Solar Energy Panels

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอนซึ่งมีราคาถูกที่สุดนำมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะถ่ายเทพลังงานให้แก่ Electron ใน เซลล์แสงอาทิตย์ หากมีพลังงานมากพอก็จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อ Electron มีการเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อของสารกึ่งตัวนำจนครบวงจร ก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างมลภาวะใดๆ ให้กับสิ่งแวดล้อมขณะใช้งาน การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ (กรณีเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ) อุปกรณ์ควบคุมการประจุ และวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิทซ์แผงควบคุม เป็นต้น

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

ในสภาวะโลกร้อนนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอุณหภูมิของโลกจะร้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆๆ นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นแผ่น solar ขึ้น เพื่อใช้งานพลังแสงอาทิตย์ที่ร้อนเจิดจ้า นำมาใช้ให้เป้นประโยชน์ นอกจากสามารถเป็นพลังงานสำหรับใช้ในบ้าน จักรยานยนต์ รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ เรือโดยสาร ก้ได้มีการผลิตสินค้าขึ้นวางขายแล้ว ที่ประเทศมหาอำนาจโลก ทั้งตะวันตกและตะวันออก การรณรงค์ยังไม่คืบหน้ามากนัก แต่ต่อๆๆไป เมื่อมีการเห้นคุณค่าในพลังงานแสงอาทิตย์ สีแดงมากยิ่งขึ้น

ต่อไปราคาการผลิต ต้นทุนก็จะต่ำลง ประชากรโลกได้ใช้กันมากขึ้น เมื่อนั้น โลกของเราก้จะเย็นขึ้นมาบ้าง จากการงดใช้แกสธรรมชาติ น้ำมัน แร่ถ่านหิน พลังงานนิวเครียร์ ควบคู่ไปกับ การมีน้ำใจ เมตตาปราณี แบ่งปัน เอื้ออาธร เป็นปิยมิตร ไม่ก่อสงครามรบตะบันยันเต เพื่อขายอาวุธ สังหารมนุษย์ชาติ ไม่ว่าประเทศใด ทุกชีวิต สิงสาราสัตว์และพืชต่างๆๆล้วนมีค่าที่ต้องรักษาไว้ ประเทศใดที่มีความอุดมสมบรูณ์ เป็นครัวโลก ผลิตอาหาร ผัก ผลไม้ ต้นกล้าไม้ยืนต้น ทุกประเทศในโลก ควรต้องเคารพยกย่อง ดุจบิดา มารดร เพราะ หากทำลายเผ่าพันธ์นักสร้างสรรค์ จรรโลง สิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ โลกก็จะอดอยาก แห้งแล้ง แผ่นดินไหว น้ำท่วม วาตภัย ไม่ว่าที่ใดของโลก…

เราจะจัดส่ง ดูแลให้ท่านได้อิ่ม ได้นอนหลับ และเป็นมนุษย์โลกที่มีความสุข ไม่มีความทุกข์ หากเรา หยุด สักนิด คิดสักหน่อย… ว่า..อืม!!!!!!!! มันสำคัญจริงๆๆนะประเทศไทยและตะวันออกของโลก…ฐานของโลก คือที่นี่…ชัดเจน.?????

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานอดิเรก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร