Thai PM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of India Mr.Manmohan Singh ,30 May2013

india-thai30,may2013jpg (37)

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในวันชาติของสาธารณรัฐอินเดีย งานแรนรี่ปล่อยขบวนรถมิตรภาพอินเดียสู่อาเซียน ซึ่งนำร่องสำรวจเส้นทางเชื่อมอินเดียไปยังอาเซียนและงานอาเซียน+6ที่ประเทศเขมรเมื่อปี2012-2013 และได้พบกันในเวทีโลกต่างๆๆเสมอมาระหว่าง2ผู้นำและในวันนี้

 y-india20-12 dec 2012 (5) t-m proj 
Chinese Premier Wen Jiabao(R)United States President Barack Obama(L) The first meeting for the plenary session of the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh on Nov 20, 2012.
 
10 th ASEAN -INDIA SUMIT  10Asean Leaders meet to The Prime Minister of  India ,Phnom PenhMr.Manmohan Singh,19 nov 2012 
4asen-c 

( 30 พ.ค.2556) เวลา 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยณ.ทำเนียบรัฐบาล   สำหรับการมาเยียนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ ได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาเป็นของฝากในครั้งนี้ด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย-อินเดียซึ่งมีสายสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน

india-thai30,may2013jpg (11)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์พร้อมภรรยาและคณะทักทายรัฐมนตรีรัฐบาลไทย นักธุรกิจและผู้ติดตามทั้ง2รัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์และภรรยาลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยในครั้งนี้

tw (1) tw (2)asia-tjk-eujpgtw5

และผู้นำทั้ง2ประเทศก็ได้ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างกันและกันณ. ตึกสันติไมตรีซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ ในด้านต่างๆๆทั้งภาคนักธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมเชื่องโยงอินเดีย-ไทยในหลายเส้นทาง ด้านวัฒนธรรม และการศึกษา

india-thai30,may2013jpg (7)

การหารือระดับพหุภาคีระหว่าง2ผู้นำดังนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในเวทีโลกต่างๆๆในรูปแบบเชิงวิเคราะห์“มองตะวันตก” และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้ชี้แนะการวิเคราะห์ “มองตะวันออก” ให้นายกรัฐมนตรีไทยฟัง ซึ่งการเเลกเปลี่ยนทัศนะคติอันยอดเยี่ยมนี้ก่อให้เกิดการการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันใน2มุมมองอันเฉียบเเหลมนี้
india-thai30,may2013jpg (24) 

สำหรับการมาเยืยนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอินเดีย ทั้งในด้านการคมนาคม การแปรรูปอาหาร และพลังงาน นอกจากนี้ ทั้งสองยังย้ำเจตนารมย์ที่จะให้การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการเจรจาความตกลงอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจา และหวังว่าจะมีการลงนามในอนาคตอันใกล้นี้

india-thai30,may2013jpg (16)

ประเทศไทยและอินเดียต่างเห็นพ้องกันว่าควรจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเสนอโครงการถนนสามฝ่ายระหว่าง ไทย พม่า และอินเดีย ซึ่งจะถนนสำคัญเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับอินเดีย เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศได้เชิญอินเดียให้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลให้กับภูมิภาคแห่งนี้ในอนาคต

india-thai30,may2013jpg (6)
 

สำหรับด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยและอินเดียพร้อมสนับสนุนสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยจะจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาของประเทศไทยและอินเดีย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าสำหรับนักเรียนและนักศึกษานายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินเดียซึ่งสนับทุนการศึกษากว่า 100 ทุนแก่นักศึกษาไทยในแต่ละปีเสมอมา และมีพัฒนาการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อความสดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งรัฐบาลไทย-อินเดียจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลไทยได้เสนอให้ภาคเอกชนอินเดียมาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย รวมทั้ง การเสริมสร้างขีดความสามารถและโครงการร่วมด้านอวกาศประยุกต์

india-thai30,may2013jpg (36)

ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและการป้องกันชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางทหาร การให้ทุนการศึกษา และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองยินดีต่อการลงนามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเเดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทวิภาคีในการจัดการกับผู้ที่มีความเป็นภัยต่อสองประเทศ

ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ประเทศไทยและอินเดียจะร่วมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทั้งในกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย และ BIMSTEC ( กรอบความริเริ่มแห่งอ่าว เบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ) รวมทั้ง สนับสนุนความสัมพันธ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ สองฝ่ายต่างยินดีกับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่เปิดกว้าง เท่าเทียม โปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

india-thai30,may2013jpg (38)

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ ดังนี้

1. MOU on the Establishment of the Thailand-India Exchange Programme

2. Extradition Treaty

3. Proces-Verbal of Exchange of Instrument of Ratification ( Treaty of Transfer of Sentences Persons)

4. MOU between Thammasat University and ICCR

5. -6. MOUs on Cooperation in the Field of Mapping and Geospatial Technology Application

7.MOU on C-operation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering

india-thai30,may2013jpg (8)

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและร่วมงานเลี้ยงรับรองนายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตาม พร้อมกับการเเสดงนาฏศิลป์ไทย-อินเดียโดยมีดารานักเเสดง นางสาว สาวิกา ไชยเดช นำเเสดงโชว์ในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมแสดงภาพยนต์เชื่อมสัมพันธุ์ไมตรีไทย อินเดียมาแล้วอีกด้วย

   ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556

india-thai30,may2013jpg (37)india-thai30,may2013jpg (39)india-thai30,may2013jpg (23) india-thai30,may2013jpg (34)india-thai30,may2013jpg (14)india-thai30,may2013jpg (17) india-thai30,may2013jpg (22)india-thai30,may2013jpg (18)india-thai30,may2013jpg (15)india-thai30,may2013jpg (6)india-thai30,may2013jpg (1)india-thai30,may2013jpg (5)india-thai30,may2013jpg (21)india-thai30,may2013jpg (40)india-thai30,may2013jpg (36)india-thai30,may2013jpg (38)india-thai30,may2013jpg (8)india-thai30,may2013jpg (2)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร