Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed President of the Republic Equatorial Guine March13-16,2013

ประวัติประเทศ อิเควทอเรียลกินี( Equatorial Guinea)ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ตอนกลางของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับแคเมอรูน ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับกาบอง ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณอ่าวกินี พื้นที่ 28,051 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงมาลาโบ (Malabo) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Bioko จำนวนประชากร 6.6 แสนคน (ปี 2551) ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยกว่า 2,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง: ,มาลาโบ (Malabo)

เมืองสำคัญ เมืองบาทา (Bata) ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญ

EQMAP flag-of-equatorial-guinea

การเมืองการปกครอง :เป็นแบบสาธารณรัฐได้รับเอกราชจากประเทศสเปนเมื่อวันที่ 11ต.ค พ.ศ.2511 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับความเห็นชอบโดยการลงประชามติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนมกราคม 2538 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค และนำไปสู่การจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎร

Malabo-Equatorial-Guinea-_the_Port_in_Mal-Equatorial_Guinea

ภาษาที่ใช้โดยทั่วไป: ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส ,ส่วนภาษาราชการจะใช้ ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ รวมทั้งภาษาพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ Fang Bubi Ibo และ Pidgin English ตามเผ่าพันธุ์ของประชากรอีกด้วย

สกุลเงิน : ฟรังก์ซีเอฟเอ

ประชากร(พ.ศ.2548): 504,000คน, มีพื้นที่28,051 ตร.กม,เเหล่งน้ำมีน้อยมาก

ประธานาธิบดี(2013)ชื่อ นาย เตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก

นายกรัฐมนตรี(2013)ชือ นาย อิกนาซีโอ มีลัม ตัง

the_Cathedral_fro-Equatorial_Guinea malabo

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ก่อนการได้รับเอกราชจากประเทศสเปน สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี มีเศรษฐกิจ ที่สำคัญได้แก่ การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกโกโก้ และกาแฟ การทำปศุสัตว์ ป่าไม้และการประมง แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาภาคการเกษตรของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ลดลงและมีการส่งขายภายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น จากที่เคยผลิตโกโก้ได้มากถึง 36,161 ตัน ในปี 2512 เหลือเพียง 76 ตัน ในปี 2547 นอกจากนี้ ผลผลิตอื่นๆ มีการผลิตลดลงเรื่อยมา

ในปี 2538 มีการค้นพบแหล่งสำรองน้ำมันขนาดใหญ่ในอ่าวกินี ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเป็นอย่างมาก โดยการส่งออกน้ำมันกลายเป็นรายได้หลักของประเทศ นอกจากนี้ อิเควทอเรียลกินียังได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ และมีการจัดตั้งบริษัท Sonagaz ขึ้นในปี 2548 จากการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินี้ ทำให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เช่น สหรัฐฯ ลงทุนในสาขาน้ำมันตั้งแต่ปี 2540 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศร้อยละ 93 มาจากแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นรายได้ของรัฐบาลร้อยละ 94 และส่งออกร้อยละ 99 ในปี 2548

??????????????????????????????????????????????????????????????

การเติบโตในภาคธุรกิจน้ำมันนี้ส่งผลทำให้รัฐบาลมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค ในระหว่างปี 2546-2548 มีการใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายในเรื่องความไม่โปร่งใสของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

NewCitiesNHEQ

แม้สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีจะมีอัตรารายได้ต่อหัวสูง แต่สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีก็ประสบปัญหาความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวยอย่างมาก นอกจากนี้ การพัฒนาในส่วนภูมิภาคและชนบทของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาพื้นที่ที่มีการค้นพบแหล่งน้ำมันเพียงอย่างเดียว   โดยเฉพาะเมืองหลวง Malabo เมืองท่า Luba และเมือง Bata

นอกจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินียังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีการนำมา ใช้อย่างจริงจัง เช่น ไททาเนียม แร่เหล็ก แมงกานีส ยูเรเนียม และสินแร่ทองคำ อีกด้วย

13-16มี.ค2556ปธน.สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

y-etkine 14มี.ค2556 (3)

นายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  มีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2556 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หลังเลื่อนจากวันที่ 7-10 มีนาคม เนื่องจากในฐานะประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต้ (Cooperation Forum of Africa and South America States – ASACOF) จำเป็นต้องเข้าร่วมพิธีศพของประธานาธิบดีฮิวโก ชาเวซ  แห่งสาธารณรัฐโบลิวาเรียนแห่งเวเนซุเอลา

y-etkine 14มี.ค2556 (7)

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 มีนาคม 2556จากนั้น ผู้นำทั้ง 2 จะหารือข้อราชการในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี อาทิ การค้า การลงทุน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา  นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี มีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของไทย และคณะนักธุรกิจที่เดินทางมาด้วย จะพบกับนักธุรกิจไทยในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสาขาการค้า พลังงาน และการก่อสร้าง เพื่อให้นักลงทุนไทยตระหนักถึงศักยภาพในการลงทุนในอิเควทอเรียลกินี

EQGuinea 14-3-2013 (9)y-etkine 14มี.ค2556 (18)

ไทยและอิเควทอเรียลกินี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2534  อิเควทอเรียลกินีเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา และมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกากับภูมิภาคต่าง ๆ

y-etkine 14มี.ค2556 (32)

ประมวลภาพ  Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed. President of the Republic  Equatorial Guinea

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้องรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีและภรรยาพร้อมคณะผู้ติดตามทั้งคณะรัฐบาลและนักธุรกิจชั้นนำ พร้อมนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ.ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

EQGuinea14-3-2013 (15)EQGuinea 14-3-2013 (12)EQGuinea14-3-2013 (19)EQGuinea14-3-2013 (3)EQGuinea14-3-2013 (9)EQGuinea14-3-2013 (14)

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทย

EQGuinea 14-3-2013 (13)EQGuinea14-3-2013 (17)

นายกรัฐรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีและคณะEQGuinea14-3-2013 (20)y-etkine 14มี.ค2556 (29)

หลังจากนั้นประเทศไทย และ สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ก็ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันที่จะเสริมสร้างรากฐานความสัมพันธุ์ในด้านต่างๆๆ อาทิ การค้า การลงทุน  และโครงการสร้างงานพื้นฐานเพื่อปูทางยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทั้งสอง ให้มีการพัฒนาในหลายๆๆมิติร่วมกันในอนาคต

EQGuinea 14-3-2013 (9)y-etkine 14มี.ค2556 (18)EQGuinea14-3-2013 (21)

19.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี และภริยา ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

EQGuinea14-3-2013 (8)EQGuinea14-3-2013 (26)EQGuinea14-3-2013 (1)EQGuinea 14-3-2013 (10)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบของที่ระลึกแด่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี และภริยา พร้อมนำชมผลิภัณฑ์ผ้าไหมไทยและสินค้า อุปโภคและบริโภคซึ่งเหมาะกับสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

EQGuinea14-3-2013 (4)EQGuinea14-3-2013 (5)EQGuinea14-3-2013 (22)

14 มี.ค.2556 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เยี่ยมชมบริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป และงานนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สนใจการส่งเสริมการค้าการลงทุน สาขาการก่อสร้างเพื่อดึงนักลงทุนของไทยไปลงทุนในอิเควทอเรียลกินี

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร