Thai ‘PM Yingluck Shinawatra welcomed Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah

30 มิถุนายน 2555( 18.20 น.) The “coordinating Thailand –Brunei Darussalam  We’ll go together “ ณ.บัดNOW.

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุส,ซาลาม( กษัตริย์แห่งบรูไน ) ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า  ทำเนียบรัฐบาล ,กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย

1ก.ค 2555

17.20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ,พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุส,ซาลาม ,ในวาระโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29,มิ.ย -2ก.ค 2555

http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=194249

30 มิ.ย 2555

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุส,ซาลาม( กษัตริย์แห่งบรูไน ) ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า  ทรงลงนามพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม  และหารือข้อราชการ ณ ห้องสีงาช้าง เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยและบรูไนในด้านต่างๆๆ ในระหว่างครั้งเมื่อนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษร์ ชินวัตรการได้  เยือนบรูไนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ซึ่งได้หารือกันครอบคลุมในหลายสาขา ได้แก่ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พลังงาน แรงงาน และการศึกษา รวมถึง ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการสนับสนุนของประเทศไทยในช่วงที่ประเทศบรูไนจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2556

ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จฯไปยังห้องสีฟ้า เพื่อร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ก่อนเสด็จฯไปโถงกลางตึกสันติไมตรี เพื่อทอดพระเนตรการสาธิตทางศิลปวัฒนธรรมไทย จากนั้น ในเวลา 18.30 น.นายกรัฐมนตรีถวายพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดี ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก

การเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีครั้งนี้จะเป็นการย้ำความสำคัญที่บรูไนมีต่อประเทศไทยและเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศแสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป

พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน ทรงขึ้นครองราชย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.11 นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยไทยและบรูไนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 27 สายสัมพันธ์อันใกล้ชิดตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ และฝ่ายบริหารช่วยให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือตลอดระยะเวลา 28 ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยและบรูไนมีความร่วมมือในสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านพลังงาน ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และมีโครงการจะขยายความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมฮาลาลให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บรูไนยังเป็นมิตรที่สำคัญของประเทศไทยในกรอบอาเซียนและระหว่างประเทศ โดยมีท่าทีที่สอดคล้องกับไทยในประเด็นระหว่างประเทศต่างๆ

19.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

30-6-2012(18.00 pm)

His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, is paying an official visit to Thailand from Friday through Monday, Thai News Agency reported.

The four-day visit has come from the invitation of Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra made during her official visit to Brunei on September 10 last year.

The Sultan will be granted an audience with His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand at the Grand Palace on Saturday.

An official welcoming ceremony will be held late this evening at Government House, followed by bilateral discussions with Yingluck.

The intended topics of discussion include various issues of cooperation, particularly in agriculture, education, and the halal food industry.

A dinner in honour of His Majesty the Sultan and Yang Di- Pertuan of Brunei Darussalam will be hosted by the Thai prime minister at the Outer Santi Maitri Building, Government House.

Thailand and Brunei have enjoyed excellent diplomatic relations since 1984. The frequent exchanges of high level visits in the past 28 years have helped expand cooperation between the two countries.

The official visit will provide a good opportunity for Thailand and Brunei Darussalam to further enhance their mutual cooperation for the benefit of their countries and peoples.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร