28-29 july 2013 ThaiPM yingluck shinawatra Visited Republic of Mozambique

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะและนักธุรกิจ เดินทางไปเยียนประเทศ3ประเทศสำคัญของทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกานดา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556

mozambique_map

สำหรับการเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันและกันในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เป็นการเปิดตลาดใหม่ ของประเทศไทยและอาเซียนร่วมกับประสานงานด้านการค้าทรัพยากรธรรมชาติ แหมืองแร่ น้ำมัน แก็สธรรมชาติซึ่งประเทศแอฟริกาก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ มีการเติบโตสูงทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ครบด้าน การค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เทียบเท่านานาอารยะประเทศ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาใต้แห่งนี้ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ และประมง สาธารณรัฐ โมซัมบิก มีอัญมณีที่สวยงามซึ่งต้องการช่างเจรียไน จากประเทศไทยให้ไปลงทุนแลกเปลี่ยนวัตถุดิบนี้โดยรัฐต่อรัฐมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันและรัฐบาลไทยได้นำนักธุรกิจด้านนี้ไปช่วยพัฒนาการค้า การผลิตรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ สาธารณรัฐโมซัมบิกถือเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกาที่มีอัตราการเติบโตทางด้านต่างๆๆสูง ร้อยละ7.9 ต่อปีนับเป็น 1 ใน 10 ของโลก สำหรับสาธารณรัฐแทนซาเนีย นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่แล้ว ยังมีการอนุรักษ์สัตว์ป่าซาฟารีเเบบเปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญ และเทือกเขาKilimanjaro- Tanzania มรดกโลก ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำไนส์ไหลจากที่นี่ไปสู่ปากทางช่องแคบประเทศลิเบียและอิสราเอลอีกด้วย ส่วนสาธารณรัฐยูกันดาเป็นประเทศที่จะสนใจประเทศไทยในการให้ความรู้ทางด้านภาคการเกษตรและประมง และเทคโนโลยี่ในการทำเหมืองแร่ และเเปรสภาพแร่ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ รวมทั้งการศึกษาทางด้านวิชาการชั้นนำต่างๆๆให้เทียบทัน นานาอารยะประเทศ

ThaiPM yingluck shinawatra Visited Republic of Mozambique july ,28-29 2013

mozambique-1z

หลังจากนายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พ.ค2556 ณ.ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้เชิญนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ

ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Ministersof Foreign Affairs &Transport fromRepublic of Mozambique

y- Mr. Oldemiro Baloi MFA,Mozambique2013th (9)

1ก.พ 2555นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เยี่ยม คารวะแสดงความยินดีและหารือข้อราชการกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือเรื่องธุรกิจการค้าอัญมณี เนื่องจากไทยมีฝีมือด้านการออกแบบและการเจียระไน แต่ยังขาดวัตถุดิบ ขณะที่โมซัมบิกเป็นแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคแอฟริกาใต้ แต่ขาดแรงงานy-btr

9พ.ค2556 นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เยี่ยม คารวะ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อวางกรอบความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆของ2ประเทศ  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการวิกฤติ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งว่ารัฐบาลไทยกำลังพิจารณาที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ โมซัมบิก และได้ขอให้ฝ่ายโมซัมบิกสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

m-t

11 พ.ค2556 นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เดินทางไปเยี่ยมชม กิจการ กลุ่ม ปตท.โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ณ จังหวัดระยอง

7 มิถุนายน 2556 หลังจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ตอบรับคำเชิญการเยียนสาธารณัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ นายเปาโล ซูกูลา ( Mr. Paulo Zucula )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐโมซัมบิก(Minister of Transport andCommunication )ได้เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และแสดงความต้องการ กรอบความร่วมมือพัฒนาแผนงานการความเชื่อมโยงของ 2 ประเทศ ซึ่งทางสาธารณรัฐโมซัมบิกได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยให้ช่วยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการบิน

yMr. Paulo Zucula mtm_jun2013 (2)

28 ก.ค2556 (8.30น)นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางถึงกรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก และเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการงานฝีมือต่างๆๆอาทิเช่น งานเเกะสลักตุ๊กตาไม้  ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตกรรมพื้นบ้าน กระเป๋า ดอกไม้ ภาพวาดศิลปและอาหาร  พื้นเมืองซึ่งสาธารณรัฐโมซัมบิกจัดให้ชมเป็นพิเศษ

http://news.voicetv.co.th/thailand/76993.html

y-Republic of Mozambique (3)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางเข้าที่พักณ.โรมแรม Polana Serena ร่วมประชุม+หารือกับภาคเอกชนไทย    ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งมีเอกชนไทยเดินทางติดตามมากที่สุดในปีนี้ถึง 59 รายจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน พลังงานทดแทน ก่อสร้าง สินค้าเกษตร ท่องเที่ยว สิ่งทอ ยานยนต์ อัญมณี เพราะอาฟริกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ และมีการเติบโตทางด้านเศษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการการสนับสนุนทางด้านความรู้และวิชาการ รวมถึงการลงทุนจากประเทศไทย เป้นโอกาสที่ดีในการเพิ่มช่องทางการค้าใหม่

y-Republic of Mozambique (39)y-Republic of Mozambique (6)y-Republic of Mozambique (23) y-Republic of Mozambique (31)

29 ก.ค2556 กำหนดการเยียนสาธารณรัฐโมซัมบิกของนายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

y-Republic of Mozambique (47)y-Republic of Mozambique (16)

09.00 น.  พบหารือทวิภาคีกับนายอาร์มันโด เอมิลิโอ กูเอบูชา ประธานาธิบดีโมซัมบิก ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ  ได้แก่1.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

y-Republic of Mozambique (56)

2.ความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ

3.ความร่วมมือทางการบิน

4.ความตกลงว่าด้วยการยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ

5.ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

y-Republic of Mozambique (44)

6.ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหารผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 7.ความร่วมมือทางด้านพลังงาน

y-Republic of Mozambique (64)
11.40 น.  พบกับประธานรัฐสภาโมซัมบิก ณ รัฐสภาโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (14)
14.30 น.  เยี่ยมชมการจัดแสดงพลอยดิบของกระทรวงทรัพยากรแร่โมซัมบิก ณ โรงแรม Polana Serena

y-Business Forum
16.30 น.  กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Business Forum ณ โรงแรม Polana Serena 
กรุง มาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก ดังนี้ ทั้งสองประเทศลงความเห็นร่วมกันว่าจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น2เท่าภายในระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้มูลค่าการค้าเติบโต โดยเห็นว่าอุตสาหกรรมอัญมณี โรงแรม พลังงาน แปรรูปอาหาร ประกอบยานยนต์ ล้วนเป็นธุรกิจที่…มีโอกาสเติบโตได้มากในโมซัมบิก และนอกจากการพัฒนาด้านการลงทุนแล้ว ประเทศไทยยังได้เปิดตัวโครงการอาสาสมัคร หรือ Thai Volunteer ที่จะเป็นการส่งอาสาสมัครคนไทยเข้ามาช่วยพัฒนาโมซัมบิกในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนอีกด้วยค่ะ”

y-Republic of Mozambique (68)

  หลังจากนั้นชมการแสดงพื้นเมืองร่วมกับประธานรัฐสภาโมซัมมิก ณ รัฐสภา

y-Republic of Mozambique (73)

ร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุก -รถตุ๊กตุ๊ก –ปลานิลแดง- มุ้งเคลือบสารกันยุง     ให้แก่สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (77)

พบหารือกับประธานรัฐสภาโมซัมบิก พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโมซัมบิก ณ รัฐสภา
19.00 น.
ประธานาธิบดีโมซัมบิกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ (State Banquet) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกฯปู และคณะ ณ บ้านพักประธานาธิบดี

y-Republic of Mozambique (6) y-Republic of Mozambique (7)

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียน สาธารณรัฐโมซัมบิก ระหว่างวันที่28-29 ก.ค 2556

y-Republic of Mozambique (4)y-Republic of Mozambique (4)y-Republic of Mozambique (18)y-Republic of Mozambique (24) y-Republic of Mozambique (25) y-Republic of Mozambique (27) y-Republic of Mozambique (28)y-Republic of Mozambique (29)y-Republic of Mozambique (30) y-Republic of Mozambique (33)y-Republic of Mozambique (46)y-Republic of Mozambique (45) y-Republic of Mozambique (48) y-Republic of Mozambique (49)  y-Republic of Mozambique (58)y-Republic of Mozambique (55)y-Republic of Mozambique (53)y-Republic of Mozambique (54) 

ร่วมงาน Business Forum ซึ่งนำนักธุรกิจชาวไทย 59 คนพบปะกับนักธุรกิจสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยมี นายอาร์มันโด เอมิลิโอ กูเอบูชา ประธานาธิบดีโมซัมบิก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้ ณ โรงแรม Polana Serena กรุง มาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Business Forum1 y-Business Forum3

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาโมซัมบิก ณ รัฐสภาโมซัมบิก ร่วมชมการแสดงพื้นเมืองเพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญ ตามประเพณีแอฟริกาดั้งเดิม  

 y-Republic of Mozambique (70)y-Republic of Mozambique (64)y-Republic of Mozambique (75)

ร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุก -รถตุ๊กตุ๊ก –ปลานิลแดง- มุ้งเคลือบสารกันยุง     ให้แก่สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (76)y-Republic of Mozambique (78)y-Republic of Mozambique (80)

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (State Banquet) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ณ บ้านพักประธานาธิบดี

y-Republic of Mozambique (9)y-Republic of Mozambique (84)  y-Republic of Mozambique (86) y-Republic of Mozambique (85)y-Republic of Mozambique (83)  y-Republic of Mozambique (8)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร