Thai PM Yingluck Shinawatra visit Russia to attend 20th-APEC Russia2012

7 ก.ย.2555 (20.30)นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้เดินทางถึงนครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซียแล้ว เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 7- 9 ก.ย 2555. และได้เดินทางต่อไปยังที่พัก ณ.มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal บนเกาะ Russky ซึ่งรัฐบาลรัสเซียจัดให้เป็นที่พักของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

นายกฯเข้าร่วมประชุมเอเปค http://news.voicetv.co.th/thailand/49772.html

กำหนดการภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในการเข้าร่วมประชุม APEC russia 2012 มีดังนี้

วันที่ 8 ก.ย2555. เวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับนายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยผู้แทนไทยใน APEC Business Advisory Council ก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  APEC Business Advisory Council ในหัวข้อ  Integrate to Grow, Innovate to Prosper(การรวมตัวกันเพื่อคิดค้นความเจริญเติบโตก้าวหน้า และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน )โดยนายกรัฐมนตรีอยู่ในกลุ่มที่ 1 ร่วมกับผู้นำฮ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา

ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

3) การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้

4) ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีนวัตกรรม

เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค “the 20th APEC Economic Leader’s Meeting: Vladivostok, Russia September 8-9, 2012 Integrate to Grow, Innovate to Prosper”และนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Retreat 1) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Establishing Reliable Supply Chains” เกี่ยวกับความสำคัญของการเชื่อมโยงการรวมกลุ่มทางภูมิภาค (connectivity) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Retreat 2) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Ensuring Food Security and Encouraging Innovative Growth”เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ที่จะต้องส่งเสริมการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และการสร้างความโปร่งใสในตลาด

” ทั้งสองการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ ได้แสดงข้อคิดเห็นและวิสัยทัศน์ต่อประเด็นหัวข้อการประชุมดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ใช้โอกาสนี้เสนอความคิดเห็นและแสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ”

Russian President Vladimir Putin (L) welcomes US Secretary of State Hillary Clinton during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

Chinese President Hu Jintao waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือทวิภาคีกับ 3 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานาธิบดีชิลี และ ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือรกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคแห่งมาเลเซีย ผู้นำทั้งสองประเทศต่างให้การยืนยันถึงความสัมพันธ์อันยาวนานร่วมกันเสมอมาและได้ปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม หรือ Joint Commissionและจะได้มีการหยิบยกเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ซึ่งจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจตราการข้ามแดนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ซึ่งต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด รวมทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของปัญหาชายแดนได้ตกลงกันที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจตราตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งมาเลเซียพอใจกับการดำเนินการดังกล่าวและพร้อมจะส่งคนมาช่วยงานอีกด้วย

ไทย-ชิลี

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม(เจซี)ไทย-มาเลเซีย ที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมหารือ ร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบุคคลสองสัญชาติ ซึ่งสองประเทศเห็นตรงกันว่าต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ,การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ,การเพิ่มพูนการค้าการเข้าร่วมลงทุนระหว่างกัน ,การเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาร่วมกันของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยไทยจะเร่งรัดให้มีการหารือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะการรักษาราคายางให้มีเสถียรภาพถือเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไปควบคู่กัน

สำหรับกรณีที่กลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้นำธงชาติมาเลเซียไปติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยดีแม้ว่าจะมีความพยายามสร้างสถานการณ์ก็ตาม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ให้ความมั่นใจพร้อมกับย้ำว่าสองประเทศจะทำงานควบคู่กันไป ทั้งนี้มาเลเซียเห็นด้วย พอใจ และสนับสนุนแนวทางของไทยในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีควบคู่ไปกับการพัฒนา ซึ่งไทยได้แจ้งให้มาเลเซียทราบถึงความคืบหน้าในการเพิ่มบุคลากรและงบประมาณทั้งด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพในพื้นที่

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับ The President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pineraและคณะที่นำทีมของทั้ง2ประเทศในการเชื่อมความสัมพันธไมตรีร่วมกันระหว่างประเทศไทยและชิลี ในด้านการ ส่งออกรถปิกอัพ ผลิตภัณฑ์จากยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการ การโรงแรม การออกแบบ และสถาปนิก ปธชิลี เซบัสเตียน ปิเญรา ให้ความเมตตาปราณีต่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างยิ่งและยังเร่งรัดให้มีการเชื่อมสัมพันธไม่ตรีระหว่างกันให้เร็วไวยิ่งขึ้นอีกด้วย และอีกไม่นานประเทศไทยคงบุกอเมริกาใต้ในไม่ช้า ณ.บัดNOW สำหรับปธเปรูนั้นเป็นมิตรแท้มาแต่ใด ไม่จำเป็นต้องพูดถึงตามนั้นเลยน้องรักคริ คริ.

สำหรับการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย ผู้นำประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวว่า นอกเหนือจากการหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชุมแล้ว ยังได้มีการหารือแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือระหว่างกัน ในฐานะที่รัสเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงสุดในยุโรปตะวันออก ซึ่งไทยพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในสาขาพลังงาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางเพิ่มพูนความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซียอีกด้วย

หลังจากนั้นเวลา 15.00น.นายกรัฐมนตรี ยิ่งลกษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมการประชุม Working Lunch ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Economic Situation at global level and Asia-Pacific Region” เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับโลก ทั้งนี้ การพบหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ซึ่งมี ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนไทยใน ABAC เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ.มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University (FEFU) ,Vladivostok, Russia September 8-9, 2012

The President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera meeting with Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra on the sidelines of the ongoing APEC 2012 Economic Leaders Meeting

8ก.ย2555 18.00น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรร่วมงานกาลาดินเนอร์ณ. มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal,Vladivostok ,Russky Island,russia 2012

9ก.ย2555

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 9ก.ย2555 ได้ให้คำมั่นว่าพร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารและจัดส่งหากสมาชิกเดือดร้อน สำหรับภายในประเทศกำลังได้ฟื้นฟูและพัฒนาหลายด้าน

Thailand stresses its role as world food producer, insurer of food reserves  http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/410944.html

(L-R) Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, China’s President Hu Jintao, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong, Canada’s Prime Minister Stephen Harper, Peru’s President Ollanta Humala, Australia’s Trade Minister Craig Emerson and New Zealand’s Prime Minister John Key pose for a family photo at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 9, 2012.

และในวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี ปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neill พร้อมคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้มีการค้าขายระหว่างกันทางด้านการเกษตร ,การประมง,ยานยนต์และต่อไปจะร่วมกันพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชากรโดยเฉพาะการให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข,การศึกษาซึ่งประเทศไทยมีผู้ชำนาญการที่พร้อมจะพัฒนาร่วมกัน

ไทย-ปาปัวนิวกินีเห็นพ้องพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกัน http://news.voicetv.co.th/thailand/49845.html

8-ก.ย2555บรรยากาศการประชุม และการร่วมมือกันในด้านต่างๆๆของผู้นำAPEC,RUSSIA2012

Chinese President Hu Jintao (R) and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang exchanged views on bilateral ties in Vladivostok Friday on the sidelines of the annual Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum.

Chinese President Hu Jintao and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang exchanged views on bilateral ties in Vladivostok Friday on the sidelines of the annual Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum.

Hu said that it is important for the development of friendly relations between China and Vietnam that the leaders of the two neighboring countries keep regular contact and exchange views on bilateral ties as well as regional and international issues.

Sang said he is glad to meet Hu less than one year after their last meeting at the 2011 APEC forum and wishes the upcoming 18th National Congress of the Chinese Communist Party a great success.

At the APEC Economic Leaders’ Meeting slated for Saturday and Sunday, President Hu and leaders of other APEC members will discuss trade and investment liberalization, regional economic integration, food security as well as cooperation in fostering innovative growth.

Deepening Vietnam-Russia strategic partnership

http://english.vov.vn/Home/Deepening-VietnamRussia-strategic-partnership/20127/140543.vov

Russian President Putin (right) shakes hands with Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah during their meeting at the APEC summit in Vladivostok September 7, 2012.

Russia’s President Putin greeted by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono during the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Vladivostok, Russia  September 8, 2012.

Canadian Prime Minister Stephen Harper and Russian President Vladimir Putinduring the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda (L) Russian President Vladimir Putin (R)during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

Russian President Vladimir Putin (L) meets his South Korean counterpart Lee Myung bak during their bilateral meeting at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 8, 2012.

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda  shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera  shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

Russia’s President Vladimir Putin (L) greets Taiwan’s special envoy Lien Chan at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 8, 2012. REUTERS/Mikhail Metzel/Pool (RUSSIA – Tags: POLITICS)

AustralianPrime Minister Julia Gillard during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

Australia, PNG sign offshore processing agreement http://www.abc.net.au/news/2012-09-08/gillard-signs-agreement-on-png-detention-centre/4250250

Russian President Vladimir Putin (R) chats with New Zealand Prime Minister John Key during their meeting at the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

The President of the Republic of Peru  Ollanta Humala and   Russian President Vladimir Putin the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak  and Russian President Vladimir Putinduring the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Russian President Vladimir Putin , top right, delivers his speech at the APEC Leaders’ Meeting in Vladivostok, Russia, Saturday, Sept. 8, 2012. From right,Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong , Taiwanese Special Envoy Dr. Lien Chan, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, U.S. Secretary of State  Hillary  Rodham Clinton , Vietnamese President Truong Tan Sang.

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda (L) shakes hands with US Secretary of State Hillary Clinton (R) at a bilateral meeting during the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

Chilean President Sebastian Pinera , right, is greeted by his Russian counterpart  Vladimir Putinduring during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok, Russia, Saturday, Sept. 8, 2012.

Taiwan’s special envoy Lien Chan (2nd L) attends a panel discussion on ‘Emerging Multinationals’ along with Rado Antolovic, CEO of PJSC “NCSP”, and John A. Quelch (R), Vice-President and Dean,China Europe International Business School, during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO summit in Vladivostok on September 8, 2012. Chinese President Hu Jintao urged all Asia-Pacific nations to help maintain peace and stability, amid a series of territorial rows that have inflamed regional tensions.

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak meeting with Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra on the sidelines of the ongoing APEC 2012 Economic Leaders Meeting

Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong (R) shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

Chinese President Hu Jintao (R) and  President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera  (L) attend the   Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.


Philippines President Benigno Aquino (L) and Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong (R) attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.


Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

New Zealand Prime Minister John Key waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Vladivostok on September 8, 2012.

9,september2012

APEC Leaders’ Week forum in Vladivostok completed

The second working session of APEC Leaders’ Week took place in Vladivostok. The main issues on the agenda included food security and innovation development.

Food security is one of the most pressing challenges of our time against the backdrop of continuing financial and economic problems, Vladimir Putin said on opening the meeting. Clearly, the prosperity and quality of life of people living in the Asia-Pacific region cannot be improved without a prompt and effective resolution of this important issue, the Russian President said.

Vladimir Putin expressed his condolences in connection with the earthquake in China, which occurred the previous day, and wished a speedy recovery and wellbeing to all those affected.

Vladimir Putin congratulated President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono on his birthday.

The discussion continued over a working breakfast.

Vladimir Putin held a news conference following the leaders’ session. The Russian President spoke about the forum’s results in 2012 and the declaration adopted at the summit.

The document reflects the collaborative approach to the development of cooperation within APEC in areas of priority for the Russian presidency. These include trade liberalisation, economic integration, food security, cooperation in innovation, development of transport and logistics. Themed appendices to the declarations emphasise the importance of innovation-based growth, energy security, and cross-border cooperation in higher education and combating corruption.

สรุปการประชุม 20th APEC  , Russia, Vladivostok 8 – 9 Sep 2012

APEC vows to fend off euro woes, boost finances http://hosted2.ap.org/FLJAJ/d0732c86f9b44a428fc30e935ef90fcf/Article_2012-09-09-APEC/id-960bc8228dac4f9ea81f8434a7554c36

2012 Leaders’ Declaration http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm.aspx

(front-L-R) Canadian Prime Minister Stephen Harper, Australia’s Trade Minister Craig Emerson, Russian President  Vladimir Putinand Sultan of  Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiahleave after the family photo at the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 9, 2012

Leaders, from left, South Korean President Lee Myung-bak, Vietnamese President Truong Tan Sang (obscured), Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, Chinese President Hu Jintao, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Canadian Prime Minister Stephen Harper and Peruvian President Ollanta Humala (obscured) pose for a group photo on the final day of the APEC summit in Vladivostok, Russia, Sunday, Sept. 9, 2012. (AP Photo/Ahn Young-joon)

SEE YOU AT 21thAPEC,INDONESIA2013 jaaaaaaaaaaaa mydear!!!joop!!!

The APEC Russia 2012 (Russian: Саммит АТЭС Владивосток-2012) summit is the 24th annual gathering of APEC leaders. Leaders from the member economies are currently meeting on RusskyIsland, off the coast of  Vladivostok,Russia in 2012.

The summit on Russky Island saw the resort, catering and entertainment facilities, in addition to the renovation and upgrading of  Vladivostok International Airport.

Two giant cable-stayed bridges were built in preparation for the summit, namely the    Z0lotoy Rog bridge over the  Z0lotoy Rog bay in the downtown, and  RusskyIsland bridge from mainland to Russky Island (which is the longest cable-stayed bridge in the world right now). The new campus of Far Eastern Federal University completed on Russky Island by 2012.

This year’s Asia-Pacific Economic Cooperation summit has started in Russia’s far east. It’s Russia’s first time hosting the meeting of the organization, which includes 21 nations from the Asia-Pacific region.

On Sunday, a meeting of senior officials opened the 2012 APEC summit, which is underway on Russky Island, in the city of Vladivostok.

Morgulov urged the participants to work productively during the week, so that everything would be in order for the meeting of the APEC nations’ leaders on September 8-9.

The bloc’s International Youth Forum also started its work on Sunday. The forum brings together participants from the US, Canada, Australia, New Zealand, China, Korea, Japan, Russia and other countries.

During the three-day get-together, young scientists, students, businessmen and politicians will discuss the most topical problems of Asia-Pacific region and will try to hammer out solutions for them.

Some 10,000 guests are expected to visit Vladivostok during the summit week to discuss pressing economic and political issues.

Russia, an APEC member since 1998, has been prepping hard for the event. The summit’s budget is estimated at 700 billion rubles (approximately $21.75 billion), including 200 billion rubles (approximately $6 billion) from the federal budget.

A brand new complex of buildings was built on Russky Island to accommodate guests and to house summit events. The complex has the infrastructure of a luxury resort and includes tennis courts, water falls and fountains.

The island itself was connected with the mainland by two new bridges unique to Russia, where no cable bridge of such length had ever been built before.

The APEC summit begins a string of large-scale international events in Russia in coming years. In 2014 the country will host the Winter Olympics in the Black Sea resort town Sochi, and in 2018, the World Football Championship.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov & U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton

Sign Memorandum on Cooperation in Antarctica.VLADIVOSTOK*,Russia (September 08, 2012).-Video from RIA Novosti
(Видео с Российское агентство международных новостей)

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. State Secretary Hillary Rodham Clinton met on Saturday on the sidelines of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in the Russian Far East.

The Russian city of Vladivostok hosts the APEC summit, whose official part is held on September 8-9. U.S. President Barack Obama was unable to attend the summit due to an ongoing presidential election campaign in his country, so the United States is represented by Clinton.

At the beginning of the talks, Lavrov and Clinton signed a memorandum of understanding on cooperation in the Antarctic region, a joint statement to strengthen bilateral interregional cooperation, as well as an agreement on cooperation in the Bering Strait.

Lavrov praised the Antarctic memorandum, saying it means the two countries are “set for joint mutually beneficial work on the entire range of Antarctic issues.”

Clinton noted constructive results of joint Russia-U.S. efforts in the past few years, including the New START treaty, increased trade and investment, Russia’s admission to the World Trade Organization. She paid special attention to a visa facilitation agreement for business travel and tourism that will come into force on Sunday. -RIA Novosti.

(*Vladivostok is a city and the administrative center of Primorsky Krai, Russia, situated at the head of the Golden Horn Bay, not far from Russia’s borders with China and North Korea.)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร