Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed Prime Minister of France Mr.Jean-Marc Ayrault and his wife February 5,2013

y-fth2013 (3)

5ก.พ 2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้องรับ  นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ และภริยา พร้อมคณะ

y-fth2013 (13)

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed  Prime Minister of France.Mr.Jean-Marc Ayrault and his wife February 5,2013

กรุงเทพฯ5 ก.พ.2556-หลังการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เป็นผลทำให้เกิดการ  ต่อยอดความร่วมมือในการขยายการค้า การลงทุน การทหาร และสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ขึ้นและผลักดันให้เกิดความแข็งแกร่งในด้านการลงทุนก่อร่างสร้างโครงการพื้นฐานประเทศไทยให้เป็นระบบ และขยายการให้ความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนและยุโรปมากขึ้นเป็นลำดับในอนาคต

y-fth2013 (8)  y-fth2013 (10) y-fth2013 (15)y-fth2013 (4) y-fth2013 (11)

5กุมภาพันธ์ 2556 นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์  และภริยา พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงประเทศไทย ด้วยเครื่องบินพิเศษมายังท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้เยือนฝรั่งเศสเมื่อเดือนก.ค. 55 ถือเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสในรอบ 23 ปี โดยการเดินทางครั้งนี้ได้นำนักธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศส 36 บริษัท ในสาขาการบิน การบินอวกาศ ดาวเทียม รถไฟความเร็วสูง พลังงาน การธนาคารและการเงินร่วมเดินทางด้วย ก็เพื่อขยายความร่วมมือเรื่องการลงทุนเชื่อมโยงโครงข่ายในไทย และอาเซียน

Thailand’ Prime Minister Yingluck Shinawatra Visits France

y-fth2013 (5)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้องรับ  นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ และภริยา พร้อมคณะ และได้นำ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ.ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและการเเถลงข่าวร่วมกันและรับประทานอาหารค่ำร่วมกันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ พร้อมภรรยาและคณะ

ในการเยือนครั้งนี้ นักธุรกิจไทยกับฝรั่งเศส ได้มีโอกาสสนทนาเเลกเปลี่ยนกันในด้านต่างๆๆในงานเลี้ยงอาหารค่ำณ.ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการค้าระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 55 มีมูลค่าถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการลงทุนของฝรั่งเศสในไทย มีมูลค่า 372 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มีบริษัทไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสมากขึ้น เช่น บ.ไทยยูเนียล ฟอสเซ็นส์  พีทีที ปิโตเลียมเคมิเคล ดับเบิ้ลเอ

http://www.mcot.net/site/content?id=511255c8150ba0b96a0002f8#.UUnJrRdmiSo

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ และภริยา พร้อมคณะ

y-f2013  y-fth2013 (6) y-fth2013 (1) y-fth2013 (12) y-fth2013 (7) y-fth2013 (9) y-fth2013 (14)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร