ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือนต่างประเทศ 2556

Prime Minister Yingluck Shinawatra visited the missions abroad 2013.

มาแล้วตามคำเรียกร้องภารกิจเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บอกตามตรงนะคะว่าตอนนี้รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชืนวัตร ประเทศไทยนั้นแข็มแข็ง มาแรงเเซงโค้ง อย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นการเชื่อมต่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรพี่ชายอย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียว จากการเกิดปฏิวัติรัฐประหาร 19ก.ย2549เป็นต้นมาได้เกิดการแสวงหาที่มาความไม่ก้าวหน้าของประเทศไทยเกิดจากอะไร จนกระทั่งบัดนี้ทุกอย่างเครียร์ กระจ่างแจ้งโดยไม่มีอะไรเคลือบแคลง และทั้งโลกได้ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น ของเหล่ายอดขุนพลในประเทศที่ชื่นชอบในระบอบประชาธิบไตย ซึ่งล้วนต่างได้ผ่านสงครามกลางเมืองห่ำหั่นฆ่ากันตายมาแล้วอย่างโชกโชน จึงต้องมาผนึกกำลังกันต่อต้าน สงคราม มันมาแล้ว อีกทั้งใน5-6ปีที่ผ่านมาโลกได้เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศทำให้ชาวโลกเครียดด้วยมลภาวะเรือนกระจก ฝนตกน้ำท่วม ฝนแล้ง อาหารพืชผัก สัตว์เป็นพิษ เกิดโรคระบาด แผ่นดินไหว ดินถล่ม หิมะตก อุกาบาตถล่มโลก เกิดพายุสุริยะรึฝนกรดขึ้นในหลายๆๆประเทศในแต่ละทวีปอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต้องหันมาจับมือกันเพื่อความมั่นคงทางด้านการเมือง เศษฐกิจ การลงทุน ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ อาหารขาดแคลน และด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในโรคภัยใหม่ๆๆ เพื่อแสวงหาหนทาง สันติสุขและรักษาคุณภาพของประชากรโลก ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในทุกชาติเผ่าพันธุ์ นั่นเอง

สำหรับประเทศไทย นอกจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะสะสางงานปูพื้นความแข็งแกร่งในคุณภาพชีวิตให้ประชาชนไทยในด้านสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคแล้ว ค่าครองชีพค่าแรงงานขั้นต้น300บาท/วัน ,ผู้จบปริญาตรี15,000บาท/ด,มีกองทุนสตรีพัฒนาหมู่บ้าน,ส่งเสริมการลงทุนขนาดย่อมSMEและโอทอปให้ยกระดับการบรรจุหีบห่อให้สวยงามมีคุณภาพจากท่านรมต.เทคโนโลยี่ ประเทศเยรมันนี มิตรภาพของเราได้มีจัดอบรมและวิธีการต่างๆๆให้หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ไปเยือนเยรมันนี-ฝรั่งเศสได้เกิดมิตรภาพที่ห่างหายมายาวนานได้หวนกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง ทางด้านฝรั่งเศสได้ให้ความกรุณาในการให้ความรู้ทางด้านแฟชั่น น้ำหอมและผลิตภัณฑ์ ด้านความงามต่างๆๆ ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ได้กรุณาให้ความรู้ในด้านการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งจะครอบคลุมในประเทศภึง8สายด้วยกัน รวมด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม และที่สำคัญศูนย์กลางทางด้านฮับการเงินการคลังของโลก ซึ่งมั่นคงมากในระยายาวของประเทศไทย หากเราไม่มีบารมีและทั่งโลกไม่เชื่อมั่นคงจะไม่ได้รับความกรุณาจากมหาอำนาจโลกทั้ง3ประเทศอย่างแน่นอน เพราะสัจจะนั้นมีเฉพาะคนดี ที่แสวงหาความเจิญและรักในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติให้สงบ สันติสุข มีอะไรก็เจรจากันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจ มีใจนักเลงซึ่งมีหัวใจที่ดำรงไว้ด้วยหลักคุณธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ จริงใจคำไหนคำนั้น

4-5มี.ค2556 นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนราชอาณาจักร สวีเดน-เบลเยี่ยม และทูลเชิญประมุขของทั้งสองราชอาณาจักร มาเยียนประเทศไทยเพื่อติดตามความจริงใจในการวางรากฐานประเทศไทยในด้านต่างๆๆทั้งการปูพื้นฐานคุณภาพชีวิต การกระจายรายได้สู่ประชาชน การสร้างการคมนาคมขนส่ง การสร้างเมืองสีเขียว การรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน และการขยายงานการเชื่อมโยงอาเซียนให้มีระบบและผลักดันให้เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาคมโลก ซึ่งต้องการบ้านสำรอง เมื่อเกิดภัยพิบัติและการพักผ่อน หย่อนใจเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการต่อสู้ชีวิตของมนุษยชาติ สืบไป

Thailand PM yingluck shinawatra visit Kingdom of Sweden- Belgium March 4-7 ,2013

5ก.พ 2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้องรับ นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และภริยา พร้อมคณะ

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed Prime Minister of France Mr.Jean-Marc Ayrault and his wife February 5,2013

13-16มี.ค2556ปธน.สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed. President of the Republic Equatorial Guine March13-16,2013

Crown Prince  Philippe of Belgium and Crown Princess  Mathilde  their visit to Thailand March 17-22,2013 มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และพระชายา เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย

Thailand PM yingluck shinawatra welcomed HRH. Prince Philippe of Belgium March 17-22,2013

อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ กรุงนิวเดลี ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ จากนั้น ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนางชีค ฮาลินา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555อีกด้วย

20-22ธ.ค2556.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะเยีอนอินเดีย-บังคลาเทศ

2-27 ก.พ2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยีอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้-เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

25-27ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้-เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

28ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนมาเลเซีย เจรจาสันติภาพและความร่วมมือด้านต่างๆๆกับนายราจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

28ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนมาเลเซีย

12มี.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมประชุมในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 5  ณ.เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12มี.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 5 ณ.เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ารต้อนรับนักธุรกิจและผู้สนใจการลงทุนและในด้านต่างๆๆกับประเทศไทยอาทิเช่น

15 มี.ค2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับนาย Simon Robertson ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce เพื่อยืนยันขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในไทย 

y-  Simon Robertson( Rolls-Royce Plc ) y-  Simon Robertson( Rolls-Royce Plc )  (4) y-  Simon Robertson( Rolls-Royce Plc )  (3)

ทำเนียบฯ 15 มี.ค.- เมื่อเวลา 11.00 น.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับ นาย Simon Robertson ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce Plc และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท เพื่อยืนยันการลงทุนในไทยว่า ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce Plc ให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาล โดยยืนยันที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เพื่อช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีและทักษะในการบินของไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรมการบินของไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณบริษัท Rolls-Royce ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค รวมทั้งวางแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยหวังว่าบริษัท Rolls-Royce จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งสามด้านหลักนี้.-

y-Margaret Chan(who)

 15 มี.ค.2556- นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นางมาการ์เร็ต ชาน (Margaret Chan) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก

ทำเนียบฯ 15 มี.ค.2556- นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นางมาการ์เร็ต ชาน (Margaret Chan) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุม Global Policy Group Meeting ที่จังหวัดเชียงใหม่ และนางมาการ์เร็ต ชาน ได้รายงานถึงผลการประชุม Global Policy Group Meeting ที่จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้อำนวยการภูมิภาคองค์การอนามัยโลกจาก 6 ภูมิภาค ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการเรื่องสุขภาพ

ในครั้งนี้ นางมาการ์เร็ต ชาน แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพของไทย ซึ่งประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนไทยมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีให้เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานการประเมินขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่สมัยสามัญสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ในเดือนกันยายนนี้ด้วย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความขอบคุณองค์การอนามัยโลก ในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค.

19 มีนาคม 2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับนายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประสานกิจการด้านความมั่นคงสาธารณรัฐสิงคโปร์  ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

y- Mr Teo Chee Hian.(Singapore) (2)y- Mr Teo Chee Hian.(Singapore)

19 มีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับนายโอซามุ มาสุโกะ ประธานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน เ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

y- Mr. Osamu - Mitsubishi. y- Mr. Osamu - Mitsubishi. (5)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร