ก้าวสู่นวัตกรรม… WaterCar, bus and Hovercraft

วันนี้ช่วยนำเสนอรถยนต์รถบัส และHovercraft  ช่วยเดินทางน้ำได้ อีกทางหนึ่ง

hovercraft

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานอดิเรก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร