Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Poland 3-5 july 2013

pmap-1poland-vacation

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมสตรีคนแรกของประเทศไทย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนสาธารณรัฐโปร์เเลนด์และสาธารณรัฐตุรกี ตามคำเชิญชวนของผู้นำทั้งสองประเทศ หลังจากได้พบกับนายกรัฐมนตรีโปร์แลนด์ใน เวทีอาเซม(ASEM9= The 9 Asia-Europe Meeting 5-6 November 2012 )9ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ พบนายกตุรกีในเวที Bali Democracy Forum ,อินโดนีเซียเมื่อเดือนพ.ย. ปี2555 

y-p (3)

นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนโปแลนด์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และแสวงหาลู่ทางการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตลาดการค้าการลงทุนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปกลาง http://news.voicetv.co.th/thailand/74454.html

Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Poland 3-5 july 2013

europe_map_politicalbwp

สำหรับการเยียนทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการนี้เพื่อเปิดตลาดการค้าการลงทุนเพื่อรองรับการบุกตลาดยุโรปในอนาคต ประเทศโปแลนด์เดิมเป็นประเทศในอาณานิคมของรัสเซีย เมื่อสงครามโลกครั้งที่2 ทหารนาซีบุกประเทศทำให้ประชากรเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้กว่า 6ล้านคน ซึ่งเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ที่เจ็บปวด หลังจากนั้นมาได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรวดเร็วและมีจุดยืนจุดนี้หนักแน่นมากซึ่งเป็นที่ชื่นชมของสังคมโลกอย่างมากในจุดเด่นอันสำคัญนี้

y-p litc

แม้ค่าแรงต่ำแต่ก็ได้พยายามพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีความรู้ได้รับการศึกษาเทียบเท่ายุโรป ทำให้มีรายได้มีงานทำ คุณภาพพื้นฐานทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาปัจจัย4จนบัดนี้ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาคมโลกในการสร้างสภาวะผู้นำอันแข็งแกร่งทดแทน ความเจ็บปวดจุดด้อยในอดีตโดยการนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ อีกทั้งสาธารณรัฐโปร์แลนด์ยังมีแหล่งจดทะเบียนมรดกโลกไว้12แห่งเลยทีเดียว โดยเฉพาะ Masurian Lake District- Poland ซึ่งยังสวยงามเป็นประเทศหนึ่งเดียวในยุโรปที่จะต้องมาพักผ่อนในวันหยุด

VistulaRiver

ประเทศไทยและสาธารณรัฐโปร์แลนด์ได้สานสัมพันธ์ไมตรีทางการค้าการลงทุนมายาวนานกว่า 40ปี และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศไทย ได้มาเยียนกรุงวอซอร์ สาธารณรัฐโปร์แลนด์ ซึ่งผุ้นำทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกันอย่างเป็นทางการ และนายกรัฐมนตรี โปร์แลนด์ นายโดนัล ทุสค์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีไทยอาทิ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนักลงทุนภาคเอกชนจากไทย 32 รายจากสาขาอาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว สุขภาพ และยานยนต์ ที่สนใจลงทุนในโปแลนด์ ผู้ติดตามอย่างอบอุ่น   

Modern tram on a street of Warsaw, Poland poland_sr

พร้อมรับการแสดงเข้าร่วมพิธีการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศสาธารณรัฐโปร์แลนด์ จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศหารือข้อราชการ และแถลงข่าว ร่วมกันโดยทั้งสองผู้นำได้ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนการค้าการลงทุนร่วมกันอย่างรอบด้าน และ เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจาก 700 กว่าล้านดอลล่าห์สหรัฐในปัจจุบันให้เป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปี(ปี 2561) และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น

eu-obgs warsaw poland

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป พร้อมสนับสนุนการลงทุนเพื่อเป็นรากฐานสู่สหภาพยุโรป เเละประเทศโปร์แลนด์มีชายแดนติดต่อกันกว่า7ประเทศในยุโรป อันเป็นยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งประชาคมยุโรปและประชาคมโลกมุสลิม ขณะเดียวกันได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีรายการขึ้นทะเบียนไว้กับUNESCO เพื่อเป็นมรดกโลกกว่า12รายการเเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก และเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหม่

Warsaw-Poland-Eastern-Europe

จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศ เป็นประธานในพิธีลงนามความตกลง3 ฉบับ ได้แก่

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์

2. หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทโปแลนด์

3. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ Polish Agency for Enterprise Development (PAEP) เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ก่อนเปิดการสัมมนาทางเศรษฐกิจ.

y-p6

 4ก.ค2556นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศไทย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนของภาคเอกชนไทยในโปแลนด์ โดยผู้แทนจากบริษัท ส.ขอนแก่น และ Thai Union Group และการร่วมกิจกรรม Business Forum “Polish – Thai Cooperation: The Way Forward” พร้อมการศึกษาดูงาน จับคู่ทางธุรกิจ และพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีศักยภาพของโปแลนด์ตามสาขาธุรกิจ 

warsaw-poland-building loop-ramps-of-poniatowski-bridge-in-warsaw-poland

สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดกับประเทศในยุโรป 7 ประเทศ จึงสามารถเป็นประตูสู่ยุโรปได้ มีระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและใหญ่เป็นอันดับ 9 ในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยโปแลนด์ได้รับผลกระทบน้อยมากจากวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซน ทำให้โปแลนด์เป็นตลาดเกิดใหม่และเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคยุโรปในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา

Poland_Gdansk_stadiumPoland_warsaw_stadiumnational-stadium-in-warsaw-poland-for-Euro-2012 National-Stadium-Warsaw

นอกจากนี้ โปแลนด์ยังมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมและเหล็กกล้า เครื่องจักรและยานยนต์ การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการที่รัฐบาลโปแลนด์ปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย (Look East Policy) เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์และให้สอดรับกับความสนใจของภาคเอกชนโปแลนด์ที่มุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างพันธมิตรใหม่ และศึกษาความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของโปแลนด์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับไทย พร้อมเป็นการเปิดโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆอีกด้วย

warsaw-poland-slasko-dabrowski-bridge-vistula-river

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดรายการ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ อย่างเป็นทางการ โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรก ในรอบ 40 ปี ของผู้นำไทย ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเยือน เพราะเป็นประเทศที่สวยงาม อีกทั้ง โปแลนด์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพติด 7 ประเทศ เหมาะแก่การส่งสินค้าออกในกลุ่มประเทศ EU และยังเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและอาหารไทย ซึ่งในครั้งนี้ ถือโอกาสนำภาคเอกชนไทย 5 บริษัท เข้ามาลงทุนที่นี่ โดยได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนเรื่องประชาธิปไตยนั้น ส่วนตัวคิดว่า สามารถแชร์ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศได้ รวมถึงเรื่องพลังงาน และอุทกภัยด้วย

y-p (2)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ไทยได้ยกระดับกลไกกระทรวงต่างประเทศ ในการติดตามความร่วมมือด้านกรรมาธิการร่วมและได้เชิญ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ไปเยือนประเทศไทย พร้อมทั้ง ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าภายใน 5 ปี 1 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วย

y-p (4) y-POL

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรเยียนสาธารณรัฐโปเเลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-5ก.ค2556 พร้อมทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว กรุงวอซอร์  2013

y-p5y-pol2jpgy-pol1y-p3y-p7y-p (2)P-yy-pObrazy-wp  poland-warsaw-vistula old-town-square-warsaw-polandmovingto_warsaw_poland_old maket polonia-tren-electrico-pesaBMW-train-subway-poland2-thumb BMW-train-subway-poland-1 eic polish trainetc ptetc pt1jpg tramWP11Warsaw_-_Poland  Slavic-Warszawa_q1Kazimierz-Dolny-Old-Town-Marketwppoland-warsawroadwptomb_unknown_soldier_warsaw_poland govuntitledPOL_Lazienki_Park_Warsaw_1warsaw_contrats pwarsaw_1warsaw-poland-russiamtw-pmotorway-and-railroad-urban-infrastructure-scenery-in-warsaw-polandWarsaw__Poland-Warsaw-5Masurian Lake District- Poland???????????????????????????????

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร