28 ก.ค2555 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา…ปิติทั่วหล้าชาวประชาร่วมใจ

วันนี้28ก.ค 2555เป็นวันดีๆๆอีกวันของปวงชนชาวไทยได้ร่วมทำบุญ ใส่บาตรกันตามสถานที่ต่างๆๆทั่วประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบ5รอบ60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เเห่งประเทศไทย ซึ่งตามปกติปชชจะมีกิจวัตรเช้าตักบาตร เย็นร่วมถวายพระพร

ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก็จะนำรูปภาพมาประดับ ตกแต่งด้วยพานพุ่ม และข้าราชการร่วมถวายพระพรกันมาช้านาน ร่วมกับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวงกรม ไม่เว้นแม้แต่ทหาร4เหล่าทัพ ร่วมกับตำรวจ  ทางภาคเอกชนและปชชก็ร่วมกันสร้างกุศล เพราะประเทศไทยมีพุทธศานิกชนชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ เลยหาเรื่องทำบุญได้ตลอด ใครบุญหมด มีเคราะห์ก็หากลยุทธมาช่วยให้หลุดพ้นกันหลากหลาย โดยเฉพาะผู้จัดการประเทศไทยคนใหม่ในทุกสาขาอาชีพ จะต้องมีบารมีช่วยชาติกันอย่างขนานใหญ่เลยทีเดียว เชียวเเหละเพื่อ ก้าวสู้อาเซียนก้าวไปสู่โลก อะไรใช่หน้าที่ใครก็ทำไป คนไหนไม่มีหน้าที่ก็..เกินล้ำเส้นไปก็ให้รู้ตน รู้เรา รู้เขา ไม่โลภอยากมีอยากได้ของคนอื่นเช่นที่ผ่านมา  หลงในระบอบปชต จนอาจจะทำให้คนในประเทศไทยต้องลำบาก หากไม่stop ทบทวนกันใหม่ให้รอบครอบ กว่าเดิม …เข้าสู่ภาวะรวมใจเป็นหนึ่ง .

ในปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะปชชมีความหวังว่าพระองค์จะทรงนำพาซึ่งความสุข สมหวังมอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนไทยและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ครอบครัวอบอุ่น และทรงมีความสุข เป็นมิ่งขัวญของปชชชาวไทย นานแสนนาน ตามสโลแกน we love alway and we’ll go togeter.

(29ก.ค.2555) เวลา13.57 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธทีปังกรวชิรรัศมิ์นาถประชา

วัดนิเวศนธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างขึ้น เมื่อปี 2419 โดยมีศิลปะแบบยุโรป

16.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Mr.Asif Anwar Ahmad เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา 16.27 น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Mr.Lazaro Herrera Mar-tinez เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา 16.41 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Mr.Rudi Veestraeten เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ Mrs.Mereille Swinnen ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 16.58 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Mr.Itzhak Shoham เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คณะผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนที่จะเข้าบรรพชาสามเณร จำนวน 81 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาบรรพชา

เวลา 17.23 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์และคณะพราหมณ์พิธี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร