Thailand PM yingluck shinawatra Visit Papua New Guinea 24 – 25 March,2013

24มี.ค2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกเดินทางจากประเทศนิวซีแลนด์และมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ต มอร์สบี้ เมืองหลวงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเมื่อเวลา 17.30น  ตามคำเชิญของ  นายปีเตอร์ โอนีล นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งได้พบกันที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อครั้ง นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 7- 9 ก.ย 2555.

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Russia to attend 20th-APEC Russia2012

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี ปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neill พร้อมคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้มีการค้าขายระหว่างกันทางด้านการเกษตร ,การประมง,ยานยนต์และต่อไปจะร่วมกันพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชากรโดยเฉพาะการให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข,การศึกษาซึ่งประเทศไทยมีผู้ชำนาญการที่พร้อมจะพัฒนาร่วมกัน ไทย-ปาปัวนิวกินีเห็นพ้องพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกัน http://news.voicetv.co.th/thailand/49845.html

ประวัติรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี(Independent State of Papua New Guinea)

Papua New Guinea flagPapua New Guinea-map

การเมือง: อดีตเคยได้รับการปกครองจากอังกฤษ ,เยอรมันและออสเตเลีย ได้รับเอกราชจากออสเตเลีย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค พ.ศ2526และปกครองตนเองเมื่อ 16 ก.ย 2518

การปกครอง:เป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้การปกครองของพระนางเจ้าอริซเบทที่2แห่งสหราชอาณาจักรโดยได้รับเอกราชให้ปกครองตนเอง เมือ16 ก.ย 2518ในแบบรัฐสภาเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักร โดยมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและมีผู้สำเร็จราชการจากพระนางเจ้าอริซเบทที่2สหราชอาณาจักรชื่อ กับ H.E. Michael Ogio และมีนายกรัฐมนตรี ชือ Mr Peter Charles Paire O’Neill

Papua New Guinea (4)Papua New Guinea (12)

เมืองหลวงชื่อ:พอร์ต มอร์สบี้ ภาษาทางราชการ ภาษาอังกฤษ,พอกพิซีน ,ฮีรีโมตู ,นีโอลและมีกว่า800ภาษาตามชนเผ่าพื้นเมือง

สกุลเงิน กีนี (PGK)

Papua New Guinea (6)Papua New Guinea (8)

ลักษณะภูมิประเทศ:เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ มหาสมุทรแปซิฟิก ,ทิศเหนือของประเทศออสเตเลีย,ทิศตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน ปัจจุบันบันปาปัวนิวกินีเป็นประเทศสังเกตการณ์ใน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชากร:ชนพื้นเมือง เป็นชาวปาปัว ปาปัวนิวกินี ประกอบด้วยชนหลาย เผ่าพันธุ์ เช่น เมลานีเซียน ปาปัว เนกริด ไมโครนีเซียน และโปลินีเซียน

ศาสนา: คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นหลัก แต่ก็มีลัทธิศาสนาท้องถิ่นตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าพื้นเมือง อีกมากมาย

Papua New Guinea (3)Papua New Guinea (5) Papua New Guinea (11)Papua New Guinea (2)

ทรัพยากรธรรมชาติ : อุดมสมบรูณ์ ไปด้วยป่าไม้ ,ทรัพยากรทางทะเลเช่นการประมง ,ปลานานาชนิด,ทองคำ ,ทองแดง, น้ำมัน, แก็สธรรมชาติ ,กาแฟ, โกโก้ ,มะพร้าว

การค้าและการท่องเที่ยว: เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของ ประเทศออสเตเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปรฺ์และญี่ปุ่น

Papua New Guinea (10) Papua New Guinea (7)

เนื่องจากการจัดระเบียบโลกใหม่…รัฐเอกราชจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานการเมืองการปกครองให้ประชากร อยู่ดีมีสุข มีมนุษย์ชนที่ดีตามบันทัดฐานประเทศกำลังพัฒนา จึงต้องแสวงหาประเทศพันธมิตรมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี่ใหม่ๆๆ การปูพื้นฐานด้านการศึกษา การสร้างสาธารณูปโภคให้ทัดเทียมปรระเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่นๆๆ ซึ่งประเทศไทยเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแม่แบบในการยกระดับปรับปรุงประเทศในครั้งนี้ มิเช่นนั้นการประชุมครั้งต่อไปจะโดน ลดระดับประเทศลงเป้นประเทศด้อยพัฒนา นี้คือความคืบหน้าล่าสุดของ ปาปัวนิวกินี

Papua New Guinea (15) Papua New Guinea (14)

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในการเยียนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี้ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค2556มีดังนี้   24 มี.ค.2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เดินทางเยือนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี อย่างเป็นทางการ

Y-PNG2013 (43)

17.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ตมอร์สบี้ ประเทศปาปัวนิวกินี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี และภริยา (Chief Honorable Leo Dion and Madame) ให้การต้อนรับ  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ตมอร์สบี้ พร้อมกับนำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและเข้าหารือข้อราชการกับ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะปาปัวนิวกีนีMr Peter Charles Paire O’Neill

Y-PNG2013 (2)

ในการเยียน ปาปัวนิวกินีในครั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะให้ความสนใจ ประเทศปาปัวนิวกินีในด้านการมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

Y-PNG2013 (18) Y-PNG2013 (19)

25 มี.ค2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Michael Ogio  ผู้สำเร็จราชการ จากพระนางเจ้าอริซเบทที่2แห่งเครือจักรภพสหราชอาณาจักรณ.ทำเนียบผู้สำเร็จราชการข้อหารือมีดังนี้

Y-H.E. Michael Ogio   (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าว แสดงความยินดีต่อการได้มาเยือนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ และถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับผู้นำเป็นครั้งแรก นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ทั้งในระดับรัฐบาล ประชาชน และภาคเอกชน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดในหลายมิติ มีความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้า

Y-H.E. Michael Ogio   (3)

ผู้สำเร็จราชการฯH.E. Michael Ogio กล่าวชื่นชมการเลือกตั้งของปรระเทศไทยซึ่งเป็นการพร้อมใจกันอย่างบริสุทธุ์และยุติธรรมของประชาชนไทย และหวังจะได้เห็นการเลือกตั้งของปาปัวนิวกีนีราบรื่นเหมือนเช่นประเทศไทย อีกทั้งประชาชนชาวปาปัวนิวกีนีรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางเยือนของนายก รัฐมนตรีเป็นอย่างมาก และจะเป็นโอกาสอันดีในการแสวงหาและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน

นอก จากนี้ผู้สำเร็จราชการฯH.E. Michael Ogio เห็นว่า การเยือนในครั้งนี้เป็นการเยือนในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงได้ถือโอกาสนี้ขอส่งมอบความรักและมิตรไมตรีที่ดี เพื่อมิตรภาพระหว่างประชาชนในภูมิภาค และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

Y-H.E. Michael Ogio

โดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวยืนยันว่านักธุรกิจประเทศไทยสนใจที่จะขยายการค้าการลงทุนในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และรัฐบาลไทยพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ประเทศไทยมีในด้านสาขาต่างๆ ให้แก่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี อาทิด้านการเกษตร ,ประมง ,ก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเที่ยว

Y-PNG2013 (10)Y-PNG2013 (31)Y-PNG2013 (3)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปรัฐสภาเพื่อหารือทวิภาคีและหารือเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neillโดย“นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีบอกกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าสตรีชาวปาปัวนิวกินีต่างก็ยกย่องและชื่นชมนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้เป็น บุคคลต้นแบบของสตรีชาวปาปัวนิวกินีในเรื่องความบทบาทและสามารถของสตรี ที่มีสภาวะผู้นำสูงในการบริหารและการ พัฒนาประเทศ”

Y-PNG2013 (5)

ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี และร่างแถลงข่าวร่วมของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกับการสนทนาตามอัธยาศัยเพื่อกระชับควมสัมพันธุ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Y-PNG2013 (55)Y-PNG2013 (51)Y-PNG2013 (25)Y-PNG2013 (37)Y-PNG2013 (41)Y-PNG2013 (16)Y-PNG2013 (24)Y-PNG2013 (13)

จากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปยัง  มหาวิทยาลัยปาปัวนิวกินีเพื่อฟังการบรรยายปัญหาและความต้องการของผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย ปาปัวนิวกินี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มอบหนังสือและสื่อทัศนูปกรณ์สำหรับ Thai  Conrner  ให้กับมหาวิทยาลัยปาปัวนิวกินีและเน้นย้ำความร่วมมือทางด้านโสตเทคโนโลยี่ และการศึกษา ในอนาคตอีกด้วย

Y-PNG2013 (38)Y-PNG2013 (6)Y-PNG2013 (28)

14.00น:นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปยังสภาหอการค้าพอร์ตมอร์สบีเพื่อร่วมงานการตกลงทางด้านการค้าระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าปาปัวนิวกินี และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวสุนทรพจน์และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าพอร์ตมอร์สบี(  Chamber of Commerce and Industry of Papua New Guinea)

ปาปัวนิวกินีเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ การค้าระหว่างทั้งสองประเทศในปี ค.ศ2012 มีจำนวนถึง 359,960,000 ดอลลาร์ ซึ่งมีข้าว น้ำมัน เครื่องจักร การก่อสร้างเป็นหลัก ส่วนการลงทุนของประเทศไทยในปาปัวนิวกินี ก็คือการแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่นการประมงปลาทูน่า อุตสหกรรมปลากระป๋อง, กรานำเข้าขายข้าวไทยและการพัฒนาพลังงานน้ำมันและแก็สธรรมชาติ

และเดินกลับประเทศไทย ,ถึงประเทศไทยในเวลา 20.45 น.

Y-PNG2013 (9)Y-PNG2013 (7)Y-PNG2013 (32) Y-PNG2013 (34)Y-PNG2013 (22)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร