ThaiPM yingluck shinawatra Visited Republic of Maldives 1-3 June,2013

Y-MD2013 (3)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางถึงกรุงมาเล่สาธารณรัฐมัลดีฟส์มื่อ1มิ.ย2556และเดินทางโดยเรือไปยัง Male Official Jetty เพื่อร่วมพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีนาย Mohamed Waheed ประธานาธิบดีมัลดีฟส์ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยัง President′s Palace เพื่อร่วมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีมัลดีฟ์ ซึ่งสาธารณรัฐมัลดีฟ์ นั้นมีสัมพันธุ์ไมตรีอันดีกับประเทศไทย34ปี

Maldives mindia-maldives

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตีของประเทศอินเดีย และศรีลังกา 

เมืองหลวงชื่อ มาเล ,ภาษา ดิเวอิ,สกุลเงิน รูฟิยาห์(MVR)

การปกครองแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

จำนวนประชากร 349,106 คนรายได้ประชากร 3900 ดอลล่าห์สหรัฐ/หัว/ปี

climate_change_male

ประวัติการปกครอง 

ชนพื้นเมืองเริ่มแรกเป็นชาวดราวิเดียนและสิงหล นับถือศาสนาพุทธ จนกระทั่งค.ศ12ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามสุนต่านผู้ปกครอง 3ราชวงค์หลักดังนี้

1.ราชวงศ์โสมวันสา (Somavansa) หรือ Malei มีสุลต่าน 16 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 169 ปี

2.ราชวงศ์วีร อมร (Veeru Umaru) มีสุลต่าน 5 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 75 ปี

3.ราชวงศ์หิลาลิ (Hilali) มีสุลต่าน 25 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 170 ปี

Maldives (2)

คศ.13-15 ปกครองโดยชาวโปรตุเกสกว่า15ปีและมีการสถาปนาสุนต่ายมาใช้ในนามราชวงศ์อุทีมุ  (Utheemu)มีผู้สืบทอด5ราชวงฒศ์ รวมระยะเวลาปกครอง121ปี ราชวงศ์นี้ได้มีการพัฒนาระบบการปกครอง การทหารและการเงินให้ดีขึ้น ต่อมามีราชวงศ์ใหม่มาเเย่งชิงนามว่า อิสดู (Isdhoo), ดิยมิกิลิ (Dhiyamigili) และหุราเก (Huraage)

ค.ศ. 1887(พ.ศ2430)ตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยการยินยอมของสุลต่านมูฮัมหมัด มูอีนุดดีนที่ 2 (Muhammad Mueenudhdheen II) มีสถาณะเป็นรัฐอารักขาของอังกฤษ(protection period)ได้รับเอกราชให้ปกครองตนเองมื่อในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)และแยกตัวออกจากประเทศศรีลังกา

wc (3)

26 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) อังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่ มัลดีฟส์ และยังเป็นรัฐหลังจากเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลา 79 ปี และมีสุนต่านปกครองดินแดนแห่งนี้และอังกฤษยังคงเช่า เกาะกาน(Gan Island) ทางตอนใต้สุดของประเทศไว้เป็นฐานทัพถึงปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)

11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) มัลดีฟส์ยกเลิกระบบสุลต่านและได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีนาย Amir Ibrahim Nasir เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีคนแรกของมัลดีฟส์และบริหารประเทศจนถึงปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ต่อมา นาย Maumoon Abdul Gayoom ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสืบแทนจนกระทั่งปัจจุบัน โดยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีติดต่อกับถึง 5 สมัย (สมัยละ 5 ปี) นับเป็นประมุขฝ่ายบริหารที่บริหารประเทศนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้

Y-PMD (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและมัลดีฟส์มีมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 109.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการลงนามความตกลงด้านความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือ โดยไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังมัลดีฟส์

สำหรับด้านการลงทุน ประเทศไทยได้ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนไทยเข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในสาขาการแปรรูปอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะสปา โรงเรียนสอนทำอาหาร และร้านอาหาร ซึ่งจะมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ โดยในขณะนี้มีเอกชนไทยจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์  โดยเฉพาะในด้านโรงแรม และท่องเที่ยว (Anantara Groups, Dusit Thani Plc. และ Centara Hotels and Resorts)

TH-MDMeeting (2)

ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทยขอขอบคุณรัฐบาลมัลดีฟส์ที่ได้ให้การสนับสนุนนักลงทุนประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว2555ชาวมัลดีฟส์ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 1 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นกว่าร้อยละ 30 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีจุดเด่นก็คือการรักษาทางการแพทย์ขพยาบาลและสาธารณสุขที่สำคัญ เก่งและยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย จึงขอเชิญชวนให้ชาวมัลดีฟส์เดินทางมารักษายังประเทศไทยในโอกาสต่อไปและมัลดีฟส์ยังสามารถพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆกับประเทศไทยได้อีกด้วย

MOUTH-MD (3)

ด้านการพัฒนา ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในนโยบายต่างประเทศของไทย โดยไทยต้องการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับมัลดีฟส์ ในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และมัลดีฟส์มีความต้องการ ซึ่งไทยได้เสนอ 3 year (2014-2016) Country Programme for the Maldives โดยความร่วมมือจะเน้นด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ประธานาธิบดีมัลดีฟส์ได้กล่าวชื่นชม OTOP ของไทย และหวังว่าจะได้ความรู้เรื่องการพัฒนา SMEs จากไทย” นายกฯ กล่าว

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า ปัจจุบัน มีคนไทยกว่า 700 คนอาศัยอยู่ในมัลดีฟส์ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลมัลดีฟส์ที่ได้ให้การดูแลคนไทยเป็นอย่างดี สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็นข้อห่วงกังวลที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน โดยใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีรายงานว่ามีกลุ่มผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่งถูกลักลอบส่งไปยังมัลดีฟส์ เพื่อการค้ามนุษย์ โดยไทยหวังที่จะให้มีการประสานและทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลมัลดีฟส์เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว

TH-MDStatement (2)

ประเทศไทยพร้อมร่วมมือในด้านความมั่นคงกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อจัดการปัญหาข้ามชาติต่างๆ เนื่องจากปัญหาข้ามชาติมีความสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นรายได้หลักของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ทางสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้ขอความร่วมมือไทยเกี่ยวกับปัญหาด้านโจรสลัด กระทรวงสาธารณสุขไทยและมัลดีฟส์มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1988 โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับมัลดีฟส์ในสาขาสาธารณสุข รวมถึงการฝึกอบรมบุคคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย

TUNAMD (2)

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี ถือเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือที่ไทยหวังจะร่วมพัฒนากับมัลดีฟส์ต่อไป ซึ่งไทยรู้สึกชื่มชมมัลดีฟส์ที่มีบทบาทสำคัญในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายประเด็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเหมือนอย่างเช่นมัลดีฟส์ ไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากสและภัยพิบัติ ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำงานร่วมกันเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากระหว่างประเทศ นอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างในด้านการพัฒนา โดยเชื่อว่าประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ต้องประสบกับความท้าทาย ซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น การเกษตรอย่างยั่งยืน และสาธารณสุข ไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ อันนำไปสู่  “ความรุ่งโรจน์ของเอเชีย” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ไทยจึงให้การสนับสนุนความร่วมมือองค์การต่างๆในอนุภูมิภาค เช่น อาเซียน และ SAARC ที่มัลดีฟส์มีส่วนสำคัญอย่างมาก และเห็นว่า ทั้งสององค์กรควรรื้อฟื้นความร่วมมือ โดยเริ่มต้นด้วยการประชุมระหว่างทั้งสององค์กรในนิวยอร์ก และมองในประเด็นปัญหาระดับโลก

The nativeMD

ในด้านการพัฒนาอาเซียน ทั้งสิบประเทศอาเซียนกำลังเตรียมพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะทำให้กลายเป็นประชาคมที่มีตลาดเดียว และมีฐานการผลิตมากกว่า 600 ล้านคน ซึ่งทั้งนี้การเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค รวมถึงในเอเชียใต้ด้วย โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของอาเซียน คือการขยายความเชื่อมโยงในภูมิภาค ที่ไทยมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ และไทยได้มีการลงทุนกว่า 2 ล้านล้านบาท (66 billion USD) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งผ่านอาเซียนและเอเชียใต้ ได้มีการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงจากไทยไปลาว และไปยังประเทศจีน และทางทิศใต้ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อีกทั้งการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายในเมียนมาร์ทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียจะเป็นอีกชิ่งทางหนึ่งของอาเซียน เพื่อเป็นประตูไปสู่เอเชียใต้

kktmd-y1

วันที่ 2 มิ.ย.2556 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ นาย Abdul saman abdula  รมว.ต่างประเทศมัลดีฟส์ ,นายAhmed faiz hussain ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์  และนาย Anmed Faiz Hussain ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์เข้าพบ ณ ณ ห้อง VIP โรงแรม Kurumba Maldives โอกาสนี้ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ ได้รับปากว่าในด้านกฎหมายนั้น ทางมัลดีฟส์จะให้ความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยให้ได้รับโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น ข้อสรุปการหารือมีดังนี้

kktmd-y

การหารือกับนาย Abdul Samad Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ นายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับมัลดีฟส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยและมัลดีฟส์ถือเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับมัลดีฟส์ในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และสาขาที่มัลดีฟส์มีความต้องการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขยายความร่วมมือได้ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความตกลง 4 ฉบับไปเมื่อวานนี้ รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ โดยข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอาหาร ที่จะลดต้นทุนการนำเข้า เพราะมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งไทยจะช่วยพัฒนาด้านโลจิสติกส์การนำเข้าอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ มัลดีฟส์ขอให้ไทยพิจารณาการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจากมัลดีฟส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ไทยมีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่มัลดีฟส์มีความมั่นใจ

SPMDAnmed Faiz Hussain  (2)

การหารือกับนาย Anmed Faiz Hussain ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ โดยประธานศาลฎีกาฯ แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านระบบยุติธรรมกับประเทศไทย ประธานศาลฏีกากล่าวถึงการปฏิรูปละพัฒนาระบบกฏระเบียบและกฏหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองและให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ ศาลฎีกาของมัลดีฟส์ยืนยันถึงการยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ยุติธรรมไทยและมัลดีฟส์ เพื่อมีการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองการลงทุน ตามที่มัลดีฟส์ต้องการ

PSCMDAbdullah Shahid

การหารือกับนาย Abdullah Shahid ประธานรัฐสภามัลดีฟส์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภา และหวังจะให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนระหว่างรัฐสภาของสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตย โดยการสร้างความเข็มแข็งให้แก่หลักนิติธรรม ซึ่งรัฐสภามีบทบาทอย่างมากในการผ่านกฏหมาย เพื่อปกป้องประชาธิปไตยไทย ประธนรัฐสภาฯชื่นชมในบทบาทนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างท่วมท้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับมัลดีฟส์ ที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้ และเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะบริสุทธ์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อความมั่นใจต่อระบบประชาธิปไตยของมัลดีฟส์

1-Taj-Exotica-Resort-and-Spa-Maldives

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเยือน ว่า มัลดีฟส์ให้ความสำคัญกับประเทศไทยมาก เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 34 ปี  ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนในระดับนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก ซึ่งทางมัลดีฟส์ต้องการให้เพิ่มมูลค้าระหว่างกันให้มากขึ้น พร้อมเห็นพ้องต้องกันว่าจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้มัลดีฟส์ ยังต้องการให้มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเล การค้ามนุษย์ ซึ่งจะมีความร่วมมือด้านนี้ต่อไป ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึกซ้อมป้องกันภัยทางทะเลร่วมกัน อย่างไรก็ตามการเยือนครั้งนี้ทำให้เห็นว่าชาวมัลดีฟส์ให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็จะนำไปปรับปรุงที่ประเทศไทยให้มากขึ้น เพราะการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญต่อการท่องเที่ยว
น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวด้วยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ได้นำนักธุรกิจไทยมาหารือและหาลู่ทางกับนักธุรกิจที่มัลดัฟส์ด้วย ซึ่งปัจจุบันมัลดีฟส์ต้องนำเข้าสินค้าถึงร้อยละ 60 จึงถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้ามาทำธุรกิจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการแปรรูปอาหาร และยังเป็นโอกาสดีที่ทางมัลดีฟส์ต้องการส่งเสริมพลังงานทางเลือกและน้ำสะอาด เป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยจะเข้ามาร่วมลงทุนด้านนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มามัลดีฟส์เป็นนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงและอยู่นาน จึงเชื่อว่าหากนักลงทุนของเรามาลงทุนที่นี่มากขึ้นโอกาสทางการทำธุรกิจจะดีมาก รวมถึงการลงทุนด้านโรงแรม และสปา

3 มิ.ย.2556 เวลา 09.30 น.

safe citymd-y

3 มิถุนายน2556 ผู้บริหารบริษัท Loxley ได้เข้าพบและบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ Safe City ที่โรงแรมที่พัก กรุงมาเล่ จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารโรงแรมไทยในมัลดีฟส์

การบรรยายสรุปเรื่อง Safe City โดยบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัดของไทย และสรุปภาพรวมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในมัลดีฟส์ ดังนี้

male06

บริษัท ล็อกซเลย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจของไทยที่ร่วมเดินทางมากับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยครั้งนี้บริษัทล็อกซเลย์ ได้มีความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยของมัลดีฟส์ในการร่วมกันจัดการระบบความปลอดภัยของเมือง หรือ Safe City บริษัทล็อกซเลย์ได้ร่วมมือกับบริษัท AGT International ในโครงการดังกล่าวมาแล้วในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองอาบูดาบี โดยล็อกซเลย์ของไทยจะได้ร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการ Safte City ในมัลดีฟส์ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจในการนำระบบดังกล่าวไปปรับใช้กับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่กับหน่วยงานราชการของไทยต่อไป ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนไทย-มัลดีฟส์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ได้เปิดช่องทางและสร้างโอกาสแก่การลงทุนของไทยในมัลดีฟส์อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการส่งออกสินค้าของไทยมายังมัลดีฟส์ เนื่องจากมัลดีฟส์เป็นประเทศที่พึ่งพาสินค้านำเข้าเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง การลงทุนด้านพลังงานชีวมวลโดยนำขยะมาแปรรูป นอกจากนี้ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ประเทศไทยก็ยังได้เห็นตัวอย่างของลักษณะการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มของผู้มีกำลังซื้อแบบระยะยาว (Long Stay) ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของมัลดีฟส์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับไทยได้

bsth-md

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  ชินวัตรได้เปิดเผยถึงการหารือกับผู้บริหารกลุ่มบริษัท Loxley ว่านับเป็นนิมิตหมายอันดีในการเดินทางมาสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจ และนักลงทุนที่เดินทางมาด้วยได้เห็นช่องทางการลงทุน เพราะการลงทุนที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นการลงทุนให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจซื้อสูงจากหลากหลายประเทศ หมายถึงว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนประเทศไทย สามารถส่งสินค้าจากประเทศไทยมาสาธารณรัฐมัลดีฟส์มากขึ้นและสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะเปิดสัมปทานการลงทุนบนเกาะต่างๆ เพิ่มกว่า 14 เกาะ เป็นโอกาสที่ดี และจากประสบการณ์นักธุรกิจไทยที่มัลดีฟส์ พบว่าธุรกิจในสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความคุ้มทุนสูงด้านพลังงาน สดใสมากโดยเฉพาะการกำจัดขยะและนำมาผลิตเป็นพลังงาน เพราะมัลดีฟส์ยังต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้จากประเทศไทย และตนจะนำสิ่งดีๆ ที่ได้จากการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์นี้ไปปรับปรุงการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงให้ได้พักอาศัยในเมืองไทยได้นานขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างสูง แต่ประเทศไทยนั้นจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับมัลดีฟส์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เฉพาะกลุ่มให้ขยายตัวยิ่งขึ้น

Maldives-Airport-1

“จะถือโอกาสนำผลที่ได้จากการเยือนมัลดีฟส์ในครั้งนี้ นำสิ่งดี ๆ ไปปรับปรุงการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยด้วย โดยจะต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และพักอาศัยในเมืองไทยได้นานหรือ Long Stay ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากขึ้น แต่จะต้องมีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้เหมือนกับมัลดีฟส์ ไปปรับใช้กับไทยด้วย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการขยายโอกาสเจาะกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทางจากมัลดีฟส์ในเวลาประมาณ 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 19.00 น.

maldives1-8

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยียนกรุงมาเล่สาธารณรัฐมัลดีฟส์มื่อ1มิ.ย2556และเดินทางโดยเรือไปยัง Male Official Jetty เพื่อร่วมพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1 -3 มิ.ย2556

Y-MD3013 (2)Y-MD2013 (1)Y-MD2013 (4)Maldives (5)Y-MD2013 (3)Y-MD2013 (2)wc (1)wc (4)

พิธีการต้องรับอย่างเป็นทางการ ตรวจเเถวกองทหารเกียรติ ทักทายผู้อาวุโสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยมัลดีฟส์และเยาวชนของประเทศมัลดีฟส์

wc wc (3)wc (5) wc (6)  wc (7)wc (8)

ร่วมปรึกษาหารือระหว่างกันและกันเต็มคณะTH-MDMeeting (1)TH-MDMeeting (2)

ลงนามข้อตกลงร่วมกันMOUTH-MD (1) MOUTH-MD (5) MOUTH-MD (6) MOUTH-MD (7) MOUTH-MD (8)

แถลงข่าวร่วมกันในการสานสัมพันธุ์ไมตรีให้แน่นเเฟ้นยิ่งขึ้นTH-MDStatementTH-MDStatement (2)TH-MDStatement (

เยี่ยมคารวะอนุสาวรีย์วีรชนผู้จากไปในสงครามแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศมัลดีฟส์Fallen hero MD-Y (1) Fallen hero MD-Y  (2) Fallen hero MD-Y (2)Fallen hero MD-Y Fallen heroMD-Y (4)Fallen heroMD-Y (3)

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติในการมาเยียนสาธารณรัฐมัลดีฟส์จากประธานาธิบดีและผู้มีอำนาจในประเทศ

Y-GALADINER (2)Y-GALADINER (1)Y-GALADINER (4)Y-GALADINER (3)Y-GALADINERY-GALADINEY-GALADINER (9)Y-GALADINER (6)Y-GALADINER (7)   Y-GALADINER (10)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร