5พ.ค2556 ทิศทางประชาชนไทย

23กพ.2558 ทิศทางประเทศไทยตอนนี้ ทหารพยายามทำแบบเหมียนม่าห์ ให้พระสงฆ์ออกมาจะได้ปราบปรามแบบทำกับคนเสื้อแดงมาแล้วกำจัดเสี้ยนหนามทางศาสนาลงต่อไปไม่มีศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นมุสลิมประชาธิปไตยแบบประเทศอินโดนีเซีย ,อินเดีย

5พ.ค2556 สำนักราชวังแจงข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวทรงพระประชวร ดำเนินการให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จบรวงสรวงและทำบุญวันฉัตรมงงคลณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม งานนี้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารีพร้อมพระชายา หม่อมเจ้าศรีรัชตามเสด็จณ.โอกาสนี้ด้วย

cmkd2556y-cmkd2013 (7) y-cmkd2013 (6)

ส่วนเย็นวันเดียวกันรัฐบาลไทยนำโดย นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะรัฐมนตรี ฑูตานุฑูตประเทศต่างๆๆ อัยการศาลสูงสุด หน.ฝ่ายนิติบัญญัติ หน.ทหาร ตำรวจ4เหล่าทัพ  องค์มนตรี ร่วมงานสันนิบาตสโมสรเฉลิมฉลองวันขึ้นครองราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ส่วนประชาชนไทยและชาวเขาเผ่าต่างๆๆในประเทศไทย พร้อมทหารทุกเหล่าทัพเฉลิมฉลองที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และทุกจังหวัดก็มีงานเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลด้วยเช่นกัน

cr1c-tr

กระหรี่คำที่นาย ชัย ราชวัตรคอลัมภ์นิตส์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐโพสต์ในเฟชบลุ๊ค…ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย…ผู้นั้นก็คือ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรผู้ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช,ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมโอรสธิราชตำแหน่งนายกองใหญ่พิเศษ,ได้รับเครื่องราชชั้นปรมาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ในราชวงศ์จักรี ราชอาณาจักรไทย

y-2

4 พ.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งทนายฟ้องชัย ราชวัตร คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมิ่นประมาท ซึ่งนาย ชัย ราชวัตรทำตัวไม่เหมาะสมในการใช้อำนาจสื่อปากกาในมือในทางทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย  งานนี้หมองูตายเพราะงู อันที่จริงพวกนี้ด่ากระหรี่เร่ขายตัวนะหวังหวังกระทบชิ่งหม่อมศรีรัช พระวรชายาตะหากเพราะวันที่5พ.ค2556จะมีงานสโมสรสันนิบาทณ.ทำเนียบรัฐบาล ในงานนี้จะมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพร้อมพระชายานำเสด็จเหล่าวงศ์สานุวงค์ ร่วมด้วยเหล่าทหารไทยทุกกองทัพ และฑูตต่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย(ส่วนมากเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่) ส่วนตอนเช้าวันที่5พ.ค2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชินีและพระบรมวงศ์านุวงค์ทำบุญวันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราช วันฉัตรมงคลพร้อมสักการะสิ่งมงคล5อย่าง รวมทั้งการทำบุญแด่บรรพบุรุษประจำทุกๆๆปีณ.พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนลานพระบรมรูปทรงม้าก็มีทหารหลายเหล่าทัพจัดงานเฉลิมฉลอง 5พ.ค2556วันฉัตรมงคลด้วยเช่นกัน

y12y7y-01

ส่วนศาลรธนและสาวกพรรคประชาธิปปัตย์สื่อสาวกผู้สนับสนุน พระองค์เป็นเช่นบิดามารดรของประเทศไทย ให้เข้าเฝ้าพระองค์ในฐานะรัฐบาลส่งขึ้นไปเพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูลท่าน แต่มิได้ให้อำนาจไปทำสิ่งใดนอกกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเอง  ในขณะที่พ่อป่วย รับสั่งว่าศาลรัฐธรรมนูญณ.16มิ.ย2551ชั้น14โรงพยาบาลศิริราชว่า ที่ทำผิดก็ผิดมาแล้วต่อไปท่านทำผิดเรา(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ผิดด้วย) จำได้ไหม หนศาลรัฐธรรมนูญคือนาย ชัช ชลวร เมื่อลาออกแล้วควรจะส่งรายนาม หน.ศาลรธน คือนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ส่งไปให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนำขึ้นถวายให้ลงปรมาภิไทย(แม้ว่าอัลไซเมอร์แล้ว) กลับทำผิดซ้ำๆๆ  (ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรธน40 ได้หมดวาระไปตามรธน40ในปี2549 ตามคณะรัฐประหาร นำโดยสนธิ บุญยรัตกลิน หนรัฐประหารในครั้งนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงหมดวาระตามที่คณะรัฐประหาร19ก.ย2549ซึ่งฉีกรธน40ของประชาชนไทยไป

th-f

และเมื่อเหล่าคณะรัฐประหาร19ก.ย2549นำโดยนาย จรัล 1ในคณะตุลาการศาลรัฐธรรมมุญและหน.พรรคประชาธิปปัตย์ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้ทำทุกวิธีทางทั้งออกสื่อทีวี โทรทัศน์ สื่อมวลชน ทหารออกตามหมู่บ้านต่างๆๆ ออกพรกทางทหารกฏอัยการศึก บีบ บิดเบือน ข่มขู่ ชักจูงเพื่อหลอกประชาชนให้รับร่างรธน50 ไปก่อน แก้ทีหลัง ซึ่งคณะรัฐประหารเป็นกลุ่มชนที่ร่างรธน50เอง จึงมีบัญญัติการคงมีตุลาการศาลรธนไว้ใน รธน50เพื่อสืบทอดอำนาจรัฐประหาร19ก.ย2549 และมีการเลือกกันเองขึ้น 9คนในสมัย ท่าน สมัคร สุนทรเวช บทบาทหน้าที่ของ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ(หลังจากรัฐสภาได้ร่างกฏหมายนำส่งให้ตรวจสอบก่อนนายกรัฐมนตรีนำทูลเกล้าลงพระปรมาภิไทย มิใช่ให้ทำหน้าที่เเทนองค์พระมหากษัตริย์ตัดตอนไป มีหน้าที่แค่ข้อกฏหมายของรัฐสภาที่ร่างไว้นั้นผิดไปจากรธน50รึไม่เท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไป เพราะอำนาจนี้เป็นของกระทรวงยุติธรรม อันมีอัยการเป็นผู้พิจารณาคดีว่าควรฟ้องรึไม่ และหาหลักฐานที่ชัดเจนก่อนนำส่งศาล)

potn-y

ตามหลักยุติธรรมสากลนั้นอัยการมีหน้าที่หาหลักฐานความผิดก่อนที่จะส่งศาลให้ทำการสิ่งใดในระบอบยุติธรรมประเทศไทย ศาลรธนมีหน้าที่ดูแลว่ารัฐสภาร่างกฏหมายอะไรผิดหลักรัฐธรรมนูญรึไม่ก่อนนายกรัฐมนตรีจะส่งให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงปรมิภิไทย แต่ศาลปกครอง ปปช กกต สตง ศาลรธน รับเรื่องแทนอัยการไม่ได้ค่ะ… พวกท่านทำผิดซ้ำซาก ควรลาออกแบบนี้ลูกหลานเมียท่านก็จะโดนสังคมเหยียดหยามไปด้วย อยากด้านนัก จัดให้ สมัยก่อนตอนอำนาจเสื่อมทำเองประชาชนจะปาขี้ใส่บ้าน ปาขี้ไล่รถยนต์พวกท่าน ปชชเเละใครๆๆเตือนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เตือนแล้ว กลับชี้ผิดชี้ถูกใช้อำนาจเกินบทบาทหน้าที่ตนเอง ประชาชนไปเตือน รัฐสภา เอย ประชาชนเอยดันไปรังแกคนอ่อนแอรู้ไม่เท่าทันกฎหมาย พวกท่านไม่สำนึกว่าลุแก่อำนาจซึ่งมาจากรธน50ของเผด็จการสุรยุทธ์ จุลานนท์ หน.คอมมิวนิตส์ประเทศไทย   ซึ่ง200กว่าประเทศในระบอบประชาธิปไตยต่อต้านดังการประชุม APEC  ในประเทศออสเตเรีย ในครั้งนั้น พวกเขาก็แสดงออกกันหมด ทุกประเทศแต่ก็อย่างหนาตราช้าง พอๆๆกับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตย…ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเสียงข้างมากตัดสิน…

Slide3

ถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวชจะเป็นคนทูลเกล้าให้ลงพระประมาภิไทย พวกท่านก็หลอกท่านสมัคร ว่าถูกต้องท่านมาอย่างถูกต้องได้ไง ท่านรับเงินเดือนจากรัฐบาลไหนละรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยในแบบใหนก็หลักการสากลอย่ามั่วอำนาจ    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะทำผิดซ้ำซากไม่ทำอะไร โกงคอรับชั่น ณ.วันนี้ในสด9ไม่มี ในไทย-อังกฤษก้ยัง2ประเทศ เนี่ยนะศาลรธนทำผิดเรา(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ผิดด้วย) อาการแบบนี้มันอัลไซค์เมอร์ทั้ง9คนเลยนะคะจำได้ไหมว่าท่านได้รับพระราโชวาสว่าอย่างไร หน้าที่ท่านทำได้เเค่ไหนอย่างไร ใครๆๆก็เฝ้าในหลวงแต่ จรรยาบรรณวิชาชีพท่านนะผิดพราด มากเลยค่ะ ตามหลักฐานการทำงานของท่านทั้งชุดนี้จนท่านสมัคร สุนเวชตาย ยังปลดสมชายตาม ต่อมาตีกินปลดยิ่งลักษณ์ ยุบพรรคเพื่อไทย แล้วที่ท่านปฏิญานตนต่อหน้าพระพักตร์ละค่ะ ผิดแล้วยังผิดต่อไม่เป้นไปตามคำสัตย์ปฏิญานนะค่ะ พ่อป่วยแล้วท่านทำหน้าที่แทนตัดสินผิดพ่อก็ผิดด้วยนะ มีหลักฐานการให้โอวาสนะ ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุดนาย ชัช ชลวรเป้นหัวหน้าเนี่ย แม้ท่าน สมัคร สุนทรเวชจะเป็นคนนำทูลเกล้าและเป้นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งก็ตาม แต่ท่านนั้นมาจากกฏหมายรธนฉบับชั่วคราวของคณะรัฐประหาร19ก.ย2549(จะบอกว่าตบตาในหลวงส่งอะไรมาก็เซ็นต์ เอาง่ายๆๆ ใครจะไปทันกลโกงของพวกคุณทันกันละ)

T270812_05C_r

ที่มาศาลรธน…(ติดกระดุมรัฐประหารผิดแล้วยังดื้ดดึงแบบ จารุวรรณ เมธกา หน้าอย่างหนาตราช้าง)ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุด พ.ศ. 2549 ได้สิ้นสภาพไปพร้อมกับศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังการ รัฐประหารประเทศไทย โดยคณะคมช2549 ตามประกาศ 8Itคณธปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป้นประมุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 และได้บัญญัติขึ้นตามมาตรา 35 ของ รธนฉบับชั่วคราวพ.ศ2549 ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฏิบัติหน้าที่แทน

vdnicha-แก็งส์เหี้ย..สรุปว่าบ้า

ผลเสียของศาลรธน ปกครองศาลอาญาฏีกา ระบบยุติธรรมไทย ทำให้เหล่าประเทศที่มีกษัตริย์ไม่เชิญไปอย่างต่ำ2งานคือ งานแต่งงานประเทศลักซ์เเซมเบริก์ งานจิบน้ำชาเพื่อนพระนางเจ้าอลิซเบท2 เเห่งสหราชอาณาจักร งานเป็นประธานสมาพันธฟุตบอลเอเชีย เเทนที่ประเทศไทยจะได้เป็นกลับได้เจ้าชายบาห์เรนPresidentAFC2013(Asian Football Confederation )- Bahrain royal Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifaได้เป็นประธานแทน จากการหาว่ากษัตริย์บาห็เรนและเจ้าชายนัคเซอร์เป็นองค์ปลอมรวมมุสลิมใต้ฆ่าคนไม่หยุดซักที (ภาพพจน์เสีย)

s-bl afc2013 (1)s-bl (1)

NewPresidentAFC2013(Asian Football Confederation )- Bahrain royal Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa

ล่าสุด ชัย ราชวัตร ด่านายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่เห้นวิทยุชุมชน ญาติคนตายจากการเมือง มาแสดงน้ำใจเห้นใจเธอ มีบางวิทยุชุมชนเท่านั้นที่ไปวางพวงรีด นสพ.ไทยรัฐให้ดูแลคนของตนเอง งานนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้นะเพราะให้เงินคนแก่สติเฟื่อง สรุปส่งเสริมคนบ้าแบบนี้ คะแนนตกไปที่นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่ง14-19 พ.ค นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเรื่องการจัดการน้ำ ที่จ.เชียงใหม่มีการตอบรับแล้ว9ประเทศ หากรัก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจริงนะค่ะ อย่าทำตนเป็นอีห่าลาก มาร์คเหี้ย ในระหว่างนี้ เหมือนประชุมเศษฐกิจในครั้งนั้น ครั้งนี้คนเสื้อแดงจะเป้นไอ้ห่ารากเเทนรึกระไร นะอย่าหลงกลอำมาตย์เลย ป่านนี้ญาติคนตายเยียวยา ทั้งหมดไม่เห็นมาแสดงน้ำใจให้ท่าน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เงินแล้วด่าซ้ำเหมือน เมีย นายร่มเกล้า“นิชา หิรัญบูรณะ” ตายจากทหารกันเองแล้วยังมาดราม่าอยู่นะอีเวร นิชา…คนเสื้อแดงนะเขาพาผัวมึงไปส่งโรงพยาบาล ช่วยให้มีศพให้มึงเผานะอีเวรอย่าเหี้ยให้มากนักเลย ดื้ดดึงไปทำบ้าอะไรอีก เลิกซะเถอะค่ะ คุณ!!!

jl

สรุปว่าศาลรธน ท่านอยู่ในอำนาจนิติบัญญัติ และคนอื่นๆๆก็โปรดเกล้าเช่นกันไม่ได้มีแต่พวกคุณ แต่ท่านทำเกินหน้าที่จริงๆๆ งานนี้7ชั่วโคตรคงจะไม่พอ จรัล 1000บาทด้วยออกตัวแรง รธน50แก้ได้ อภิสิทธิ์แก้มาแล้ว อภิสิทธิ์เองวันได้รับแต่งตั้งให้เป้นหัวหน้าฝ่านค้านจะค้านในกรอบ แต่นี้นอกอำนาจฝ่ายค้าน ทำผิดแบบคนบ้าจริงๆๆยังดันทุรุงให้มีหน้าตาในสังคม รวมนายสุเทพ เทือกสุวรรณ เขาให้ดูแลประเทศไม่ได้ให้มาทำร้ายฆ่าประชานไทย สื่อมวลชนกำลังค้านเรื่องน้ำที่กำลังประมูลและตรวจสอบสัญญา และจะศึกษางานจากประเทศอื่นๆๆเช่นเกาหลีที่สร้างในแม่น้ำฮันมาแล้ว พวกเขาทำสำเร็จแล้วประเทศไทยหากมีคนขัดขวาง ชาวโลกต้องว่า…เพราะประเทศนี้มีพระมหากษัตริย์ทำให้การทำอะไรสดุด สื่อมวลชนไทยคนต้านโครงการช่วยเหลือมนุษย์ชาตินี้ ท่านยินดีขึ้นศาลไหม หากว่าน้ำที่ปล่อยมากว่า10ปีนี้ท่วมมานมนานแต่ไม่ทำอะไรและสสพรรคปชปและอำมาตย?รวยจากการทำน้ำท่วมฝนแล้ง พิสูจน์ในศาลระหว่างประเทศไหม กล้ายืนยัยไหมว่าตนเองรักชาติจริงๆๆน่ะ มีแต่คนขำพวกคุณกันหมด ทั้งชัย ราชวัตร วสิษฐ เดชกุญชร นางวรากร จาติกวณิช โง่แล้วยังขยันโพสต์ นะพวกคุณ ทำกรรมอันใดได้อันนั้นนะ!!!

22aseansb2013

เตือนความทรงจำศาลรธน16มิ.ย251ตัวอย่างพระราชดำรัส…” ทำในนามของพระมหากษัตริย์ก็หมายความว่า ท่านได้ให้ความรับผิดชอบ ถ้าท่านทำไม่ดีหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี ก่อนหน้านี้วุ่นวาย อย่าให้วุ่นวายต่อไป… ด้วยหลักวิชาที่ถูกต้อง.”เนี่ยยกตัวอย่างแค่บางตอน…อย่าให้อับอายมากกว่านี้เลยศาลรธนท่านกำลังทำลายชาติโดยจงใจ อยู่นะค่ะ

oholp

2 พ.ค2556 ฝ่ายอำมาตย์สื่อมารและพ่อค้าเวิ้งเกษม สาวกเผด็จการกำลังจะปลดนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขอเปิดสภาปลดพร้อมยึดทรัพย์ด้วย พวกเขาลุแก่อำนาจมาก ระบบยุติธรรมล้มเหลว(ผู้นำประเทศมหาอำนาจที่ได้พบในหลวง คงทราบดีอาการอัลไซค์เมอร์หมดสภาพแล้วใครที่จะมาเซ็นให้เปิดสภาโปรดติดตาม ว่าใครเเอบอ้างราชอำนาจ ตอนนี้มีสื่อไทยกับศาลรธน ปกครอง อาญา อัยการอำมาตย์ ร่วมด้วยทำผิดซ้ำๆๆ พวกเขาไม่ยอมรับความจริง คนไทยโดนทหารฆ่าตายก็ไม่เห็นปกป้องกลางกรุงเทพมหานคร)กรณีปาฐกถาพิเศษ แต่พวกเขาไม่ทำอะไรนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะกรณีให้สัมภาษณ์ ที่BBC ตอนนี้มีคอลัมนิตย์ ชัยราชวัตร และจะรายงานว่ามีใครบ้างที่ต่อต้านการปกครองประชาธิปไตยไทย

คลิปอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีให้สัมภาษณ์BBC เร่ตอแหลโกหก ระดับโลกใส่ร้ายประชาชนมือเปล่าว่ามีอาวุธ แต่ภาพความจริงทหารไทยพร้อมรถถัง อาวุธสังหารประชาชนตาย จากเม.ษ2552 ลามไป10เม.ษ2553 19พ.ค2553 ล่าสุดทีมคอปของ คณิต ณ.นครก็บิดเบือนในพวกนี้ที่ตั้งมานั้นมีฝ่ายพันธมิตรเสื้อเหลืองฝ่ายฆ่าประชาชนไทยร่วมด้วยช่วยบิดเบียน ประเทศไทยณ.วันนี้ก็ยังมีสื่อเหี้ยที่ไม่สำนึกทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นักข่าวต่างประเทศตายก็ไม่สำนึกปกป้องเขาไม่เห็นจะมีผู้ใดปลดสั่งสอน กำจัดคนไม่ดีออกจากคนในสังคม มาเฟียยังฆ่าคนไม่หยุด โดยเฉพาะโจรมุสลิมใต้ ทั้งฆ่าคนไทยตาย ทั่วๆๆไป คนเสื้อแดงกลางกรุง อีกทั้งทหารไทยจากคำสั่งรัฐบาลนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะทำสงครามกับเขมรแค่เขาไม่ตกลงสัมปทานน้ำมัน แก๊สด้วยจากการแฉของท่านฮุนเซน ตอนนี้พวกมาเฟียไทยกำลังหลงในอำนาจกับแก็งค์ผลพวงรัฐประหาร 19ก.ย2549 อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ปปช สตง กกต วนเวียนจัดฉากยื่นหนังสือฟ้องคนนั้นคนนี้ กับองค์กรมาเฟียของพวกเขาเเกงค์ผลพวงจากคณะรัฐประหาร19 ก.ย2549า ใครออกมาตอนนี้ หอนรับเป็นทอดๆๆ ก็จดรายชื่อไว้ ในสังกัดตามแนวรวันดา แกงค์สื่อมวลชนสั่งตายกรณี19พ.ค 2553 ด้วย ที่ไม่รายงานความจริง สื่อเหล่านี้ เทียบเคียงสื่อ รวันดา แป๊ะเพราะป่านนี้ยังไม่หยุดบิดเบือน โกหกตอเเหลซ้ำๆๆ ทำภาพใส่ร้ายป้ายสี ของศิริโชค โสภา ก็ไม่ทำอะไรภาพราชวงค์โป็…โชว์…ก็ไม่ทำอะไรลงโทษสื่อสนธิ ลิ้มทองกุล ที่เผยเเพร่ให้คนเข้าใจผิด แถมใส่ร้ายพระบรมโอรสาธิราชมกุฏองค์รัชทายาทป่านนี้ก็ไม่เลิกของเหล่าอำมาตย์ไทย

ctrมาเฟียประเทศไทย…พวกกูฆ่าคนตายไม่ผิด

c-tr

“ชัย ราชวัตร” นักเขียนการ์ตูนการเมืองอาวุโส สำนักพิมพ์ไทยรัฐโพสต์ข้อความลงเฟซบุคส่วนตัวพร้อมภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีข้อความว่า

“โปรดเข้าใจ กะหรี่ไม่ใช่หญิงคนชั่ว กระหรี่แค่เร่ขายตัว แต่หญิงคนชั่วเที่ยวเร่ขายชาติ”

7THCD-MONGOLIA2013

29 เม.ษ2556 ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยกำลังเข้าร่วมประชุม 7th Community of Democracies ณ ประเทศมองโกเลียซึ่งมีประเทศซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยกว่า100ประเทศและนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ปราถฐาพิเศษจากประสบการณ์ตรงที่กระทบถึงครอบครัว ชินวัตรซึ่งผลพวงมาจากการรัฐประหารของเผด็จการประเทศไทยในทุกๆๆรุปแบบ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประเทศอื่นๆๆได้นำไปใช้และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมให้การสนับสนุนในสิ่งที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาคมประชาธิปไตย ในแนว3เสาหลักของอาเซียน WE”LL GO TOGETER ซึ่งกำลังยกระดับก้าวหน้าขึ้นต่อๆๆไปอย่างแน่นอน

การที่อาเซียนจำเป็นต้องเอาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC -Asean Economic Community)โลจิสติกนำหน้าเชื่อมโยงกันก่อนเป็นขั้นตอนพื้นฐานของ step asean พยายามทำให้ประชากรมีรายได้  สตรีมีงาน เงิน แม่บ้านดูแลครอบครัว ชุมชน ไม่ต้องง้อสามี ที่มีมากชู้หลายเมีย กิ๊ก รวมสารพัดปัญหา ยาเสพติด ห่างจากคุณธรรมวัฒนธรรมไทย อีกทั้งด้านสุขภาพประเทศไทยนั้นมีแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกอยู่แล้ว(คนเป็นเอดด์30ปีไม่ตาย จากยาที่มีคุณภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในทุกโรคให้แก่ประชาชนไทยมาช้านาน มุสลิมไทยมัวเมาในหลงตนเองมากเกินไปเลยไม่ก้าวหน้าตามประชาชนไทยหมู่มาก ไม่อ่อนโน้มมาประสานสังคมไทย ) การเข้าออกประเทศจะเป็นระบบไม่เป็นโรบินฮู๊ดแบบสหรัฐอเมริกา เมื่อมีเงินมีความรู้แล้วจะทำให้การกินอาหารของอาเซียนมีคุณภาพเทียบเท่ายุโรป มีแพทย์และมียาสายตะวันออกทางด้านสมุนไพรซึ่งราคาไม่แพงแถมมีคุณภาพกว่ายุโรปอเมริกามาก ไม่เป็นมะเร็ง ไข้หวัดไวรัสด้วยแค่ฟ้าทะลายโจร ก็เจ๋งเเล้วละอาเซียน ทำให้การแย่งชิงทรัพย์ยากรน้อยลง บ้านเป็นแฟลตแบบตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ ด้านงานนั้นเมื่อพอใจในผลประโยชน์ค่าแรงนายจ้างไม่กดขี่เป็นทาส (ที่ผ่านมาพอเพียงแบบไม่จ่ายเงินตอบแทน ฟรีตลอด เลยจนทั้งอาเซียน )ได้เวลาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้ว แต่งกายสะอาด มีความรู้ดี กินอาหารมีประโยชน์ คนมุสลิมก็ปรับให้เป็นมุสลิมยุโรปที่มีคุณภาพ ท่านฑูตอังกฤษและฑูตอเมริกาพร้อมให้ความรู้ท่าน มุสลิม3จังหวัดหากคนเรามีความรู้เท่าๆๆกัน รึไม่เท่ากันแต่แค่ยอมรับสิ่งใหม่บ้าง คนในประเทศนั้นๆๆ ก็จะมีเกียรติ ตามแบบสากลนิยมเคารพ -ปฏิบัติตามกฏหมายประเทศ มีวินัย แป๊ะ แบบนี้จะทำให้มีการพัฒนาประเทศได้รวดเร็วมาก ประเทศไทยและอาเซียน มุสลิมต้องเข้าระบบสากล จัดระเบียบให้ตรงชาวโลก ไม่ใช่พอใจฆ่าอย่างเดียว ยกพวกตีกันแบบเดิมๆๆไม่ได้แล้ว ขี้เกียดทำงานมากเกินทวีปอื่นๆๆรึเป่า กิน นอน ฆ่า สืบพันธุ์มากไป คนมุสลิมที่เขาอยากมีคุณภาพที่ดีมีอาหารอุดมสมบรูณ ผู้ปกครองประเทศดีบ้าง ก็มีอีกเยอะนะปรับเถอะ  ไม่ต้องกลัวมุสลิมอินโด มาเล บรูไนจะครองประเทศไทย บ้านพวกเขาสบายกว่าประเทศไทยเยอะ แค่มาท่องเที่ยว2-3วันก็อยากกลับบ้านแล้ว อินโดนีเซียประชากร 200ล้านมุสลิมของเขาปรับตัวใหม่แล้ว เหลือ3ชายแดนใต้ ยังเหี้ยอยู่ ตามแบบก่อการร้ายสากลเเป๊ะเลย(เหมือนบอสตัน คนวางระเบิดวิธีการเดียวกับโจรภาคใต้เลย)ประเทศไทยดีที่สุดเเล้วละ เพราะมีการใช้วิทยาศาสตร์เชิงบวก ทำให้น้ำมีผลึกฉลาด ดื่มแล้วมีชีวิตชีวา ดนตรีเสียงเพลง  อาหารพืชผัก สัตว์ การมีผัวเดียวเมียเดียว ทำให้ไม่เป็นโรคต่างๆๆ พวกเราไปพัฒนาที่อื่นๆๆ ตอนนี้อาเซียนบ้านพวกเรา ได้เวลาคุ้มค่าของชีวิตรับรู้สิ่งดีๆๆมาใช้แล้ว น้ำแร่ภูเขาไฟทำให้เเข็งแรง น้ำ5มหาสมุทร น้ำใต้ทะเลลึก อันนี้อัพเดทน้ำที่มีผลึกฉลาด ที่เป็นความจริงน้ำสะอาดไทยทำให้ปัญญาอ่อนมีแต่เหล็ก สนิม ธาตุหนักต้องเพิ่มแร่ธาตุผลึกลาวา

hl (2)

ภาคอีสานหินแร่ธาตุสำคัญมีมากในแผ่นดิน จึงไม่แก่อมตะ เพิ่มไอโอดี แม่น้ำดขงมาจากหิมาลัย น้ำปะปารึสระต้องลึก10เมตรลึกลงไปอีก 15เมตร จึงดีเพราะน้ำแล้งมากในหน้าร้อน รุฐบาลควรให้ภาคเหนือ อิสานให้กินอาหารทะเล ยุงลายกำจัดแหล่งน้ำขัง ปิดท่อระบายน้ำในบ้าน ใช้ทรายอะเบทโรย ส่วนไวรัส ไข่ดองไข่ดิบคนเกิดปีชงไก่คือเถอะ(กระต่าย )จะแพ้ เป็นผื่นคัน ผิวตกสะเก็ด บางที่เปลือกไข่มีเชื้อโรคติดค้างไว้  (เป็นการเติมเชื้อสัตว์ปีกมากไป ทำให้มีอารมย์สัตว์ มีxxxนกเขาแข็งชูชัน หากเป็นแบบนี้ทางตะวันตกต้องส่งไปบำบัดโรคติดเซ๊กส์)คนไทยมีอะไรให้ทำมากมาย หากเพิ่มเชื้อสัตว์เอากันอย่างเดียวจะเสียโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ และการทำบุญด้านอื่นๆๆ ขณะมีศาสนาพุทธและมีคนบรรลุตาม อย่าเสียโอกาส สบายๆๆไปเถอะ แต่อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะหลังพุทธกาลมีสิ่งที่สุดยอด 4จักรวาล มิใช่จักรวาลเดียวเท่านั้นที่อาศัยบนโลกนี้ กล่าวตู่พระพุทธเจ้ามากก็บาปมาก ชดใช้ค่าวิชาอีกนาน ตนเองเลวยังโน้มสิ่งสะอาดลงมาจมกามของตนอีก ไม่กลัวบาปมั่งเลย มนุษย์เกิดมามีถุงน้ำคล่ำห่อหุ้มไว้ คนดีอาริชาติบุตรจะสะอาดมากเเทบไม่มีคราบไคล น้ำเหมือกหอมสะอาดดุจน้ำมะพร้าว ร่างกายไม่สกปรกตาม อันที่จริงไม่มีเทวดาอยากจะเกิด การอ้างตู่พุทธ นั้นอวิชชา เเต่เกิดมาแล้วทำตนแบบไหน แก่แล้วไม่สร้างบาปต่อ หากไม่มีบุญบ้างจะไม่มาเกิดที่ประเทศไทยหรอก ขนาดอินเดียยังมีแต่ฮินดูกับมุสลิมเท่านั้น ชาวพุทธอยู่ลึกลง16เมตรตายเป็นศพอยู่ที่นั่น นะเอง วิชาทั้งโลกนี้ ไม่มีอันไหนดีและทำได้ผลต่อการดำเนินชีวิตได้จริงแบบพุทธศาสนา ซึ่งยังมีให้ศึกษาอยู่ อันนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่ฝึกให้ละ และรู้ผลของโลกธรรม8 สุดท้ายให้ละแต่มิได้ ให้ฆรวาสเรียนแบบพระสงฆ์ท่าน และตำหนิท่านไปสอนสังฆราช เราแค่คนดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมท่านให้นิพพาน วัด โบสถ์สร้างให้ ตายมาเกิดใหม่ก็คือของคนสร้าง คนอาศัยปัจจุบันแค่คนเฝ้าวัง เฝ้าวัด เฝ้าบ้าน ทรัพย์เดิมของท่าน

lf-k (2)

บรรพบุรุษจึงชนะลูกหลานหากกลับมาเกิดใหม่ แม้วังหลวง คลังหลวงแบงค์ชาติ โรงพยาบาล รอยเท้า รอยเลือดน้ำคล่ำ รกฝังใต้ต้นไม้เดิม ยังคงมีกลิ่นอายอยู่ ปัจจุบันท่านใช้สมบัติบรรพบุรุษรึไม่ ค่ายทหารนี้ วัดนี้ก็ของท่านสร้างมาก่อน ไม่ได้หวงนะแต่ให้รู้กรรมดีชั่วเอาไว้ต้องแน่นนะหากอยากได้ดี ชีวิตมีคุณภาพ โรยด้วยกลีบกุหลานละก้อ  มาทำร้ายเล่นคุณไสเจ้าของสมบัติ มันก็เด้งคืนคนทำนะเอง ขนาดเทวดาประจำเขตละเลยไม่ดูแล ยังต้องลงมาเกิดใหม่เลยประสาอะไรกับมนุษย์ แต่มิได้สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามโน่นนั้นนี้ แค่ชี้แจงให้ถูกต้อง สิทธิใครทำอะไรได้อันนั้น ขนาดพระพุทธองค์ยังมีมาร มิได้ขาด เรารู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปทำตามซิ ทั้งจริญามาร ชูชก และเทวฑัติ แถมสอนภิกษุแบบสารถีทำอีกตะหาก อย่ากล่าวตู่พระพุทธองค์ แค่ปรางพุทธเจ้าน้อย เพื่อไถ่บาป 2200ศพ ก็สอิดสะเอียนแล้ว พ่อเจ้าตายแล้วมีแต่คุณน้าดูแลเข้าใจไหม …จงอยู่กับญาติแทนการร้องหาพ่อ…มีอีกหลายจักรวาลที่ต้องรู้จักไว้ตามอาริยะพุทธบุตรเค้ากำลังบอกทางที่ดีๆๆให้  ณ.ปัจจุบัน อุตระทวีปมีพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุด ที่นี้โลกใบนี้คือชมพูทวีป พ่อเจ้าปรินิพพานไปแล้ว…ประเทศอาเซียนก็ได้ความรู้ดีๆๆไปใช้ ต่อไปไม่มีสงคราม ตายตามระบบไปเอง อายุวัฒนยืนมาก ก็เป็นปัญหาคนดูแล หากรวยก็สบายแบบชาวยุโรป หากจนละก็นรกชัดๆๆเลย การแก่แล้วบังมั่วสวาทนั้น ทำให้สตรีเป็นโรคโดยที่ผู้ชายเหล่านี้ไม่รู้ว่าตนเองทำบาปต่อสตรีเพศเค้า…ไม่สำนึกแถมสำส่อน…พุทธคือรู้แจ้ง ไม่ใช่เอาธรรมะมาเข้าข้างตนเอง มาทำมาหากิน และธนาคารกรุงศรีอยุทธยามีตราครุฑแดงเป็นตราประจำพระองค์ร.9  ธนาคารของใครยังไม่รู้อีกเหรอ…ไม่มีใครเอาตราประจำพระองค์ไปใช้ได้นะ

สำหรับภายในประเทศไทยชาวโลกคงได้เห็นฝ่ายต่างๆๆทำงานพร่อง…ก็ชราภาพแล้ว อัลไซเมอร์แล้ว จะทำอะไรตามกลุ่มอำมาตย์อ้างนั้นได้รึไม่  งานนี้ยังต้องตาสว่างอีกเยอะกับการงุบๆๆปิดบังซ่อนเร้น ตามรธน50นี้หากว่า…ให้อำนาจท่านจริง แล้วจรรยาบรรณศาล เอาใจสงค์ ฟันดำ สมคิด สมเจตน์ บุญถนอมรึไม่นะนักกฤหมายไทยเนี่ย แล้วอาชีพของท่านซึ่ง…ทรงความยุติธรรมเล่าเรียนมารับใช้ประเทศชาติ ดูแลประชาชน ดูแลพสกนิกรแทนพระองค์ท่านละ ที่ผ่านมาท่านตัดสินผิดลุแก่อำนาจหลงอหังการ์มากเกินไปไหม แม้มีม.309 อยู่แต่หนีความจริงที่ว่าตนเองทำผิดบาป แม้ลับหลังต่อหน้า ก็คือคนๆๆเดียวกัน ท่านได้ทำๆไม ต่อหน้าลับหลังก็คนๆๆเดียวกันนี้ มิใช่กลางวันคนดี กลางคืนคนเลวนะต่อหน้ามีคุณธรรม ลับหลังนินทาสมัยนี้เขาติติงแต่แนะนำทางให้ขึ้นจากอุโมงแบบลงมือช่วยให้ขึ้นมา  เอาให้ตรงๆๆ ดี-ชั่วแยกให้ออก ไม่ต้องมาทำเพื่อชาติๆไม่พังจาก ขาดคนอย่างคุณไปสักคนไม่พูดได้ไมหากเราข้อมูลผิดพราด  เห็นซอมบี้แล้วก็ยังมีคนแปลความหมายผิดๆๆเข้าข้างตนเอง แปลว่า…กูไร้สมรรถภาพชราแล้ว พูดก็ไม่เป็นความ เข้าใจไหม พวกบ้าหาเวทีลงไม่ได้ละซิ ศาลรธนจากคณะคมช19ก.ย2549 นอกจากร่วมฆ่าประชาชนไทยมา2ปีซ้อนจนปัจจุบันยังตีกินตับประชาชนไทย ว่าได้รับการโปรดเกล้าจากแค่ใบๆๆหนึ่ง ต่อไปจะต้องพิสูจน์หลักฐานกันอีก…ตาสว่างกว่าเดิมก็คือ อย่าเบียดเบียนปิดถนนทำให้ชาวกทมเดือดร้อน การทำอะไรข้อมูลต้องแน่น และเรามีตัวแทนเข้าสภาแล้ว ไม่ว่าสสพรรคปชป นอมินีคมช19ก.ย2549 จะมาไม้ไหน ระบอบยุติธรรมไทยรังแกประชาชนเกินหน้าที่ ทั้งที่ได้มาไม่ชอบประเทศไทยไม่ทำ ศาลระหว่างประเทศต้องมาแน่ แล้วศาลไทยละท่านดูแลตัวการหลักของพวกลูกศิษท์เลวๆๆเหล่านี้ รู้ทันอำมาตย์วันนี้คือ…ให้พันธมิตรตั้วศรัญยูและพวกเข้าไปกินนอนในศาล ต่อไปเผาศาลลักทรัพย์สมบัติในศาล หากไม่ถ่ายคลิปเข้าออกศษลไว้ซะตอนนี้ เสร็จแน่ อย่าไปฟังนักพูดใต้ดินซึ่งไม่มีความรับผิดชอบ หายจ้อยหมด ตอนนี้ เก่งดีแต่พูดแบบมาร์คๆๆ

พวกเขามีแผนจะใส่ร้ายคนเสื้อแดง กวาดล้างให้หมด (ข้อมูลผิดทำให้คนอื่นเขาสูญเสีย เช่นไปกล่าวหาว่า…ราชาธิบดีบาห็เรน ปลอม แค่สวมชุดอาหรับจัดฉาก เจ้าชายซาอุปลอมบ้าง แบบนี้ ทางอาหรับเขาก็ไล่ดาราคนที่คนไทยหลงนึกว่าเป็นเจ้าชายเนรเทศออกไปซะ ส่วนมุสลิมไทย วรวีร์ มะกูดีก็ตกกระป๋องในวงการฟุตบอลประธานสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) เพราะพวกเขายกมือให้เจ้าชายบาห็เรน เป็นแทน จากคำกล่าวว่ากษัตริย์บาเรห์และเจ้าชาย นัคเซอร์ตัวปลอมแค่คนสวมชุดอาหรับ  การทำงานระหว่างประเทศณ.เวลานี้มันละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอหรับ วรรณกษัตริย์เค้าถือมากเรื่องนี้ ไม่รู้ก็คือไม่รู้ มิใช่ตะเเบงทำลายชาติ แบบเขลาเหมือนคณะรับประหาร19ก.ย 2549 ทำมาแล้ว ทำให้คนอื่นๆๆเดือดร้อนตามแนว สนธิ ลิ้มทองกุล และกษิติ ภิรมย์ทำแพ้เสียชาติไทยในสายตาโลกมาแล้ว ต่อมามีคลิปบรร…มาแทน ส่วนคฑาว…นั้นด่า จารุรนต์ สุรนันท์ กิติรัตน์ มาช่วยกันตีเพื่อไทย…ด่าท่านผู้หญิง วิริยา ทั้งๆๆที่น้องโอ็คควงไปวันวาเรนไทร์ปีนี้ที่ดูไบ มิตรรึศัตรูก็แค่นี้น่าจะรู้ ส่วนกรณ์ กับวรากร จาติกวณิช รายนี้จมไม่ลงหาทางลงไม่เจอกันแน่ คณย่า ชัชนี ท่านหยุดแล้วนะ อ.วิโรจน์และหลายๆๆท่านก็ตาสว่างแล้ว รู้แล้วอย่าปากสว่างให้คนอื่นๆๆเดือดร้อนเพราะเราๆเองก็ต้องไม่ทำร้ายตนส่งตัวเองเข้าคุกให้คนเขาเป็นหว่ง หาเงินมาช่วยเหลือ และประยุทธ จันทร์โอชา เอาทหารมาช่วยเผาศาลรธน..แน่แบบเผาเซลทัล รู้ให้ทันซิค่ะ ส่งซิกแล้วอย่าดื้อดึงไปนะ งานนี้คนมีอำนาจเขาเล่นกัน

ไปพูดเรื่องหมอๆๆแพยท์ศิริราชก็ตายไร้สาเหตุเรื่อยๆๆ หากไม่หนีไปเพราะหาหนู ตนนั้นที่เปิดเผยจริงไม่จริงฆ่าดะไปก่อน  และซาอุก็ตัดสัมพันธุไทย ไม่จ้างแรงงาน จากคนที่อ้างว่าสนิททักษิณ กว้านทักษิณให้พูด ให้ข้อมูลมาผิดและให้พูดๆๆ (เขาให้เงินท่านไหมละ ห้ามใช้ฟรีนะหากมันฟรีแสดงว่า คบไม่ได้กลุ่มนี้ต้มตุ๋น)ทำให้ต่อไปทักษิณ ชินวัตรจะไม่มีใครคบ แม้ดูไบ ซาอุดี้ตอนนี้ก้มีปัญหาจากคลิปพวกเขาก็ไล่ นายแบบ-ดาราชายดูไบ เพราะมีคนพูดว่าเจ้าชายซษอุดี้ บาร์เรนไม่ใช่ตัวจริง  คนไทยไปตู่ดาราชายเป็นเจ้าชาย อธิบายอย่างไรก็ไม่ฟัง พวกคนไทยบอกว่า เจ้าชาย นัคเซอร์ และซาอุดี้ที่พบกับยิ่งลักษณ์ -ทักษิณ นั้นปลอม แค่คนใส่ชุดอาหรับ จัดฉากพบในหลวง เลยไล่เนรเทศดาราชาย นายแบบออกไปตัดปัญหาซะ และเเดงฎีกานั้นแพ้ ทั้งๆๆที่แดงฎีกาชนะล้าน%ตอนนี้ไม่มีใครตาย จากการถวายฏีกา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ WE”LL GO TOGERTER ตระกูลชินวัตร ก็มีคนร่วมด้วยเช่น ยิ่งลักษณ์  และพี่น้องชินวัตร ท่านสุรพล โต …นปชของ…3เกลอ..ตะหากที่โดนเก็บ จากบัตรนปชที่ไม่ต่อยอด เก้บเงินประชาชนไปต้ัง50บาท แถมเเก่ลงโลงต้องเข้าแถวทำบัตรนปช… กว่า50นาทีมาแล้ว พวกเขาจับคนคิดต่างนี้เข้าคุกเรื่อยๆๆแบบ ดา โตปิโดมีจรัญ1000บาททำมาแล้ว ต่อไป วสันต์ มาทำแทน (แน่ใจนะใบกระดาษนั้นนะมั่นใจในมันแน่นะ อะๆๆๆ คริ คริ ปชตประเทศไทยมิได้ต่อยอดมาจากคณะรัฐประหารนะ ตนเองมาจากไหนน่าจะรู้ตัวเองนะ เดี๋ยวโดนกระดาษหรอก จะช๊อคตายก่อน)

 ต่างคนต่างทำงานก็ไม่มีปัญหา

ข้อมูลที่ได้มาผิดๆๆให้แดงสยาม เงาแดงนปชของอ.ธิดานี้ แดงก้าวหน้าลงคลองควรจะรู้ไว้ว่า ประชาชนไม่มีอำนาจไล่ศาลรธน ม๊อบกลางถนนต้องหมดไป ม๊อบโน่นนี้นั่น ค่าแรง300 วันแรงงานควรขอบคุณรฐบาลยิ่งลักษณ์ นะปี2556นี้ เพราะเรามีรัฐบาลแล้วควรมีระบบระเบียบขึ้นกว่าเดิม โตขึ้นมหาวิทยาลัยกันเถอะ สนามหลวงแบบเดิมๆๆนั้นของปลอม….  ทุกอย่างต้องสู้ในระบบเท่านั้น คำเตือนอย่าทำอะไรหลังพลบค่ำ อย่าไปค้างอ้างแรม อย่านำมวลชนไปตาย บาดเจ็บพิการ…หายจากบ้านกลายเป็นเงินให้นักล่าศพนักขายอวัยวะมนุษย์ …. ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดที่ท้องถนน ต้องอยู่ในรัฐสภาเท่านั้น ตามระบอบประชาธิปไตยสากล เค้าทำกัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร