ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of Democratic Republic Timor – Leste HEKay Rala Xanana Gusmao

y- Timor - Leste (5)

26 เม.ย.2556: 17.30 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาได้ลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยและชมของที่ระลึกที่รัฐบาลผู้นำทั้ง2ได้นำมามอบให้กันและกัน ,ปรึกษาหารือระดับทวิภาคี

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (16)

สำหรับสรุปการปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ประเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครบรอบ 10 ปี การหารือในครั้งนี้จึงเป็นการกระชับและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มากขึ้น

y- Timor - Leste (23)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ตึกสันติไมตรี ซึ่งมีกำหนดการในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 เม.ย.2556นี้อีกด้วย

y- Timor - Leste (18)

ประวัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียด้านตะวันตก ประกอบไปด้วยเกาะอาเตาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกุซี (Oecusse)

Timor - Leste fTimor - Leste map

เมืองหลวง ดิลี,ภาษา โปรตเกส,สกุลเงิน ดอลล่าห์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลียและรูเปียห์อินโดนีเซีย

etimornz

การปกครอง แบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีสำนักงานปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อให้การสนับสนุนติมอร์ตะวันออก (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET) คอยให้การสนับสนุน

tl-v1 dili_girls

แร่ธาตุที่สำคัญ            น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

พืชสำคัญ                  กาแฟ มะพร้าว โกโก้ ข้าวโพด

สัตว์                        โค กระบือ แกะ ม้า ทรัพยากรสัตว์น้ำ

dili,v ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? TimorLesteCropsk timor-leste,pp

การปกครองแต่เดิมของประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซียมีสถาณะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีพ.ศ2063(ค.ศ. 1520) ได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี พ.ศ2518 หลังจากนั้นประเทศอินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต่อมาได้ถูกคัดค้านจากประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การชุมนุมทางศาสนาในพิธีมิสซาที่โบสถ์โมตาเอล (Motael) เมื่อวันที่12พ.ค ค.ศ1991(พ.ศ2534) ริมทะเลกรุงดิลี โดยผู้ชุมนุมได้เดินขบวนไปยังสุสานซานตาครูซจำนวนผู้ร่วมชุมนุมจึงมีมากขึ้น และการชุมนุมก็เปลี่ยนเป็นการเรียกร้องเอกราช โดยมีนายชานานา กุสเมา เป็นผู้นำที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

maket-tlfor web4timor nativetimo

พ.ศ2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่20พ.ค2545 (ค.ศ. 2002) โดยยินยอมเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อยุติสงครามเเยกจังหวัดติมอร์ตะวันออกจากประเทศอินโดนีเซียจากสงครามกลางเมืองแยกดินแดนและใช้ชื่อประเทศใหม่นี้ว่า “ติมอร์-เลสเต” (Timor-Leste) ซึ่งเป็นชื่อใน ภาษาโปรตุเกส

y- Timor - Leste (8) y- Timor - Leste (22)

ประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเต โดยสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาติมอร์เลสเตโดยสันติวิธี ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ   สิงคโปร์ ได้ส่งทหารเข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

y- Timor - Leste (1)

การเข้าร่วมกับASANE    สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ลำดับที่11ระหว่างนี้กำลังสังเกตุการณ์กรอบการทำงานและคุณสมบัติการเป็นสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้นำอาเซียน ระบบและกลไกลต่างๆ ของอาเซียน

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (26)y- Timor - Leste (15)  y- Timor - Leste (21)y- Timor - Leste (28) y- Timor - Leste (4) y- Timor - Leste (2)y- Timor - Leste (12)y- Timor - Leste (22) y- Timor - Leste (29)y- Timor - Leste (23)y- Timor - Leste (20)y- Timor - Leste (9)

การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ได้เริ่มงานการประชุมเมื่อวันที่29 เม.ย. 56 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

69th escap

ซึ่งเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)  หรือ the Rio+20 Summit เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ณ ประเทศบราซิล โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการลดความยากจน ซึ่งเป็นความท้าทายหลักของประชาคมโลก และในปัจจุบันความท้าทายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในวงกว้างและเชื่อมถึงกันมากกว่าในอดีต

69thESCAP ,thailand

โดยผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Segment) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2556 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีหัวข้อการประชุม คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นที่ท้าทายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ การประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)เป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางนโยบายที่สำคัญของภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม

cs69-meeting1

สำหรับพิธีเปิดการประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)ระดับรัฐมนตรี สมัยที่ 69 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา .9.00 – 10.00 น. ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ  สุรัสวดีเข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานในนามนายกรัฐมนตรี หลังพิธีเปิด เวลา 10.30 – 12.00 น. จะมีการประชุม “Ministerial Panel on Sustainable Development and the Development Agenda beyond 2015” หรือการประชุมระดับสูงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม

69 escap th (2)

เวลา 14.00 – 15.00 น. จะมีการประชุม Policy Issue for the Asia-Pacific Region ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลง (Country Statement) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในช่วงเย็น เวลา 18.30 – 20.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

69-escap.jpg

Dr. Hafiz Pasha, Finance Minister, Pakistan (former) expresses his opinion during the High-Level Panel on the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific while Mr. Acharya and H.E. Dr. Shamlall Bhatja, Senior Economic Adviser and Minister to the President, Afghanistan, listen attentively. — at 69th Session of ESCAP.

69 escap th (3)

30 เมษายน 2556 เวลา 17.15– 18.15 น.กิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disasters and Climate Preparedness (กองทุนสึนามิซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยเงินสนับสนุนหลักของรัฐบาลไทยจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าของประเทศในย่านมหาสมุทรอินเดีย) ภายใต้หัวข้อ “Towards Resilient Coastal Communities: Results and Opportunities for Regional Cooperation” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่ง: ผลลัพธ์ และโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายนำณ.ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

69thESCAP4

17.30 น. การหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กับนาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ณ.ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั้นร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการสหประชาชาติ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเป็นเจ้าภาพ ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับทิศทางการประชุมสรุปได้ว่า…ทุกฝ่ายจะร่วมกันฟันฝ่าปัญหาและความท้าทายไปพร้อมกัน ร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ เนื่องจากโลกยังคงประสบกับปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้แต่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยจะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ที่ทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบันที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

69 escap th

นายปลอดประสพ  สุรัสวดียังได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งทำให้ไทยได้รับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณถึง 3.5 พันล้านบาทในการสร้างแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” เพื่อเป็นเวทีแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการน้ำและอุทกภัยร่วมกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสเชิญผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน 2nd APWS ด้วย

69.th escap jpg

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทำให้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันได้ และเพื่อยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ รัฐสภาไทยได้พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … (ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ อาเซียน และภูมิภาคเอเชียโดยรวม อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี

dili,tl

Democratic Republic  Timor – Leste

dili,vdili_girlsfor web4cafetimorleste-cl

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร