Thailand PM yingluck shinawatra visit Kingdom of Sweden- Belgium March 4-7 ,2013

เดินทางเยือนราชอาณาจักรสวีเด­น

แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน

4 มี.ค.-7 มี.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไป เยือนสวีเดน-เบลเยียมตามคำเชิญของนายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท นายกรัฐมนตรีสวีเดน และเป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2547 โดยสวีเดนเป็นมิตรประเทศที่แนบแน่นของไทยมายาวนาน เป็นประเทศที่ลงทุนในไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่ม EU และไทยเป็นตลาดท่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่นิยมของสวีเดน เพื่อส่งเสริม Medical Tourism

ในการเยีอนสวีเดน-เบลเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุน ทั้งสินค้าทางการเกษตร แฟชั่น พลังงานทดแทน การท่องเที่ยว ขยายการเจรจาเอฟทีเอกับประเทศในสหภาพยุโรปเพิ่มเติม พร้อมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่กำลังจะได้จดสิทธิบัตร เเละได้นำเอกชนกว่า 40 รายร่วมคณะเดินทางด้วย เพื่อหาช่องทางขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร แฟชั่น การผลิตพลังงานทดแทนและบริการด้านการแพทย์ ซึ่งไทยจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของอาเซียน ขณะเดียวกันจะเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศในสหภาพยุโรปเพิ่มเติม เพื่อหาช่องทางในการขยายการค้าและการลงทุน

http://www.mcot.net/site/content?id=513496f4150ba040040003a8#.UUnXaBdmiSo

y- Swedish king and queen

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ณ พระราชวัง กรุงสตอกโฮล์ม  ราชอาณาจักรสวีเดน

y-sw (8)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท (FredrikReinfeldt) นายกรัฐมนตรีสวีเดน

y-sw (26)y-blsweden2013y-blsweden2013 (1)y-topswb (2)y-Sweden's top executives.y-topswb

งานเลี้ยงกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำสวีเดน

y-sw (11)

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งตั้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (Law Enforcement Cooperation Agreement)และแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน ฉบับที่ 2 (Joint Plan Action)

y- Nordic countries(6)y- Nordic countries

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะเข้าร่วมประชุมประเทศในกลุ่มNordic countrieซึ่งเป็นประเทศใน ยุโรปเหนือ ประกอบด้วย  เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนและ  ดินแดนในปกครองตนเองในสังกัดประเทศเหล่านั้นสามแห่ง ได้แก่ กรีนแลนด์(เดนมาร์ก)   หมู่เกาะแฟโร (เดนมาร์ก) และ หมู่เกาะโอลันด์ (ฟินแลนด์) เพื่อชี้แจงการลงทุนโครงการบริหารการจักการน้ำ วงเงิน350,000ล้านบาท และโครงการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมวงเงิน 2ล้านล้านบาทเพื่อให้ทราบทิศทางการลงทุนของประเทศไทยและการเติบโตทางเศษฐกิจในอนาคต เพื่อผลในการร่วมลงทุนในด้านต่างๆๆที่สนใจ ในอนาคต ซึ่ง…ประเทศเดนมาร์กจะมาร่วมสานสัมพันธ์ภาพในเร็วๆๆนี้อีกด้วย

“การเยือนสวีเดนและเบลเยียมจะมุ่งเน้นการต่อยอดการค้าการลงทุนที่มีอยู่เดิม และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านพลังงาน โดยไทยจะแจ้งให้ทราบถึงความพร้อมในการเริ่มเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ส่วนสินค้าจะพิจารณาจากความพร้อมของสินค้าแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ก่อนจะได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indicatio) เพื่อแสดงแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมยินดี ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้รับสิทธิบัตรกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างมาแล้ว” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกฯเยือน สวีเดน-เบลเยียม ต่อยอดการค้า http://news.voicetv.co.th/thailand/64579.html

ไทยเชิญชวนสวีเดนร่วมลงทุนพัฒนาโลจิสติกส์

http://www.mcot.net/site/content?id=5135ea60150ba02a4f00025b#.UUnX9hdmiSo

y-sw (11)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท (FredrikReinfeldt) นายกรัฐมนตรีสวีเดนร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาล 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งตัน การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (Law Enforcement Cooperation Agreement) และแผนปฏิบัติการร่วมไทย สวีเดน ฉบับที่ 2 (Joint Plan Action) ซึ่งจะเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทั้งสองประเทศที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นายกฯยืนยันความพร้อมที่จะเริ่มการเจรจา Thai-EU FTA ที่จะมีส่วนสำคัญในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศได้ในอนาคต และเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน ในการเยือนครั้งนี้ มีนักธุรกิจกว่า 30 ราย จากภาคเอกชนชั้นนำของไทย อาทิ สาขาอาหาร สาขาพลังงาน/เศรษฐกิจสีเขียว สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสินค้าดีไซน์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาการธนาคาร ร่วมเดินทาง เพื่อให้มีโอกาสได้พบปะกับนักลงทุนสวีเดน พร้อมสร้างเครือข่ายและขยายช่องทางธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการลงทุนระหว่างกัน

y-sw (14)

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรมละการวิจัย โดยจะเน้นความสำคัญในสาขาพลังงานทางเลือก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวชาวสวีเดน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยกว่า 350,000 ราย พร้อมทั้งขยายและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ชื่นชมสวีเดนที่สามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มประเทศนอร์ดิก แม้ในสภาวะที่สหภาพยุโรปต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจมากมาย และมีความมั่นใจว่าสหภาพยุโรปจะสามารถกลับมามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้ง และเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างแน่นอน

thai-swedenjoin

พร้อมกันนี้นายกฯ ยังได้แจ้งต่อนายกฯสวีเดนว่าประเทศไทยมีเสภียรภาพทางการเมืองและเศษฐกิจมีความเข็มแข็ง สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ทำแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย การยกระดับการแข่งขันเพื่อลดความเลี่ยมล้ำของประเทศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศษฐกิจโดยการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐควบคู่กันไปด้วยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังมีภารกิจหลักในการผลักดันให้เกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี 2015 นี้โดยขณะนี้ประเทศไทยได้ใช้งบประมาณการลงทุน 66,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะช่วยเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าและการลงทุนต่างๆจากสวีเดนในภูมิภาค พร้อมเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อในอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านของไทย

25thai air-swedavia (9)25thai air-swedavia (6)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าร่วมงานครบรอบความสัมพันธ์ การบินไทยกับ Swedavia

หลังนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ร่วมสานสัมพันธุ์25ปีการบินไทย-สวีเดนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยคนสวีเดนได้เดินทางมาผักผ่อนประเทศไทยถึงปีละ750,000คนและ350,000คนได้ยึดประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2โดยทีเดียว ซึ่งปัญหาที่แนะนำประเทศไทยนั้นก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสงบ

resources-symbiocityStockholm-aerial-1024x682

ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ไปเยีอนเมืองsymbio city ของสวีเดนเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำมาพัฒนาบ้านเมืองซึ่งรเมืองsymbio city สวีเดนนี้รวมเอาเทคโนโลยีต่างๆๆมาใช้ในเมืองทั้งการใช้พลังงานจากธรรมชาติ, การขนส่ง, แผนจราจรและการควบคุมมลพิษของขยะ เทคโนโลยีพลังงานโทรคมนาคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเมืองซึ่งได้มีการบูรณาการนำทรัพยากรทั้งหมดของเมืองมาใช้เพื่อสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นและนำมาใช้ภายในเมืองให้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

symbio city sweden (6)symbio city sweden (3)

หลังจากการได้พบผู้นำต่างๆๆในประเทศสวีเดนและการได้เยี่ยมชมราชอาณาจักรสวีเดน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษร์ณ์ ชินวัตรได้ประชุมคณะผู้นำไทยให้ศึกษษปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาแก้ไขทั้งในด้าน การท่องเที่ยว กลุ่มพลังงาน  กลุ่มสินค้าเกษตร+เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มด้านพยาบาลและสุขภาพ

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม 5-6 มีนาคม 2556

y-Prince Philipin belgian  (1)y-Prince Philipin belgian  (2)y-Prince Philipin belgian

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าเฝ้า เจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและได้กราบบังคมทูลเชิญการเสด็จฯ ไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคม2556นี้

y- Elio di Rupo (pm Belgium) (3)y- Elio di Rupo (pm Belgium)y- Elio di Rupo (pm Belgium).

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าเยี่ยมคาระวะ นายกรัฐมนตรี เบลเยี่ยม Mr. Elio di Rupo

y-Belgian Senatey-Belgian Senate  (2)y-Belgian Senate  gala dinner (3)y-Belgian Senate  gala dinner (3)y-Belgian Senate  gala dinnery-Belgian Senate  gala dinner (4)y-sw (10)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าเยี่ยมชม Belgian Senate (วุฒิสภาเบลเยี่ยม) โดยมี นาง Sabine de Bethuneประธานวุฒิสภาเบลเยี่ยมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

y-Andre Flahauty-Belgian Parliamenty-Belgian Parliamenty-Belgian Senate  (3)y-Belgian Parliament (2)Belgian Parliamenty-Belgian Parliamenty-Andre Flahaut

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าเยี่ยมชม Belgian Parliament(รัฐสภาเบลเยี่ยม)โดยมีMR. Andre Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยี่ยมให้การต้อนรับ

y-ftbg (5)y-ftbg (4)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางไปร่วมงานสิทธบัตร GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในตลาด Fair Trade

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการนิทรรศการขยายตลาดสินค้าแฟร์เทรด ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทย และนิทรรศการฉลองสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย ในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิของไทยได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นรายแรกของเอเชีย และรอจดสิทธิบัตรอีก 2  ชนิด คือ กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมาร แห่งเบลเยียม เพื่อรายงานความพร้อมในการรับเสด็จการเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่  17-22 มีนาคมนี้ โดยจะมีนักธุรกิจของเบลเยียมกว่า 150 บริษัท ร่วมเดินทางมาด้วย

http://www.mcot.net/site/content?id=5136d222150ba08f47000014

6 มี.ค.2556-การยือนราชอาณาจักรเบลเยียมของ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรในครั้งนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนของสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยเบลเยียมต้องการเห็นการลงทุนจากประเทศไทยในสาขาต่างๆ

http://www.mcot.net/site/content?id=51373e65150ba0441a000150#.UUnZiBdmiSo

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าพบกับสหภาพยุโรปกับ3ประธานหลักEUเพื่อเดินหน้าเจรจาเอฟทีเอ ผลักดันสินค้าไทยรับสิทธิบัตร ด้านประธานกรรมาธิการอียูพร้อมสนับสนุนไทยขึ้นทะเบียนประเทศส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

y- Jose Manuel Barrosoy-European Commission (5)

นายกฯยิ่งลักษณ์พบหารือกับนาย Jose Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

y-European Commission (3)

นายจูโซ มานูเอล บาร์โรชู ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปมอบสิทธิบัตร แสดงการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยให้แก่นายกรัฐมนตรีไทย น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

y-European Commission (6)

เวลา 14.00 น. วันที่ 6 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น  นายกรัฐมนตรีและนายจูโซ มานูเอล บาร์โรชู ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แถลงข่าวร่วมกันถึงผลการหารือเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (อียู) และความร่วมมือทางการค้า โดยนายบาร์โรชู ได้มอบสิทธิบัตร แสดงการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยให้แก่นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณ โดยหวังว่าอียูจะสนับสนุนสินค้าไทยอีกสองชนิดคือ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุงในการขึ้นทะเบียนต่อไป

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไทย และอียู มีความเห็นตรงกันในการเร่งการเจรจาเอฟทีเอโดยเร็วที่สุด โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทยเป็นหัวหน้าคณะเจรจา เริ่มดำเนินการทันที โดยไทยมีความพร้อมในการเริ่มเจรจากับอียูในประเด็นการจัดทำข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมาย  ป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้า ในด้านความร่วมมือทางการค้า

บรัสเซลส์ 7 มี.ค. – สหภาพยุโรป (อียู) และไทย ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อเดินหน้าการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าที่มีอยู่ปีละประมาณ 30,000 ล้านยูโร (ประมาณ 1.17 ล้านล้านบาท) ในปัจจุบัน

นายโชเซ่ มานูเอล บาร์โรโซ ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป กล่าวแถลงข่าวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ว่า อียูและไทยจะเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี ระบุไทยเป็นศูนย์กลางของสมาคมอาเซียนซึ่งอียูหวังจะสานต่อเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป นายกรัฐมนตรีไทยซึ่งมีกำหนดพบกับนายแฮร์มาน ฟาน รอยเปย ประธานอียู และนายมาร์ติน ชูลซ์ประธานสภาอียู ก็คาดหวังเช่นกันว่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วในการเจรจาเอฟทีเอ ขณะเดียวกัน สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ผู้นำในสหภาพยุโรปเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเริ่มเจรจาเอฟทีเอ หลังได้ลงนามข้อตกลงเอฟทีเอกับเกาหลีใต้แล้ว และกำลังเดินหน้าทำข้อตกลงกับสิงคโปร์ด้วย .- สำนักข่าวไทย

y-President of the European Councily-Herman Van Rompuyy-Herman Van Rompuy  (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าพบกับ Mr.Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป 

จากนั้นเวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป  โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีกับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรปในอาเซียน ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม โดยไทยจะเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับอียูต่อไปทั้งนี้ไทยพร้อมจะสนับสนุนสหภาพยุโรปและหวังว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับอาเซียนต่อไปอนาคตเช่นเดียวกัน

y- Council of Europe

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าพบคาระวะ Council of EuropeโดยมีMr Martin Schulz, President of the EU Council.ให้การต้อนรับ

y- Council of Europe (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรลงนามในสมุดเยี่ยมThe Council of Europe

y- Council of Europey-MR Martin Schulz

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าพบคาระวะ Council of EuropeโดยมีMr Martin Schulz, President of the EU Council.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการเข้าพบ President of the EU Councilในครั้งนี้เพื่อเเสดงทิศทางความก้าวหน้าของประเทศไทยทั้งด้านการเมือง เศษฐกิจ และการสร้างโครงการพื้นฐานแก้ปัญหาน้ำ.วางรากฐานการคมนคมของประเทศไทยครอบคลุมทั้งภายในประเทศและอาเซียนทั้งจีน ลาว เขมร เวียดนามและ พม่าทั้ง เนปิดอร์เมืองหลวงพม่าและท่าเรือน้ำลึกทวาย รวมทั้งการค้าการลงทุนด้านเกษตรประชาชนไทยและอาเซียนมีพละกำลังผลิตได้สูงพร้อมทั้งการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันในทุกส่วนภูมิภาคและการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตอีกด้วย

ประธานคณะมนตรียุโรปแสดงความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของไทย และชื่นชมบทบาทนายกรัฐมนตรีในการสร้างเสถียรภาพ และยินดีกับความคืบหน้าในการบรรลุความตกลงหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (พีซีเอ) หลังจากที่มีการเจรจามานานกว่า 8 ปี ซึ่งจะช่วยยกระดับความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนที่ทัดเทียมกัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรออนุมัติจากรัฐสภาไทย และหวังว่าพีซีเอจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสหภาพยุโรปด้วย  นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสหภาพยุโรป และเชื่อมั่นว่าสหภาพยุโรปจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจ และกลับมาเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว

y-ftbg (3)

ส่วนผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรเบลเยียมอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  มีแนวคิดส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับแฟร์เทรด เพราะเป็นแนวทางที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าให้ได้รับความเป็นธรรม โดยรัฐบาลมอบหมายให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นผู้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสม โดยเชิญเอกชนที่เคยได้รับสัญลักษณ์รับรองแฟร์เทรดมาแล้ว และเอกชนของต่างประเทศที่มีประสบการณ์ได้รับแฟร์เทรดมาหารือเพื่อขอรับทราบรายละเอียด ขั้นตอนในการรับแฟร์เทรด ส่วนรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมในประเทศไทยขณะนี้มีหลายแนวทาง อาทิ การตั้งองค์กรมหาชนขึ้นมาทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหรือเอกชนไทยได้รับแฟร์เทรด

แนวคิดแฟร์เทรด คือ การค้าที่เป็นธรรม จัดตั้งขึ้นโดยภาคประชาสังคมในชาติตะวันตกโดยมุ่งการส่งเสริมเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านราคา ค่าแรงเป็นธรรม สภาพการทำงานดี สภาพสิ่งแวดล้อมการทำงานดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรไทย 6,000 ราย จาก 20 กลุ่มสินค้าได้รับแฟร์เทรดแล้ว

y-ftbg (2)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จในการเยือนเบลเยียมว่า การเยือนครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญที่ได้พบกับผู้นำอียูทั้งสามสถาบัน สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ ความคืบหน้าในการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุน และการได้รับสิทธิบัตรสินค้าไทยคือข้าวหอมมะลิ ซึ่งโอกาสต่อไปคือกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ไทยและอียูที่มีความมั่นคงในอนาคต. 

Brussels City Hay-Brussels City Hall.  (3)y-Brussels City Hall.y-Brussels City Hall.

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยี่ยมชมศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม(Brussels City Hall)

y-fc

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบปะกับแฟนคลับชาวเบลเยี่ยม

y-thfc (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบกับแฟนคลับคนไทยณ. Grand Plaz กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ในขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยเข้าพบสภาสหภาพยุโรปท่านนายกรัฐมนตรี เต็ง เส็ง ปธเหมียนม่าห์ก็มาเยี่ยมสหภาพยุโรปในครั้งนี้ด้วยแต่คนละวันซึ่งใกล้เคียงกันเพื่อการเจรจาการร่วมลงทุนท่าเรือน้ำลึกทวาย ความมั่นคงทางการคลังของอาเซียน และหลังจากพบนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์ที่ประเทศลาวในASEM9  นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ได้ไปเยี่ยมประเทศเหมียนม่าร์และร่วมลงนามmou ในการร่วมมือกันในด้านต่างๆๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษร์ณ์ ชินวัตรก็ได้รับเชิญจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายจอห์น คีย์ให้เดินทางไป เยือนประเทศนิวซีแลนด์ – ปาปัวนิวกินี อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มี.ค.2556 นี้อีกด้วย

โดยประเด็นหารือจะครอบคลุม การขยายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการเกษตรและอาหาร การเจรจาการค้าภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP การศึกษา และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยAuckland University of Technology (AUT)  เมืองโอ๊คแลนด์ จะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายกฯ ในฐานะที่มีบทบาทโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้ง เป็นนายกฯหญิงคนแรกของไทยที่มาจากการเลือกตั้ง

กำหนดการเยือน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  ระหว่างวันที่ 24 – 25 มี.ค. 2556 ตามคำเชิญของนายปีเตอร์ โอนีล นายกฯปาปัวนิวกินี ซึ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกฯ ไทย โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้สำเร็จราชการปาปัวนิวกินี และหารือข้อราชการกับ นายกฯปาปัวนิวกินี ซึ่งประเด็นการหารือครอบคลุมแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี   การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน พลังงาน และวิชาการ รวมทั้ง ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี

ในครั้งนี้คณะของนายกฯ ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจากสาขาต่างๆ ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งการเดินทางเยือนทั้ง สองประเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเปิดตลาดการค้าใหม่ให้กับนักลงทุนไทย

เบลเยียม 7 มี.ค.2556-นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังเยือนเบลเยียม และได้พบกับสามเสาหลักของอียู เดินหน้าเจรจาเอฟทีเอ ผลักดันสินค้าไทยรับสิทธิบัตร ด้านประธานกรรมาธิการอียูพร้อมสนับสนุนไทยขึ้นทะเบียนประเทศส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

http://www.mcot.net/site/content?id=51388f91150ba07b1a00023e

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร