Thai PM yingluck shinawatra welcomed His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

ขออภัยนำมาลงช้าไป…คลิปนี้จากเหตุการณ์จริงตัวจริงเสียงจริง…ความจริงชนะทุกสิ่ง??? ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการมีชาติ ศาสน์ กษัตริย์(ไม่มีศาลรธน กกต ปปช สตงและองค์กรอิสระ รวมนักพูดใต้ดินทั้งหลาย งานนี้นักรบเปิดหน้าเปิดตาสู้ตามกติกา ใครหลักหลังคนอื่น รึแนวสงคราม9ทัพ รู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกไปมุดรู นั้นเป็นอดีตแล้ว  งานนี้รบจริงตายจริง ตอนนี้ศาลรธนและศาลต่างๆๆในไทยกำลัง…เตรียมหัวให้ประชาชนประหาร7ชั่วโคตร บอกแล้วคำสั่งอะไรจากไหน ต้องประทับตราครุฑ เพื่อความแน่นอน และตรวจเช็คให้แน่นอน มีคลิปมีเสียงบันทึก มีพยาน…เพื่อจะได้นำไปสู้กันในชั้นศาลได้ในอนาตต ประเทศไทยมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง การแอบอ้างไม่ว่าเป็นเรื่องไหน เอ่ยชื่อใครล้วนไม่ดีทั้งนั้น เข้าสู่ยุคปราบอธรรมไม่มีสี????ใครถูกรังแกใส่ร้ายป้ายสี…ล้วนจะได้รับความยุติธรรมเท่าๆๆกัน นี้คือสัจจะเเห่งนักรบธรรมที่แท้จริง แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพ์พิศาลนั้น ความจริงชนะทุกสิ่ง และสมัยนั้นไม่มีศาสนาประจำแคว้น ใครใคร่นับถือใคร ก็ล้วนทำได้ ภายใต้อาณาจักร…มคธ(ประเทศไทย2556))

kbl (1)

18 เม.ษ 2556( 17.01 น. ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชาณาจักรบาห์เรน (His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa) ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 56 ในโอกาสนี้ เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) พระราชโอรส นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรนได้ทรงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามราชอาณาจักรบาห์เรน พระองค์ทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดกันอย่างมากและได้มีความร่วมมือกันในด้าน ท่องเที่ยว ,การพลังงาน,และการค้าภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในราชอาณาจักรบาห์เรน และมีพระราชดำรัสว่า…ปัจจุบันราชอาณาจักรบาห์เรนให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงบทบาทสตรี ,การให้เสรีภาพทางศาสนา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบชื่นชมในอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของราชอาณาจักรบาห์เรนและทรงยินดีที่ได้มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน และพระราชโอรสในครั้งนี้.

18เม.ษ 2556นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556 พร้อมกับ พระราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) , นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามณ ตึกไทยคู่ฟ้า ,ทำเนียบรัฐบาล ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศบาห์เรนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13-14 พฤษภาคม 2555

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Kingdom of Bahrain(مملكة البحرين )

yw-b2013  (3)

ซึ่งทั้ง2ราชอาณาจักรได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและบาห์เรนร่วมกันจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ,ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านมั่นคงทางอาหาร การค้า การลงทุนด้านผลิตผลและสินค้าทางการเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาล

yw-b2013

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรบาห์เรนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 โดยประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การเสด็จฯเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์-สานประโยชน์ร่วมกันในหลายๆๆด้าน

yw-b2013 (21)

จากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาล2ราชอาณาจักร, สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งติดตามผลของความก้าวหน้าในกรอบความร่วมมือพหุภาคีในระดับต่างๆๆอาทิ เช่น สหประชาชาติ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013  (6)

เพราะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และราชอาณาจักรบาห์เรนเองก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC) จึงต้องสานต่อเพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งสองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสานต่อรุ่นต่อรุ่นและแนะนำผู้นำคนใหม่ให้รู้จักปัญหาและการแสดงความร่วมมือกันและกันในระดับต่างๆๆอย่างแน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa le-prince-du-bahrein---la-turquie-est-un-grand-modele-_trt-francais-5764yw-b2013 (11)

ที่พิเศษในการเยึอนประเทศไทยในครั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนได้ทรงแนะนำราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa )ซึ่งมีพระชนมายุ25 ชันษา(ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1987)และรับราชการทหารประจำพระองค์ ปัจจุบันทำงานรับใช้ราชอาณาจักรบาห์เรน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน The Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federationหลังจากจบจาก โรงเรียนการทหาร Sandhurst Military Academy จากประเทศอังกฤษ(สิงหาคม 2006) ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรู้จักกันไว้

yw-b2013  (8)

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

แนะนำเจ้าชายอาหรับ…

brunei-pw2012

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร(Thai PM yingluck shinawatra ) meeted  Saudi Arabia’s Prince Faisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ในงาน  wedding ceremony of the Royal couple Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah (Daughter of Brunei’s sultan)  and her groom Pengiran Haji Muhammad Ruzaini on September 23, 2012 , Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (3)

Sheikh Khalid  (L)Brother ,  Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa (R)Two Son of His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

Sheikh Khalid Bin HamadSheikh Khalid Bin Hamad  (2)

อีกครั้งกับความหล่อของราชโอรส เชค นัซเซอร์ ทรงเงียบและขึมมาเลย…     งานนี้สาวๆๆประเทศไทยหัวใจหล่นตุบตุบกันเป็นแถว…ซ่อนหล่อและเขินอายไปในที งานแรกเลยน้าสาวๆๆงานนี้ราชอาณาจักรบาห์เรนจัดหนัก….    พระชนมายุ 25 ย่าง26ปีเต็มในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย.. เป็นองศาที่ร้อนแรงม๊าก..วิ้วๆๆๆๆๆ มาชมหล่อเงียบๆๆคนเดียวขององค์ชาย เชค นัซเซอร์ กัน สีแดงคือสีแห่งประชาธิปไตยแบ่งบาน…นะตามสัญญา……ว่าแต่ตอนไปเยียน บาห์เรน -กาตาร์ปีที่แล้ว…เล่นเอาหัวใจจะวายกับความหล่อเหลาเอาการเอางานของเหล่าองค์ชายทั้งหลาย ส่วนอาบูดาบีของท่าน ทักษิณ ชินวัตรนั้นองค์ชายนักธุรกิจรุ่นใหม่เเทบจะชนกันตายล้วนจบมาจากสหรัฐอเมริกา…ต่างคนต่างทำงานรวยแล้วรวยต่อ..โคตรรวย นะค่ะ…

ราชโอรสของ กษัตริย์ไฟซาล แห่ง ซาอุดี้ นั้นก็หล่อโคตรๆๆเอ้าสาวๆๆสวยแสนดีเข้าไว้…องค์ชายอาหรับมาเเว้วๆๆๆๆๆๆ!!!! ว่าแต่อัพเดทสวย รวย เก่ง ความรู้ดี มีอาณาจักรส่วนตัวให้ขยายปีกของราชอาณาจักรออกไป…สาวมุสลิมไทยมีประชาธิปไตยรึยัง…เติมไปให้เต็มงานนี้ หลังเขาไม่ได้นะค่ะ โลกกำลังบังคับให้เปลี่ยน..อย่าหยุด สวย หยุดแสวงหาความรู้ ท่องเที่ยว มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี มีเมตตา ให้และให้ ยิ้มงามๆๆทั้งสายตาและภายใน ประเทศไทยเป็นแดนเเห่ง..การพบปะในทุกชนชั้น…DNAจะทำให้พบบ้าน…อันอบอุ่น หยุดที่เธอ พอได้เจอ เพ้อไปแสนนาน!!! วินาทีนี้เป็นการปรับตัวจับขั้วโลกฐานอำนาจใหม่ ลด ละ เลิก ของฉันของเธอ แผ่นดินฉัน แผ่นดินเธอ งานนี้ ชาวโลกเค้า… We care to share เศษฐกิจนำหน้าก่อน นะเธอ!!! เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก ชิชะ!!!!

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (2) psn-b

แนะนำเจ้าชายสุดหล่อกาหลิดและนัซเซอร์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนแล้วต่อไป เจ้าชายดูไบบ้าง งานนี้แพ้ไม่ได้นะสาวๆๆ 2 HH Sheikh  of Dubai อ้อลืมบอก เจ้าชายองค์น้อง กาหลิดเมื่อครั้งนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปเยีอน ราชอาณาจักรบาห์เรน นั้นใส่สูทรนั่ง นิ่งๆๆคนเดียวท้ายๆๆเเถวในพระราชวังนะเอิงเอย…รายนี้หล่อแบบ..ลึกๆๆ นะ อิอิ ข้อมูลจากผู้เขียน…คุณนายละเอียดศรี ดิฉันเองก็ไม่หวั่นไหวในเหล่าองค์ชายทั้งหลาย แค่ แค่หัวใจเต็นแป๊บๆๆคริ คริ…ฮา วิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆ เปรี้ยวหัวใจ บายให้สาวๆๆ เร่เข้ามาเร่เข้ามา อิอิ องค์ชายอาหรับ ทำงานอย่างเดียว โคตรขยันเหมือนหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ Thaksin Shinawatra เลย หุหุหุ!!!!!!

s-d

HH Sheikh Rashid of Dubai – His Highness Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum  and Member of the royal

sheikh-rashid_bday_headerp-rashid-dubai

เจ้าชายราชิดพระองค์จะคล้ายๆๆเจ้าชาย นัซเซอร์ แห่งบาห์เรน สังเกตการยิ้มเอา…เจ้าชายนัซเซอร์ จะยิ้มหวาน สว่างจ้าไปทั้งใบหน้า แต่เจ้าชาย ราชิดแห่ง ดูไบนั้นทรงขึมไม่ค่อยยิ้ม และไม่ค่อยออกงาน เท่าองค์น้องสุดหล่อ HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai

SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (2) sh Hamdan dubri SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (3) SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai

HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai –  Sheikh Hamdan bin Mohammed bin “Fazza”Al-Makthoum

อันนี้แถมหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ..หุหุหุ… Thaksin Shinawatra and HH Sheikh Saudi Arabia’s

ts-psu

เห็นHH Sheikh Saudi Arabia’sFaisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ไหมค่ะ…ติ๊กต๊อกๆๆๆ…เธออยู่ไหน…ฉันอยู่นี้…คริ คริ!!!

ts-psu (3)

อีกไหม่นานธนาคารอาหรับจะบังเกิด…จะเริ่มใช้เงินสกุลเดียวแบบสกุล ยูโร แล้วนะค่ะ…หากใครตกข่าว รับทราบไว้ด้วยค้าเราต้องพัฒนาอัพเดทรอบรู้เติมให้สมองค้า… งานนี้การจับขั้ว strang partners ของอาเซียนนั้นกำลังจะเเข็งแกร่ง…อย่าเอาเรื่องอะไรเล็กๆๆน้อยๆๆมาเกี่ยว และละ ละ เลิกหูเบาตามสื่อประเทศไทยกบในกระลา ร่วมทหารและทาสศาสนาที่ผิดๆๆนะค่ะ งานนี้ประเทศไทยสาหัสแน่หากเชื่ออำมาตย์ ถอยหลังลงคลอง!!!ท่องไว้ งานคือเงิน มีคุณธรรมแล้วต้องรวย ทำดีย่อมได้ดี…จงเชื่อและศรัทธานะค่ะ…สัมมาทิฐิเข้าไว้ หากหูเบาไปก็ใส่ตุ้มหูท่วงไว้นะ คนแค้นที่ไม่ยอมรับรู้อะไร ประเทศไทยต้องมาก่อนเสมอนะ!!! y-s saudi 2012

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556

yw-b2013 (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน…สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ,ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาลของทั้ง2ราชอาณาจักร เพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งในด้านต่างๆๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของทั้ง2 ภูมิภาคอ่าวอาหรับ  ทั้งกรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ,องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)และเป้าหมายที่สำคัญที่สุด 2013 ก็คือความร่วมมือกันเริมสร้างความมั่นคงในถูมิภาคอาเซียนและอ่าวอาหรับ โดยการพัฒนาการกรอบความร่วมมือทางด้านกองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)และกองทัพไทย ในการป้องกันการก่อการร้ายใน2ภูมิภาค

yw-b2013 (12)

พระองค์เพค่ะ…หม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเปิดตัวเจ้าชายแห่งอ่าวอาหรับในครั้งนี้เพค่ะ!!!อิอิ(แซวท่านนายกยิ่งลักษณ์ หน่อย ฮา…เจ๊ดันอาเซียตัวจริงนะค่ะ ใครไม่อยากตกขบวนประวัติศาสตร์ ได้โปรด มาร่วมขบวนรถไฟฟ้าประชาธิปไตยไวๆๆ  วิ้ว!!!!)

yw-b2013 (14)yw-b2013 (18)yw-b2013 (13)yw-b2013 (11)yw-b2013 (9)yw-b2013 (6)yw-b2013 (15)yw-b2013 (17)yw-b2013 (8)yw-b2013 (20)yw-b2013 (22) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย

yw-b2013  (6)

ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าของความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013  (9) yw-b2013  (2)yw-b2013  (1)

ใชักองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)ก็ได้นะ หากใครกล้าเเย๋ม!!!…หุหุหุ 

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

yw-b2013  (5)yw-b2013 (32)   yw-b2013 (28) yw-b2013 (36)yw-b2013 (24)yw-b2013 (26)yw-b2013 (37)yw-b2013 (37)yw-b2013 (35)yw-b2013 (27) yw-b2013  (7)

Tangled movie – I See the Light Lyrics

I See the Light (Lyrics)

All those days watching  from the window
All those years outside looking in
All that time  never even knowing
Just ,how blind I’ve been
Now I’m here, blinking in the starlight
Now I’m here, suddenly I see
Standing here, it’s all so clear
I’m where I’m meant to be

And at last I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last I see the light
And it’s like the sky is new
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you

Eugene(Flynn):
All those days  chasing down a daydream
All those years  living in a blur
All that time never  truly seeing
Things, the way they were
Now she’s here shining in the starlight
Now she’s here, suddenly I know

If she’s here it’s crystal clear
I’m where I’m meant to go

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Eugene (Flynn):  And it’s like the fog is lifted

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Rapunzel:  And it’s like the sky is new

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you, now that I see you

Artist: Mandy More ( Rapunzel )and Zachary Levi ( Flynn Rider) ,Walt DisneyMovies.

เนื้อเพลง เห็นแสงประกาย…I see the light( Thai version) เพลงประกอบภาพยนต์เรื่องTangled…ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ S:ราพันเซล

S:ราพันเซล

ทุกคืนวันคอยจ้องไปจนลิบตา

ทุกเวลามองหาอยู่รํ่าไป

ไม่รู้เลย มีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่เคยได้เห็น

ได้มาเจอหวั่นไหวที่ใต้แสงดาว

เห็นเรื่องราวอย่างที่ควรจะเป็น

ภาพที่มองช่างชัดและเด่น ตรงนี้ที่ฝันอยากมา

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกและควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังโลกนี้ลบเลือนลอย…เลื่อนไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ…

S:ยูจิน

ทุกคืนวันตามฝันไม่เคยเลิกลา

ทุกเวลาในโลกอันพร่าเลือน

ภาพที่มอง มันช่างดูบิดเบือน ไม่เหมือน เรื่องจริงที่เป็น

เมื่อมีเธอสดใสที่ใต้แสงดาว

เมื่อมีเธอเราก็ได้มองเห็น

แค่เธอดูก็รู้ชัดเจนตรงนี้ที่ใจใฝ่หา…

S:ราพันเซล&ยูจิน

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกเเละควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังว่าโลกได้เปลี่ยนเวียน…ผ่านไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ

เมื่อเริ่มมองดู เธอ……

————————————————————–

ขอให้มีความสุขในวันเริ่มต้นใหม่ๆๆนะค่ะ…สันติภาพจงเริญ!!

MEK-BG3thank-you-44q

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร