Thai ‘PM Yingluck Shinawatra welcomed Vietnam’s Vice President Nguyen Thi Doan

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางเหวียน ถิ ซวาน  ซึ่งมีกำหนดการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 และได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยนำรองปธสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นางเหวียน ถิ ซวาน ตรวจแถวถวกองทหารเกียรติยศ  ณ.ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความสัมพันธุ์ภาพทางด้านต่างๆๆมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งในอาเซียน สำหรับการมาเยือนของรองปธ เหวียน ถิ ซวานในครั้งนี้จึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยกระดับความร่วมมือในสาขาต่างๆเพิ่มเติมยิ่งๆๆขึ้นด้วยทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา  http://news.voicetv.co.th/thailand/42587.html

Madame Doan officially visit Thailand on June 20-24 as a guest of the Thai government to strengthen bilateral ties, as the two countries are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

สำหรับเนื้อหาการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะเป้นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการขยายความร่วมมือในการศึกษาฝึกอบรมและวัฒนธรรมสำหรับการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและภาษาในประเทศไทยที่จะสอนภาษาเวียดนามและส่งเสริมวัฒนธรรมเวียดนาม

และสนับสนุนคนเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยให้ร่วมกันช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนในชาติไทยอย่างมิตรที่ดีเช่นเดียวกับมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพด้วยดีกันเสมอมาอย่างยาวนาน.

ในครั้งนี้รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางเหวียน ถิ ซวาน  ยกย่องความสำเร็จของการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่พิเศษของมันในการเอาชนะความหายนะน้ำท่วมปีที่แล้ว เธอแสดงความเชื่อของเธอที่ประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวความสำเร็จมากขึ้นในการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองและเล่นบทบาทที่สำคัญในภูมิภาคและโลก

ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทยทุกด้าน

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษร์ ชินวัตร กล่าวว่า การเยื่ยมเยียนของรองปธเวียดนาม จะนำไปสู่มิตรภาพและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการได้พบกันในครั้งนี้และหวังว่าทั้งสองประเทศไทยขเวียดนามจะได้รับความร่วมมือกันในทุกๆด้านต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำรองปธสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นางเหวียน ถิ ซวาน และคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรดา อีกด้วย

ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

กำหนดการเยืยนประเทศไทยของ รองประธานธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางเหวียน ถิ ซวาน ระหว่างวันที่ 20  – 24 มิถุนายน 2555 เพื่อยกระดับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวันที่ 23 – 24 มิถุนายนนี้ จะไปปฏิบัติภารกิจ ที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดขอนแก่น เช่นการเยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ณ นครพนม รวมถึงเข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและจังหวัดขอนแก่นด้วย

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร