9ก.ย54 ทูต 102 ประเทศ แสดงความยินดี นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

9ก.ย54 แร็งส์สสส ได้อีกคริ คริ   ยิ่งลักษณ์ ฟรีเวอร์!!!

ปรากฏการโดมิโน่…ได้เริ่มต้น เมื่อ 10.00น.คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของประเทศอินโดนีเซีย ที่นำพาอาเซียนไปสู่ความสำเร็จ เข้มแข็ง รวมทั้งหวังว่าคงจะได้พบกันที่การประชุมอาเซียนซัมมิทที่จะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน พ.ย.นี้ โดยนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ จะเดินทางมาร่วมประชุมด้วย

นายโมฮัมมัด ฮัตตา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในฐานะประเทศที่เป็นประธานอาเซียน กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมประเทศไทย รวมทั้งระบุว่าพร้อมให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับรัฐบาลไทย รวมทั้งได้ชื่นชมเศรษฐกิจไทย โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะโตมากขึ้น และชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกอาเซียนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียน และได้เน้น 3 เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่จะร่วมมือกันให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 หรือ พ.ศ.2558

จากนั้น คณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน จาก กัมพูชา บรูไนดารุสซาราม ฟิลิปินส์ มาเลเซีย ลาว สหภาพเมียนมาร์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย กล่าวแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรี และแสดงความเชื่อมั่นในการสานต่อความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคีในทุกด้าน รวมถึง ต่างเชื่อมั่นว่าอาเซียนจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป นอกจากนี้ แต่ละประเทศได้แสดงความกระตือรือล้นในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้

11.00น.คณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศ และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ในประเทศไทยจำนวน102คนได้เดินทางเข้าพบกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ตึกสันติไมตรี เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำเเหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่.

และนายปีเตอร์ ชาน เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูต กล่าวแสดงความยินดีต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลไกลทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภูมิภาค พร้อมเดินหน้าร่วมกับประเทศไทยในการประชุมทุกเวที จากนั้น นายปีเตอร์ ชาน ได้เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตมอบดอกไม้ให้แก่ นายกรัฐมนตรี.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดยในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่าภารกิจหลักอันดับแรกของรัฐบาลชุดใหม่ คือ การกระชับความร่วมมือ ร่วมแรงทางด้านการค้าการลงทุน ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะมีความหลากหลายในการลงทุนทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น รวมทั้งการเร่งฟื้นฟูและจะเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเร็วๆๆนี้  รัฐบาลไทยจะเร่งรัดการสร้างความปรองดองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 อย่างมุ่งมั่น และ จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก ในโอกาสต่อไป.(อย่างสดใส ซาบซ่าส์ เหมือนดื่มสไปร์ อืม!!!!! อิอิ แซว วิ้วๆๆๆๆๆ)

ภารกิจกำหนดการเยือนมิตรต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีดังนี้

10 ก.ย. 54 เดินทาง ไปยังรัฐบรูไนดารุสสลาม

12 ก.ย.54 เดินทางไป ประเทศอินโดนนิเซีย

15 ก.ย. 54 เดินทางไป ประเทศกัมพูชา

16 ก.ย. 54 เดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร