Thailand PM Yingluck Shinawatra welcomed to Lao P M Mr.Thongsing Thammavong, People’s Democratic Republic Lao.(Lao PDR )

2มิ.ย 2555

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว นายทองสิง ทำมะวง ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ณ.ห้องสีงาช้าง ,ตึกไทยคู่ฟ้า ,ทำเนียบรัฐบาล.พร้อมกับพิธีการนำนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว นายทองสิง ทำมะวง ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ลั่นพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ใจป้ำให้กู้เงิน 900 กว่าล้าน…

 รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ เมื่อวันที่2 มิ.ย.2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)นายทองสิง ทำมะวง ณ.ทำเนียบรัฐบาล และได้นำนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ก่อนที่จะหารือข้อราชการ ประมาณ 30 นาที จากนั้น ทั้ง2ผู้นำได้เปิดการแถลงข่าวร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง และเข้าร่วมประชุมอิโคโนมิค ฟอรั่ม ทั้งนี้

ไทยกับลาวมีความใกล้ชิดกันทุกระดับ ทุกมิติ ประชาชนทั้งสองประเทศใกล้ชิดผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น ไทยมุ่งมั่นนโยบายที่จะขยายความร่วมมือกับ สปป.ลาวให้ลึกซึ้งทุกด้าน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาบริเวณแนวชายแดน เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยถือว่าความมั่นคงมั่งคั่งของ สปป.ลาว เป็นความมั่นคงของไทยเช่นกัน


นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าได้ลงนามสัญญากู้เงินให้กับสปปลาวสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ – ปากลาย แขวงไชยะบุรี วงเงิน 718 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่สอง 184 ล้านบาท และไทยยินดีที่จะพิจารณาโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 บึงกาฬ – ปากซัน และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างกัน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์  เมืองเวียงไจ  แขวงหัวพันภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว

นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องต้องกันว่า ทั้ง2ประเทศควรที่จะต้องร่วมมือกันในด้านการอำนวยความสะดวกของการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อยกระดับจุดผ่านแดนให้มีความพร้อมเพื่อให้ สปป.ลาว ก้าวจากประเทศแลนด์ล็อกไปเป็นประเทศแลนด์ลิงก์อย่างแท้จริง ขณะที่การค้าการลงทุนจากประเทศไทยควรจะสนับสนุนให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น และขอให้นายยกรัฐมนตรีสป.ปลาว นายทองสิง ทำมะวงได้ให้การดูแลนักลงทุนจากประเทศไทยด้วย

ด้าน นายทองสิง ทำมะวงนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวกล่าวว่า ทางด้านสปป.ลาว ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นสิ่งที่ผิดกฎหมายบริเวณชายแดน เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในนามรัฐบาล สปป.ลาว และประชาชนขอขอบคุณไทยในเรื่องการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา โดยหวังว่า จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสืบเนื่องต่อไปด้วย.

พิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายทองสิง ทำมะวง อย่างเป็นทางการ

การหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร