อรุณสวัสดิ์…ประเทศไทย…Go To>>The ASEAN WAY

fy

The ASEAN WAY : เนื้อเพลง

ประพันธ์โดยกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ,สำเภา ไตรอุดม (ทำนอง)

พะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)

Raise our flag high, sky high.             ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
Embrace the pride in our heart.       โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
ASEAN we are bonded as one.          อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
Look’in out to the world.                    มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
For peace our goal from the very start  สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
And prosperity to last.                       ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
We dare to dream,                              เรากล้าฝัน
We care to share.                                และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
Together for ASEAN.                         ร่วมกันเพื่ออาเซียน
We dare to dream,                              เรากล้าฝัน
We care to share                                  และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
For it’s the way of ASEAN.                นี่คือวิถีอาเซียน

ดิอาเซียนเวย์ภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เพลง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร