อุปฑูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย…พบนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในวาระ… อำลาตำเเหน่ง

Saudi Arabia-Thailand..Viyada Come Home.

8มิ.ย2555(10.00 น.)ณ.ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า นายนาบิล ฮุสเซน อัชรี (H.E.Nabil Hussein Ashri) อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

อุปทูตซาอุดิอาระเบียฯ นายนาบิล ฮุสเซน อัชรี (H.E.Nabil Hussein Ashri) ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ใน2ประเทศให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด และได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีถึงการเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางและได้กล่าวชวนเชิญนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีโอกาสเดินทางไปเยืยนซาอุดิอาระเบียในโอกาสต่อไป

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมของอุปทูตฯ และยืนยันต่ออุปทูตฯ ว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ไทย – ซาอุดิอาระเบียกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศต่างๆๆต่อไปด้วย ซึ่งแต่ละประเทศในชาติตะวันออกกลางล้วนแต่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากในอดีตและปัจจุบัน และแสดงความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองรัฐบาลจะได้สานความสัมพันธ์ไมตรีในด้านอื่นๆๆทุกระดับให้ขยายอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านศาสนาที่ยังคงแน่นแฟ้นของมุสลิมไทยซึ่งได้เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และหวังว่าซาอุดิอารเบียจะขยายความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆๆต่อไปด้วยในอนาคต.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร