Thailand PM yingluck shinawatra welcomed HRH. Prince Philippe of Belgium March 17-22,2013

     Crown Prince  Philippe of Belgium and Crown Princess  Mathilde  their visit to Thailand March 17-22,2013

17มี.ค2556(5.40 น.) วันนี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ทีจี 935 ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  มีนายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ จากสำนักพระราชวังและ รมตกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทย นายพงษ์เทพ เทพกาญจนาให้การต้อนรับเสด็จ

หลังจากนั้นในช่วงเช้า Crown  Prince Philippe of Belgium  with Crown Princess Mathilde ทรงเสด็จเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  (วัดโพธิ์ )โดยมีรองเจ้าอาวาสให้การต้อนรับและเจ้าอาวาสได้มาประสาทพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงและสมประสงค์ในสิ่งซึ่งปรารถนาทุกประการ

pfb-wpth (3)pfb-wpth (1) 

22มี.ค2556 :22.00น. เจ้าชายฟิลิปและเจ้าหญิงมาทิลด์พระชายาเเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช ณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช

kth-cpf-m22-3-2013http://sports.ch7.com/detail/26223/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7_22-03-56.html

pfb-wpthpfb-wpth (2) pfb-wpth (5)pfb-wpth (4)

18มี.ค 2556ช่วงเวลาเช้า

เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เสด็จลง ณ ชั้น 14 โรงแรมเดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพ ที่ประทับ ทรงหารือข้อราชการกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ, พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลภูมิภาคของเบลเยี่ยม เพื่อรับฟังนโยบาย และบทบาททางการเงินของไทย รวมถึงโครงการทวายที่ประเทศพม่า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  โดยทรงนำนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ ทั้งยังทรงติดตามการดำเนินงานด้านธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน, และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เป็นพันธมิตรธุรกิจกับเอจีเอส ของเบลเยี่ยมมา 9 ปี จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิต มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจ พร้อมกันนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ยังได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นถึงระบบการเงินของไทยที่ได้มีการแก้ไขและพัฒนา หลังประสบวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปี 2540 จนมีความมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมต้อนรับนักลงทุนเข้ามาในไทย

นอกจากนี้ ยังทรงหารือข้อราชการกับนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมทั้งทรงฟังบรรยายในหัวข้อ “Agro-Food Possibilities in Thailand” เกี่ยวกับการผลิตอาหารของไทยที่เน้นฟู้ดเซฟตี้ ฟู้ดเซคคิวริตี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก โดยมีกฎระเบียบ รวมทั้งการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในประเภทต่างๆ

ในการนี้ ทรงร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโค้ดแชร์ระหว่าง นายเบอร์นาร์ด กุสแตน ซีอีโอของบรัสเซลแอร์ไลน์ กับนายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เพื่อขยายการตลาดร่วมกัน อาทิ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างกันให้มากขึ้น

pmb-th
ส่วนเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาฯ เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเบลเยี่ยม ในชื่อ ไตรรงค์แห่งเบลเยี่ยม (Three colours of Belgium) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเป็นนิทรรศการการแสดงผลงานของ 3 ศิลปินชาวเบลเยี่ยม ได้แก่ คริสเตียน เดเวลเทอร์ ที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย มากว่า 15 ปี  มีนักออกแบบชาวไทย นำภาพเขียนของเขามาดัดแปลงลงบนเสื้อผ้าให้กลายเป็นแฟชั่นชั้นสูง, ส่วนฮิวโก้ เบอซาร์ เน้นงานด้านธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต, สำหรับนิคกี้  คอคินอสสร้างสรรผลงานจากการลงสีบนกระดาษญี่ปุ่น และบนผืนผ้า สำหรับนิทรรศการนี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม2556นี้

ในตอนบ่าย เสด็จไปยังสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำประเทศไทย หรือ เอดีบี ชั้น 23 อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ ทรงร่วมประชุมหารือโต๊ะกลม เรื่อง “การพัฒนาการเงินฐานรากในประเทศไทย” เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของไทยในการสนับสนุนการบริการทางการเงิน การมีส่วนร่วมของเอดีบีในการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติและการดำเนินงานสำหรับสถาบันการเงินฐานราก ในประเทศไทย  โดยเจ้าหญิงมาทิลด์ ทรงเคยดำรงดำแหน่งผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ด้านสินเชื่อฐานราก เมื่อปี 2548

ภารกิจเจ้าชายเบลเยี่ยม มกุฏฯเบลเยี่ยมและพระชายาวันที่ 2

http://news.ch7.com/detail/25724/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1_18-03-56.html

เวลา 17.57 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม (HRH. Prince Philippe of Belgium)

y-by (26)

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปเยีอนสวีเดน-เบลเยี่ยมเมื่อวันที่4-7มี.ค2556ที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับจากราชอาณาจักรสวีเดนและเบลเยี่ยม นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ณ พระราชวัง กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมคณะรัฐบาล,นักธุรกิจชั้นนำของราชอาณาจักรสวีเดนและ เข้าเฝ้ามงกุฏราชกุมาร เจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมพร้อมคณะรัฐบาล ,นักธุรกิจชั้นนำ และได้กราบบังคมทูลเชิญการเสด็จฯ เจ้าชายฟิลปไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังได้พบกับ สหภาพยุโรป,3ประธานหลักของEU เพื่อชี้แจงทิศทางของประเทศไทย ในด้านต่างๆๆอาทิเช่น ความมั่นคงทางการเมือง การเจริญเติบโตทางเศษฐกิจ การกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกส่วนภาคทั้งในและอาเซียน ซึ่งมีความมั่นคงในการสร้างงาน ปูพื้นฐานเศษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยและรัฐบาลไทยจะจัดแสดงผลงาน ไทยแลนด์ ๒๐๒๐ ขึ้นณ.ประเทศไทยเพื่อแสดงความจริงใจ ในการผลักดันประเทศไทยและอาเซียนให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อ เป็นบ้านหลังที่2ของกลุ่มประเทศ นอร์ดิกส์และสหภาพยุโรป เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง จากสภาวะเรือนกระจก ในอนาคต อาทิ หิมะตกมาก น้ำท่วม ฝนแล้ง ขาดแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม  สุขภาพเปลี่ยนแปลงรักษายาก เเผ่นดินไหว หิมะถล่ม ไฟฟ้าดับจะได้มีที่พักอาศัยชั่วคราวในประเทศอาเซียนทั้งหมด อีกด้วย

Thailand PM yingluck shinawatra visit Kingdom of Sweden- Belgium March 4-7 ,2013

y-by (10)y-by (7)y-by (21)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรทำความรู้จักกับเจ้าหญิงมาทิลด์พระชายาในมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเจ้าชายฟิลิปอย่างเป็นทางการ

y-pmbth2013y-bth (3)y-bth (1)

และแล้วตามคำสัญญาเมื่อวันที่18 มี.ค. 2556เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม (HRH. Prince Philippe of Belgium) ก็ได้เสด็จมายังทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับเสด็จและถวายการต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเชิญเสด็จฯ สู่ตึกสันติไมตรีหลังใน เพื่อหารือข้อราชการ ทั้งนี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม เสด็จฯเยือนประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีของเบลเยียมและนักธุรกิจสำคัญสาขาต่างๆ กว่า 200 คน ตามเสด็จ ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2556

y-by (12)y-by (4)

ด้านผู้ร่วมหารือฝ่ายเบลเยียม ประกอบด้วย เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารเบลเยียม นายดิดิเยร์ เรนเดอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีของภูมิภาคฟลานเดอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การค้าต่างประเทศ และนวัตกรรมภูมิภาควัลลูน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การจ้างงาน การวิจัยวิทยาศาสตร์ และการค้าต่างประเทศภูมิภาคบรัสเซลส์

y-by (1)y-by (5)y-by (6)

นายกรัฐมนตรีกราบทูลรับเสด็จเจ้าชายฟิลิปฯ เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา และคณะภาคเอกชนเสด็จเยือนประเทศไทย  และได้เยี่ยมชมนิทรรศการไทยแลนด์ ๒๐๒๐ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความความจริงใจของประเทศไทยในการเสริมสร้างการยกระดับพื้นฐานของประเทศไทยและอาเซียนในทุกระดับ และจากการเยียนราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเมื่อ5มี.ค2556ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้แสดงความจำนงในการลงทุนและการบริหารประเทศ และการมาเยียนของราชอาณาจักรเบลเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการตอบรับความสัมพันธ์ไทยและเบลเยียมในทุกมิติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ และการประกาศเริ่มเจรจา FTA Thai –EU พร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลา และรายละเอียดต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้อย่างแท้จริง

y-by (13)y-by (23)y-by (17)

Prince Philippe of Belgium  with Princess Mathilde  visit Thailand  during March 17-22, 2013

สำหรับการเสด็จเยือนไทยของเจ้าชายฟิลิปฯ เข้าวันที่17มึ.ค2556ได้ทรงไปเยี่ยมชมและสักการะวัดโพธิ์โดยมีรองเจ้าอาวาสให้การต้อนรับ และ18มี.ค2556ได้ทรงนำคณะนักธุรกิจกว่า 200 รายร่วมคณะ มายังทำเนียบรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเบลเยียม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนทั้งสองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภาคเอกชนทั้งสองจะได้ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจและมีตัวแทนจากภาครัฐ เช่น รัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเพื่อสนับสนุนข้อมูล และโอกาสในประเทศไทย และในโอกาสนี้ เจ้าชายฟิลิปฯ เสด็จเป็นประธานเปิดป้ายสัญลักษณ์โครงการปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย-เบลเยียม ในวันที่ 21 มีนาคม นี้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของไทยและเบลเยียม

y-by (3)y-by (14)

ในโอกาสนี้ เจ้าชายฟิลิปฯและนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม ซึ่งใช้เวลากว่า 8 ปีในการดำเนินการเจรจาเพื่อจัดทำแผนดังกล่าว และจะมีการลงนามภายหลังการหารือ โดยแผนปฏิบัติการร่วมนี้ จะเป็นกรอบการดำเนินการความร่วมมือต่างๆของสองประเทศ

y-bth (2)

สำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เบลเยียม ไทยและเบลเยียมจะสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งด้านปริมาณและมูลค่า โดยปัจจุบันมีนักลงทุนเบลเยียมให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บริษัทสำคัญ เช่น Solvay Vinythai Glow Katoen Natie เป็นต้น และยังมีแผนการขยายการลงทุนในไทย ทั้งนี้ ไทยมีแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งภาคเอกชนของเบลเยียมสามารถมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ไทยส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในยุโรป ซึ่งเบลเยียมจะเป็นประตูสู่ยุโรปให้แก่ภาคเอกชนไทย โดยรัฐมนตรีเบลเยียมและภาคเอกชน ได้พบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีพลังงาน และงานสัมมนาภาคเอกชน เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้ง จะมีกำหนดการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเบลเยียมมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตวัคซีน ที่ไทยและเบลเยียมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และการวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยของสองประเทศ

y-by (20)

โปรดสังเกตุ!!!อาการปิยมิตรแห่งเบลเยี่ยมของเราซึ่งห่วงใยประเทศไทยอย่างยิ่ง อยากคุยต่อเพื่อไขข้อข้องใจ และ  ดร.สุรพงษ์โตวิจักษณ์ชัยกุลได้เรียนเชิญนายดิดิเยร์เรนเดอส์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมพร้อมด้วยรัฐมนตรีของเบลเยียมอีก3 รายเข้าพบปะพูดคุยในวันถัดไปอีกด้วย

นอกจากนี้ เบลเยียมได้ชื่นชมพัฒนาการของอาเซียน และบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนภูมิภาค โดยเบลเยียมแสดงความประสงค์ที่จะร่วมกับไทยในการพัฒนาอาเซียนและภูมิภาค โดยจะใช้ศักยภาพของเบลเยียมในฐานะศูนย์กลางของยุโรป และไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน ร่วมพัฒนาความร่วมมือของสองภูมิภาคเพื่อการเติบโตร่วมกัน

ภายหลังการหารือ  มกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเบลเยียม โดยนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบทูลเชิญมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและพระชายา เสด็จเข้าสู่งานสโมสรสันนิบาต ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก และงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

y-b (2) y-b (1) pmb-s

y-by (11)

วันที่ 19 มี.ค. 2013 เวลา 11:26 น.

ในตอนเช้า เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เสด็จลง ณ ชั้น 14 โรงแรมเดอะเซนต์ รีจีส ที่ประทับ ทรงหารือข้อราชการกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่งไทยมีแผนพัฒนาระบบคมนาคม โดยวางแผนลงทุนสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองหลักของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบรถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่  โดยทางเบลเยี่ยมสนใจที่จะร่วมทุนระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง  และไทยพร้อมที่จะนำระบบรถไฟฟ้าของเบลเยี่ยมมาเป็นแนวทางพัฒนาระบบขนส่ง  ในการนี้  มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ทรงฟังบรรยายในหัวข้อ “ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ ได้เจรจาธุรกิจร่วมกัน

จ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ทรงหารือข้อราชการกับนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะเกี่ยวกับระบบขนส่ง เนื่องจากเบลเยี่ยมมีความชำนาญ และเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของยุโรป ซึ่งไทยเองก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจึงต้องการพัฒนา โดยนำหลักการบริหารจัดการของเบลเยี่ยมมาปรับใช้  ส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไทยต้องการให้นักธุรกิจเบลเยี่ยมเข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานไทยยังคงนำเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องเร่งลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และไทยประสงค์เป็นครัวโลก จึงต้องพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรจึงเห็นถึงบทบาทของนักธุรกิจเบลเยี่ยมในการลงทุนด้านนี้

นอกจากนี้ ยังทรงหารือข้อราชการกับนายประดิษฐ์ สินธวรงค์ รัฐมนตรีการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการแพทย์  ซึ่งไทยมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาความมั่นคงของระบบยา โดยจะขอซื้อยาที่พ้นสิทธิบัตรมาจำหน่ายเพื่อลดค่าใช้จ่าย  และเชิญชวนให้นักธุรกิจเบลเยี่ยมมาตั้งโรงงานร่วมผลิตยาและวัคซีนเพื่อลดต้นทุน  ส่วนเบลเยี่ยมต้องการร่วมมือผลิตนักวิจัยทางการแพทย์ โดยเห็นว่านักศึกษาแพทย์ไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และในอนาคตจะให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์เพื่อการวิจัยในเบลเยี่ยม  โอกาสนี้ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงฟังบรรยายในหัวข้อ ระบบสาธารณสุขและนโยบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางแพทย์ในประเทศไทย

โอกาสนี้ ทรงหารือข้อราชการกับนายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทรงฟังบรรยายด้าน”พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในประเทศไทย”  ซึ่งเบลเยี่ยมความสนใจพลังงานลม พลังงานไบโอแก๊ส และพลังงานไบโอแมส นอกจากนี้ ไทยวางแผนจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ต้องมีการสร้างสายส่งไฟฟ้าและเชื่อมต่อท่อแก๊สไปยังประเทศต่าง ๆ  โดยเบลเยี่ยมต้องการร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน  และไทยต้องการนักลงทุนมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไบโอแก๊ส  เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการออกแบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตต่ำ

ส่วน เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาฯ เสด็จลง ณ ชั้น 12 โรงแรมเดอะเซนต์ รีจีส ที่ประทับ ทรงเข้าร่วมการหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรีกับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP  ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ ที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยเฉพาะการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  โดยมีผู้แทนสตรีไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาสตรีของประเทศเข้าร่วมการหารือด้วย

ภารกิจ มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม และพระชายา

http://news.ch7.com/detail/25824/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9

19 มีนาคม 2556   ได้รับการต้อนรับในฐานะแขกของ ดร.สุรพงษ์โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ.กระทรวงต่างประเทศ เพื่อพบปะหารือถึงการลงทุนและด้านการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆๆรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศไทยและอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและพิจารณาการลงทุนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ในอนาคต

s-dlb

ผลการหารือมีดังนี้  รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้ให้ความเห็นและเเลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านความร่วมมือระหว่างกัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทเอกชนชั้นนำของเบลเยียมมาลงทุนในประเทศไทยหลายบริษัท  เช่น  Solvay, Tractebel, AGEAS, GLOW  ฝ่ายไทยได้ย้ำนโยบายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะรักษาบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อการลงทุนจากต่างประเทศ  ซึ่งการที่มีนักธุรกิจเบลเยียมที่มีศักยภาพจำนวนมากและการมาเยือนไทยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เบลเยียมให้กับไทย ในฐานะประเทศที่เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในอันที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยแสดงความยินดีที่ทราบว่า คณะนักธุรกิจของเบลเยียมส่วนหนึ่ง ได้ไปชมนิทรรศการไทยแลนด์ ๒๐๒๐ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นักธุรกิจเบลเยียมประทับใจในเนื้อหาการบรรยายที่ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมระบบคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน มูลค่าประมาณ ๕๐ พันล้านยูโรในอีก ๗ ปีข้างหน้า  และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเชิญชวนให้ภาคเอกชนเบลเยียมเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การที่ประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมต่างมีจุดแข็งเพราะตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคของตน  และมีศักยภาพที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ จึงควรร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี และในภูมิภาค ซึ่งแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงเย็นวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ทำเนียบรัฐบาล  โดยเจ้าชายฟิลิปฯ และนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีนั้น ซึ่งเป็นเสมือนกรอบความร่วมมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๐

ในด้านความร่วมมือด้านบริการเดินอากาศ รัฐมนตรีทั้งสองยินดีที่สายการบินแห่งชาติของทั้งสองประเทศเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯและกรุงบรัสเซลส์  และยินดีกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กับสายการบินบรัสเซลส์ (เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖) ซึ่งจะช่วยขยายเส้นทางบินของการบินไทยไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกา และจะเพิ่มการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเบลเยียมซึ่งมีจำนวนกว่า ๙๐,๐๐๐ คน เมื่อปี ๒๕๕๕ และมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๕  ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยเป็นทางเลือกด้านการท่องเที่ยวด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสนใจของไทยที่จะร่วมมือกับเบลเยียมมากขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สาขาที่ฝ่ายไทยสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ การแพทย์ ความปลอดภัยด้านอาหาร โลจิสติกส์ และนาโนเทคโนโลยี และขอให้รัฐบาลเบลเยียมสนับสนุนและผลักดันให้มีการติดต่อและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยระหว่างกันต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมเพิ่งเดินทางไปเยือนเมียนมาร์ก่อนการเยือนไทย รู้สึกประทับใจในการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมาร์ และสนใจจะร่วมมือกับไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมียนมาร์ รวมทั้งเพื่อนบ้านอื่น ๆ ของไทยในอาเซียน เช่น สปป. ลาว ในสาขาต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเบลเยียมมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านั้นด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหานี้โดยสันติวิธี  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่น และยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหา  ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นในภูมิภาคอื่น ๆ  ได้แก่ ปัญหาทะเลจีนใต้และสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งโอกาสความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผ่านกรอบคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (HRC) และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)  ซึ่งทั้งสองประเทศจะลงสมัครรับเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้

19มี.ค2556

เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องด้วยทรงเห็นว่าเป็นแบบอย่างโครงการที่ดี มีระบบการจัดการสุขภาวะเป็นของชุมชนเอง

ste_mathilde-1ste_mathilde1

16.30 น.  ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารเบลเยียม  เสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน เนื่องด้วยทรงเห็นว่าเป็นแบบอย่างโครงการที่ดี มีระบบการจัดการสุขภาวะเป็นของชุมชนเอง โดยแบ่งออกเป็น 8 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น, ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ, ระบบเศรษฐกิจชุมชน, ระบบองค์กรการเงิน, ระบบสุขภาพชุมชน, ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น, ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน และระบบการร่วมมือกันของคนในชุมชน ซึ่งสมควรนำมาศึกษาและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็ง

ครั้นเมื่อเสด็จฯ ถึง ทรงเสด็จเยี่ยมวิทยุชุมชน ต.บ้านซ่อง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เป็นศูนย์กลางในการกระจาย เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้แก่ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งช่วยเหลือและประสานงานต่างๆ จากนั้นทรงจัดรายการวิทยุพบปะประชาชน แล้วเสด็จเยี่ยมศูนย์ อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน) ต.บ้านซ่อง ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครในชุมชนที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงที

ste_mathilde-3

17.10 น. เจ้าหญิงมาทิลด์ เสด็จเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย ตลาดสีเขียว กลุ่มอาชีพพื้นบ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มอาสาสมัครชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน พร้อมทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงลำตัดของเด็กๆ ในชุมชน  รวมทั้งทรงชิมขนมพื้นบ้านจากฝีมือกลุ่มชาวบ้าน อาทิ ขนมต้ม ข้าวต้มผัดใบกะพ้อ ข้าวจี่มะพร้าวน้ำตาล ขนมครก ขนมตาล และน้ำแข็งใส

pmb-th (1)

มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และพระชายา ทรงหารือข้อราชการด้านการลงทุนต่างๆ กับไทย

http://news.ch7.com/detail/25864/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1_19-03-56.html

20 มี.ค2556 :09.30 น.   เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ไปยังนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด จังหวัดระยอง  โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นทรงนำผู้แทนรัฐบาลระดับสูง นักธุรกิจ และสื่อมวลชนชาวเบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ห้องควบคุมความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากนั้นได้ทรงเยี่ยมชม 3 บริษัทร่วมทุนไทย – เบลเยี่ยม ได้แก่ บริษัทโกลว์พลังงาน จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทคาทูน นาที เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า และขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และบริษัท วินีไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ

cpf-b mtpth  (4)

ในการเสด็จฯ เยือนประเทศไทย ของเจ้าชายฟิลิปฯ ในครั้งนี้ จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และให้นักธุรกิจชาวเบลเยี่ยมมีโอกาสในความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการการค้าต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมด้วย

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน เป็นประเทศคู่ค้าและพันธมิตรด้านการลงทุนอยู่ในลำดับต้นของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันมีการลงทุนจากประเทศเบลเยี่ยมในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 18,439 ล้านบาท สร้างการจ้างแรงงานมากกว่า 2,000 ราย

cpf-b mtpth  (2)cpf-b mtpth (6)cpf-b mtpth  (3)cpf-b mtpthcpf-b mtpth (4)cpf-b mtpth (2)

20 มี.ค.2556: 14.05 น. ณ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่สถานที่เพาะพันธุ์ปะการังของ โครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า”  เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ได้เสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการ มีนายพรชัย ขวัญสกุล รองผวจ.ชลบุรี ผู้แทนจากกองเรือยุทธการ เฝ้ารับเสด็จฯ โดยเมื่อเสด็จฯถึง เจ้าหญิงมาทิลด์ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาและการดำเนินการ พร้อมการสาธิตการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

หลังจากนั้นเจ้าหญิงมาทิลด์ฯ เสด็จไปทรงปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี บริเวณชายหาด ซึ่งปะการังที่พระองค์ทรงปลูกจะได้นำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเลแสมสาร สถานที่เดียวกับปะการังกิ่งแรกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2551 จากนั้นเสด็จยังวิหารหลวงพ่อดำ ทรงสักการะหลวงพ่อดำ พระพุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิสูง 5 ม. ก่อนเสด็จทอดพระเนตรซุ้มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จและตรัสขอบใจทุกคนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

pmb-sth (2)pmb-psth (2)pmb-sth pmb-sth (1)pmb-psth pmb-psth (3)  pmb-psth (4)

สำหรับโครงการวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิ่งพันธุ์ปะการังให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นกลับคืนมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และ 4 ชุมชนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการขยายพันธุ์กิ่งปะการังใน 5 พื้นที่ ได้แก่  เกาะเสม็ด จ.ระยอง, เกาะหวาย จ.ตราด, เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์, เกาะขาม จ.ชลบุรี และชายฝั่งช่องแสมสาร จ.ชลบุรี รวม 80,000 กิ่ง ซึ่งขณะนี้มีการเพาะปลูกเสร็จสิ้นแล้วกว่า 60,000 กิ่ง

21มี.ค2556 ตอนบ่าย เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของไทย และ เบลเยี่ยม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนร่วมกัน ที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมขั้นตอนการผลิตน้ำ,บริษัทจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีในส่วนของห้องสมุดและการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ, บริษัทผู้นำและส่งออกอาหารและยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, บริษัทผลิตซีเมนต์ ทีพีไอ โพลีน ในการผลิตจัดหาซีเมนต์คอนกรีตสำเร็จรูปที่จังหวัดสระบุรี และมีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างคณะเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร มหาวิทยาลัยลีแอจ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อทำการวิจัยด้านการเกษตร

จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบลเยี่ยม แก่นักธุรกิจไทย 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทย และเบลเยี่ยม มาเป็นเวลานาน
ในตอนบ่าย ทรงเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 3 มิติ สำหรับรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางกายวิภาค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเบลเยี่ยม

มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และพระชายา ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

http://news.ch7.com/detail/26108/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87.html

14.30น เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและพระชายา เสด็จฯเปิดป้ายสัญลักษณ์สะพานไทย – เบลเยียม

pfb-mth (4)pfb-mth (3)

หลังจากนั้น เจ้าหญิงมาธิลด์ พระชายาในเจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม ในฐานะทูตสันถวไมตรีขององค์การยูนิเซฟ ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการแห่งชาติประเทศเบลเยียม เสด็จเยี่ยม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งการเสด็จเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่พระองค์เคยเสด็จครั้งแรกเมื่อปี 44

ทรงรับฟังความเป็นมาและกระบวนการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เข้ามาพักอาศัยที่บ้านเกร็ดตระการ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านเกร็ดตระการเฝ้ารับเสด็จฯ

pfb-mth (1) pfb-mth (2)

จากนั้นเสด็จยังแผนกการช่างประดิษฐ์ ทอดพระเนตรการทำงานฝีมือ อาทิ การร้อยมาลัยดอกเข็ม การถักโครเชต์ การเย็บตุ๊กตาด้วยผ้า แล้วเสด็จต่อไปยังแผนกจักสาน ในการนี้ทรงลองทำเดคูพาจบนกระเป๋าจักสาน ต่อมาเสด็จไปแผนกนวดแผนไทย แผนกตัดเย็บและห้องพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นห้องสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 5-11 ปี ได้ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ โดยทรงมีรับสั่งให้เด็กๆ สอนการปั้นดินน้ำมันที่จะนำไปตกแต่งบริเวณปลายดินสอ ก่อนเสด็จไปกิจกรรมห้องแรกรับ ทอดพระเนตรกิจกรรมศิลปะบำบัด การวาดภาพโดยใช้อุปกรณ์สีน้ำ สีชอล์คและแท่งชาร์โคล (แท่งคล้ายถ่าน) ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบำบัด ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ แล้วเสด็จยังแผนกกี่กระตุก/มัดย้อม ทอดพระเนตรการสาวไหม การร้อยตะกอและการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ก่อนเสด็จไปแผนกคหกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตทำขนมไทย อาหารไทย อาทิ ขนมช่อม่วง จ่ามงกุฎ ปอเปี๊ยะจิ๋ว ไก่ห่อใบเตย และการแกะสลักผลไม้

นี้เจ้าหญิงมาธิลด์ทรงให้ความสนพระทัยในทุกกิจกรรมทุกแผนก พร้อมตรัสถามเด็กๆ ด้วยความห่วงใย เรื่องความเป็นอยู่ เป็นคนสัญชาติอะไร อยู่ที่บ้านเกร็ดตระการมานานเท่าไหร่ และชอบทำกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่ นอกจากนี้ตรัสถามเจ้าหน้าที่ของบ้านเกร็ดตระการถึงกระบวนการยุติธรรมที่เด็กๆ จะได้รับ พร้อมตรัสว่า เด็กๆ เหล่านี้ยังโชคดีที่เมืองบไทยยังให้การดูแลพวกเขา รวมถึงตรัสขอบใจทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

20.00 น. เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และพระชายา จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของศิลปินชาวเบลเยี่ยม ในงาน Gala Jazz Concert

22มี.ค2556 :22.00น. เจ้าชายฟิลิปและเจ้าหญิงมาทิลด์พระชายาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช ณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช

kth-cpf-m22-3-2013

ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 140 ปี ทั้งในระดับพระราชวงค์และรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อปี 2503 และสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง และสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งชาวเบลเยียม ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2507

สำหรับรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดี อัลแบร์ที่ 2 แห่งชาวเบลเยียม พระประมุขของราชอาณาจักรเบลเยียมพระองค์ปัจจุบัน เจ้าชายฟิลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแล้ว 2 ครั้งคือในปี 2544 ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และในปี 2549 ในโอกาสทรงเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมมีความร่วมมือต่อกันในหลายๆ ด้านทั้งการค้าการลงทุน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และล่าสุดคือผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม ซึ่งจะใช้เป็นกรอบดำเนินความร่วมมือต่างๆ ของทั้งสองราชอาณาจักรต่อไป

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร