ThaiPM yingluck shinawatra Visited Democratic Socialist Republic of Sri Lanka May 30-31,2013

y-Sri Lanka (5)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ออกเดินทางเยียนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30พฤษภาคม – 2 มิถุนายน2556นี้ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีศรีลังกาและประธานาธิบดีมัลดีฟส์

SriLanka-2002

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นาย มหินทะ ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa)  ได้มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 29 พค. 2555 ถึง 2 มิย. 2555 นับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกา

WEF-EA2012,BK.TH1-PM Sri Lanka21thWEF-EA2012,BK.THa1

y-Sri Lanka

30พ.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะรัฐมนตรีและนักธุรกิจประเทศไทยได้ออกเดินทางถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และต่อยอดความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาระหว่างกันและได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ประธานาธิบดีศรีลังกานายมหินทะ ราชปักษา หลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ  ก่อนหารือร่วมกันอย่างเต็มคณะจนสรุปร่วมกันในกรอบความร่วมมือกัน4ฉบับ ขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยประธานาธิบดีศรีลังกาได้กล่าวเชิญชวนให้นักลงทุนไทย  เข้ามาลงทุนในศรีลังกา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การผลิตเพื่อส่งออก เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทย แสดงความสนใจ เรื่องการลงทุนด้านอากาศยานและการท่าในประเทศศรีลังกา http://news.voicetv.co.th/thailand/71352.html

y-Sri Lanka (6)

สรุปผลการเยียนสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความร่วมมือของ 2 ประเทศ ทางด้านการค้าการ การลงทุนจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้น ประเทศศรีลังกาเห็นด้วยในเรื่องของการจัดทำเอฟทีเอในการค้าระหว่างกันผ่านทางกลไกของกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล เพื่อความริเริ่มหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ Bimstec และจะมีการหารืออีกครั้งระหว่างการ ประชุม Bimstec ที่ ประเทศเมียนมาร์ ในปีนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ศรีลังยังต้องการให้เอกชนของไทยมาลงทุนด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพราะศรีลังกามีการจัดทำงบประมาณในการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญ นอกจากนี้มีความร่วมมือด้านศาสนา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาด้วย

y-Sri Lanka  (2)

การเดินทางในครั้งนี้ ยังมีมีนักลงทุนไทยประมาณ 30 คน จาก 6 สาขา ได้แก่ อาหาร พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อัญมณีและเครืองประดับ ก่อสร้าง และการศึกษา ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อจับคู่ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างรัฐและเอกชนของศรีลังกา   เนื่องจากหลังรัฐบาลศรีลังกา เจรจาสันติภาพกับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอิแลมในประเทศได้สำเร็จ  ศรีลังกา ก็เปิดประเทศ และเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งศรีลังกา  มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนสำหรับตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน และมีข้อตกลง FTA กับอินเดีย  จึงสามารถส่งสินค้าไปยังอินเดียโดยปลอดภาษีนับพันรายการ   และศรีลังกากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเชื่อมต่อกับอินเดียเพิ่มเติมด้วย

ภายหลังการหารือ ทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามความตกลง และบันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ , บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ,ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนดี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาศรีลังกา โดยถือเป็นผู้นำต่างชาติคนที่ 3 ที่ได้รับเกียรติในลักษณะนี้  ต่อจากนางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ และพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย โดยสุนทรพจน์นี้  มีเนื้อหาสรุปได้ว่า รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง  ที่ได้มาโอกาสกล่าวต่อสมาชิกผู้แทนราษฏรที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เพราะประชาชนศรีลังกาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการปกป้องประเทศและรักษาไว้ซึ่งคุณค่าประชาธิปไตยมาโดยตลอด

y-Parliament of Sri Lanka (3)

สำหรับการเดินทางเยือนศรีลังกาในครั้งนี้ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันให้มากขึ้น  และต้องการแสวงหาการสนับสนุนจากศรีลังกา เพื่อสร้างสะพานแห่งความร่วมมือเพื่อครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังกล่าวถึงมติทางการเมือง โดยระบุว่า ไทยและศรีลังกา ต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีความท้าทาย และพยายามทำลายความเชื่อในประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยก็ยังคงอยู่ เพราะเป็นความปราถนาของประชาชน ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน และสังคมโดยรวม  และเห็นว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปเมืองแคนดี้ เพื่อร่วมการเฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  ซึ่งรัฐบาลศรีลังกา  ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ และเดินทางไปยังวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เพื่อร่วมชมพิธีอุปสัมปทาพระภิกษุ 2 รูปจากฝ่ายมัลวัตตะ และฝ่ายอัสกิริยะ  ซึ่งพระธาตุเขี้ยวแก้ว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ประจำเมืองแคนดี้และประเทศศรีลังกา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกราบนมัสการวัดทีปทุตตมาราม ในกรุงโคลัมโบ

TH-SLMeeting (6)

ต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองแคนดี้ เพื่อเยี่ยมชมวัดมัลวัตตะ โดยมีพระมหานายกและพระสงฆ์ฝ่ายมัลวัตตะ เจริญชัยมงคลคาถาให้นายกรัฐมนตรีและคณะ ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมชมวัดอัสกิริยะ โดยนายกรัฐมนตรีถวายดอกไม้สักการะพระประธานและนมัสการพระอูดูกามะ ศรีปุตตารักขิตา จากนั้นพระมหานายกและพระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาผูกสายสิญจน์ให้นายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ หลังจากเยี่ยมชมวัดทั้ง 2 แห่งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางโดยรถยนต์ จากเมืองแคนดี้ไปยังกรุงโคลัมโบ เพื่อเดินทางโดยเครื่องบิน จากกรุงโคลัมโบ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ทันที อย่างไรก็ตาม ตลอดการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าแจ่มใส และสวมชุดสีขาวทั้งชุด ตามธรรมเนียมชาวศรีลังกาที่นิยมแต่งชุดขาวเข้าวัด.

y-Sri Lanka (10)

และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 260 ปี การประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานานาชาติ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

sriLankasri_lanka_colombo

ประวัติ:สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ที่ตั้งเป็นประเทศที่ตั้งบนเกาะในคาบมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ทิศตะวันตกเป็นเกาะเพื่อนบ้าน มัลดีฟส์

เมืองหลวงชื่อ ศรีชัยเทนปุระ-โกตเต เมืองหลวงใหญ่ที่สุดคือ โคลัมโบเป็นเมืองท่าเรือและมีประชากรอาศัยอยู่มาก

sri_lanka_small_places

ภาษาที่ใช้คือ ภาษาสิงหลและทมิฬ

map1 wtc-colombo-sri-lanka

การปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภาเดียว

sri-lanka-munke

ชาวสิงหล(ฮินดี)ได้อพยพมาจากประเทศอินเดียมาตั้งรกรากที่เกาะเเห่งนี้อย่างยาวนาน ร่วมกับชาวเกาะพื้นเมืองเดิมชนเผ่ากินีต่างๆๆ  หลังจากนั้นชาวโปรตุเกตุ ดัตส์ และอังกฤษได้รุกรานโดยมีชาวทมิฬ(มุสลิม)นักรบรับจ้างจากอินเดีย หลังจากนั้นมีการสู้รบกันอยู่นานเพื่อเเย่งชิงดินแดน ในที่สุดชาวทมิฬมุสลิมทาสรับใช้อังกฤษก็พ่ายแพ้ไป ชาวสิงหลได้รับอิธิพลศาสนาพุทธมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช500ปีหลังพุทธกาล จึงมีชาวพุทธอยู่มากที่สุดตราบเท่าทุกวันนี้ และประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกันมาจากการนำลัทธิลังกาวงศ์มาสู่สยามประเทศในยุคอาณาจักรสุโขทัย ,ยุครัตนโกสินท์ตอนต้นรัชกาลที่2 และพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาในรัชกาลที่4ได้นำชาวศรีลังกาไปอาศัยอยู่ในภาคใต้ของไทยเป็นชาวภาคใต้สืบสายเลือดต้นตระกูลไทยพุทธที่มีพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเป็นผู้นำในจ.นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี ในครั้งนั้นประเทศไทยถูกศาสนาอิสลามจากมาเลเซียซึ่งก็คือคนไทยเดิมชาวพุทธศาสนาที่เป็นกบฏต่อราชอาณษจักรไทย เจ้าเมืองมลายูรัฐต่างๆๆต้องการครอบครองดินแดนไกลปืนเที่ยงนี้โดยการหันไปสวามิภักดิ์อังกฤษนำมุสลิมเปอร์เซียซึ่งเป็นนักรบอิหร่านรบจ้างมาอาศัยอยู่ และหัวหน้ากบฏตั้งตนเป็นกษัตริย์นับถือศาสนาอิสลามจนทุกวันนี้ ทางราชสำนักไทยจึงได้ไปนำประชากรชาวพุทธมาจากศรีลังกาต่อสู้ร่วมกันและเพื่อนำมาทดแทนชาวพื้นเมืองไทยพุทธและชาวตองเหลืองเผ่าตั้งเดิมซึ่งตายไปมากในการต่อสู้รบ้พื่อรักษาดินเเดนสยมประเทศเอาไว้ให้ลูกหลานตราบจนทุกวันนี้ และก่อนบ้านเมืองมีปัญหาในช่วงปฏิวัติ19 ก.ย2549พระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาได้มาบอกกล่าวแนะนำปัญหาที่แนวโน้มว่าจะมีภัยขัดแข้งกันสู้รบฆ่ากันตายเพื่อการแย่งชิงอำนาจ และได้ยกเอาตัวอย่างการสู้รบของประเทศศรีลังการะหว่างชาวสิงหลฮินดี-พุทธและทมิฬมุสลิมมาเล่าสู่กันฟัง และได้บอกเเหล่งที่อยู่ของชาวทมิฬมุสลิมศรีลังกาที่หนีมาในช่วงแพ้สงครามการเมืองครั้งนั้นได้มาอาศัยอยู่ยังประเทศไทยที่สีลม บางรัก ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตราบจนทุกวันนี้

miss-srilanka2006-8 sri_lanka

ประเทศศรีลังกามีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดงานแต่งงาน การค้าขายชา การประมง การทอผ้าไหม การออกแบบเเฟชั่นทันสมัย การกีฬา ด้านการศาสนาก็มีวัดวาอารามมากมาย และที่สำคัญมีพระธาตุเขี้ยวแก้ว ของพระศาสนดาในศาสนาพุทธ ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวต่างก็ไม่พราดในการกราบนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดิ้ และต้นมหาโพธิ์ที่ต้นแรกนำมาจากประเทศอินเดียจนมีมากมายในประเทศอุดมสมบรูณ์ ทั้งต้นไม้อากาศ16-27องศาที่เย็นสบาย

tr-slt-sl

พร้อมหาดทรายสวยงาม ซึ่งประเทศแห่งนี้มีการลงตัวกันอย่างมากเมื่อมุสลิมได้แพ้สงครามกวาดล้างครั้งนั้น ซึ่งอิสราเอลเป็นแม่ทัพเสนาธิการในการรบครั้งนี้ ชาวทมิฬก่อการร้ายศรีลังกาได้ไปลี้ภัยในประเทศเยรมันและประเทศอังกฤษ จนทุกวันนี้ แม้ว่าชาวUN จะประนามการกวาดล้างมุสลิมภัยร้ายแรงทั้งชีวิต สังคม และการต้องการครอบครองดินแดนแห่งนี้ขั้นเด็ดขาดนี้ แต่ทุกวันนี้การทหารประเทศศรีลังกาก็ทันสมัย เข็มแข์ง สามารถต่อกรกับมหาอำนาจแบบสหราชอาณาจักรได้ ไม่ย่อท้อ และประชากรต่างรักษาพื้นที่ชาวพุทธที่มีอยู่น้อยมากในโลกนี้ไว้ได้  ให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่นี่มี ศาสนาพุทธที่เข็มแข็งและพร้อมเป็นบ้านให้ชาวโลกได้พักผ่อน และได้กลับไปใช้ชีวิตตนเอง อย่างมีความสุขในวันหยุดที่เลือกได้แบบ หาด ทราย สองเรา ทั้งศรีลังกามัลดีฟและแบบกอฟล์สนามสวยงามและสนุกสนานในการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า นะเอง!!!

sd-slcolombo01

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยียนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30-31พฤษภาคม 2556

y-Sri Lanka y-Sri Lanka  (1)Y-BBTH (1) Y-BBTH (2)

ประชุมนักธุริกิจและคณะผู้ติดตามก่อนการปรึกษาหารือกับ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มหินทะ ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa)

y-Sri Lanka  (2) y-Sri Lanka (3)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

y-Sri Lanka (1)y-Sri Lanka (8)

ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเต็มคณะ

y-Sri LankaTH-SLMeeting (1) TH-SLMeeting (5)TH-SLMeeting (2)

ร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามความตกลง และบันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ , บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ,ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนดี้

mouth-sl2013

เยี่ยมรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและปาถฐาพิเศษ ประชาธิปไตยว่า…เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสังคมโดยขณะนี้มีผู้ที่พยายามทำลายความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยอยู่ทุกขณะ และ  เน้นย้ำความร่วมมือในทวีปเอเชีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และป้องกันภัยธรรมชาติ พร้อมขอทุกประเทศร่วมสร้างประชาธิปไตย

y-Parliament of Sri Lanka (2)y-Parliament of Sri Lankay-Parliament of Sri Lanka (4) Sri Lankadinne (1)  Sri Lankadinne (2) y-Sri Lanka (7)Sri Lankadinner (2)Kandy Temple of the Tooth (2) Kandy Temple of the ToothKandy MULWATTATemplesrilangka (2)Kandy Temple of the Tooth.     Kandy Temple of the Tooth. (2)srilangka (3)srilangka (4) Kandy MULWATTATemple Kandy MULWATTATemple  (4)Kandy MULWATTATempleKandy Temple of the Tooth (3)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร