2-4/April /2012 20th ASEAN SUMMIT ,Phnom Penh, Cambodia

 20th ASEAN SUMMIT

ประเด็นสำคัญของการประชุม  20th ASEAN SUMMITและงานสำคัญของอาเซียนการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความสงบสุข,ความมั่นคงปลอดภัยและก่อให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆๆในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันทั่งทางด้านความมั่นคงทางการเมือง&มนุษย์, เศรษฐกิจ&สิ่งแวดล้อมและสังคม&วัฒนธรรม.

ASEAN leaders with ASEAN Inter-parliamentary Assembly Representatives held as part of the 20th ASEAN Summit at the Peace Palace in Phnom Penh, Cambodia, Tuesday, April 3, 2012

ASEAN SUMMIT ฉันยังอยู่ทั้งคน 

การประชุมครั้งนี้มีกำหนดการ2วัน2-4 เม.ย 2012ณ.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Cambodia’s Prime Minister Hun Sen ,20th ASEAN SUMMIT,in Phnom Penh, Cambodia  2-4/April/2012

 

4/ April/2012,พนมเปญ, กัมพูชาพิธีปิดการประชุมของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 20 Vietnamese counterpart Nguyen Tan Dung เข้าร่วมประชุมและปาฐกถาพิเศษ

ประเด็นสำคัญของเนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกันของอาเซียนในระดับการใช้ภูมิภาคร่วมกัน ทั้งทาง ทะเล; และภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนร่วมกันในการต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆๆการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำ จึงเกิดปฏิญญาอาเซียนว่าการรักษาความปลอดภัยทางน้ำใน บนบกและทางทะเล;รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรภายนอกของอาเซียน Dialogue ทั้งระดับสากลและระดับภูมิภาคอาเซียน

Vietnamese counterpart Nguyen Tan Dung & Cambodia’s Prime Minister Hun Sen

พาขับรถเที่ยวลาว-จีน-พม่า-เวียดนาม.

ซึ่งการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความสงบสุขความปลอดภัยและการพัฒนาในภูมิภาคเป็นเรื่องที่สำคัญของอาเซียนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นหนึ่งเดียวกัน การเชื่อมโยงกันของอาเซียนควรจะมีบทบาทในเชิงบวกเพื่อให้มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนายิ่งๆๆขึ้น เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและก่อให้เกิดการบริการร่วมกันที่ดีด้วยกลไกที่มีอยู่ฉันท์มิตรภาพร่วมกัน

ในขณะเดียวกันอาเซียนควรใช้สถาปัตยกรรมในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน และการใช้พื้นที่อาเซียนร่วมกันแบบลักษณะพันธมิตร มีการติดตามผลงานและประเมิณผลร่วมกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์ภาพด้วยผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อวัตถุประสงค์โดยรวมของอาเซียนเช่นเดียวกับความร่วมมือในการตอบสนองในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหล่านี้จะถูกจัดวางเข้าสู่อาเซียนรวมทั้งปัญหาการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมซึ่งต่างคนต่างทำ ต่างแก้ปัญหาตนเองปกปิดปัญหา อยู่ประเทศเดียวโด่เด่ อีกต่อไป เช่น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆๆ, การก่อการร้าย, ความปลอดภัยในการเดินเรือและการรักษาความปลอดภัย  อาเซียนย่อมรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา ยกระดับเป็นอาเซียนหนึ่งเดียว…

การร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนนี้เป็นที่น่ายินดีและน่าชื่นชมความร่วมมือของผู้นำอาเซียนในการจริงใจที่จะพัฒนาอนุภูมิภาค ได้แก่ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งจะใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงให้ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้อาศัยแม่น้ำสายเดียวกันและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชายฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศปลายแม่น้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดของประเทศของแม่น้ำโขงลุ่มน้ำ ได้แก่ การประสานงานของการวิจัยประเมินผลเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิต การทำเหมืองแร่และการใช้ประโยชน์ของแม่น้ำโขงในรูปแบบต่างๆๆ

เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีอาเซียนต้องการให้เกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ที่มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองและไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่จะก่อให้เกิดความกังวลและตึงเครียด การพัฒนาของอาเซียนล่าสุดในคาบสมุทรเกาหลีเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยความละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งความละเอียด 1874; หวังว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความยับยั้งชั่งใจและเลือกวิธีการสนทนา ,การเจรจา เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง,เพื่อเข้าสู่ยุคของการเริ่มต้นใหม่ในช่วงต้นของการเจรจาหกฝ่าย

ที่ประชุมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อผลของการเลือกตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ในประเทศพม่าและอาเซียนมีความจริงใจและจริงจังในการให้ความช่วยเหลือกับประเทศพม่าเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีค.ศ 2014 และอาเซียนหวังว่าจะร่วมมือกันยกเลิกการคว่ำบาตรพม่า ของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของความร่วมมือกันในอาเซียนครั้งนี้และต้อนรับประชาคมโลกสู่อาเซียนหนึ่งเดียว ร่วมกัน

เกี่ยวกับทะเลจีนใต้อาเซียนได้เห็นพ้องกันว่าสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางบกทะเล ,อากาศและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภูมิภาคในอาเซียนและในระดับประเทศ  สำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ ควรมีการแก้ไขโดยสันติวิธี,มีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในปี 1982 และต้องมีการเคารพกฏหมายนี้ อย่างจริงจังและเต็มที่ ด้วยการโปรโมท DOC และ COC อาเซียนจะยังคงรักษาความเป็นกลางนี้ให้สอดคล้องกับการแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญของเพื่อความสงบสุข, ความมั่นคงปลอดภัยและความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้.

การประชุม 20th ASEANSUMMIT ของกลุ่มคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ASEAN FOREIGN MINISTERS’ MEETING(AMM) ,Phnom Penh, Cambodia ,2-4/4/2012

เที่ยวทะลุไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน-ทางรถ

http://www.youtube.com/watch?v=jSZoBFs6Mzw

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน ได้ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้เป้นพันธมิตรร่วมกันมีส่วนร่วมในกันและกันของการพัฒนาในทางบวกทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและนอกประชาคมอาเซียน  กลุ่มประชาคมอาเซียนควรเสริมสร้าง ร่วมมือกันในการพัฒนาบทบาทของอาเซียนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบทบาทการเป็นฟอรั่มของผู้นำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุข,ความมั่นคงปลอดภัยในเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาการใช้พื้นที่ร่วมกัน ในการแก้ปัญหาทั้งด้านความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเลและอากาศ, การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การจัดทีมบรรเทาสาธารณะภุัยกู้ภัยพิบัติต่างๆๆและจะเป็นความท้าทายที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   นอกจากนี้ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องใช้ประกาศของ ASEAN Concord III (2011) เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและในครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะมนตรีประสานงานประชาคมอาเซียนซึ่งASEAN SUMMITมีการประชุมกันปีละ 2 ครั้ง คณะมนตรีประสานงานอาเซียนนี้มาจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศในสมาชิก ซึ่งถือเป็นตำเเหน่งของผู้บริหารงานทั่วไป ของประชาคมอาเซียน.

อาเซียนต้องมีความหมายเหมือนกันและปรับความสัมพันธ์กับคู่ค้ารวมกันทั้งการย้ายฐานผลิตไปยังหุ้นส่วนอาเซียนในทางยุทธศาสตร์ร่วมกันกับประเทศประชาคมโลกเช่น อินเดีย,สหรัฐฯสหภาพยุโรปแคนาดา และอาเซียนเช่นเดียวกับการวางแนวการพัฒนากระบวนการสำหรับอาเซียน 3บริบทใหม่ในเอเชียตะวันออกในปี 2012 คือวันครบรอบปีที่มีเหตุการณ์การเป็นพันธมิตร ของประชาคมระหว่างประเทศองค์กรต่างๆๆ(20 ปีของความสัมพันธ์ของการเจรจากับอินเดีย, 35 ปีกับสหรัฐฯสหภาพยุโรปแคนาดาและ 15 ปีของอาเซียน +3), อาเซียนต้องมีการทำงานและดำเนินกิจกรรมปฎิบัติร่วมกันกับความร่วมมือกับประชาคมนอกอาเซียนที่สำคัญดังกล่าว

อาเซียน Dialogue สากล 11/2012,นี้ต่อไปจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสถาบันการเงินทั่วโลกที่จะร่วมกันตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเศรษฐกิจและการเงินเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน ผ่านบทสนทนาสากลอาเซียนอาจจะต้องสมัครเข้ารับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันทั้งประสบการณ์การพัฒนาของอาเซียนและภูมิภาค

ที่ประชุมวิวยังตะหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบสถานการณ์ต่างๆๆของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผู้นำอาเซียนควรมีการแลกเปลี่ยนประสพการณ์ร่วมกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลเเห่งการพัฒนาสันติภาพอันก่อให้เกิดความมั่นคงที่เเข็งแกร่งของภูมิภาคอาเซียนในเวลาเดียวกัน, ควรมีการโปรโมทบทบาทและตะหนักถึงความสำคัญของภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของภูมิภาคอาเซียนควรมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาคมอาเซียน   เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนาอาเซียนให้เข็มแข็ง ยิ่งขึ้น.

ดังนั้นอาเซียนควรเสริมสร้างการสนทนาและการสร้างความไว้วางใจเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติ,การส่งเสริมบทบาทอาเซียน,ประโยชน์ของเครื่องมือที่จะนำมาใช้พัฒนากลไกสำหรับความร่วมมือทางการเมือง,การรักษาความปลอดภัยเพื่อความสงบสุขความมั่นคงปลอดภัยของ ทำงานในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC), สนธิสัญญาอาวุธเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิวเคลียร์ (SEANWFZ), ประกาศในการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC ), ระดับภูมิภาคอาเซียนฟอรั่ม (ARF), การประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมของการขยายตัวของอาเซียน (ADMM +) …

นอกจากนี้อาเซียนยังควรเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาครวมทั้งปัญหาของการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบและความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน ที่มีมติร่วมกันในการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปของภูมิภาคอาเซียนภายในปีค.ศ2015

PM Lee Hsien Loong , Singapore and  Prime Minister Yingluck Shinawatra ,Thailand

ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะเพิ่มเติมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนผ่านกรอบอาเซียน +1 อาเซียน +3, East Asia Summit (EAS), ARF, ADMM + … และสนับสนุนให้คู่ค้าอื่น ๆ ผลงานที่ใช้งานและสร้างสรรค์เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันของความร่วมมือสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาคและการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนและถือบทบาทสำคัญในโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค, สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและภูมิภาคโดยเฉพาะ

ในขณะเดียวกันอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะปรับความสัมพันธ์ของคู่การเจรจาในด้านต่างๆๆทั้งระดับภายในอาเซียน 3โครงการหลัก (การประชุมสุดยอดของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ,การประชุมประเทศสามเหลี่ยมเศษฐกิจ Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle in Recovering Southeast Asia (IMT-GT )และ20th Asean Summit ,และปีนี้เป็นการครบรอบปีของแผนปฏิบัติการเจรจาภายนอกอาเซียน อาทิเช่น 20 ปีความสัมพันธ์ของการเจรจากับอินเดีย, 35 ปีกับสหรัฐฯสหภาพยุโรป- แคนาดา ,15ปีอาเซียน  อีกด้วย.

20th ASEAN SUMMIT  RETREAT

ในการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีพม่า Thein Seinได้ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมในประเทศซึ่งมีขึ้นเมื่อ 1/4 /2o12 ผู้นำอาเซียนต่างแสดงความยินดีต่อผลการเลือกตั้งที่ได้ผ่านพ้นไป; และได้แสดงความต้องการให้ประเทศพม่าดำเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป เพื่อเป็นนโยบายสำหรับการปรองดองแห่งชาติของประเทศพม่าให้มีความมั่นคงและมีพัฒนาการเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของชาติ และก่อให้เกิดการร่วมกันอย่างมั่นคงของอาเซียนต่อไปอีกด้วย ประชาคมอาเซียนยังคงจะให้การสนับสนุนประเทศพม่าและจะร่วมกันเรียกร้องให้ มีการยกเลิกการคว่ำบาตรพม่า อีกด้วย…

เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีที่ประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการที่จะเปิดตัวดาวเทียมเกาหลีเหนือ; ผู้มีส่วนได้เสียเรียกร้องให้มีความยับยั้งชั่งใจและยุติข้อพิพาทโดยผ่านบทสนทนาเริ่มต้นใหม่ในช่วงต้นของการเจรจาหกฝ่าย , สอดคล้องกับมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งความละเอียด 1874

เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ผู้นำย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยทางทะเลและเคารพต่อหลักการของกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของทะเลอนุสัญญา 1982 แห่งสหประชาชาติ (UNCLOS), การดำเนินการของ DOC, อาเซียนควรเห็นด้วยกับองค์ประกอบในกฎ COC เป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนอาเซียนกับจีน

หลังจากสองวันของการทำงานการประชุมสุดยอด 20 ผู้นำอาเซียนได้บรรลุผลอย่างมีนัยสำคัญที่ยืนยันถึง.ความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมต่อ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของพื้นที่ในภูมิภาคอันยั่งยืนและเท่าเทียมกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการรักษาบทบาทศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างของภูมิภาคที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นผลงานของสมาคมเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเสริมสร้างความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนของการใช้พื้นที่ทางอากาศ ,การรักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน.

วาระสุดท้ายของการประชุม, ในพิธีปิด ผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แสดงความมุ่งมั่นและร่วมแสดงเจตจำนงโดยมีปฏิญญาร่วมกันที่จะปรับทิศทางและส่งเสริมความร่วมมือกันในปัญหาต่างๆๆร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความเข็มแข็งในอนาคตของภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้.

นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Royal State Banquet โดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีทรงเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ พระราชวัง ณ.กรุงพนมเพญ,ประเทศกัมพูชา

ASEAN SUMMIT ฉันยังอยู่ทั้งคน  

เพลง ฉันยังอยู่ทั้งคน

ศิลปิน ณัฐ ศักดิ์ดาทร

แผ่นหลัง ฉันมีให้เธอนั่งพิงผ่อนคลาย
ตักฉัน ฉันมีให้เธอได้นอนพักกาย
ฝ่ามือของฉันมีไว้ประคอง เมื่อเวลาเธอพลั้งพลาดไป
ไม่ต้องกลัว ฉันไม่เคยห่างเธอ
ไหล่ฉัน ให้เธอเกาะไว้เมื่อเธอต้องการ
วันไหน ที่เธอเหนื่อยใจและกายเหลือเกิน
กับการเดินทางที่แสนยาวไกล กับอะไรที่ต้องเผชิญ
ไม่ต้องกลัว ฉันยังอยู่ทั้งคน
(*)จะไม่ไปไหนเลย ฉันขอรับปากเธอไว้
จะไม่ไปไหนไกล จะเหน็บจะหนาวเท่าไร
จะไม่ไปไหนเลย จำไว้ จะเผชิญวันคืนที่รอ
อยู่ด้วยกันไป มีฉันและมีเธอ.
อ้อมแขน ฉันมีเอาไว้เพื่อคอยปลอบใจ
อกฉัน ฉันมีให้เธอมาซับน้ำตา
ตั้งแต่ในนาทีนี้เรื่อยไป ไม่ว่ามีสิ่งไหนเข้ามา
ไม่ต้องกลัว ฉันยังอยู่ทั้งคน .
ซ้ำ(*)3ครั้ง

อยู่ด้วยกันไป มีฉันและมีเธอ.
———————————————————–
I’m still the man.
I was leaning back with her to relax.
Lap, I had to rest her body.
My hands are holding. When her time to lapse.
Do not worry, I never was away.
I gave her in the shoulder when she wants.
I was tired mentally and physically too.
On a long journey. What a face.
I still do not have to fear the people.
(*) Will not go anywhere else. I get to her mouth.
I will not go away. I will stick to it.
Remember not to go forward to face the day.
To live together. Me and her.
I have my arms to comfort me.
I had to check her tears.
From the minute I go. No matter what I do.
I still do not have to fear the people again
(*3)
To live together. Me and her.
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร