5-6 Nov, 2012 Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra Attended The Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos

 

5 พฤศจิกายน 255 (8.00น.)นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ  ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต(Wattay International Airport) เวียงจันทน์ นครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 9  (Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน2555  

นายกฯ ประชุม อาเซ็ม ครั้งที่ 9 ที่ลาว 5-6 พ.ย2555.  http://news.voicetv.co.th/thailand/55104.html

นายกฯประชุมอาเซ็ม http://news.voicetv.co.th/thailand/55170.html

เมื่อเดินทางไปถึงที่พักของเหล่าผู้นำการประชุมในครั้งนี้ณ.ดอนจัน วิลลา ซึ่งรัฐบาลสปป.ลาวจัดให้เป็นที่พัก นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ก็พบปะและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ และนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์  ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 9 อย่างเป็นทางการในช่วงบ่าย และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพ

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับนายโดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ในสหภาพยุโรป และเริ่มมีบทบาทนำทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่ม EU 10 อีกทั้งมีค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำ แต่มีเสถียรภาพการเมืองสูง และฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ทั้งนี้ โปแลนด์ถือเป็นตลาดใหม่ในยุโรปที่มีศักยภาพ และเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มยุโรปกลางและตะวันออก โดยไทยสามารถใช้โปแลนด์เป็นฐานการผลิตสินค้าของไทยในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมทั้งเป็นประตูสู่ภูมิภาคระหว่างกัน โดยในการหารือทั้งสองฝ่ายต่างมีความยินดีที่ได้พบหารือกันเป็นครั้งแรก พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมที่เป็นไปอย่างราบรื่น และเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำให้มากขึ้นต่อไปเพื่อจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น พร้อมได้มีการเจรจาตกลงที่จะขยายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ และการทหารด้วย อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีทั้งสอง ยังตกลงที่จะใช้กันและกันเป็นฐานการลงทุน และเป็นประตูสู่ภูมิภาคทั้งนี้ โดยที่โปแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ไทยและโปแลนด์จะแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขานี้ด้วย

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับ นายเจนส์ สโตลเตนเบิร์ก นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ที่ไทยและนอร์เวย์ว่างเว้นมายาวนาน โยไทยและนอร์เวย์ต่างประสงค์ที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดให้มากขึ้น โดยประเทศไทยต้องการเชิญชวนให้นอร์ย์เข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้น ในขณะที่ไทยมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ทราบถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยที่มีความมั่นคงรวมถึงแผนการวางระบบบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจต่อประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากนอร์เวย์เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะให้มีการเจรจารอบใหม่ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ Thailand – EFTA ที่ชะงักไปตั้งแต่ปี 2549 จากนั้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานทดแทน และด้านสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน และยังหารือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือไตรภาคี ไทย-นอร์เวย์-เมียนมาร์ ด้วยทั้งนี้ จากการที่นอร์เวย์มั่นใจต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย กองทุน Government Pension Fund Global ของนอร์เวย์ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุนไทย และจะรักษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับนายมาริโอ มอนติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง แห่งสาธารณรัฐอิตาลี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงเสถียรภาพทางการเมือง และยโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยที่เอื้อต่อการขยายการค้าและการลงทุนกับอิตาลี โดยไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้แสดงความชื่นชมต่ออัตราการโตของเศรษฐกิจของไทยที่สามารถรักษาการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในท่ามกลางที่ยุโรปประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไทยและอิตาลี จะร่วมมือกันส่งเสริมการเติบโตร่วมกันและการจ้างงาน ผ่านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra meet to  President of Mongolia Mr. Elbegdorj Tsakhia

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra meet to  Bangladesh’s Prime Minister Sheikh Hasina

Three beautiful women leaders of the world Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra  talks with  her Danish counterpart Helle Thorning Shmidt  (L)and Australian Prime Minister Julia Gillard (R) in Vientiane , Laos November 5, 2012.

6พ.ย2555 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำเอเชีย-ยุโรปแบบเต็มคณะ ตามวาระการประชุมทั้ง 5 วาระ รวมทั้งหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำ

ในการประชุมอาเซมครั้งที่9และเอเซีย-ยุโรปครั้งที่13ณ.นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่2

ผู้นำประเทศต่างๆๆได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถาณการณ์โลก,ความร่วมมือทางด้านสังคม+วัฒนธรรมและทิศทางของอาเซม นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เสนอให้ยุโรป-เอเซียสร้างความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและหาโอกาศลงทุนร่วมกัน,การเตรียมพร้อมภัยพิบัติ,การลดความเสี่ยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง, และจัดการแก้ปัญหาสังคมจากการเชื่อมโยงระดับโลกและภูมิภาคโดยเฉพาะการค้ามนุษย์

ภารกิจนายกรัฐมนตรีประชุมอาเซมที่ลาว  http://www.mcot.net/site/content?id=509905cd150ba09f04000145#.UJkYg293YeM

ประมวลภาพพบปะหารือทวิภาคกับผู้นำประเทศต่างๆๆ 6พ.ย2555

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Mr.Yoshihiko Noda

เพื่อติดตามความร่วมมือต่างๆๆที่จะมีการประชุมร่วม3ด้าน ทั้งพัฒนโครงสร้างพื้นฐานทั่วๆๆไป,การจัดการภัยพิบัติ,การลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสหกรรมทวายพม่า-ไทยเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังอาหรับและทวีปต่างๆๆทางฝากฝั่งตะวันตก

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีแอสโทเนีย Mr. Andrus Ansipในด้านการเงินการท่องเที่ยวและเชิญชวนให้มาลงทุนที่ประเทศไทย นะคะ

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์Mr. Jyrki Katainen

ในด้านความมั่นคงทางการเงินและเชิญชวนมาท่องเที่ยวและการลงทุนที่ประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับประธานาธิบดีบัลเเกเรีย  Mr. Rossen Plevnelievในด้านความมั่นคงทางการเงินและการท่องเที่ยวและการลงทุนในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับประธาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)นาย จุมมะลี ไชยะสอนได้หารือการประชุมร่วมไทย-ลาวในปีหน้าและการเปิดสะพานไทย-ลาวแห่งที่4ในอนาคต

การประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 9 และเป็นครั้งที่13ระหว่างเอเชียและยุโรป BUSINESS FORUMโดยมีการแสวงหาความร่วมมือกันใน 3 เสาหลัก ได้แก่ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และประเทศไทยนับเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ ASEM ครั้งแรกที่ กรุงเทพฯ เมื่อปี 2539ปัจจุบัน ASEM มีสมาชิก 46 ประเทศ และ 2 องค์กร แบ่งเป็นสมาชิกจากยุโรป 27 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส   สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ไอร์แลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สเปน สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สวีเดน และอังกฤษ

ส่วนเอเชียมี 19 ประเทศ คือสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (ไทย ลาว เขมร เหมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)+จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย ในการประชุมครั้งนี้ณ.นครเวียงจันทน์จะมีประเทศต่างๆๆมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 51 ราย รวมสมาชิกใหม่3ประเทศคือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และบังกลาเทศ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ในการประชุมผู้นำอาเซมครั้งที่9นี้ ส่วนอีก 2 องค์กรที่ว่าคือสำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการยุโรป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้กำหนดหัวข้อการประชุม คือ “Friends for Peace, Partners for Prosperity” และจะมีการรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการอีก 3 ประเทศ คือ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และบังกลาเทศ

โดยวาระการหารือกันมี 5 วาระ ประกอบด้วย เศรษฐกิจและการเงิน ,ประเด็นระดับประเทศ, ประเด็นระดับภูมิภาค ,ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม และทิศทางในอนาคตของอาเซม ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศสามารถพบปะหารือกันพูดคุยซักถามปัญหากันและกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่ค้างคาใจ

ในการประชุมครั้งนี้เหล่าผู้นำ51ประเทศต่างให้ความสำคัญมากันอย่างพร้อมเพียงและกระตือรือล้นต่อทิศทางอันเเข็งแกร่งของอาเซียนฐานอำนาจใหม่ของโลกซึ่งละเลยนอกสายตารึตกขบวนไปไม่ได้เลย นับเป็นมิติใหม่เขย่าโลกเลยทีเดียว บรรยากาศของการประชุมณ.เวียงจันทร์แห่งนี้อบอุ่นฉันท์มิตรภาพอันนุ่มนวลได้บังเกิดขึ้นดุจบ้านหลังที่2หลังคาโลกใหม่ของทุกคนในโลกได้ผุดขึ้นมาโอบอุ้ม ทำให้ทุกคนต้องตะหนักในการพึ่งพาอาศัยและร่วมเเชร์กันในทุกปัญหาของตนมีเพื่อนร่วมแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือนั้นได้บังเกิดขึ้นเเล้ว ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเยรมันนีจะไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ก็ได้ส่งผู้แทนรมต.กระทรวงต่างประเทศGerman Foreign  Affairs  )Mr.Guido Westerwelle มาแทนเช่นกันกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ส่งผู้แทนคนสำคัญมาร่วมประชุมด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้มาด้วยตนเองก็ไม่ตกข่าวสารเพราะเหล่าผู้นำประเทศต่างๆๆระดับมหาอำนาจโลกก็ได้พบปะพูดคุยซักถามปัญหาค้างคาใจในเวทีต่างๆๆมาแล้วเช่นกัน และได้มีการเชื่อมโยงข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นด้วยความเป็นจริง(สื่อสารตรงไม่ผ่านนายหน้าค้าข่าว)ฉันท์มิตรภาพ ฉันท์เพื่อนแท้อย่างStrong partnersไม่ตกเป็นเหยื่อต่อข่าวสารเท็จของสื่อมวลชั่ว อันเป็นผลทำให้ยุโรปและสหรัฐอเมริกาแทบเอาตัวไม่รอดมาแล้ว

จากบทเรียนของประเทศไทยซึ่งประชาชนแย่งชิงต่อสู้อำนาจอธิปไตยคืนมาจากการทำข่าวที่แท้จริงส่งให้พรรคเพื่อไทย ให้บริหารประเทศให้พ้นจากการครอบงำของมือมองไม่เห็นองค์กรลับของโลก ที่ชักรอกเหล่าผู้นำปั่นจิ้งหรีดทำให้โลกเฉไฉไปบ้างก็จะได้ปรับเข้าหากันจัดระเบียบโลกด้วยมือเราใหม่ตามความเป็นจริง เมื่อทุกประเทศต่างตะหนักในหน้าที่และบทบาทที่แท้จริงตนเองซึ่งเห็นคุณค่าของมนุษย์ชาติ เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่จะต้องคงเอกลักษณ์ไว้สืบสานโลกไว้ให้คงความศิวิไลท์แต่มีหัวใจมนุษย์ที่มีแต่เมตตาปราณีจิตให้ผ่องแผ้วนพคุณดั่งเดิม ทองแท้ไม่แพ้ไฟแล้ว โลกก็จะเต็มไปด้วยสันติภาพ และสามารถใช้ทรัพยากรในโลกแบ่งปันกันใช้ได้อีกยาวนาน  ดุจASEN WAY SONGซึ่งอาจหาญประกาศไปแล้วว่า เรากล้าที่จะฝัน,เรากล้าที่จะแบ่งปันWe dare to dream,We care to share.วันนี้เราขยายวิถีอาเซียน ออกไปเชื่อมสภายุโรปแล้วไม่Together for ASEANแบบเดิมๆๆ นับเป็นการก้าวหน้าของอาเซียนที่รวดเร็วมากอันนำมาซึ่งความปลื้มปิติต่อชาวโลกอย่างนะจังงังเลยทีเดียว จากความเป็นไปของโลกในอดีตนั้นทุกประเทศต่างก็เจ็บปวดในสงครามและการทำลายชีวิตมนุษย์มาแล้วทั้งได้ดูได้เห็นได้ประสบพบเจอมีในทุกฐานะตามบทบาทการแสดงของเเต่ละประเทศที่ได้กระทำไปแล้วนั้น ในการประชุมร่วมAsia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน2555ครั้งนี้คงจะเป็นจุดร่วมที่ดีที่จะเชื่อมสันติภาพแชร์แผ่นดินใช้ร่วมกันระหว่างยุโรป-เอเซียนที่จะมีขึ้นในอนาคต งานนี้คนต่อต้านคงจะหนาวไปตามๆๆกันแน่นอน

6พ.ย2555 หลังจากประเทศต่างๆๆได้พบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการปิดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่13หรือ อาเซม ครั้งที่ 9 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจสมาชิกอาเซมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทรัพยากรล้วนมีครบในปัจจัย4ของโลกที่ต้องการ และแข็งแกร่งในการแบ่งปัน ห่วงใยกันดุจเมืองพี่เมืองน้อง อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเจริญเติบโตอย่างสมดุลและแข็งแกร่งอย่างมากอีกภูมิภาคหนึ่ง พร้อมกับเล่าปัญหาของสหภาพยุโรปที่เกิดวิกฤตการณ์ประเภทต่างๆๆ(จากมือมองไม่เห็น)ทำให้เศษฐกิจซวนเซ  เซทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชะลอลง และต้องช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่อ่อนแอให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ประเทศเเล้วประเทศเล่า ทำให้การการขยายตัวของสภายุโรปมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงเหล่านี้ของสภายุโรปได้ประสพมานี้หวังว่าต่อสมาชิกอาเซม จะนำไปแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด ทำให้ดีกว่าสภายุโรปซึ่งนำล่องผนึกกำลังกันขึ้นมาแชร์ร่วมกัน จนเกิดปัญหาต่างๆๆระหว่างทางขึ้นและตอนนี้ยังคงไม่จบสิ้น

ที่ประชุมAsia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laosในครั้งนี้คาดหวังว่า เศรษฐกิจของสภายุโรปที่กำลังแบกรับปัญหาหนี้สินของประเทศสมาชิกร่วมนั้น จะเริ่มฟื้นขึ้นจากภาวะซบเซาในปัจจุบัน และขอสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่สหภาพยุโรปและสมาชิก ได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาแถลงการณ์ปิดการประชุมในครั้งนี้ระบุด้วยว่า เอเชียและยุโรป ต้องส่งเสริมและผูกพันกันอย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในการแก้ไขวิกฤติโลกในปัจจุบันร่วมกัน และปูทางไปสู่การทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและสมดุล  ในอนาคต.

nov,6 2012Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra on Monday reaffirmed Asia’s support for European economic recovery by promoting mutual trade and investment to nurture Asia’s and Europe’s growth in the form of Partners for Prosperity   in Laos

Ms Yingluck, in Lao to attend the 9th summit of Asia-Europe Meeting (ASEM), addressed the plenary session on economic and financial issues saying that with the ongoing challenges the entire world is facing, the Asian region very much wants to see and support the quick rebounding of the European economy since both regions share a common future and goal of economic prosperity, and their people’s welfare.

Moreover, Ms Yingluck reemphasised her government’s measures to mitigate the impact of the Eurozone financial crisis and to sustain economic growth during this time of global recession.

She said the Thai government will also promote trade and investment with European countries in order for the two regions to grow together as “Partners for Prosperity”.

ASEAN connectivity will be pushed forward as well for the genuine integration of the ASEAN Community in 2015, which will bring great benefits to the economies of both Asia and Europe.

In addition, Thailand expressed its support of policies beneficial to both regions such as cooperation in disaster management; enhancement of regional connectivity (in physical and human aspects); and cooperation in solving problems resulting from such connectivity, for example, human trafficking, and transnational crime

ประมวลภาพAsia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit,laos 5 nov 2012

Russian Prime Minister Dmitri Medvedev (top R) stands next to Chinese Prime Minister Wen Jiabao (bottom R), Lao President Choummaly Sayasone (bottom L) and Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg (top L)in in Vientiane , Laos November 5, 2012.

French President Francois Hollande (L), Bulgarian President Rosen Asenov Plevneliev (C) and Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung join other leaders for the opening ceremony of the ASEM Summit in Vientiane , Laos November 5, 2012.

Prime Minister of Slovenia Mr. Jansa Tells (R)Russian Prime Minister Dmitri Medvedev (L)ASEM Debate EU in in Vientiane , Laos November 5, 2012

Australian Prime Minister Julia Gillard (R) talks with her Danish counterpart Helle Thorning Shmidt  in Vientiane , Laos November 5, 2012.


Russian Prime Minister Dmitri Medvedev ( R) talks with Polish Prime Minister Donalk Tusk (C)  in Vientiane , Laos November 5, 2012.

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda (front R) stands next to Luxembourg’s Prime Minister Jean-Claude Juncker (front L), French Foreign Minister Laurent Fabius (top L) in Vientiane , Laos November 5, 2012.

BritishForeign Secretary William Hague (2nd L), his German counterpart Guido Westerwelle (L) and Brunei’s Sultan Bolkhiah (3rd L) move to the meeting room for the opening ceremony of the ninth Asia-Europe (ASEM 9) summit in Vientiane on November 5, 2012. The two-day bi-annual summit in Vientiane , Laos November 5, 2012.

Hungarian Foreign Minister Janos Martonyi, left, Ireland’s Minister of Training and Skills Ciaran Cannon, centre, and Bangladesh’s Prime Minister Sheikh Hasina after a group photo session at the 9th Asia-Europe (ASEM) Summit in the Laos capital of Vientiane 

Laos’ President Choummaly Sayasone (L) welcomes France’s President Francois Hollande prior to a meeting as part of the ninth Asia-Europe (ASEM 9) summit in Vientiane, on November 5. The debt-laden European nations will lobby Asia’s economic dynamos for help to calm the crisis raging in the eurozone.</p>

Chinese Prime Minister Wen Jiabao in Vientiane , Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos  ,5-6 nov 2012.

Myanmar’s President Thein Sein

Brunei’s Sultan Bolkhiah in ASEM 9 Summit,laos 5 nov 2012 

Vietnam’s Minister Nguyen Tan Dung  in ASEM 9 Summit,laos 5 nov 2012 


Pakistan’s Prime Minister Raja Pervez Ashraf (C) gestures as he walks together with Thai Prime Minister Shinawatra Yingluck (L), Cambodian Prime Minister Hun Sen (R) and Russian Prime Minister Dmitri Medvedev towards a meeting room for the opening ceremony of the ninth Asia-Europe in Vientiane , Laos November 5, 2012.

Philippine President Benigno Aquino III (L) reviews Laotian honor guards upon arrival for the ninth Asia Europe (ASEM) Summit in Vientiane , Laos November 5, 2012.

Thai Prime Minister Shinawatra Yingluck (R)meet to ItalyPrime Minister Mr.Mario Monti

Thai Prime Minister Shinawatra Yingluck (L)meet to Prime Minister of the Kingdom of Norway, Mr. Jens Bristol Bern.

Thai Prime Minister Shinawatra Yingluck (L)meet to Prime Minister of the Republic of Poland.Donald Franciszek Tusk

Thai Prime Minister Shinawatra Yingluck(R)meet toPresident of Mongolia Mr. Tsakhia Elbegdorj

51 Leaderships  Photo at The Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in laos 5 nov 2012

Top left-Thai’s Prime Minister Yingluck Shinawatra (topL) ,Singapore ’s Prime Minister  Mr.Lee Hsien-Loong,Prime Minister of the Republic of Poland.Donald Franciszek Tusk

Bottom left-The President European Commission  -Mr.Jose Manuel  Barroso ,President of the European Council Mr. Herman Van Rompuy , Laos ’s Prime Minister Thongsing Thammavong

51 Leaderships  Photo at The Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in laos 5 nov 2012

งานเลี้ยงอาหารค่ำ(gala dinner)  Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra (L) Singapore ’s Prime Minister  Mr.Lee Hsien-Loong(R) at The Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in laos 5 nov 2012 

ประมวลภาพ The  Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit,laos 6 nov 2012

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra and  President of Mongolia Mr.  Tsakhia  Elbegdorj

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra and Lao President Choummaly Sayasone

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra meet toPresident of Bulgaria Mr. Rossen Plevneliev

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra meet to Prime Minister of Finland  Mr. Jyrki Katainen

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra meet to  Prime MinisterEstonia Mr. Andrus Ansip

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กล่าวอำลาLao President Choummaly Sayasoneก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันที่ 6พ.ย 2555

ภารกิจ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรณ.asem9 in laos 5-6 nov 2012เสร์จสิ้นสมบรูณ์ ว่าแต่…งานนี้ผู้นำ51ประเทศ ผู้นำสตรีก็สวย ท่านผู้นำชายก็ล้วนหล่อขึ้นมาทันใด กระชุ่มกระชวยมีแสงออร่ารอบตัว รัศมีจับไปตามๆๆกันละครานี้ คริ คริ สันติภาพจงเจริญ…ไชโย ไชโย วิ้ว!!!!!!!!!!!

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร