18-20 nov 2012Thai Prime Minsiter Yingluck Shinawatra Attended The 21th asean summit 2012,Phnom Penh,Cambodia

การประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่21 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่18พ.ย 2555 ณ.กรุงพนมเปญ,ประเทศกัมพูชา ซึ่งกลุ่มประเทศ อาเซียนซัมมิทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1967เพื่อขับเคลื่อนการวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันในประเทศสมาชิก10ประเทศ ประกอบไปด้วย บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

ซึ่งในครั้งนี้เป็นกรอบประชุมระหว่างผู้นำกับประเทศคู่เจรจาการเจรจาอาเซียน+3(ASEAN-plus-three summit  ประกอบไปด้วย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)ในวันที่19พ.ย2555และอาเซียน+6ซึ่งประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, รัสเซีย, อินเดีย, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ในวันที่20พ.ย2555 การประชุมได้ปิดฉากลงในเย็นวันที่20 พ.ย2555 ซึ่งประเทศบรูไนดารุสรัมรับเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งต่อไป

รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน (24 พ.ย. 55)

http://news.voicetv.co.th/thailand/56885.html

รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน (1ธ.ค.55)

http://news.voicetv.co.th/thailand/57464.html

10Asean Leaders From left to right, Philippines’ President Benigno Aquino III, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung,Cambodia’s Prime Minister Hun Sen, Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah, Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono, Laos’ Prime Minister Thongsing Thammavong,Malaysia’s Prime Minister Najib Razak and Myanmar’s President Thein Sein stands during a group photo session for the 21st Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia, Sunday, Nov. 18, 2012.

Chinese Premier Wen Jiabao (R) looks at Cambodian Prime Minister Hun Sen (L) during a meeting at the Peace Palace in Phnom Penh on November 18, 2012, ahead of the East Asia Summit in the Cambodian capital where the 10 leaders of the Association of Southeast Asian (ASEAN) are gathered for the 21st ASEAN Summit. — PHOTO: AFP

ASEAN Plus Three to seek expansion of economic ties amid territorial disputes

http://article.wn.com/view/2012/11/19/ASEAN_Plus_Three_to_seek_expansion_of_economic_ties_amid_ter/

US President Barak Obama arrived in Cambodia 19 Nov 2012- TVK

4th ASEAN US Leaders’ Meeting at Pnom Penh 19 Nov 2012

พิธีปิดการประชุม21 th asen summit 2012ณ.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา20 พ.ย2012

21st ASEAN Summit Cambodia 2012- ASEAN Global Duialogue

นายกรัฐมนตรี ฮุนเซน กล่าวสุนทรพจน์ปิดงาน ดังนี้

“การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ของเรามาถึงจุดสิ้นสุดลงและประสบความสำเร็จตามที่เราได้วางแผนไว้”

“รัฐบาลกัมพูชารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญไม่แตกต่างกัน” และรู้สึกขอบคุณผู้นำอาเซียนสำหรับการสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ซึ่งผ่านมาสามวันแล้วจนณ.วินาทีนี้กำลังจะปิดฉากลง

“ผมเชื่อว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 นี้จะเป็นการแสดงออกชัดเจนถึงความพยายามที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็งขึ้น ดังคำขวัญของ อาเซียน: “One Vision, One Identity, One Community” : ” หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม ”

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

15th ASEAN-Japan Summit 11/19/2012

ณ.ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะลงนามรับรองและเอกสารที่แตกต่างกันรวมทั้งคำชี้แจงเมื่อประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียนสิทธิมนุษยชน, อาเซียนสิทธิมนุษยชนปฏิญญา (AHRD), คำชี้แจงผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนในภูมิภาคปฏิบัติการทุ่นระเบิด, กระดาษแนวคิดการจัดตั้งอาเซียนเหมืองในระดับภูมิภาคศูนย์ (ARMAC), แผน Bali Concord ที่สามของการดำเนินการ (2013-2017) และยังเปิดตัวอาเซียนสถาบันสันติภาพและการประนีประนอม .

ตามคำชี้แจงของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน 21นายกรัฐมนตรี ฮุนเซน แห่งประเทศกัมพูชา หลังจากพิธีปิดผู้นำอาเซียนยังได้ติดตามงานของเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นคณะทำงานหลักและทำหน้าที่ประสานงานอาเซียนกับความคืบหน้าของการดำเนินงานของกฎบัตรอาเซียนและแนวทางสำหรับประชาคมอาเซียนที่เน้นความคืบหน้าของอาเซียน, โอกาสและความท้าทายในการสร้างชุมชนและการบูรณาการ

เลขาธิการอาเซียน

ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทะเลจีนใต้ผู้นำอาเซียนเน้นความสำคัญของ Department of Conservation(DOC) เป็นเอกสารขั้นซึ่งหมายความถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจสันติภาพเสถียรภาพและร่วมกันในทะเลจีนใต้ .

เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้นำอาเซียนเน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนของหลักการประชุม asean+6  หัวข้อ การพิพาททะเลจีนใต้และคุณมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเจรจาแบบประณีประนอมต่อไปอย่างเต็มที่และในการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบวนอุทยานการอนุรักษ์พันธุ์พิืชและสัตว์ รวมทั้งทรัพยากรทางทะเล  แบบDepartment of Conservation(DOC) อย่างมีประสิทธิภาพ ,เสริมสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเล ,ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องและแก้ไขข้อพิพาทดินแดนโดยสันติวิธีโดยไม่ต้องมีการคุกคามหรือการใช้กำลัง หากแต่เราสนับสนุนให้มีการปรึกษาหา​​รือและการเจรจาต่อรองกัน แบบรัฐต่อรัฐซึ่งเกี่ยวข้องในดินแดนแห่งนี้ให้เจรจากันโดยทางตรง

ในตอนท้ายของพิธีปิด, นายกรัฐมนตรี Hun Sen ประธานการจัดงาน 21 th asen summit 2012ได้ส่งสัญลักษณ์ของประธานการจัดงานอาเซียนครั้งที่22ต่อ , ประมุขแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานการจัดงานอาเซียนในปีถัดไป(2556)

Chinese Premier Wen Jiabao (R) attends a banquet hosted by Cambodian Prime Minister Hun Sen (C) to welcome leaders who attend the 21st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and related summits, in Phnom Penh, Cambodia, Nov. 19, 2012. (Xinhua/ Wang Ye)

15 th ASEAN  SUMMIT-meet to The Prime Minister of china Mr. Wen Jiabao ,Phnom Penh,19 nov 2012 

15 th ASEAN – JAPAN SUMMIT Asean Leaders meet to The Prime Minister of Japan Mr.Yoshihiko Noda ,Phnom Penh ,19 nov 2012 10

10 th ASEAN -INDIA SUMIT  10Asean Leaders meet to The Prime Minister of  India ,Phnom PenhMr.Manmohan Singh,19 nov 2012 

ASEAN+3(CJK) MEET TO South Korean President Lee Myung-bak, CHINAPrime Minister  Mr. Wen Jiabao,Japan Prime Minister  Mr.Yoshihiko Noda

His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam (L) with Cambodian Prime Minister Hun Sen and his spouse during the ASEAN Summit in Phnom Penh

United States President Barack Obama (right) walks behind Chinese Premier Wen Jiabao as they arrive for the plenary session of the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh on Nov 20, 2012. In his first meeting with a Chinese leader since his re-election, Mr Obama said on Tuesday Washington and its chief economic rival must work together to “establish clear rules of the road” for trade and investment. — PHOTO: REUTERS

Chinese Premier Wen Jiabao(R)United States President Barack Obama(L) The first meeting for the plenary session of the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh on Nov 20, 2012.

United States SecretaryHillary Diane Rodham Clinton,United States President Barack Obama and us  us team meet to The Prime Minister of Japan Mr.Yoshihiko Noda  at the 21st ASEAN Summitand east-asia-summit ,Phnom Penh,Cambodia 20 nov2012

Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung and South Korean President Lee Myung-bak  at the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh  Nov , 2012.

Chinese Premier Wen Jiabao(R)and India Prime Minister  Mr.Manmohan Singh  (L) Cambodia, Nov 2012

India Prime Minister  Mr.Manmohan Singh  meet to Philippines’ President Benigno Aquino III,Cambodia, Nov 2012

His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam  Given position  from  Cambodian Prime Minister Hun Sen for the Chairman of the 22 thASEAN Summitin Brunei Darussalam 2013

The ASEAN summit precedes an ASEAN-plus-three summit and the East Asia Summit which brings together the leaders of ASEAN and its dialogue partners — the United States, China, Japan, South Korea, Russia, India, Australia and New Zealand.

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ  ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญ โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความคืบหน้า

Leaders From left to right, Philippines’ President Benigno Aquino III, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung US President Barack Obama, at the 21 th Asean summit  East Asian Summit 2012.

Australian Prime Minister Julia Gillard(L) Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra,7 (East Asia Summit – EAS) n Phnom Penh, November, 2012

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

20 พ.ย 2555นายกฯยิ่งลักษณ์ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้นำประเทศก่อนเข้าประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่7 (East Asia Summit – EAS)

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมการประชุม ASEAN Global Dialogue พร้อมเสนอประเทศสมาชิกร่วมการต่อต้านการกีดกันทางการค้า รักษาการเปิดตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน

“Countries will have to generate domestic demand and regional economic cooperation. Regional arrangements must not be exclusive. That is why East Asia, we are lauching initiatives such as RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

Through open and outward-looking approaches, we hope to promote mutual growth and employment through trade and investment.

But growth is not the end of story. Even with growth in Asia, we still have poverty in many areas and income gaps. Therefore, we should also focus on growth that is inclusive and leads to sustainable development. That is why we should give importance to achieving the MDGs (Millenium Development Goals) and start working together on the post 2015 Sustainable Development Goals.”

Aseans Member’s Dinner,cambodia19 nov  2012

U.S. President Barack Obama Saweedee to Cambodian Prime Minister Hun Sen and his wife Rany Hun Sen at the 21 th Asean summit  East Asian Summit 2012.

President Barack Obama (L) with Cambodian PM Hun Sen (C) and Chinese Premier Wen Jiabao at the 21 th Asean summit  East Asian Summit 2012.

Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong (second from left) and his wife Ho Ching (left) greeting Cambodian Prime Minister Hun Sen and his wife Rany Hun Sen, as they head for the welcome dinner of the 20th Asean Summit in Phnom Penh last night.

India Prime Minister  Mr.Manmohan Singh  greeting Cambodian Prime Minister Hun Sen and his wife Rany Hun Sen

President Obama talks to New ZealandPrime Minister John Key as they arrive for the gala dinner together with other head of states participating in the 21st ASEAN Summit, Cambodia, Nov 19

U.S. President Barack Obama watches on as Cambodia’s Prime Minister Hun Sen toasts with Australian Prime Minister Julia Gillard at an East Asia Summit dinner in Phnom Penh, November 19, 2012

New ZealandPrime Minister John Key,Chinese Premier Wen Jiabao,IndiaPrime Minister  Mr.Manmohan Singh,Philippines’ President Benigno Aquino III,Dr Surin Pitsuwan,East Asia Summit dinner in Phnom Penh, November 19, 2012

Malaysia’s Prime Minister Najib Razak ,Myanmar’s President Thein Sein , New ZealandPrime Minister John Key, Philippines’ President Benigno Aquino III, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong  meeting to The East Asia Summit dinner in Phnom Penh, November 19, 2012

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมพิธีปิดการประชุมอาเชียนครั้งที่ 21

และแล้วภารกิจ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็เสร็จสมบรูณ์ พบกันใหม่ในปีหน้า ค.ศ2013 ณ.Brunei Darussalam. นะจ๊ะโย่ว!!!!!

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร