่อนเก่าได้อย่างไร อันนี้ ทุกๆๆฝ่ายต้องช่วยนำสังคมไทยกลับมา

จากสังคมปัจจุบันการดูแลครอบครัวไทยทำให้พ่อแม่ที่ดีนั้นมีภาระหลัก คุณพ่อทำงานไม่มีเวลา เพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว ทำให้สุขภาพแย่พักผ่อนไม่เพียงพอ 45ปีขึ้นไปจะสารพัดโรค คุณแม่เองก็ครอบครัวจน ทำให้ประหยัด ใช้แรงงานตนเองมากขึ้น สุขภาพเสื่อมเร็ว  อีกอย่างฝ่ายสถาปัตยกรรม สร้างบ้านซ่อมแซม ไม่มีคุณธรรม โกง ประมูลงานนทิ้งงาน จ้างช่าง2-3ต่อ ไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้าง ทำให้เจ้าบ้านจ่ายให้แทน เพราะงานไม่เสร็จ ทำให้บ้านไม่เป็นบ้านเพราะโกงทุกระดับ เป็นอะไรที่รัฐบาลชุดที่แล้วและก่อนๆๆไม่คาดคิดว่า การเมืองพรรคปชปนั้นทำให้ปชชเดือดร้อนขนาดไหน บ้านไม่เป็นระเบียบ แถมพรรคปชป กทม ย้ายเขตเเบ่งพื้นที่ตามใจชอบ ทำให้เปลี่ยนบ้านเลขที่ใหม่ ทำให้ฮวงจุ้ยการใช้ชีวิตประชาชนเสีย.

บ้านครอบครัวก็แตกแยกตาม  แถมปชชก็ยังเดือดร้อน จากค่าไฟฟ้าแพง น้ำปะปาไม่ไหล ไหลช้าๆๆ ขยะล้น สุนัขจรจัดขี้เละเทะ ถนนสกปรก ขอทานขาขาดเเขนขาด ไม่ดูแลให้อุจาดสังคมบ่งบอกการไม่ใส่ใจประชาชน  ทำร้ายส่งเสริมให้มีขอทานพิการเพราะสะใจ  ส่งเสริมทัศนะวิศัยพลเมืองผิดๆๆโดยส่งเสริมอาชีพขอทาน  แทนการให้มีอาชีพ และรัฐต้องดูแลปชก.มิใช่ปล่อยให้หากินเอง สุดท้ายเป็นแหล่งส่งเสริมมิจฉาชีพต่างๆๆแทนการใส่ใจร่างกายมิให้พิการรู้จักดูแลตนเองบ้าง ชายแดนไทยเขมรมีระเบิดฝังเต็มก็ยังให้ทหารไปลาดตะเวน ขาขาดแขนขาดรับใช้ชาติแต่ครอบครัวทหารต้องได้คนกลับมาแบบไม่สวย อันนี้ควรมีความรู้และฟังผู้รู้กันบ้าง ใส่ใจในร่างกายตนและคนรอบข้างคือการทำบุญง่ายแต่ยิ่งใหญ่มีผลสูงที่ท่านไม่คาดคิด

มารดากินอาหารมีประโยชน์เพื่อเด็กมีคุณภาพของประเทศ ไปฝากครรภ์ตามเวลา กินยาอาหาร นอนหลับ ออกกำลังกาย จิตใจดีมีสุข   บ้านคนไทยเก่า ผุ พังไม่ปรับปรุงปกติ10ปีต้องทำให้สดใส ซ่อมแซมมีงบให้ปรับปรุง ส่งเสริมพลเมืองให้18มงกุฏ โกง งาบ ทิ้งงานไม่รับผิดชอบ

อีกอย่างงบการซื้อบ้านที่2ก็ลำบาก การขายต่อมีบ้านง่ายๆๆแบบอเมริกา นั้นน่าจะนำมาใช้ การขนส่งย้ายบ้าน ปัจจุบันแม้ไปรษณีย์ยังหาบ้านจันทร๋ส่องหล้าไม่เจอ ส่งตีกลับ บ่อยๆๆ แบบไม่พบบ้าน ประมาณนี้  และบ้านอื่นๆๆก็หาไม่เจอตีกลับเยอออออออะมาก  ผลจากกรุงเทพมหานครย้ายบ้านเลขที่ ไม่ถามประชาชนก่อน เพราะผลตนได้สส เเค่นั้น ตามหลักใครสร้างที่หลัง น่าจะได้บ้านเลขที่หลังตาม แต่นี่ทำใหม่ได้ไง หลายๆๆบ้านแตกสาเเหรกขาดโดยไม่ทราบสาเหตุ   ผลการย้ายเขตของบ้านแบ่งใหม่ ตามใจกทม  ทำให้สถานีตำรวจ เขต และอื่นๆๆประชาชนไปติดต่องานคนละทิศละทางเสียเวลามาก การทำนิติกรรม ถ่ายบัตรปชช พลาสปอร์ต โยนกันไปมาระหว่างโรงพักกับที่ทำการ แจ้งหายก่อนรึไรไม่เครียร์ คุณภาพประชากรด้อยลงเพราะเส้นสาย รึอะไรกันแน่ สังคมไทยอันนี้น่าติดตาม ทำไมชีวิตคนไทยจึงยากทุกลมหายใจทุกขั้นตอนในการมีปฏิสัมพันธุ์กับผู้อื่น ซึ่งข้าราชการระบบนี้น่าจะให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้เสียภาษีเต็มๆไม่ได้หักจากเงินเดือนที่ได้มาจากประชาชนให้อีกที

คุณภาพสื่อไทย จะปลดตนเองออกจากอำมาตย์ได้ไหม ทำดีเป็นไหมข้าราชการไทย รึรอพ่อแม่สร้างภาพให้  ทีพ่อแม่ตนเองไม่สนใจเพราะรากหญ้าชิมิ  อับอายใครต้องภูมิใจที่ได้เกิดซิจะได้ทำดีมีโอกาสแล้วนา   อันนี้ปชชต้องเป็นนักข่าวทางสื่อตกต่ำต้องมีภาพมีคลิป ต้องสั่งสอนสื่อไทยซะบ้างที่มีเงินเดือนกินแต่ไม่ทำหน้าที่สื่อที่ดี ปิดนสพ ทีวีและสื่ออีแอบเถอะ เสียดายเงิน…แล้วจะมีสำนึกไหมสื่อไทย…รึจะลงเหวตามเคย แบบนี้คณะนิเทศศาสตร์ น่าเรียนจากนานาชาติแทนดีไหม ในไทยไม่ต้องเปิดให้เรียน เสียบุคคลากร

พระคุณพ่อแม่ในศาสนาพุทธ

เป็นต้นแบบทางกาย คือสรีระ ยีนส์ดีๆๆทั้งพ่อและแม่ ร่วมกันสร้างปฏิมากรรมชิ้นเอกร่วมกันกับเป็นต้นแบบทางใจ สานสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่ตัวลูก  เลือดในกายทุกหยด มาจากพ่อแม่  ส่วนลูกคือสำนึกในการเกิดมาจากพ่อและแม่ รักรึไม่รักกันไม่สำคัญเพราะเกิดมาแล้ว หมดเวลาน้อยใจเดินหน้าท้าอธรรม ต้องเป็นคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆๆได้ นี่คือภาระการเกิด ไม่ต้องร่ำรวยแค่เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนตน สังคม และท่านเลี้ยงมาจนโต คนเลี้ยงเป็นใครต้องรู้ บางคนพ่อแม่ น้าอา ปู่ย่า ตายาย รึสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (อันนี้มีน้อยๆๆดีที่สุดอย่าให้มีเลยสงสารเด็กๆๆ)ตั้งใจเเรียนให้มีอาชีพครอบครัว สำหรับสังคมไทย2011คนอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ ส่วนลูกทำงานไกลรับใช้ชาติตามอาชีพต่างๆๆ ส่งเงินให้พ่อแม่และพี่น้องที่ดูแลพ่อแม่ ขาดอะไรช่วย มีปัญหาช่วยแก้ไข มีชีวิตอยู่เป็นหลักให้ลูกๆๆ

มรดกแบ่งให้เท่ากัน ไม่ลำเอียงแบ่งตอนมีชีวิตอยู่ให้พ่อแม่ชื่นชม มีความสุขที่แท้จริง คือแบ่งมรดกให้ลูกรักษาทรัพย์สินพ่อแม่ แถมทำงานดีเป็นคนมีเกียรติ ในสังคมและยอมรับ   ลูกดีพ่อแม่ก็มีหน้ามีตาด้วย การเลี้ยงหลานปู่ย่าตายาย ทำให้มีทัศนะคติที่อ่อนโยนต่อเด็กเล็ก ได้ระลึกสิ่งที่หลงลืมไป บางทีไม่ได้เลี้ยงลูกเพราะการงาน แต่พอมาเลี้ยงหลานได้ไปสวนสนุก วาดภาพ แต่งกลอน สอนคณิตศาสตร์ ได้เล่นคอมพิวเตอร์ ได้รู้ตามวัยของเด็กๆๆ ทำให้เชื่อมจุดอ่อนสังคม เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปได้ จึงเกิดปิติ ที่ได้มีคุณค่าแก่ครอบครัวของลูกๆๆและสังคม ชุมชน มีคนยกย่อง ไหว้ ทักทาย

เพื่อนๆๆของลูกที่ทำงานไกลบ้านเองก็ฝึกตนดูแลครอบครัวของเพื่อนด้วยฐานะที่เป็นชาวพื้นเมืองต้องดูแลสังคมเป็นตัวหลักให้ชุมชน  ตัวลูกห่างไกลบ้านทำงานไกลถิ่นก็ดูเเลรักษามิตรภาพเพื่อนตนเอง พี่น้อง ครูเป็นคนดี กลับไปมีของฝาก ช่วยโรงเรียนและอื่นๆๆตามสมควรแก่ปัญหา พี่น้องนอกจากดูแลทรัพย์สินเราให้คงอยู่รึงอกเงยมาแล้วต้องดูแลของญาติให้คงไว้ให้ลูกหลาน เอาหลักธรรมศาสนาพุทธมาใช้ทุกกรณีทำให้สังคมไม่มีปัญหา

โจรขโมย ตำรวจก็ต้องดูแลจัดการ สังคมให้มีระเบียบ ยาเสพติดปัญหาต่างๆๆก็ต้องมาปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนให้ช่วยกันบริหารจัดการ ผู้ว่านายอำเภอทำงานไม่ดูแลปชชก็ควรย้ายออกไปเอาคนทำงานจริงๆๆ มาทำงาน สมเงินเดือนปชช มุสลิมก็ต้องทำหน้าที่ผู้ว่าดูแลปชกไทย ต้องไปงานการราชหลวง และครอบครัวดูแลกี่เมียก็รับดูแล มีปัญหาก็ให้ญาติและสังคมช่วยอบรมให้เข้ากับสังคม เพราะในอเมริกา ยุโรป และเอเชียจีน อินโด สิงคโปร์ นั้นทุกศาสนาร่วมกันได้ ต้องรู้หน้าที่ การคลุมหน้าตาหากไม่คลุมได้ก็ดี เราต้องเอาแบบบรรพบุรุษที่มาอยู่ประเทศไทย รุ่นแรกๆๆเป้นนักรบขุนพล และเป้นชาวพุทธ รับใช้ราชวัง มีตำเเหน่งซื่อสัตย์ รุ่นลูกหลานก็ทำต่อๆๆมาด้วยเคารพความสุข สงบของแผ่นดินนี้  หากจะคลุมแบบอิหร่านซึ่งบัญญัติไว้ว่าสตรีต้องดลุมก็ให้แยกชัดเจน ชีอะ รึสุหนี่ รึมุสลิมใหม่ แต่ไม่ให้เอาศาสนามาทำร้ายกันในแผ่นดินไทยนี้ เป็นเขตพุทธบูชา  พระราชทานให้ทุกคนในแผ่นดินมีความสุขโดยถ้วนหน้า…

ที่แผ่นดินไทย เราสามารถให้ทุกคนนับถือศาสนาได้อิสระ มุสลิมเป็นพุทธได้ตามปชกไทย95%ดังบรรพบุรุษเช่นวังหน้า สุรสีร์ รึรัชกาลที่1เป็นต้นมา อัมรินทร์และดารามุสลิมไม่คลุมฮิญาบนี้มักมีบรรพบุรุษเป็นมุสลิมเป็นนักรบอำมาตย์และหันมานับถือพุทธตามรัชกาลที่1

เพราะเป็นเเผ่นดินพุทธบูชา หากเราศาสนาอิสลามมาบังคับประชากรไทยพุทธรึอินเดีย ซิกส์ ฮินดู รึมุสลิมจากประเทศต่างๆๆมาไทย เพื่อปรับระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็ไม่อยากให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ แห่งประเทศไทย มิเช่นนั้นมั่วหลักกู ประเทศไทยก็จะเป็นอิหร่านในไม่ช้า คือเชื่อโต๊ะอิหม่านรึโคไมนี้ปอเหนอะต่างๆๆภาคใต้ขยายวงกว้างทั่วไทยในรัฐประหาร49จนวันนี้ปี2559สืบต่อเนื่องกันของรัฐทหารไทยแบบระวันดาโมเดล

พรหมในพ่อแม่

หลักพรหมวิหาร4

1เมตตา ปรารถนาต่อบุตร

2กรุณา ใส่ใจในทุกข์สุข แนะนำแก้ไขให้ทำในสิ่งถูก

3มุทิตา มีความจริงใจที่ให้ลูกได้ดี ในชีวิต ดีใจด้วยกัน มีทุกข์ก็ช่วยได้ตามฐานะ หากไม่ก็กอด ดูแลใกล้ ไกลส่งใจช่วย ให้ที่พักใจ ให้แรงใจ  ให้ลูกไปสู้ๆๆๆต่อ

4อุเบกขา ปล่อยวางหากลูกไม่เป็นไปตามคาดหวัง ให้เป็นตนเองตามหลักศีลธรรม

ลูกๆๆต้องเข้าใจว่าพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่ดูแลเอาใจใส่ลูก ครอบครัวอบอุ่น ส่งเข้าโรงเรียนครูต้องดูแลให้ความรู้ ต้องรู้หน้าที่ตนเอง อาหารพ่อแม่ดูแล สอนการดำเนินชีวิตเป็นหลักให้เกาะยึดผึ่งพิงได้เสมอ ไปจนดับชีวาวาย… มิใช่ยัดพ่อแม่ให้ใหม่ใครไม่รู้ในแบบเดิมๆๆ เชิดชูสถาบัน แถมชอบจัดฉากฆ่าคนทำผิดมากมาย ต้นแบบพ่อแม่ดีๆๆ มีมากมายในสังคมไทย อยู่แล้ว

หากใครไม่มีก็ชื่นชมพ่อเเม่คนอื่นที่ดีๆๆได้ และเข้าหาท่านๆๆเหล่านั้นให้เมตตา และทำตนดี ไม่ต้องดีอกชกหัว เกิดมาไม่ได้โชคดีทุกคนแต่โชคดีที่เกิดในประเทศไทยนั้นมันสำคัญที่สุด แล้วไปวัด ทำบุญใส่บาตรา หยอดกล่องบริจาค ถวายสังฆทาน และพนมมือไหว้พระประทาน ทำใจให้สงบ มีอะไรปรึกษาครูรึใครๆๆที่พอช่วยตนเองได้ ไม่อิจฉาโชคดีในครอบครัวคนอื่นๆๆ ควรชื่นชมและใช้การศึกษา จบมาทำงานและทำตนเป้นพ่อแม่ที่ดี ดูแลใส่ใจครอบครัว และชุมชน  พลเมืองดีของชาติ ต่อไป

คุณธรรมของลูก

ดูแลพ่อแม่ ตั้งใจเรียน ว่าง่ายท่านใช้ทำอะไรก็ทำ เรียนจบปริญญาตรี ทำงาน มีบ้าน รถ เงินแบ่ง4ส่วนใช้ เก็บ ทำบุญให้พ่อแม่ สืบทอดศาสนา เมียต้องเคารพครอบครัว หากมารดามานะสูงหวงลูกชายมากก็ควรละซะ การดูแลลูกชายต้องใช้ภรรยา แม่จะมีxxxให้ลูกชายผิดจารีต แบบหวงลูกชายจนเวอร์ ไม่ควร ลูกชายไทย45ปียังไม่โตเลย อันนี้สังคมผิดพราด ที่ไม่สอนการเป็นชายมิใช่แค่xxx ใช้เป้นทาสทางเพศ  รักเมียก็ต้องเลือก หากรักแต่แม่แบ่งแยกหน้าที่ตนเองไม่เป็นก็จะไม่มีใครเสี่ยงเอาเป็นผัว หากเลือกเมีย  หากได้ภรรยาดีเรารักเธอ ก็ต้องสร้างครอบครัว สักพักมีลูกค่อยพาไปหา แต่ลูกชายควรแยกบ้านออกมา ให้ทำตัวน่ารักมีกัลยาณมิตร รึเพื่อนๆๆช่วยครอบครัวเรา บ้านจะต้องมีแบ่งชัดเจน แล้วไปดูแลพ่อแม่ อาจไปคนเดียวสัก1-2วันต่อสัปดาห์ดูแลท่านหากป่วยไปทันที เทศกาลเอาเมีย ลูกไปไหว้ ไม่ต้องสนคนนินทา ครอบครัวใครครอบครัวมันหากไม่มีความรักกันของสามีภรรยา มันยากที่จะไปได้ดี เพราะลูกเราให้เขาเกิดมาต้องร่วมกันดูแล

พ่อแม่เราบางทีท่านไม่ทันคิด เอาแต่ใจให้ลูกต้องดูแลเชื่อฟัง รักท่านคนเดียว เพราะหน้าตาสกุล  ทำให้สถาบันครอบครัวมีปัญหาเกิดเกย์ อีแอบ ซุกลูก ทิ้งลูกเพราะผู้ชายไทยไม่สอนการเป็นสามี พ่อ และดูแลครอบครัว

วิกฤกติเป็นโอกาสเราได้นายกรัฐมนตรีสตรีคนแรก น่ายินดีที่95%นั้นจะหายใจโล่งอก พวกเราครอบครัวดี การศึกษาดี ผู้ดีไม่ได้ดูที่ นามสกุล ….อยู่ที่การปฏิบัติตน ทุกสถานะไม่ว่าอย่างไรผู้ดีมีสติ วางตน วางใจ ได้ดีเสมอ ชอบไม่ชอบใครก็ไม่แสดงออกหากเราอยู่ในสังคมต้องรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไร หากใครมาบ้านต้องต้อนรับด้วยไม่ตรีจิต ไม่แสดงกิริยาไพร่ต่อต้านสังคม มิใช่คนไทย พวกเราคนไทยเป็นชนเผ่าที่รักความเป็นธรรมมาร่วมกันสร้างเเผ่นดินนี้และมาอยู่อาศัยร่วมกัน ก็คือ มาฝึกตนให้เป็นชนที่ยิ่งใหญ่ด้วยหลักธรรมของศาสนาพุทธ นะเอง ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ในร.1ต้นราชวงค์.

การตอบแทนคุณบิดามารดา กตเวที คือ

มื่อท่านมีชีวิตอยู่เคารพท่านไม่ว่าท่านเป็นใคร ชาวนายากจน พ่อแม่ให้กำเนิดเรามาต้องเคารพท่าน เมียคนรักด้วย ต้องรักท่านเช่นกัน  ให้ทรัพย์ใช้ดูแลกายใจท่าน และด้านศาสนาที่ท่านนับถือ ให้พอใจปัจจัย4มีคนดูแล ปัจจัย5คือการเคารพให้เกียรติ ห่วงไปหาเมื่อว่างไม่ว่างให้คนดูแลแทน พ่อแม่คนเลี้ยงดูเราให้อาหาร ดูแลป่วย ส่งไปโรงเรียน พ่อแม่ทิ้งก็คือทิ้งมิใช่เเสวงหาทำให้เป้นทุกข์ ทิ้งคือไม่เอา เราก้ต้องยืนอยู่ได้โดยมีคนรอบข้างที่รักเราคือครอบครัว อีกอย่างพ่อแม่ทำตัวดี อนิสงส์ก็ส่งผลให้ลูกได้ หากพ่อแม่ทำตัวไม่ดี ลูกก็ต้องทำใจมิใช่ผลักไส หาพ่อแม่เจ้าๆๆรึคนดังๆๆ มีเงินต่างๆๆ…อิงเจ้าแอบเป็นลูก ละเลยพ่อแม่ที่ดูแลเรา มุสลิมเองก็มีพ่อแม่ในไทยให้กตัญญูอย่าเอาศาสนามาอ้างโดยการไม่ทำหน้าที่สิ่งดีๆๆของประเทศไทย   เพราะที่นี่ประเทศไทย จงพอใจในสิ่งที่มีมิใช่สิ่งฝัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่ดีเลิศ แต่ดีกว่าไม่ทำ ….

หากท่านเสียชีวิตแล้ว ทำบุญตามศาสนาในหลายๆๆแบบตามโอกาสอำนวย  และรักษาตนเป็นคนดี หากวงค์ตระกูลมีชื่อเสียงรักษาหน้าตาพ่อแม่ ตามหลักศีลธรรมในแต่ละประเเทศ ทั้งกฏหมายและศีลธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

๑.ทำให้เป็นคนมีความอดทน
๒.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ
๓.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล
๔.ทำให้พ้นทุกข์
๕.ทำให้พ้นภัย
๖.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย
๗.ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน
๘.ทำให้เทวดาลงรักษา
๙.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
๑๐.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า
๑๑.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี
๑๒.ทำให้มีความสุข
๑๓.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังAdvertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร